Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Why won't Gmail & Twitter not open since "upgrading" to new version this morning.

Since "upgrading" to the new Firefox this morning the Gmail and Twitter tabs on my bookmarks don't respond at all. I can't even open Gmail from the Google home page. Wh… (διαβάστε περισσότερα)

Since "upgrading" to the new Firefox this morning the Gmail and Twitter tabs on my bookmarks don't respond at all. I can't even open Gmail from the Google home page. Why is this happening?

Ερώτηση από therealgary17 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από LaffyinVegas 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

the location of the: address bar, the navigation bar, and why does firefox keep changing the name?

I am not ALLOWED to ever find the location of the firefox address or navigation bar. The "people" of firefox use these two names all over this site, and not once will any… (διαβάστε περισσότερα)

I am not ALLOWED to ever find the location of the firefox address or navigation bar. The "people" of firefox use these two names all over this site, and not once will anyone tell me the location, or how they may be accessed. If the most basic data is EXCLUDED, because EVERYONE ALREADY KNOWS EVERYTHING ABOUT FIREFOX, how is the new user to find anything? I have spent 7 hours on your website, because this browser idles at almost a gig of RAM on the browser homepage, I researched and found out I'm supposed use the "navigation bar" unfortunately someone forgot include it's location. It's great that you include the data that the "minimize memory usage" button exists as a tool, BUT WHERE IN THE HELL WAS IT HIDDEN? I have never experienced a product that intentionally excludes instructions, and there is no way to get any help or service, and I'm left with this poor excuse for customer service with leaving questions that will never be answered. Thanking you in advance for NO HELP OR SERVICE, James Erb(email address).

Ερώτηση από Henry 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox hangs/freezes after 85 update.

Hi everyone, After the 85.0.0 update and still now with 85.0.1 and 85.0.2 firefox crashes. It's usually happened with clicking a link that'll take action outside of fire… (διαβάστε περισσότερα)

Hi everyone,

After the 85.0.0 update and still now with 85.0.1 and 85.0.2 firefox crashes. It's usually happened with clicking a link that'll take action outside of firefox (not a url link but a download attachment link in gmail or a print link). I've also had it happen with placing links from the search bar to the bookmark bar, and just recently opening up the 'show all bookmarks' window.

It'll hang, i won't be able to click anything, and then it'll give me the 'close window' screen. It's never fully crashed and given me an error message. I start up firefox again, restore the session and everything is back to where it was.

I've tried refreshing. I've tried creating a new profile. I've tried uninstalling and downloading 85 direct from mozilla. Nothing seems to be working. I'm going to see how it does for a bit in safe mode, but all the add-ons I have I've had way before the 85 update and all of them are recommended by mozilla.

I'm all ears (eyes?) for solutions!

Ερώτηση από info4851 11 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 10 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Printing Webpages Using Firefox: Issue Resolved

Version 73.0.1 When printing a webpage from Firefox (Open Menu->Print), the print preview mode is displayed. On most websites with multiple pages, each page displays t… (διαβάστε περισσότερα)

Version 73.0.1

When printing a webpage from Firefox (Open Menu->Print), the print preview mode is displayed. On most websites with multiple pages, each page displays the full text in order.

However, on some websites with multiple pages, the first page displays text but the second page only shows the header in the top left and the website in the top right but the page is blank. On other webpages, full webpage text is displayed but it is out of order.

When using Opera, the webpages that showed blank text or out of order text in Firefox are displayed completely and in the correct order.

Is it a website browser compatibility and configuration issue (the webpage is only configured correctly for certain browsers) or Is this a known Firefox glitch that causes some pages not to be displayed correctly in print preview mode?

I hope that my question is clear.

Ερώτηση από Buddy2014 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

UPDATE 73.0 MAKES FIREFOX STOP WORKING. HAD TO DO SYSTEM RESTORE

I want to report that updating to version 73.0 today - Feb. 11, 2020, caused Firefox to stop working entirely. I could not find answers in Support and ended up doing a sy… (διαβάστε περισσότερα)

I want to report that updating to version 73.0 today - Feb. 11, 2020, caused Firefox to stop working entirely. I could not find answers in Support and ended up doing a system restore on my laptop in order to go back to Version 72.0. Now Firefox is working again. Never had this problem with previous updates. IF THIS UPDATE HAS BUGS can someone please try to fix them? Thank you!

Ερώτηση από asusiq1 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από JTLDavis 1 έτος πριν

Minimize, Maximise and Exit all now hiding.

I live with Firefix always in full screen. I Don't like seeing any bars or buttons of any kind. Befor the latest update, when I moved my mouse to the top of the screen m… (διαβάστε περισσότερα)

I live with Firefix always in full screen. I Don't like seeing any bars or buttons of any kind.

Befor the latest update, when I moved my mouse to the top of the screen my tabs popped down and in the top right corner was the standard icons for "minimize" "maximize" and "exit".

With the latest update the tabs are there but the 3 buttons have gone.

If I exit full screen (F11) then they are there again, but I dont want to have to exit full screen every time I change between programes which I do every few mins. I'd be popping pages in and out of full screen every few mins!

How do I get the buttons back all the time?

Ερώτηση από lucyblairs 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από tiffanyboyd78 1 ημέρα πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

logged in websites are not remaining logged in, must re-log in every few hours

hi all i'm having a problem with firefox browser, its not keeping my website logged in. This does not occur after i close my browser but after a few hours of log in, eve… (διαβάστε περισσότερα)

hi all i'm having a problem with firefox browser, its not keeping my website logged in. This does not occur after i close my browser but after a few hours of log in, even if i leave the browser opened and come again back later.

I've been using firefox for ages now and never really had this issue. It has only starting happening only recently, since early this week or last week the most.

I've also manually cleared all cookies/log in etc and updated firefox to the latest version maybe it helps, but nothing changed.

Please note that I do not clear history/active log in etc neither it is set up to do it automatically when i close browser also i do not have any 3rd party apps that forbid cookies. I had a firefox addon before but disabled it maybe it was interfering, but it still didnt resolve the problem.

any help much appreciated as it is getting quite irritating. Thanks in advance Lee

Ερώτηση από JC 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Hide tab bar with one tab Firefox 76

My hide tab bar with one tab code has broken with 76. The tabs themselves remain collapsed, but the bar remains. Here's my userChrome file: /* Modify to change window … (διαβάστε περισσότερα)

My hide tab bar with one tab code has broken with 76. The tabs themselves remain collapsed, but the bar remains. Here's my userChrome file:

/* Modify to change window drag space width */
:root[tabsintitlebar="true"] #nav-bar{ --window-drag-space-width: 24px }

.titlebar-buttonbox-container{
 position: fixed;
 display:block !important;
 top:0;
 right:0;
 height: 40px;
}
#toolbar-menubar[inactive] > .titlebar-buttonbox-container{ opacity: 0 }

:root[sidemode="maximized"] > #navigator-toolbox{ padding-top: 8px !important; }
:root[sizemode="maximized"] .titlebar-buttonbox-container{ top: 8px }

:root[uidensity="compact"] .titlebar-buttonbox-container{ height: 32px }
.titlebar-buttonbox-container > .titlebar-buttonbox{ height: 100%; }
#titlebar{
 -moz-box-ordinal-group: 2;
 -moz-appearance: none !important;
}
:root[tabsintitlebar="true"] #nav-bar{
 padding-right: calc(138px + var(--window-drag-space-width,0px));
 padding-left: var(--window-drag-space-width,0px)
}
.titlebar-placeholder,
#TabsToolbar .titlebar-spacer{ display: none; }
/* Also hide the toolbox bottom border which isn't at bottom with this setup */
#navigator-toolbox::after{ display: none !important; }

/* Menubar on top patch - use with Fx65_tabs_on_bottom.css */
/* Only really useful if menubar is ALWAYS visible */

#navigator-toolbox{ margin-top: 22px }
#toolbar-menubar{
 position: fixed;
 display:block !important;
 top: 0px;
 height: 22px;
 margin-top:1px;
 width: 100%;
 overflow: hidden;
}

#toolbar-menubar .titlebar-buttonbox-container{ height: 22px; }
#toolbar-menubar .titlebar-button{ padding: 2px 17px !important; }

/* This will allow you to MAYBE put some items to the menubar */
#toolbar-menubar > *{ float: left }
#toolbar-menubar .toolbarbutton-1 { --toolbarbutton-inner-padding: 3px }

/* Makes tabs toolbar items zero-height initially and sets enlarge them to fill up space equal to tab-min-height set on tabs */
/* Firefox 65+ only */
/* !!USER!! - REMOVE ALL BUTTONS you can from the tabs toolbar */

/* Configurable window drag space */
:root[sizemode="normal"] #nav-bar{ --window-drag-space-width: 20px }

#titlebar{ -moz-appearance: none !important; }
#tabbrowser-tabs, #tabbrowser-tabs > .tabbrowser-arrowscrollbox{ min-height: 0 !important; }
:root:not([customizing]) #tabbrowser-tabs .tabs-newtab-button,
:root:not([customizing]) #TabsToolbar .titlebar-button{
 -moz-appearance: none !important;
 height: 0px;
 padding-top: 0px !important;
 padding-bottom: 0px !important;
 -moz-box-align: stretch;
 margin: 0 !important;
}
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab{ height: var(--tab-min-height) }
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab[first-visible-tab="true"][last-visible-tab="true"]{
 visibility: collapse !important;
}

/* Button re-styling */
#tabbrowser-tabs .tabs-newtab-button:hover{ background-color: var(--toolbarbutton-hover-background) }
#tabbrowser-tabs .tabs-newtab-button > .toolbarbutton-icon{
 padding: 0 !important;
 transform: scale(0.6);
 background-color: transparent !important;
}
/* Extra top padding in maximized window */
:root[sizemode="maximized"] > #navigator-toolbox{ padding-top:7px !important; }
/* Fix window controls not being clickable */
#toolbar-menubar:hover{
 min-height: calc(var(--tab-min-height) + var(--space-above-tabbar) - 1px) !important;
 height: calc(var(--tab-min-height) + var(--space-above-tabbar) - 1px) !important;
 -moz-appearance: initial !important;
}
#nav-bar{ padding: 0 var(--window-drag-space-width,0px) }

/* Hide blue stripe on active tab */
.tab-line[selected="true"] {
 opacity: 0 !important;
}

 #toolbar-menubar, #menubar-items, #main-menubar {
 background-color: #F8F8FB !important;
 background-image: none !important;
}
 #TabsToolbar, #menubar-items, #main-menubar {
 background-color: #F8F8FB !important;
 background-image: none !important;
}

/* Change Color of Active tab */

/* Change Color of Normal Tabs */
tab:not([selected=”true”]) 
{
	background-color: rgb(240,240,245) !important;
	color: black !important;
}

/* Hide solo tab */
#tabbrowser-tabs tab[first-visible-tab="true"][last-visible-tab="true"] {
 visibility: collapse;
}
/* Hide New Tab Button immediately next to solo tab */
#tabbrowser-tabs tab[first-visible-tab="true"][last-visible-tab="true"] + toolbarbutton {
 visibility: collapse;
}

Any help is appreciated.

Ερώτηση από Leafsdude 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Finding Twitter Desktop version for Desktop computer

The last two days, when browsing Twitter on my desktop computer, it's automatically switched the format to the mobile version - which is harder to navigate - from the sta… (διαβάστε περισσότερα)

The last two days, when browsing Twitter on my desktop computer, it's automatically switched the format to the mobile version - which is harder to navigate - from the standard desktop version of Twitter. I can't figure out why it's doing this. It's doing this in Chrome, too. However, in Internet Explorer, it's properly rendering the desktop version of Twitter.

Is this happening to anyone else? Is there a way for Firefox to load the desktop version of Twitter as a default?

Ερώτηση από FireFoxFan1 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox 78.0.1 ask privillenges to download files at c:

Why when i update to firefox 78.0.1 DOESN'T let me to download anything at c:??? The previews version 77.0.1 i can download at c: normally. Now i can't. WHY???? … (διαβάστε περισσότερα)

Why when i update to firefox 78.0.1 DOESN'T let me to download anything at c:???

The previews version 77.0.1 i can download at c: normally.

Now i can't.

WHY????

Ερώτηση από Gregory 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από AliceWyman 1 έτος πριν

Firefox browser doesn't open in Win7 64bit

Hello everyone I re-install my win7 recently. I can get the firefox browser installed whitout any errors but it doesn't open. However I can see it's open in task manager… (διαβάστε περισσότερα)

Hello everyone I re-install my win7 recently. I can get the firefox browser installed whitout any errors but it doesn't open. However I can see it's open in task manager in processes tab. what would be the problem? please advise

Ερώτηση από Sal 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 μήνες πριν

FFox v92 - Menu Spacing - Bug? (No, not the usual question)

FFox 92 update today. Menu spacing went to double. No shock there. Found the CSS code below for UserChrome.css and set it up. EX. menupopup > menuitem, menupopup >… (διαβάστε περισσότερα)

FFox 92 update today. Menu spacing went to double. No shock there. Found the CSS code below for UserChrome.css and set it up.

EX.

menupopup > menuitem, menupopup > menu {
 padding-block: 4px !important;
}
:root {
 --arrowpanel-menuitem-padding: 4px 8px !important;
}

Here's the issue: I want it tighter than 4px. So, I set it down to 2px... eventually dropping it to all 0px settings.

EX:

menupopup > menuitem, menupopup > menu {
 padding-block: 0px !important;
}
:root {
 --arrowpanel-menuitem-padding: 0px 0px !important;
}

But, it doesn't get any smaller than the above 4/8px set up. Bug? Perhaps there's another CSS setting to be tweaked for V 92? I do not have any other CSS for these items elsewhere in my UserChrome file.

Ερώτηση από MozzieBob 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από RemySecor 2 εβδομάδες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox >79 slow to load pages

Was using FF 79.0. Everything worked great. I upgraded to 80 or so a while back and found that it was taking ~7-10 seconds before FF would begin to load an initial webp… (διαβάστε περισσότερα)

Was using FF 79.0. Everything worked great. I upgraded to 80 or so a while back and found that it was taking ~7-10 seconds before FF would begin to load an initial webpage, so I used system restore to go back to 79. I've upgraded to 82.0.2 and the same thing is happening. Tried going back using system restore, but system restore failed for some reason, so I'm now stuck. I haven't had success re-installing FF 79.0. Any ideas why FF would be so slow loading a page? FYI, once I'm on that website, if I click to another page on that website, it loads quickly and normally. Only seems to be when I'm moving to a new website. I'm using Windows 7.

Ερώτηση από bgula 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox doesn't load any webpages -- or it's own settings!

So yeah, I don't know why but since yesterday it has been acting strange. I haven't tinkered with anything if my memory serves right. Whenever I try to open a website or … (διαβάστε περισσότερα)

So yeah, I don't know why but since yesterday it has been acting strange. I haven't tinkered with anything if my memory serves right. Whenever I try to open a website or the Preferences page or anything -- it is blank! I can't open new tabs too. I tried various solutions like no Hardware Acceleration, refreshing and even re-installation. However, what is weird is, I can use Firefox alright with Window's Safe Mode (not Firefox's, Window's).

I tried clearing AppData and some other stuff and am getting no response. Any help would be greatly appreciated!

Ερώτηση από hanos 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από HACKERSOFT 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Switch back to the old tab design???

Hello, I just installed the new update. The new tab design is totally confusing/unclear to me. Especially the fact that the new tabs don't have a "seperator-line" to the… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

I just installed the new update. The new tab design is totally confusing/unclear to me. Especially the fact that the new tabs don't have a "seperator-line" to the next tab. Thats totally disturbing to me. It's really difficult for me to keep the overview about my normally around 60 tabs now. Is there an option to switch back to the old tabs look and feel? Are there other options to customize the look of the tab bar?

Thanks in advance and Greetz!

Ερώτηση από alien1 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Toad-Hall 5 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

"Social media tracking block" new feature interferes with (SURPRISE!) control for Adobe Flash

Well, here we are at version 73.0 and the developers are now making life even more miserable after their premature decision to disallow Flash to run without having to be … (διαβάστε περισσότερα)

Well, here we are at version 73.0 and the developers are now making life even more miserable after their premature decision to disallow Flash to run without having to be authorized EVERY DAY on EVERY SITE that still uses it (and no, developers, you are not forcing the website designers to dump Flash faster by your stubbornness).

Today, I got a new drop-down from the address bar about Firefox blocking social media sites from tracking me. I can't complain about that -- at least, not until some problem pops up for me as a result of it -- but it is obscuring the control to allow Flash to run, and by the time I got the new drop-down cleared the control did not allow Flash to run and I had to reload the page.

However well-intentioned the developers are, I still maintain that they should -- until Flash officially deprecates at the end of the year -- allow a decision made by the user to allow Flash at a specific website to be saved by Firefox and eliminate the daily hassle of re-authorizing. ESPECIALLY SINCE NOW THAT OTHER ENHANCEMENTS INTERFERE WITH THE FLASH ALLOWING DROP-DOWN.

This is my ongoing request, which will be made on every new release this year until the developers understand that they are making the experience of using Firefox less user-friendly. All because they just couldn't wait for the Flash deprecation to change how Firefox treats that plug-in.

Guys, you are NOT the overseers of the internet, and the internet does not make changes just to keep you happy.

Fix this in version 74 so I don't have to embarrass you again over this.

Ερώτηση από Kymber 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από RobertJ 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

can't sign in to one of my google accounts, but I can on another

one of my google accounts, which I have been able to sign in through firefox for years, suddenly started giving me an error message after entering my email address on the… (διαβάστε περισσότερα)

one of my google accounts, which I have been able to sign in through firefox for years, suddenly started giving me an error message after entering my email address on the google sign in page. I have another google account and I'm able to sign i using firefox just fine. The error message given is:

This browser or app may not be secure. Learn more Try using a different browser. If you’re already using a supported browser, you can refresh your screen and try again to sign in.

I'm using a windows 7 box and Firefox 85.0.2.

I'm able to sign in just fine when I use google chrome. I've cleared cache and data in the browser. I'm not sure what else to try. Any suggestions? Any other information I can provide to help identify the problem?

Ερώτηση από vseavello 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

An error occurred while printing.

I am unable to print from Firefox Browser. I get the following error message "An error occurred while printing" . I have tried updating to the latest version of FF 84.0.1… (διαβάστε περισσότερα)

I am unable to print from Firefox Browser. I get the following error message "An error occurred while printing" . I have tried updating to the latest version of FF 84.0.1 (64-bit), doing a Refresh, following the Support suggestions for printer problems, editing my profile etc. To no end. I have no problems printing from other browsers such as Google and Microsoft. If I can not get Firefox to print, I will be forced to use these other browsers. Please Help.

Ερώτηση από Marcus G. Smith 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 1 έτος πριν