Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

Get rid of "This Time Search With.

I hate the "This time, search with" in the URL bar. When I want to search, I use the Search bar for that. I don't need extra icons that I'm not going to use taking up s… (διαβάστε περισσότερα)

I hate the "This time, search with" in the URL bar. When I want to search, I use the Search bar for that. I don't need extra icons that I'm not going to use taking up space in the URL bar. I've seen it suggested that they can be removed in the Search options page. But when I've tried that, it also removes them from the Search bar.

Here's what I want: for the URL bar to only have space for a URL, no "This time, search with" nonsense, but the Search bar left completely intact, with all the search engines I use.

Ερώτηση από r.thomas.wright 2 ημέρες πριν

Απάντηση από jscher2000 2 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Site blocked because "not secure"... How to force/bypass this beeep feature ?

Hello, Firefox is blocking some website because it says it's not secure (see picture). I don't give a .... So I want to access the website anyways. However, there is NO w… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

Firefox is blocking some website because it says it's not secure (see picture). I don't give a .... So I want to access the website anyways. However, there is NO way to do that, NONE. I've searched everywhere. So I can only rely on you guys. How can I force the connection or bypass the F security, or get rid of it, or something... anything.

Here is a historic of my tests : My issue is simple. 2 days ago I could surf on some website completely fine. Then all of a sudden half my website get SO CALLED "The connection has timed out".

- Test server : So I go on the usual website-server-is-down to test if the server is down. The website itself is perfectly fine according to 5 testing website. - Test server 2 : Then I go through a "browser inside browser" website to test it again (dunno how it's called). I can access the main page then navigate fine on all test-browser. The website is therefore fine. - "Not secure" : Despite the viciously misleading message saying "connection timed out" that makes you believe the website is down and gone, it is actually fine, as proven above. It's just for some god unknown reason Firefox decided to block it, without telling you it's actually blocking it (nice move!). - No button : I searched but could not find a way to either force the connection or create security exception. I tried disabling all security in "privacy" tab in the option, no deal. - Certificate : I also went to try and add the website as an exception in the certificate list, but Firefox pretends it cannot connect to the website, therefore you cannot add the certificate. - Security.enterprise : I have removed the access from Avast to Firefox allowing me to unlock security.enterprise_roots.enabled. Once I had it unlocked, I tried either True or False, but no deal (including reboots comp & browser) - I spent 4 hours searching solutions on the web, but couldn't fin any. Is Firefox actively preventing me for surfing the web as I like... ?

In the end, I still cannot access this website. And I wanna say to Mozilla : It's my own liberty if I want to go and shoot myself in the foot by visiting a so-called "unsecured website". I should be able to do so if I want to...

Anyway, if any gosu out there has the skill, please help ? ^^; Thanks

Ερώτηση από cyborga41 6 ημέρες πριν

Απάντηση από jscher2000 5 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox don't ask microphone and camera permission when in iFrame

Hello, When a page inside <iframe> request permission of using microphone or camera, the firefox don't ask permission (the asking permission panel don't show up!),… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

When a page inside <iframe> request permission of using microphone or camera, the firefox don't ask permission (the asking permission panel don't show up!), below is an example:

if you directly open https://meet.jit.si/test123 in firefox, the Firefox will ask microphone and camera permission from the user but if you open https://test.spacex.ml/ which put https://meet.jit.si/test123 in an iframe then FIrefox don't ask any permission and refuse user to use microphone and camera!

Please help, thanks!

Ερώτηση από gamingtips 4 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Can't find a setting to turn off microphone use notification

Right now I am forced to use discord in browser, and I can't find a setting to remove this annoying thing (screenshot attached) that overlays all other apps.

Ερώτηση από blue-lemon-tree 1 εβδομάδα πριν

Απάντηση από blue-lemon-tree 1 εβδομάδα πριν

 • Κλειδωμένο

Where is the "reply" box located???

Your robot gave me instructions to help load my crash reports, but I'm unable to locate a "reply" box in that window. Also, I have no crashes with the "BP" in front of t… (διαβάστε περισσότερα)

Your robot gave me instructions to help load my crash reports, but I'm unable to locate a "reply" box in that window. Also, I have no crashes with the "BP" in front of them as he said to look for...

Ερώτηση από Barb 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 εβδομάδα πριν

 • Επιλύθηκε

other bookmarks folder

Hello, I would like to know how to remove 'other bookmarks' folder from the right side of bookmark toolbar that showed up suddenly on my browser, it's right after the arr… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I would like to know how to remove 'other bookmarks' folder from the right side of bookmark toolbar that showed up suddenly on my browser, it's right after the arrows to show more bookmarks. I can't seem to find a way to delete this.

Ερώτηση από nicaya 1 εβδομάδα πριν

Απάντηση από cor-el 1 εβδομάδα πριν

 • Επιλύθηκε

Restore tabs after reset (?) by sync

Hi, After using the sync function, my tabs were reset to standard. I've lost all my tabs but have found the right file that contains the last session with these tabs. How… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

After using the sync function, my tabs were reset to standard. I've lost all my tabs but have found the right file that contains the last session with these tabs. How do I restore this back? Do I have to rename the file into which one and what are the next steps?

thanks, Dan

Ερώτηση από Dan14 2 εβδομάδες πριν

Απάντηση από Dan14 2 εβδομάδες πριν

 • Κλειδωμένο

this board: Can I not change my email address?

JesusHChrist, the rocket science spam detection on this board seems to be blocking my posts that contain a firefox and mozilla link. That's right, firefox and mozilla. So… (διαβάστε περισσότερα)

JesusHChrist, the rocket science spam detection on this board seems to be blocking my posts that contain a firefox and mozilla link. That's right, firefox and mozilla. So I don't know what to do about that except the stupid URL deformation below. So let me try to post again. At h t t p s : / / s u p p o r t . m o z i l l a . o r g / e n - U S / u s e r s / e d i t or h t t p s : / / a c c o u n t s . f i r e f o x . c o m / s e t t i n g s I see no way to change my email address. It appears that the only choice is to add a new account, and optionally delete the old one. I do not want that. I want to change the email address, and still see my old posts after logging in with the new one. Is that not permitted? The only setting I see is Secondary email address. I want to change the primary. Thank you kind helpers.

Ερώτηση από GatesIsAntiChrist 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από Kiki 2 εβδομάδες πριν

 • Επιλύθηκε

this board: Can I not change my email address?

At https://support.mozilla.org/en-US/users/edit or https://accounts.firefox.com/settings I see no way to change my email address. It appears that the only choice is to ad… (διαβάστε περισσότερα)

At https://support.mozilla.org/en-US/users/edit or https://accounts.firefox.com/settings I see no way to change my email address. It appears that the only choice is to add a new account, and optionally delete the old one. No. I want to change the email address, and still see my old posts after logging in with the new one. Is that not permitted? The only setting I see is Secondary email address. I want to change the primary.

Ερώτηση από GatesIsAntiChrist 2 εβδομάδες πριν

Απάντηση από Kiki 2 εβδομάδες πριν

 • Επιλύθηκε

"New" Firefox Search Result Hijacker

Hi, I recently downloaded and installed some Android emulator named "Andy". Unfortunately, the .exe also installed all kinds of other Software on my Windows 7 system. I … (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I recently downloaded and installed some Android emulator named "Andy". Unfortunately, the .exe also installed all kinds of other Software on my Windows 7 system.

I removed most of the unwanted Software but one problem remained: A search result hijacker was part of the package. It replaces the top 4 results with some cryptic redirect links that are luckily displayed in a different font, otherwise I wouldn't have noticed at all.

I tracked the issue down to a addon in Firefox (see attached screenshot) that I cannot remove, no matter what I try.

What I tried to remove it: - I tried to remove the addon via about:config - I tried to run Firefox in safe mode and uninstall it - I tried to factory reset Firefox - I Installed Avira and made a system scan - I installed MalwareBytes and made a system scan - I check all the extension folders for addons that I do not know but can't find anything - I checked my whole system for any xpi-files but couldn't find any.

I am out of ideas. I can disable the addon but thats about it. After a while Firefox will shut itself down and the next time I start it, the addon is on again. When I resinstall FIrefox, the same thing happens. The addon is always back.

When I inspect the element it loads some invisible icon file that is supposedly located in "src="jar:file:///C:/Windows/Installer/%7BB28AF4A4-C997-4A5B-A111-FD1E65138A8D%7D/%7B02E337C0-4D70-452D-AA64-92D0A8C5D953%7D.xpi!/icon48.png"", if that helps. But the location doesn't exist on my system.

Can anyone here help me? I alread sent a problem report via the official tool.

Sincerely Florian

Ερώτηση από flau 2 εβδομάδες πριν

Απάντηση από flau 1 εβδομάδα πριν

 • Επιλύθηκε

I started getting a message at the top of my screen: You must log in to this network before you can access the Internet."

I started getting a message at the top of my screen: You must log in to this network before you can access the Internet." it goes away after a few seconds and i can use t… (διαβάστε περισσότερα)

I started getting a message at the top of my screen: You must log in to this network before you can access the Internet." it goes away after a few seconds and i can use the browser without trouble, but why is this happening when it never has before?

Ερώτηση από apatheosis111 2 εβδομάδες πριν

Απάντηση από cor-el 2 εβδομάδες πριν

 • Επιλύθηκε

YouTube sign out and navigation menu issue

Several days ago I've noticed that YouTube navigation menu on the left started to disappear. See pic-1. It may apper after several tries to open it in other tabs, but all… (διαβάστε περισσότερα)

Several days ago I've noticed that YouTube navigation menu on the left started to disappear. See pic-1. It may apper after several tries to open it in other tabs, but all in all mostly not visible. The second and the biggest problem - I can't log out from YouTube. See Pic-2.

I fully deleted Firefox, created new clean profile without any add-on etc, and tried to log in to YouTube - it didn't help. So I think it's not needed to mention all other basic things like cookie deleting etc were done. Problem is always here.

Ερώτηση από olgerd 2 εβδομάδες πριν

Απάντηση από olgerd 2 εβδομάδες πριν

 • Επιλύθηκε

not able to login to any site through google login

I don't know whats happening, every time I try to login through google to any website It processes but then seems that nothing happened. I tried this many times on severa… (διαβάστε περισσότερα)

I don't know whats happening, every time I try to login through google to any website It processes but then seems that nothing happened. I tried this many times on several but the results are same.

Ερώτηση από shubham429.yadav 3 εβδομάδες πριν

Απάντηση από jscher2000 3 εβδομάδες πριν

 • Κλειδωμένο

Test Edit Question

Is this fixed? Bug 1672326 Opened 2020-10-21 03:46 EDT Updated 2020-11-03 03:59 EST Edit question page is not functional except to edit the text … (διαβάστε περισσότερα)

Is this fixed?

Bug 1672326 Opened 2020-10-21 03:46 EDT Updated 2020-11-03 03:59 EST Edit question page is not functional except to edit the text

Ερώτηση από AliceWyman 3 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από AliceWyman 2 εβδομάδες πριν