Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

what is the black text box that shows inthe upper right of my screen and how do i get rid of it permanently?

what is the black text box that shows in the upper right of my screen and how do i get rid of it permanently?

== every time i open a page

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

The Firefox Getting Started button is taking up room on my browser. How do I make it go away?

The Firefox Getting Started button is taking up room on my browser. How do I make it go away? This happened Every time Firefox opened == I installed firefox … (διαβάστε περισσότερα)

The Firefox Getting Started button is taking up room on my browser. How do I make it go away?

This happened

Every time Firefox opened

== I installed firefox

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Hidden windows opened in firefix by website infomoneyservice.com

After running firefox a long time, i close it. But it appeared that it was still opened using a large part of memory. I kill firefox, then reopen it, and 4 windows open w… (διαβάστε περισσότερα)

After running firefox a long time, i close it. But it appeared that it was still opened using a large part of memory.

I kill firefox, then reopen it, and 4 windows open with blank pages on the website infomoneyservice.com.

It appears these pages were opened before, but in an hidden way, and they don't show in history.

It happened to me 5 or 6 times since 1 week before i wa able to reproduce some symptoms in a systematic way.

I think this problem is also related to some interceptions of google results.

URL of affected sites

http://infomoneyservice.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από nemesisinnotts 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

installed ff4b2. The procedure point RtlCaptureContent could not be located in the dynamic library KERNEL32.dll

installed ff4b2 on win2000, ff3.6.8 installed already. created new folder for ff4b2. try to start ff4b2 both in regular mode and safe mode. in both cases get an error "T… (διαβάστε περισσότερα)

installed ff4b2 on win2000, ff3.6.8 installed already. created new folder for ff4b2. try to start ff4b2 both in regular mode and safe mode. in both cases get an error "The entry point RtlCaptureContent could not be located in the dynamic library KERNEL32.dll

Crash ID(s)

checked in ff3.6.8, no crash ID's are recorded.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

alltheservices.com/ is the site i am now being redirected to every time I attempt a google search. Is this Malware / trojan software, and, if so, how do I get rid of it! Thankyou. in English

When entering anything / any query into google

This happened

Every time Firefox opened

== today

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Jan 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When printing thru Firefox, only graphics prints- not text. I reset all print.print_printer in config., still no text. Problem only occurs with Brother 1440 laser though, my other printer is good. I am using W2K

This printing problem started happening when I installed and started using Firefox instead of Explorer This happened Every time Firefox opened … (διαβάστε περισσότερα)

This printing problem started happening when I installed and started using Firefox instead of Explorer

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από tuaris 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Will you PLEASE bring back the choice on how tabs will open, either all at the end after the last tab, or arranged with similar next to each other. It used to be a CHOICE!

Tabs gone wild! Choice of how tabs open is removed and function of having tabs open only at end of all tabs is gone. Instead, tabs now open next to similar or same site,… (διαβάστε περισσότερα)

Tabs gone wild! Choice of how tabs open is removed and function of having tabs open only at end of all tabs is gone. Instead, tabs now open next to similar or same site, so they can be jumping all over the place and instead of finding them in the order you opened them, you have to hunt around to see which site it is sitting by instead. I can easily remember the order in which I opened them, not so easy to remember the site each one may be associated with, especially if they were opened in the order of an article and therefore in the order I wanted to read them.

This happened

Every time Firefox opened

== on this latest update 3.6

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Using Firefox 3.6.6 in Windows 2000 Professional SP4 my PC crashes with the Blue Screen of Death when I select PRINT on the Printer Dialog box, when trying to Print: Printer friendly pages. Error shown:*** STOP: 0x000000C2 (0x00000007,0x00000D8A,0xE34E476

Using Firefox 3.6.6 in Windows 2000 Professional SP4 my PC crashes with the Blue Screen of Death when I select PRINT on the Printer Dialog box, when trying to Print: Prin… (διαβάστε περισσότερα)

Using Firefox 3.6.6 in Windows 2000 Professional SP4 my PC crashes with the Blue Screen of Death when I select PRINT on the Printer Dialog box, when trying to Print: Printer friendly pages. Error shown:*** STOP: 0x000000C2 (0x00000007,0x00000D8A,0xE34E4760,0xE34E4768) BAD_POOL_CALLER

== Every time I attempted to Print from several sites

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes in html5 videos

Aways when click in html5 video, firefox crash. URL of affected sites http://www.mozilla.com/en-US/firefox/4.0b1/whatsnew/ … (διαβάστε περισσότερα)

Aways when click in html5 video, firefox crash.

URL of affected sites

http://www.mozilla.com/en-US/firefox/4.0b1/whatsnew/

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox will not print to my HP PSC750 inkjet printer but prints with no problem to the monochrome Brother HL-5240. Other browsers print to both printers with no problem

Firefox will not print to my HP PSC750 inkjet printer but prints with no problem to the monochrome Brother HL-5240. Other browsers print to both printers with no problem.… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox will not print to my HP PSC750 inkjet printer but prints with no problem to the monochrome Brother HL-5240. Other browsers print to both printers with no problem. I must print out filled-in webforms and must use the inkjet printer for that. However, Firefox presents me with a dialog box that says "An unknown error has occurred while printing", even when nothing at all has even started to print out.

When I next try to print the same screen content to the monochrome laser printer, the entire contents of the form showing on the web page will print out as a single block of text - all run together and utterly unintelligible.

How can I make Firefox print normally and legibly to my HP inkjet printer, the same as other browsers?

This happened

A few times a week

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από SurfriderJ 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My Homepage opens in Japanese. How do I change it to open in English?

This is my reply to the-edmiester's answer https://support.mozilla.com/en-US/forum/1/724605#threadId724733 . Post a Reply would not work. My reply: Thanks but does not so… (διαβάστε περισσότερα)

This is my reply to the-edmiester's answer https://support.mozilla.com/en-US/forum/1/724605#threadId724733 . Post a Reply would not work.

My reply: Thanks but does not solve problem. 873 is to change to another country (language) homepage. I have the UK homepage address in the web page location bar at top of page, i.e. http://www.google.co.jp/firefox?client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-GB:official but the page is showing Japanese text.

This happened

Every time Firefox opened

From installation

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 2.0.50727)

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

my screen is different from the screen shown

my comp screen has changed. i no longer have a bookmark, history or tools spot on the screen. it was there on thursday. i don't know how to get to my bookmarked sites lik… (διαβάστε περισσότερα)

my comp screen has changed. i no longer have a bookmark, history or tools spot on the screen. it was there on thursday. i don't know how to get to my bookmarked sites like i did before. i understand that i can begin to type them in, but i don't know what all i had saved. was mozilla upgraded & did it remove those buttons?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How to add custom Search for to Context Menu

I'm looking to migrate from IE8 to FF3.6 but dearly miss the following scenario: Highlight a text the right click on it and chose from different search providers ie amazo… (διαβάστε περισσότερα)

I'm looking to migrate from IE8 to FF3.6 but dearly miss the following scenario: Highlight a text the right click on it and chose from different search providers ie amazon, ebay, google.

For the moment, I only have Search Google for and it doesn't work in forms.

Appreciate any help, Josh

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TXGuy 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I can not access California goverment web sites? How do I change my settings to get to Cal gov sites?

I can not access California goverment websites? How do I fix this? URL of affected sites http://all goverment websites … (διαβάστε περισσότερα)

I can not access California goverment websites? How do I fix this?

URL of affected sites

http://all goverment websites

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot download GPS Almanac files from navcen.uscg.gov

Cannot download GPS almanac files (current.alm) from NAVCEN. response from NAVCEN says:Greetings, Thank you for contacting the USCG Navigation Center with this issue. We … (διαβάστε περισσότερα)

Cannot download GPS almanac files (current.alm) from NAVCEN. response from NAVCEN says:Greetings,

Thank you for contacting the USCG Navigation Center with this issue. We were able to duplicate your issue using Firefox version 3.6. Further testing using earlier versions of Firefox (3.5 and 3.0) and Internet Explorer encountered no issues downloading and saving the GPS almanac files. There are many reports of similar downloading issues from other sources on the Mozilla support forums with possible solutions to try so it appears to be a software/web browser issue and we recommend you try another browser or a different version of your current browser and see if that resolves the issue. USCG Navigation Center Navigation Information Service 7323 Telegraph Rd. Alexandria, VA 22315 Tel: 703-313-5900 Website: www.navcen.uscg.gov


URL of affected sites

http://www.navcen.uscg.gov/?pageName=gpsAlmanacs

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TXGuy 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

will not allow images on websites that it used to allow, for example, when trying to post on Craiglist, it will not show the images I have to copy in order for CL to approve my post

will not allow certain images - for example, cannot see the images I need to copy on Craigslist in order for CL to approve my post. This happened Every time Firefox open… (διαβάστε περισσότερα)

will not allow certain images - for example, cannot see the images I need to copy on Craigslist in order for CL to approve my post.

This happened

Every time Firefox opened

== we moved the computer and reconnected it

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I retrievew history from 2 weeks ago that has been deleted?

How can I retrieve my history from two weeks ago? It's been deleted and I desperately need it to prove that I was on the computer (facebook) at a certain time. HELP!!!! … (διαβάστε περισσότερα)

How can I retrieve my history from two weeks ago? It's been deleted and I desperately need it to prove that I was on the computer (facebook) at a certain time. HELP!!!!

This happened

Not sure how often

== How can I retrieve my history from two weeks ago? It's been deleted.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My bookmarks on the tool bar is not complete in the drop down. I lost it somewhere.

My bookmarks on he tool bar lost some of the drop downs and tabs is not high lighted. Not sure what happned. This happened Just once or twice == now … (διαβάστε περισσότερα)

My bookmarks on he tool bar lost some of the drop downs and tabs is not high lighted. Not sure what happned.

This happened

Just once or twice

== now

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

On the Yahoo toolbar line the icons have disappeared which were next to the refresh toolbar icon and I can't get them to reappear.

The icons next to the refresh toolbar button have disappeared. This happened Every time Firefox opened == after installing updated firefox … (διαβάστε περισσότερα)

The icons next to the refresh toolbar button have disappeared.

This happened

Every time Firefox opened

== after installing updated firefox

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από adisstar 10 έτη πριν