Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

How to fix duplicate bookmarks issue once and for all??

I'm using the latest version of Firefox (89.0) on both of my Windows 7 computers as well as on my iPhone. I have this really annoying glitch where I'll bookmark a page, a… (διαβάστε περισσότερα)

I'm using the latest version of Firefox (89.0) on both of my Windows 7 computers as well as on my iPhone. I have this really annoying glitch where I'll bookmark a page, and Firefox will occasionally duplicate that bookmark hundreds of times. I've gone in and deleted the duplicates, but then the problem re-occurs, so I'm trying to figure out how to finally fix this! I've already spent several hours looking through your help forums and trying to fix it, but nothing seems to work. Here's what I've done:

I turned off sync on all my devices. I also noticed that I had the iCloud synch extension on one of my computers, so I removed that, since I read that might cause some issues. Then I went and cleaned up the bookmarks on one of my computers, deleting all the duplicate entries, and I exported an HTML version of my bookmarks to my computer and also created a backup .json file. I refreshed Firefox on that computer. And I changed my sync password, since I read somewhere that that would supposedly force my old data to be deleted from Firefox's server.

Then I turned sync back on on that one computer, hoping that the latest version of my bookmarks that were on that computer would now update to Firefox's server. But instead of replacing the old bookmarks file in the cloud, it simply added back the old duplicate bookmarks to my computer (which apparently never got deleted from Firefox servers, despite the password change). Super frustrating. Isn't there a way to force a one-way sync, so the version of the bookmarks file that I have locally -- which has the latest changes -- takes priority??

I then tried going to "Import bookmarks from HTML," hoping that the version I had previously saved would replace this bad, outdated version I had downloaded from the server, but that didn't seem to do anything (I guess import only adds new bookmarks but doesn't delete existing bookmarks?). Could I import the json file instead? If so, how do I do that? I've considered deleting all my bookmarks and then importing the html file again to see if that fixes it, but it looks like the html file doesn't include the bookmarks on my toolbar. Is that correct? If so, I don't want to lose them.

Not sure what this is so glitchy and so difficult to fix. Can someone please help?

Ερώτηση από scottgurian 13 ώρες πριν

Απάντηση από cor-el 4 ώρες πριν

Turning Off Update Reminders in Firefox

Hello, How can I permanently deactivate this nagging update reminder in the upper right corner (green arrow over Application Menu button) and frequent pop-ups in upper r… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

How can I permanently deactivate this nagging update reminder in the upper right corner (green arrow over Application Menu button) and frequent pop-ups in upper right corner where I have to repeatedly click on "Not Now"?

I'm not upgrading to v89 because the next update will once again BREAK my userChrome.css code and my user interface (with tabs on bottom and custom button images) will appear scrambled.

I'm quite tired of having to jump through hoops and search for CSS solutions to fix these issues every few updates. It causes me too much anxiety.

I'm sticking with v88.0.1 for the forseeable future.

How can I shut off this annoying update reminder permanently?

Thanks.

Ερώτηση από Slouch 8 ώρες πριν

Just Lost 300 + tabs pls Help

Heres what happend : my pc stoped, i was closing tabs meanwhile after i thurned it on it had no tabs ,upgrated firefox ,no restore previos season button, so i started rea… (διαβάστε περισσότερα)

Heres what happend : my pc stoped, i was closing tabs meanwhile after i thurned it on it had no tabs ,upgrated firefox ,no restore previos season button, so i started reading and I tryed everithing like: Moving ,Renaming,Restoring the following files: recovery,previous,sessionstore both jsonlz4 and baklz4 i iven tryed recovering using "recova" and i cant restore my tabs i had them in 5 opend windows becose i use split screen, So i am open for sujestions I need those tabs, and i have allready tryed restoring my seassion dozen of times so i closed and reopened mozila many timesi still have backups of the old recovery.baklz4 but that doesnt help i have tryed 2 diferent files , and yes i renamed them to sessionstore.jsonlz4 and i have put them in the correct profile folder , HOW CAN I GET MY TABS BACK?

Ερώτηση από saio 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από Franz_von_Suppe 11 ώρες πριν

What content is required in userChrome.css to move the tabs bar under all other bars?

Every solution which I have found for Firefox 89 "Proton" so far which moves the Tabs Bar below the Navigation Bar (AKA "address bar"), with the Menu Bar above it, does N… (διαβάστε περισσότερα)

Every solution which I have found for Firefox 89 "Proton" so far which moves the Tabs Bar below the Navigation Bar (AKA "address bar"), with the Menu Bar above it, does NOT move the Tabs Bar below the Bookmarks Bar. The Bookmarks Bar appears to be overwritten and blank, and occupies space below the Menu Bar, Navigation Bar, and Tabs Bar. This empty space separates the three bars which are implemented and the content of the currently-selected tab below it.

Currently, my userChrome.css file is a copy posted by Corel-10 (?): __________________________________________________________________________________________________

@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul");

/* TABS: bottom - Firefox 65 and later - updated for 89+ */ /* https://searchfox.org/mozilla-release/source/browser/themes/shared/tabs.inc.css */ /* https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools/Browser_Toolbox */

/* ROOT - VARS */ /* you can adjust the CSS variables until it looks correct */ /* you can use the Browser Toolbox to get the toolbar heights */

 • |*:root {
 --tab-toolbar-navbar-overlap: 0px !important;
 --tab-min-height: 25px !important;
 --tab-min-width: 60px !important;
 --tab-caption: -5px; /* caption buttons on tab bar */
 --tab-adjust:  3px; /* adjust tab bar */
 --menubar-height: 0px; /*30px|41px=11px; caption buttons on menubar*/
 --navbar-height: 31px; /*31px*/
 --bookmarkbar-height: 26px;
 --tabbar-top: calc(var(--menubar-height) + var(--navbar-height) + var(--bookmarkbar-height) + var(--tab-adjust)); /*89+*/

}

/* in case you enable extra toolbars in full screen mode */

 • |*:root[inFullscreen] {
 --tab-adjust: 3px;
 --menubar-height: 0px; /*30px*/
 --navbar-height: 31px; /*31px*/
 --bookmarkbar-height: 0px; /*26px*/
 --tabbar-top: calc(var(--menubar-height) + var(--navbar-height) + var(--bookmarkbar-height) + var(--tab-adjust)); /*89+*/

}

/* TAB BAR - below nav-bar */

 1. navigator-toolbox toolbar:not(#nav-bar):not(#toolbar-menubar) {-moz-box-ordinal-group:10}
 2. TabsToolbar {-moz-box-ordinal-group:1000}
 1. TabsToolbar {
 display: block !important;
 position: absolute !important;

/* bottom: 0 !important; /* 68-88: BOTTOM */

 top: var(--tabbar-top); /* 89+: TOP */
 width: 100vw !important;

}

 1. tabbrowser-tabs {
 width: 100vw !important;

}

/* navigator-toolbox - PADDING */

 • |*:root:not([chromehidden*="toolbar"]) #navigator-toolbox {
 padding-bottom: calc(var(--tab-min-height) + 1px) !important; /*ADJUST*/
 background-color: var(--toolbar-bgcolor) !important;

}

/* TabsToolbar with menubar and titlebar hidden - rules for Firefox 65-73 */

 • |*:root[tabsintitlebar]:not([inFullscreen="true"]):not([sizemode="maximized"])
#toolbar-menubar[autohide="true"] ~ #TabsToolbar{

}

/* TABS: height */

 1. tabbrowser-tabs,
 2. tabbrowser-tabs > .tabbrowser-arrowscrollbox,

.tabbrowser-tabs[positionpinnedtabs] > .tabbrowser-tab[pinned] {

 min-height: var(--tab-min-height) !important;
 max-height: var(--tab-min-height) !important;

}

 1. TabsToolbar {
 height: var(--tab-min-height) !important;
 margin-bottom: 1px !important;
 box-shadow: ThreeDShadow 0 -1px inset, -moz-dialog 0 1px !important; /*OPTIONAL*/
 background-color: var(--toolbar-bgcolor) !important;
 color:      var(--toolbar-color) !important;
 z-index: 1 !important;

}

/* indicators *//*

 • |*:root[privatebrowsingmode=temporary] .private-browsing-indicator {
 position: absolute !important;
 display: block !important;
 right: 0px !important;
 bottom: 0px !important;
 width: 14px !important;
 pointer-events: none !important;

}

 • /

.private-browsing-indicator {display: none !important;} .accessibility-indicator {display: none !important;}

/* Indicators - HIDE *//*

 • |*:root:not([accessibilitymode]) .accessibility-indicator {display: none !important}
 • |*:root:not([privatebrowsingmode=temporary]) .private-browsing-indicator {display: none !important}
 • /

/* Drag Space */ .titlebar-spacer[type="pre-tabs"], .titlebar-spacer[type="post-tabs"] {

 width: 20px !important;

}

/* Override vertical shifts when moving a tab */

 1. navigator-toolbox[movingtab] > #titlebar > #TabsToolbar {
 padding-bottom: unset !important;

}

 1. navigator-toolbox[movingtab] #tabbrowser-tabs {
 padding-bottom: unset !important;
 margin-bottom: unset !important;

}

 1. navigator-toolbox[movingtab] > #nav-bar {
 margin-top: unset !important;

}

/* Hide window-controls and caption buttons on Tab Bar */

 1. TabsToolbar #window-controls {display: none !important;}
 2. TabsToolbar .titlebar-buttonbox-container {display: none !important;}

________________________________________________________________________________________________

Evidently, the text editor for this website does several things to the above original text that, frankly, seem unnecessary and undesirable. The .CSS file is just an unformatted text file, so what is the problem with simply copying its contents and pasting it in to the body of this post?

Which is also to say that I do NOT have a clue as to what any line in the file is meant to do, what effect it has, why it is even in the file at all, or why it is written in the way that it is. So DO NOT tell me that I "CAN" create a Cascading Style Sheet on my own when I cannot even modify one that has been provided.

On the face of it, something is missing from the above CSS text. What change needs to be made to the above content so that the Bookmark Bar will appear between the Navigation Bar and the Tabs Bar??

Thank-you very much for your time and attention to this request for assistance.

Ερώτηση από Blacklisted 12 ώρες πριν

Awful new update!

Just run firefox update. Wish I hadn't. The tabs along the top are so hard to read unless they are the current one. Can I cancel this update and go back to old version? I… (διαβάστε περισσότερα)

Just run firefox update. Wish I hadn't. The tabs along the top are so hard to read unless they are the current one. Can I cancel this update and go back to old version? If I can't get this corrected I'll have to give up on Firefox and find something else.

Ερώτηση από susan.hansen 16 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από susan.hansen 13 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Web site not responding since Firefox 89.0 (64 bit) update

Since the upgrade I have not been able to access sites I have used in Firefox for years. All the sites are at shockwave.com, such as https://www.shockwave.com/gamelandin… (διαβάστε περισσότερα)

Since the upgrade I have not been able to access sites I have used in Firefox for years. All the sites are at shockwave.com, such as https://www.shockwave.com/gamelanding/the-daily-snoop-a-hidden-object-game.jsp. I contacted Shockwave but they have no idea, just telling me to disable my add-ons such as ad blockers. That's no solution because (1) I've always had the same add-ons enabled and (2) the same add-ons do not affect MS Edge.

I attached a screen shot of the page I now see in Firefox and what it should look like.

Does anyone have a suggestion to resolve this issue within Firefox?

Thanks.

Ερώτηση από crl4242 4 ημέρες πριν

Απάντηση από FredMcD 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

google search box in centre of homescreen not working

Firefox just up-dated itself to latest version after 88.01. And now, while the google search box appears in the centre of my homepage, like it has always done, as soon as… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox just up-dated itself to latest version after 88.01. And now, while the google search box appears in the centre of my homepage, like it has always done, as soon as I start typing into it, the search defaults to that horrible Chrome-like search bar at the top of the screen. How do Istop this? Or can I revert to my much loved earlier?

Ερώτηση από celticsoles 1 εβδομάδα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 εβδομάδα πριν

pictures load slowly, white from top

I'm running Windows 7. I have Webroot SecureAnywhere. Starting immediately after I upgraded to Firefox Version 89.0, whenever I go to a site, and open a picture, the pict… (διαβάστε περισσότερα)

I'm running Windows 7. I have Webroot SecureAnywhere. Starting immediately after I upgraded to Firefox Version 89.0, whenever I go to a site, and open a picture, the picture loads from the top down (as it is supposed to, I think). But- now it loads slowly (prior to upgrading to FF Version 89.0, it loaded instantaneously), and it starts loading from the top in white, as the picture "fills in." ('Wish I could take a screen shot, but- by the time I open screen snip, the picture has already loaded.) I don't have my hardware accelerator enabled. I tried safe mode. In safe mode, this doesn't occur. Also, when I use Internet Explorer, this problem does not occur. Again- this problem started IMMEDIATELY after I upgraded to FF Version 89.0. NO other changes to my computer before this problem began. What is the problem? Thanks, for any help.

Ερώτηση από dennisheinke 21 ώρες πριν

Firefox nie wczytuje poprawnie strony

Strona Wizzair. Nie mogę się zalogować, mimo, że firefox pyta czy zachować dane logowania. Po podaniu danych po prostu nic się nie dzieje. po wybraniu lotu "Z" i "DO" ora… (διαβάστε περισσότερα)

Strona Wizzair. Nie mogę się zalogować, mimo, że firefox pyta czy zachować dane logowania. Po podaniu danych po prostu nic się nie dzieje. po wybraniu lotu "Z" i "DO" oraz dowolnego terminu otrzymuję komunikat: "Brak lotów w wybranym dniu". Równolegle sprawdzam na drugim komputerze i wszystko działa prawidłowo. Próbowałem: "Rozwiązywanie podstawowych problemów", "Firefox nie wczytuje witryn internetowych – inne przeglądarki tak", "Rozwiązywanie problemów z rozszerzeniami i motywami", "Diagnozowanie problemów z Firefoksem przy użyciu trybu rozwiązywania problemów", "Funkcję odświeżenia Firefoksa" Wyłączyłem wszystkie dodatki, wszystko krok po kroku i nic nie podziałało. Rezerwowałem bilety zawsze z tego komputera przez 5 ostatnich lat, ostatnio 25 kwietnia i działało. Nie próbowałem jedynie zainstalować firefoxa wcześniejszego, ale po prostu go nie mam... Poza tym wersja 89 działa poprawnie na drugim komputerze (win10) Czy mógłby ktoś podać jeszcze jakieś sugestie? Windows 7 prof, Firefox 89.0 (64 bity)

Ερώτηση από liscom1 1 ημέρα πριν

Missing Text on Some Web Pages

Since the new Firefox update, text has been missing on some web pages. (Image below of https://www.jsonline.com/). Any suggestions for addressing this? … (διαβάστε περισσότερα)

Since the new Firefox update, text has been missing on some web pages. (Image below of https://www.jsonline.com/). Any suggestions for addressing this?

Ερώτηση από jdlowder 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jdlowder 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

BUG!!!! Firefox doesn't acknowledge the URL "http://fritz.box"

Hello community, I had some problems with my internet connection. Youtube streams changed frequently their video quality. So I wanted to look up my downstream. To do that… (διαβάστε περισσότερα)

Hello community,

I had some problems with my internet connection. Youtube streams changed frequently their video quality. So I wanted to look up my downstream. To do that I have look into my browser and type the URL "http://fritz.box" into it.

The message I got was that this is not possible anymore (uploaded pic). I had to do it with Google Chrome. That's a disgrace for Mozilla.

I hope it will be possible soon again to surf into my router UI.


Sincerely yours

Mario

Ερώτηση από Maikel22 2 ημέρες πριν

Απάντηση από Maikel22 1 ημέρα πριν

Closing multiple tabs warning not working in private browsing when more than one firefox window opened

Closing multiple tabs warning: only one private browsing window opened: works fine only one normal browsing window opened: works fine one private window and one normal wi… (διαβάστε περισσότερα)

Closing multiple tabs warning: only one private browsing window opened: works fine only one normal browsing window opened: works fine one private window and one normal window: not working in private window, all tabs closed without warning two private windows opened: not working in either of the windows two normal windows opened: works fine in either of the windows

reproduced in troubleshoot mode

Ερώτηση από dspn 1 ημέρα πριν

Task/toolbar at bottom of the page dissapeared

My google searching is leaving me at a loss here. I did something and the taskbar at the bottom of the web browser is now covered by the browser. Not the bar at the top, … (διαβάστε περισσότερα)

My google searching is leaving me at a loss here. I did something and the taskbar at the bottom of the web browser is now covered by the browser. Not the bar at the top, the bar at the bottom that has whatever other programs you're running listed in multiple tabs. Every single damn search is leading to how to mess with the task/toolbar at the top of the freakin page. I can make it reappear if I press the windows button or open another program, but while in Firefox it's not visible. The top taskbar, bookmarks, and all are still there so it's not in full page mode. I know the fix is probably ctrl and some other button somewhere but what?

Ερώτηση από salambeth 1 ημέρα πριν

How to rollback v.89 upgrade. Looks like crap. Lost functionality.

Netflix quit working today. It said my browser version was no longer supported. I updated from v.86 to v.89. It looks like crap. New tab + icon is gone. "tab bar" is not … (διαβάστε περισσότερα)

Netflix quit working today. It said my browser version was no longer supported. I updated from v.86 to v.89. It looks like crap. New tab + icon is gone. "tab bar" is not transparent or dark mode. And guess what: Netflix still doesn't work. That's probably their problem but now I have no Netflix, weird crap on the whatever bar, add-on icons are gone, and this big gaudy tab bar.

How do I rollback to a previous version? I'd rather not have excuses or sales pitches as to why 89 is better from the newer-is-better crowd. For me 89 is NOT better.

So, how do I rollback to a previous version?

Ερώτηση από dammitdanvr 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 ημέρα πριν

Firefox Only Loads Less Than Half a Page of Google News

For months I have noticed that about 25% of the time, when I click on Google News, Firefox loads less than half of the page. It loads the"Headlines" section, the "For Yo… (διαβάστε περισσότερα)

For months I have noticed that about 25% of the time, when I click on Google News, Firefox loads less than half of the page. It loads the"Headlines" section, the "For You" section, and the "U.S." section and then stops loading but displays the spinning circle icon at the bottom of the page. At times if I reload the page it will load the full page, most of the time it just repeats the same behavior.

This happens on two similar Windows 7 systems (fully updated) with an always up to date version of Firefox (currently 89.0). When this happens I usually switch to Microsoft Edge and it loads fine every time.

Does anyone else experience this? If so, did you find a solution?

I am not sure if this might be a Firefox problem, a Google problem, or my problem, but I am starting here first.

Ερώτηση από lfmoffett 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από lfmoffett 1 ημέρα πριν

8 Ball Pool Does not work (https://www.miniclip.com)

Hi ... I have installed the latest and updated version of firefox V89 and since i installed it, the 8 ball pool from www.miniclip.com does not work because previously it … (διαβάστε περισσότερα)

Hi ... I have installed the latest and updated version of firefox V89 and since i installed it, the 8 ball pool from www.miniclip.com does not work because previously it was linked with flash player and as announced, FireFox will no longer support flash payer. So, is there is a solution for that issue.

Thanks

Ερώτηση από mahmoud.bakhit 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 ημέρα πριν

When I open a New Window in Firefox shouldn't it be blank if new tabs are blank?

In Settings I've set new tabs to open as a blank page. I would have thought this would also apply to New Windows but when I open a new window it goes to my set Home Page… (διαβάστε περισσότερα)

In Settings I've set new tabs to open as a blank page. I would have thought this would also apply to New Windows but when I open a new window it goes to my set Home Page. Is this right?

Ερώτηση από moz2u 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 ημέρα πριν

Problem with saved usernames and passwords

Sometimes there's a delay in a website being recognized and log in info filled in, sometimes its never recognized like just now with accounts.firefox.com yet its in my Pa… (διαβάστε περισσότερα)

Sometimes there's a delay in a website being recognized and log in info filled in, sometimes its never recognized like just now with accounts.firefox.com yet its in my Passwords. URL was checked and was identical in both. You'd think Firefox would recognize firefox.com!

Sometimes it fills in the password after I have entered the username. This is for sites like Firefox.com that don't have the username and password on one page but sometimes its happened when both are on the same page. But shouldn't it recognize the username or does it have to have both on the page? Is there any way of making these types of pages work properly? This is not high security. As if I could care less what people read or know what I'm posting in a forum like this on the operation of a browser.

Ερώτηση από moz2u 1 ημέρα πριν