Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

logged in websites are not remaining logged in, must re-log in every few hours

hi all i'm having a problem with firefox browser, its not keeping my website logged in. This does not occur after i close my browser but after a few hours of log in, eve… (διαβάστε περισσότερα)

hi all i'm having a problem with firefox browser, its not keeping my website logged in. This does not occur after i close my browser but after a few hours of log in, even if i leave the browser opened and come again back later.

I've been using firefox for ages now and never really had this issue. It has only starting happening only recently, since early this week or last week the most.

I've also manually cleared all cookies/log in etc and updated firefox to the latest version maybe it helps, but nothing changed.

Please note that I do not clear history/active log in etc neither it is set up to do it automatically when i close browser also i do not have any 3rd party apps that forbid cookies. I had a firefox addon before but disabled it maybe it was interfering, but it still didnt resolve the problem.

any help much appreciated as it is getting quite irritating. Thanks in advance Lee

Ερώτηση από JC 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 μήνες πριν

Firefox hangs/freezes after 85 update.

Hi everyone, After the 85.0.0 update and still now with 85.0.1 and 85.0.2 firefox crashes. It's usually happened with clicking a link that'll take action outside of fire… (διαβάστε περισσότερα)

Hi everyone,

After the 85.0.0 update and still now with 85.0.1 and 85.0.2 firefox crashes. It's usually happened with clicking a link that'll take action outside of firefox (not a url link but a download attachment link in gmail or a print link). I've also had it happen with placing links from the search bar to the bookmark bar, and just recently opening up the 'show all bookmarks' window.

It'll hang, i won't be able to click anything, and then it'll give me the 'close window' screen. It's never fully crashed and given me an error message. I start up firefox again, restore the session and everything is back to where it was.

I've tried refreshing. I've tried creating a new profile. I've tried uninstalling and downloading 85 direct from mozilla. Nothing seems to be working. I'm going to see how it does for a bit in safe mode, but all the add-ons I have I've had way before the 85 update and all of them are recommended by mozilla.

I'm all ears (eyes?) for solutions!

Ερώτηση από info4851 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 12 ώρες πριν

Print\print preview

My print and print preview option changed after a firefox update. It has become much more inefficient and time consuming to use in its new configuration. Can this partic… (διαβάστε περισσότερα)

My print and print preview option changed after a firefox update. It has become much more inefficient and time consuming to use in its new configuration. Can this particular update be uninstalled or is their a way to get the former print\print preview pane back as it was before.

Ερώτηση από perplexed64 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 6 ημέρες πριν

Random Black Theme without Addons

Hi, can i somehow see which addons affect a currently open site? only with Firefox connected to my Sync a specific website turns darkmode and is almost unusable, i a… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, can i somehow see which addons affect a currently open site? only with Firefox connected to my Sync a specific website turns darkmode and is almost unusable, i already started firefox in save mode without addons, the site is still dark

sadly i cant post the website because its only reachable via Company login, it is a Normal website from a multi million dollar company and its normal on every other Computer except mine

Ερώτηση από vivanco987 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 17 ώρες πριν

Printing "current page" in firefox

I have a multiple page email or document and I only want to print one single page. On the standard print dialog box there was an option to click "current page". This wa… (διαβάστε περισσότερα)

I have a multiple page email or document and I only want to print one single page. On the standard print dialog box there was an option to click "current page". This was fast as it only involved one single click and then hit print. After an updated a few months ago the option to print the current page is not longer highlighted and cannot be clicked. I have to chose "pages" then type in the page number then click the print button. Can the print current page radio button be engaged again in the config somewhere?

Ερώτηση από romean2 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 4 ημέρες πριν

auto open and jump to other URL

hi: when i open the firefox browers, it auto open the "http://dq7.dhwz333.top" html, and then jump to "https://www.hao123.com/?tn=95184454_hao_pg". This is not my wish,i… (διαβάστε περισσότερα)

hi:

 when i open the firefox browers, it auto open the "http://dq7.dhwz333.top" html, and then jump to "https://www.hao123.com/?tn=95184454_hao_pg". This is not my wish,it trouble me.

when i input the “about:support” in the address window, i find that image below. How can i deal the problem, i can receive your replay using 707697339@qq.com,thanks.

Ερώτηση από 707697339 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 ημέρες πριν

automatic upgrades

I do not want and never requested "automatic upgrades". I want them stopped and if possible the last several "upgrades" reversed. How can I get this accomplished. It's ba… (διαβάστε περισσότερα)

I do not want and never requested "automatic upgrades". I want them stopped and if possible the last several "upgrades" reversed. How can I get this accomplished. It's bad enough that "google" has it's fingers in everything as it is without "upgrades" I don't want and didn't ask for, and have done nothing to make things work any better. In fact it's gotten worse. If anyone knows how I can contact firefox directly it would be most appreciated.

Ερώτηση από djmdgo7 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 3 ημέρες πριν

Is there a way to change only the color of clicked links and unclicked links in Firefox?

I set the colors of visited links and unvisited links in [Options]-[General]-[Language and Appearance]-[Color]. If you want to take effect, you need to select [All] in [U… (διαβάστε περισσότερα)

I set the colors of visited links and unvisited links in [Options]-[General]-[Language and Appearance]-[Color].

If you want to take effect, you need to select [All] in [Use the color you selected above to overwrite the color specified on the page]

In this way, all styles of all website pages: text color and background color are all changed.

Is there a way to only change the color of the link, while the text and background colors still use the web page's own; or specify that only the domain name pages in the list list use the specified color, and the website's own default color is used for those that are not explicitly specified?

Ερώτηση από planningall 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 ημέρες πριν

Losing browsing history

Hi there - I want to keep my history. I want to SAVE my browsing history. I do NOT want my history to disappear. I cannot find how to do this. There are Many ways to DELE… (διαβάστε περισσότερα)

Hi there - I want to keep my history. I want to SAVE my browsing history. I do NOT want my history to disappear. I cannot find how to do this. There are Many ways to DELETE history, but how do I prevent mine from disappearing. Mine disappears every day and I want to SAVE my history. Fourth time of asking! Please help. Thanks Pete

Ερώτηση από pete47 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 ημέρες πριν

deactivate Verification E-mail

Verification by email is a real pain in the ass if I wanted pain in the ass I was left with chorme or edge possible that you only have to copy the worst of the worst ... … (διαβάστε περισσότερα)

Verification by email is a real pain in the ass if I wanted pain in the ass I was left with chorme or edge possible that you only have to copy the worst of the worst ... at least give the option to disable this crap

Ερώτηση από nemo007dakkar 16 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 14 ώρες πριν

PDF viewer in tab

When I go to a web page which is a PDF, the web page used to load as a PDF. Now there are 2 tabs, one is blank and has an address which refers to the PDF location, and th… (διαβάστε περισσότερα)

When I go to a web page which is a PDF, the web page used to load as a PDF. Now there are 2 tabs, one is blank and has an address which refers to the PDF location, and the other is a PDF saved to the Temp folder (eg. file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/some_PDF.pdf)

My preference is: www.some_website/some_PDF.pdf

This is because I save the tabs, and the next time I use Firefox, the temporary PDF is not loaded anymore. As well, I prefer 1 tab instead of 2.

Where is the setting to adjust?

Ερώτηση από moz_spt 7 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 4 ώρες πριν

Firefox does not recognize microphone on onedrive.live.com

I am trying to use the dictation feature on word (onedrive.live.com document). Firefox does not list the microphone, the webpage says I need to click on the locked icon (… (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to use the dictation feature on word (onedrive.live.com document). Firefox does not list the microphone, the webpage says I need to click on the locked icon (next to the URL). The microphone is not listed, in addition there is not a way to whitelist sites in the privacy settings.

There is no way to get the microphone working for the dictation feature in word on microsoft office online.

Ερώτηση από touchstone11 5 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 1 ώρα πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Image/graphic quality is not as good as IE or Chrome, in other words, Firefox is blurrier then the other. How to solve this?

Firefox is showing blurry images and text. I don't have this problem with IE, the image is much more sharper and clean. This happened Every time Firefox opened == From … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox is showing blurry images and text. I don't have this problem with IE, the image is much more sharper and clean.

This happened

Every time Firefox opened

== From the installation

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Got new computer--cannot get Google toolbar to show up tho have downloaded it several times.

Transferred Firefox and other programs to new computer; however, my Google toolbar (especially bookmarks of concern) did not transfer. I downloaded it again (more than on… (διαβάστε περισσότερα)

Transferred Firefox and other programs to new computer; however, my Google toolbar (especially bookmarks of concern) did not transfer. I downloaded it again (more than once); it shows up on my Tools/Addo-ons as enabled but does not show up on the View/Toolbar section (never since new computer). I uninstalled and reinstalled, but no luck. What now?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από alex_mayorga 9 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

I cannot take pictures with my webcam anymore on Facebook. It works with Internet Explorer though :|

In facebook there's the option to take pictures using your webcam directly on their site. It worked perfectly untill April or so when it stopped recognizing the device. E… (διαβάστε περισσότερα)

In facebook there's the option to take pictures using your webcam directly on their site. It worked perfectly untill April or so when it stopped recognizing the device. Everything is up to date...so what could be the problem?

This happened

Every time Firefox opened

== in April

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν