Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

control key (ctrl) and scrolling issue

Control key (ctrl) zooms window, can't copy, paste, etc. using the control key without the window zooming in, this does not happen using other browsers, it started about … (διαβάστε περισσότερα)

Control key (ctrl) zooms window, can't copy, paste, etc. using the control key without the window zooming in, this does not happen using other browsers, it started about 1 week ago, possibly after the last firefix upgrade, windows 8

When I scroll down a page, it automatically goes back to the top. Not sure this is related strictly to Firefox.

Ερώτηση από dlpb1783 8 έτη πριν

Απάντηση από Matt 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The last day and a half, Firefox has crashed 10 times - what gives?!

Actually, it's been 10 times in the last 25 hours - and this is my work computer, I've only even been on it for maybe 8-9 of those hours. The report ID's from about:crash… (διαβάστε περισσότερα)

Actually, it's been 10 times in the last 25 hours - and this is my work computer, I've only even been on it for maybe 8-9 of those hours.

The report ID's from about:crashes are: bp-980d7c22-8816-4e20-8c6a-0d8c32130222Fri-22-Feb-1311:06 AM bp-aa924b23-2c88-4726-9381-3c2582130222Fri-22-Feb-1311:06 AM bp-cf6f9ea8-17cc-49a1-b4c4-077b82130222Fri-22-Feb-1311:04 AM bp-83fd0cee-9350-41e4-a3d4-00a8f2130222Fri-22-Feb-1311:03 AM bp-e54d994f-e5d2-4520-a651-27c402130222Fri-22-Feb-139:40 AM bp-74c0e3bf-7327-47c3-a2a0-5f47a2130221Thu-21-Feb-133:08 PM bp-e84ba533-a028-408f-8ea4-b42e62130221Thu-21-Feb-132:35 PM bp-81b43c81-3d8b-41c1-a1f4-4daf82130221Thu-21-Feb-132:09 PM bp-2fc77e54-3e0d-4100-8223-c9cf42130221Thu-21-Feb-131:21 PM bp-c85904c7-648b-4b8b-822e-2b5e32130221Thu-21-Feb-1310:08 AM

This is absurd. Please tell me what to do.

Ερώτηση από SMc12 8 έτη πριν

Απάντηση από philipp 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

automatic update not working in windows 8

Since I upgraded to Windows 8 (and almost immediately installed Firefox), Firefox has not auto-updated as it is supposed to. When I see that a new version is out and I ch… (διαβάστε περισσότερα)

Since I upgraded to Windows 8 (and almost immediately installed Firefox), Firefox has not auto-updated as it is supposed to. When I see that a new version is out and I check my version, it says that there is a new version available at your site (either mozilla.org or firefox.com, I can't remember) and then I have to manually update.

Ερώτηση από BJSzo 8 έτη πριν

Απάντηση από BJSzo 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox on Windows 8 crashes randomly

I have the latest version of Mozilla Firefox running on my Windows PC. Mozilla crashes randomly and crashed around 10-20 times last night when my mother was checking her … (διαβάστε περισσότερα)

I have the latest version of Mozilla Firefox running on my Windows PC. Mozilla crashes randomly and crashed around 10-20 times last night when my mother was checking her email and Facebook. I went to the about: crashes page and here are the IDs of the reports. Any help would be highly appreciated.

bp-e81e50fa-e71c-4202-a611-36c7b2130222 bp-f393ac38-97fa-4455-88fc-dd2e92130221 bp-a47d00bd-9de5-4a63-a5ee-38ab32130221 bp-3b059c6d-f97c-4ef3-bd22-be2022130221 bp-15595200-7acc-4a21-84fe-a80c42130221 bp-de0bf0b0-7bd5-45bc-a472-ab21d2130221

Ερώτηση από Envy123 8 έτη πριν

Απάντηση από adreampuppet 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to change program used to open mailto links in windows 8

I'd like to use Firefox to open Mailto links in Windows 8. I found this support article, but it isn't relevant to Windows 8: https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-… (διαβάστε περισσότερα)

I'd like to use Firefox to open Mailto links in Windows 8. I found this support article, but it isn't relevant to Windows 8: https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-program-used-open-email-links?esab=a&as=aaq

When I open Control Panel --> Default Programs, and try to associate Mailto with Firefox, the only options it gives me are "Mail" (the Metro app I'm trying to ditch) and "Look for an app in the Store". No Firefox. How do I get Firefox to appear in the list of apps that can be associated with Mailto? Thanks very much for any help.

Ερώτηση από Tridens 8 έτη πριν

Απάντηση από Tridens 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 19 on Windows 8: How do I turn off the sidebar?

Actually, the question really is how do I get to the sidebar setting utility so that I can remove any item that I have inadvertently put into the sidebar. Right now I ha… (διαβάστε περισσότερα)

Actually, the question really is how do I get to the sidebar setting utility so that I can remove any item that I have inadvertently put into the sidebar.

Right now I have aol.com coming up in the sidebar, I know how to close it when it comes up, but I dont want the sidebar to even appear on the screen.

Ερώτηση από PeteCruzn 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to add all imported bookmarks (from Chrome) to the toolbar (not just the bookmark menu)

I have been able to import all bookmarks from Chrome but want them to appear as Firefox bookmarks and be immediately accessible (as they were before I migrated to chrome … (διαβάστε περισσότερα)

I have been able to import all bookmarks from Chrome but want them to appear as Firefox bookmarks and be immediately accessible (as they were before I migrated to chrome from Firefox) and on the bookmarks toolbar. I can't find a way of doing this.

Ερώτηση από isombard 8 έτη πριν

Απάντηση από Amit Kumar Thakur 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Is there a way to fix the text changing in Firefox? (installed in Win8)

After installing Windows 8 the texts in Firefox keep being with bugs. Tab titles, text in pages (specially in FB) have their characters changed. When I have to do some im… (διαβάστε περισσότερα)

After installing Windows 8 the texts in Firefox keep being with bugs. Tab titles, text in pages (specially in FB) have their characters changed. When I have to do some important thing to do I open IE, that works fine (but I still would prefer working with Firefox). Is there something to do about it?

Here I've put some examples (please look at the Firefox image): http://i45.tinypic.com/34fjxty.png http://i48.tinypic.com/5tw8k8.png http://i48.tinypic.com/rjr588.png

Thanks!

Ερώτηση από andreas.107 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can anyone identify the extension MaggniPeica 1.5? It appeared in my extension list and the only accompanying info is that it updated today.

Can anyone identify the extension MaggniPeica 1.5? It appeared in my extension list, and the only accompanying info is that it updated today. I have it disable for the m… (διαβάστε περισσότερα)

Can anyone identify the extension MaggniPeica 1.5? It appeared in my extension list, and the only accompanying info is that it updated today. I have it disable for the moment. I am sure it is probably nothing worrisome, but I do not recognize it, and a Google search turned up nothing except some “almost matches” written in Spanish. Unless those pages were asking about a red jacket, a telephone, and if I knew what day it is; my limited Spanish is useless. Thank you for humoring me.

Ερώτηση από BWest0110 8 έτη πριν

Απάντηση από philipp 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Close browser by closing last tab

I would like my browser to close when I close the last tab. I tried browser.tabs.closeWindowWithLastTab;true but when rightclicking the last tab, "close" is grayed out. … (διαβάστε περισσότερα)

I would like my browser to close when I close the last tab. I tried browser.tabs.closeWindowWithLastTab;true but when rightclicking the last tab, "close" is grayed out.

Ερώτηση από DashKiller 8 έτη πριν

Απάντηση από DashKiller 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Images in Firefox Nightly doesn't finish loading.

I have no idea why this is happening to me or how I can make it stop but... I have a really annoying problem with Firefox Nightly. Whenever there is an image, any kind of… (διαβάστε περισσότερα)

I have no idea why this is happening to me or how I can make it stop but... I have a really annoying problem with Firefox Nightly. Whenever there is an image, any kind of image, on a page it won’t finish loading approximately 99% of the time. It goes down maybe 20 inches and then all I see is the colour black, as if the loading sequence was interrupted or something.

I’ve tried clearing the history, cache, reinstalling Firefox Nightly and CCleaner to no use. My two or three addons that I use should not conflict with anything since I’ve been using them for a good while now.

Please help me!

Ερώτηση από alabrand 8 έτη πριν

Απάντηση από Gloomphantom 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Additional plugins required message, but no plugins available.

The message "Additional plugins are required to display all the media on this page" occurs on every page of every web site. Click Install and I get message "No suitable p… (διαβάστε περισσότερα)

The message "Additional plugins are required to display all the media on this page" occurs on every page of every web site. Click Install and I get message "No suitable plugins were found". V 19.0.2 Windows 8

Ερώτηση από Ron38 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

try and access bbc website and get redirected to hola, cant access any bbc site why?

Every time i try and get on to a bbc website i get redirected to hola even with links from webpages. I also had an rss link from the bbc news on the site bar in firefox t… (διαβάστε περισσότερα)

Every time i try and get on to a bbc website i get redirected to hola even with links from webpages. I also had an rss link from the bbc news on the site bar in firefox this also takes me to hola, how do i stop this ?

Ερώτηση από edbcar 8 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I stop Firefox from redirection to my ISPs website when I enter my own website's URL?

On new computer with Windows 8 Firefox works fine for all URLs except when I enter one of my own websites - 'www.komokaweather.com' which is redirectsed to my ISPs site '… (διαβάστε περισσότερα)

On new computer with Windows 8 Firefox works fine for all URLs except when I enter one of my own websites - 'www.komokaweather.com' which is redirectsed to my ISPs site 'http://www.rogers.com/web/Rogers.portal'. It is ok when I enter as 'www.komokaweather.com/index' as well as 'www.komokaweather.ca' and all other addresses but not as just 'www.komokaweather.com'. I have tried on making 'www.komokaweather.com' as Home Page but that does not work either.

I have also upgraded to v.19.0.2 but no change. Paul

Ερώτηση από PaulMy 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"Awesome Bar" uses Bing search. How do I change it to Google search?

Though the Help files says that the "Awesome Bar" uses Google search, it is actually using Bing. I want it to use Google. How can I change it. Please note that I am talki… (διαβάστε περισσότερα)

Though the Help files says that the "Awesome Bar" uses Google search, it is actually using Bing. I want it to use Google. How can I change it. Please note that I am talking about the "Awesome Bar" a.k.a. Address bar - not the Search Bar. Thanks.

Ερώτηση από gkurie 8 έτη πριν

Απάντηση από gkurie 8 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Will not startup with home page. Keeps on bring up where I left off every time I start firefox

Firefox keeps on opeing up where i left off instead of starting with my home page. I am using the lastest firefox with windows8. Dosen't happen with windows7. This has ha… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox keeps on opeing up where i left off instead of starting with my home page. I am using the lastest firefox with windows8. Dosen't happen with windows7. This has happened with the latest update.

Ερώτηση από darknido 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από ideato 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Will not startup with home page. Keeps on bring up where I left off every time I start firefox

Firefox keeps on opeing up where i left off instead of starting with my home page. I am using the lastest firefox with windows8. Dosen't happen with windows7. This has ha… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox keeps on opeing up where i left off instead of starting with my home page. I am using the lastest firefox with windows8. Dosen't happen with windows7. This has happened with the latest update.

Ερώτηση από darknido 8 έτη πριν

Απάντηση από darknido 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I signed up for sync on one computer and got a pairing code on the second computer but now I can't bring up the pairing screen on the first computer. Why not?

I set up sync on the first computer, then got a sync code on the second computer. Now I can't bring up the sync screen on the first computer to sync them together. … (διαβάστε περισσότερα)

I set up sync on the first computer, then got a sync code on the second computer. Now I can't bring up the sync screen on the first computer to sync them together.

Ερώτηση από shopper104 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν