Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Dark Mode

With more and more websites reading the browser theme settings, and changing to Dark Mode automatically, I really think it's time we have an option to stop websites doing… (διαβάστε περισσότερα)

With more and more websites reading the browser theme settings, and changing to Dark Mode automatically, I really think it's time we have an option to stop websites doing this. I like my dark theme in Firefox, however I don't like websites in Dark Mode. Surely I am not the only user who wants this feature, either as an option in settings, or in about:config

I am a huge advocate for privacy, and the main reason I use Firefox over Chrome. I and like so many others, sacrifice the superiority and convenience of the Chrome browser, so we can utilize the great features Firefox has. And it makes me feel a little better inside knowing I am tracked less. I do not want websites reading my theme settings or any other non essential browser data. please fix this.

Ερώτηση από FARCRY 1 ώρα πριν

Τελευταία απάντηση από Seburo 25 λεπτά πριν

SaveFrom.net Helper

The other day I downloaded SaveFrom.net Helper but then shortly after I deleted it. The program was deleted from the computer except that the green line with the program … (διαβάστε περισσότερα)

The other day I downloaded SaveFrom.net Helper but then shortly after I deleted it. The program was deleted from the computer except that the green line with the program name shows as an extension on the bar at the top of the Firefox page.

I cannot delete it. If I delete it once it reappears next time I load Firefox. The extension does not show up in add ons and extensions in Tools Firefox.

I have read an earlier reply that suggests delete Firefox and reinstall Firefox and that will get rid of it.

However, I am not anxious to try that as over time I have already extensions ad add ons and other customisation of Firefox, including all my bookmarks and I don't want to lose these and start again.

So here is my question. As the program is deleted and as their extension does not show up in Tools and then adddons, can I assume that the existence of the program name as an extension on one of the title bars at the top of Firefox is just an irritation and that this SaveFrom program cannot in any way add or do anything to my computer?

I can then live with it rather than deleting Firefox and starting again.

I would be so grateful for your help.

Thank you.

Ερώτηση από avwood 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 4 ώρες πριν

How to stop all installed firefox extensions from loading their mainpage after syncing?

How do I stop all installed firefox extensions from loading their main page after syncing? every time I sync from a different computer or version of windows all the exte… (διαβάστε περισσότερα)

How do I stop all installed firefox extensions from loading their main page after syncing?

every time I sync from a different computer or version of windows all the extensions load up their main author page all at the same time overtaking my browsing session so that I have to manually close each tab

its very frustrating On a side note Also after unnecessarily refreshing firefox and before manually changing proxy settings to "no proxy" after each refresh (Why is no proxy not the default setting anymore?) why was every webpage blocked and needing a security certificate? even google.com? and not long ago firefox crashed every tab, constantly, it wasnt even usuable but Im so dependant on its features I tolerated it but cant afford to much longer I have to use Chrome for my business as firefox doesnt always capture login/password for autologin nor for address, etc -fill in

Ερώτηση από keneglinton 23 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 10 ώρες πριν

need my favorite bookmarks to list across the top of screen in a ribbon so I can click on anyone I want to

I had to put in a new hard-drive into my computer that I previously was running Firefox browser on so I downloaded the Firefox back on after the new hard-drive was done. … (διαβάστε περισσότερα)

I had to put in a new hard-drive into my computer that I previously was running Firefox browser on so I downloaded the Firefox back on after the new hard-drive was done. Before on my old hard-drive when I click Firefox browser and it came on, it had a ribbon across the top of the screen underneath the back arrow, forward arrow, and search URL that I used the most of in my favorites (I think it showed across the screen about 10 of my bookmarks) to click on instead of going into all my bookmarks to get. How can I put my most used bookmarks across the top of screen now instead of just clicking the "star" that show ALL my bookmarks and I have to go down to whichever one I want to use and boy do I have a bunch of bookmarks even thou they are in alphabet order? I hope someone can tell me how to do this!

Ερώτηση από Judy 20 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 11 ώρες πριν

Lost passwords

Today Firefox opened with my account disconnected. No passwords. I reset my account password but still no passwords. The logins file shows a .corrupt extension. I rename … (διαβάστε περισσότερα)

Today Firefox opened with my account disconnected. No passwords. I reset my account password but still no passwords. The logins file shows a .corrupt extension. I rename this and nothing happens. Every time I re-open FF (v 93.0) the .corrupt is added and I can't get to my passwords. I have hundreds.

Ερώτηση από HalFx64 18 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 13 ώρες πριν

YouTube TV Buffering Problem with Firefox

I have hit what appears to be a "YouTube TV" (vs YouTube) buffering problem. It happens only with Firefox on my PCs. After a few seconds to a minute of playing a TV pro… (διαβάστε περισσότερα)

I have hit what appears to be a "YouTube TV" (vs YouTube) buffering problem. It happens only with Firefox on my PCs. After a few seconds to a minute of playing a TV program or movie, the video/audio stops with a spinning arrow. If I previously had turned on "stats for nerds" to monitor this, I can see when network activity stops and the buffer then eventually gets exhausted.

This does NOT happen when running YouTube TV on my TVs or on my iPhone. Probably more significant, it does NOT happen with YouTube TV under either Microsoft Edge or Google Chrome on these PCs. If I run Firefox in Troubleshoot Mode, i.e., no add-ons, extensions, etc., the problem still exists, so it is not just some rogue add-on, but is related to Firefox itself. The problem appears to be only for "YouTube TV" on Firefox since, for example, videos played from YouTube (vs "YouTube TV") do not have the problem under Firefox.

I tried rebooting my router as well as the PCs. The problem still existed. The PCs are high speed and the internet connection is fiber optic. One of the PCs is connected by Ethernet; the other is wireless. Download/upload speeds are over 900 Mbps on the Ethernet PC. I have not seen slow network indications on anything except this "YouTube TV" with Firefox mixture. Hardware does not seem to be the issue.

Apparently the problem is software. I also tried temporarily disabling my antivirus/firewall software. No change. I'm running Windows 10 version 21H1 and Firefox 88.0.1. I'm new to YouTube TV; although most of my viewing with it has been done on TVs, I don't recall seeing this problem in my PC tests a month or so ago.

Ερώτηση από jeff154 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Grover 21 ώρες πριν

Suddenly Lost all bookmarks

I lost all the bookmarks suddenly where i was using this browser for office work, there was no action taken from my end like deletion or any upgrade, however suddenly whe… (διαβάστε περισσότερα)

I lost all the bookmarks suddenly where i was using this browser for office work, there was no action taken from my end like deletion or any upgrade, however suddenly when i start machine today, i found all bookmarks lost. To restore backup I entered to Profile --> bookmark backup this file is extension JSONLZ4 which is not visible during restore bookmark.

This is quite important to recover these suddenly lost all bookmarks, so is there any way or support available?

Unfortunately this is first time i am facing such kind of issue, So kindly also let me know if we should trust mozilla firefox as default browser and to save bookmarks?

Thanks & Regards

Ερώτηση από deepak.fojdar 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 ημέρα πριν

Firefox has randomly changed most of the icons on my desktop

I turned my computer on today and all of a sudden half of the file icons on my desktop now have a Firefox file logo and I want my desktop to be restored to its original a… (διαβάστε περισσότερα)

I turned my computer on today and all of a sudden half of the file icons on my desktop now have a Firefox file logo and I want my desktop to be restored to its original appearance. I did nothing to cause this and do not appreciate the Firefox browser software changing the appearance of my desktop without my permission. Also I do not like having to take the time correcting the situation. Do I need to delete Firefox from my computer and start using a different browser? Can you direct me as to how best to fix this???

Ερώτηση από jpmurray12 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 ημέρα πριν

How to remove a search bar above the URL line?

How to remove the search bar above the URL line? This seems to have been added very recently. Can not find any way yo to it thru Settings, etc. Thanks, Jim … (διαβάστε περισσότερα)

How to remove the search bar above the URL line?

This seems to have been added very recently. Can not find any way yo to it thru Settings, etc.

Thanks, Jim

Ερώτηση από HuskyJim 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από alablues 1 ημέρα πριν

browser

get up this and my firefox is gone missing, everything, I had lost all bookmarks and history , how do i get it back, its asking me to start over. … (διαβάστε περισσότερα)

get up this and my firefox is gone missing, everything, I had lost all bookmarks and history , how do i get it back, its asking me to start over.

Ερώτηση από eagleoz1942 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 ημέρα πριν

unable to install an extension

I have a laptop running version 93.0 (64-bit). It has removed the Trend Micro Toolbar & will not allow it to install. I have a different laptop running the same ver… (διαβάστε περισσότερα)

I have a laptop running version 93.0 (64-bit). It has removed the Trend Micro Toolbar & will not allow it to install. I have a different laptop running the same version of Firefox & it has no issues with the Trend Micro Toolbar. Please help me resolve the problem with the first laptop.

Ερώτηση από caclayt1 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

Lost bookmarks

Today y bookmarks disappeared. I can't recover them. When I use the Recover option and select a date of the file, nothing happens. Absent a recovery of the bookmarks, I'l… (διαβάστε περισσότερα)

Today y bookmarks disappeared. I can't recover them. When I use the Recover option and select a date of the file, nothing happens. Absent a recovery of the bookmarks, I'll have to move to another browser and I really don't want to do this.

Ερώτηση από Eric 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

Firefox crashed and now does not let me load my profile

Firefox crashed and now when I open it it shows the error message: "You've launched an older version of Firefox. Using an older version of Firefox can corrupt bookmarks a… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox crashed and now when I open it it shows the error message: "You've launched an older version of Firefox. Using an older version of Firefox can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing Firefox profile. To protect your information, create a new profile for this installation of Firefox."

The only options are to Exit or to Create a new profile. I had to create a new one just to open Firefox and try to fix it.

I logged into the Firefox account and not a single password, bookmark or anything is in my profile.

I go to about:profiles and I see both of the profiles, the new one as default, and the old one. I open the old profile by clicking on Launch profile on new browser, and I get the same error

I checked in several articles and threads like this https://www.reddit.com/r/firefox/comments/oyofoi/opting_out_of_beta_for_stable_without_requiring_a/

I cannot find compatibility.ini file anywhere. The old profile folder has about 750 MB and the new profile has 150 MB. I tried to restart without add ons and no change. I am using Windows I have not tried to update Firefox or to have a second installation. I am running 91.2.0esr (64-bit) and is up to date.

I really need to recover my bookmarks and passwords.

Ερώτηση από 79kilikili 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

Bookmark sync accross devices

Hello, I have 4 devices (2 laptops, 1 phone and 1 PC), which I logged in to my Firefox account in all of them. I can see my bookmarks in all except for the PC (Windows 10… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

I have 4 devices (2 laptops, 1 phone and 1 PC), which I logged in to my Firefox account in all of them. I can see my bookmarks in all except for the PC (Windows 10). I can not see my pc under the connected devices from all other devices but I can not access my bookmarks from the browser that I am using on my PC. Can you please guide me how to fix this issue.

Thank you, Afsane

Ερώτηση από af.baghestani 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 ημέρα πριν

Unable to add Exception to > Enhanced Tracking Protection

First of this issue is atleast 4 years old. I found various different people having this problem. https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1432644 It should be a P5 n… (διαβάστε περισσότερα)

First of this issue is atleast 4 years old. I found various different people having this problem. https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1432644 It should be a P5 not a P3. This official Mozilla article: https://support.mozilla.org/en-US/kb/add-trusted-websites-your-allow-list-firefox-focus Does NOT work.

I am trying to add an expection to tracking protection but there is no such option, as descriped at Bugzilla. In the adress bar i removed the tracking protection for a website. But it was NOT added to the exception list. I dont allow 3rd party cookies and auto delete cookies when closing Fox. I think that is the reason why it's not working, if this is the case it's a bug.

What i actually tried to do, using dark-theme from duckduckgo permanently. Because as right now, i must change the theme every single time i reopen Firefox. This is Bull**** honestly. Even when i add duckduckgo as an addon, it does not save the dark theme!

Ερώτηση από Firefox_Bug_Report 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 ημέρα πριν

can't open one website

I can't open this site"https://myair2.resmed.com/" with Firefox. I turned off my firewall, but still it won't open. I have the same firewall/antivirus on my laptop and … (διαβάστε περισσότερα)

I can't open this site"https://myair2.resmed.com/" with Firefox. I turned off my firewall, but still it won't open. I have the same firewall/antivirus on my laptop and it works. If I change to Microsoft Edge, it will open. I didn't see anything in about:config that I thought might cause this. Any help?

Ερώτηση από dgale0121 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 ημέρα πριν

Being coerced into sync by Firefox browser

Gradually, the game Taonga Island became unplayably slow as you started insisting more often that I sync my accounts, mails, etc.. I will NEVER sync because I do not int… (διαβάστε περισσότερα)

Gradually, the game Taonga Island became unplayably slow as you started insisting more often that I sync my accounts, mails, etc..

I will NEVER sync because I do not intend to give you in a neat wrapper what others pay you for, I want to remain anonymous as much as possible, and I certainly do not intend to give ANYBODY a neat package of linked and authenticated accounts etc. about myself. That is why I am not on FB, Twitter, LinkedIn etc etc..

STOP demanding I do this SYNC shit. Or I will tell everyone I work with, play with, etc to NEVER us any Mozilla products as sooner or later, they are going to blackmail you.

Ερώτηση από ehgerritsen 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

can not get email

can not get email from att.net over to the new att.com was told I cant use fire fox and use Microsoft edge … (διαβάστε περισσότερα)

can not get email from att.net over to the new att.com was told I cant use fire fox and use Microsoft edge

Ερώτηση από slajchert 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 ημέρα πριν