Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

Can't access some website.

I cannot access to Facebook or Messenger on Firefox, when i open, Firefox said Secure Connection Failed. I got this error for a week,i have used Edge and Facebook still w… (διαβάστε περισσότερα)

I cannot access to Facebook or Messenger on Firefox, when i open, Firefox said Secure Connection Failed. I got this error for a week,i have used Edge and Facebook still work,pls help me.

Ερώτηση από Trung Kiên 7 ώρες πριν

Απάντηση από jscher2000 7 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Bookmarking Malfunctions

The latest update to Firefox trashed creating Bookmarks!!! Instead of given an option on where to file a new bookmark -- as it had for years -- it places in the last loca… (διαβάστε περισσότερα)

The latest update to Firefox trashed creating Bookmarks!!!

Instead of given an option on where to file a new bookmark -- as it had for years -- it places in the last location selected and closes the dialogue box.

To fix things require Editing the Bookmark to save a new Bookmark where desired.

Update prior to this one created problems with background colors and spacing's, now another update trashes to Bookmark function...

Is someone from Google of Microsoft trashing Firefox intentionally?... or is just someone who doesn't know what they are doing or care?

Ερώτηση από EcoResolve 1 ημέρα πριν

Απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Default Search

Google is my default search engine but when I make a search in the address bar it gives me results from https://mybrowser-search.com/search, which is labeled as ' Google … (διαβάστε περισσότερα)

Google is my default search engine but when I make a search in the address bar it gives me results from https://mybrowser-search.com/search, which is labeled as ' Google Custom Search' on the results page.

This started after updating the browser. Changing my default search engine to Bing gives me normal results on the Bing page. Changing it back had no effect on the Google outcome.

Ερώτηση από jtbibby 18 ώρες πριν

Απάντηση από jscher2000 18 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

How Do I Shrink Recent Bookmarks Dropdown List?

How Do I Shrink Recent Bookmarks Dropdown List ? I don't NEED or WANT to see a list of ALL my "RECENT" (unorganized) bookmarks. I can't find an option to activate the "dr… (διαβάστε περισσότερα)

How Do I Shrink Recent Bookmarks Dropdown List ? I don't NEED or WANT to see a list of ALL my "RECENT" (unorganized) bookmarks. I can't find an option to activate the "dropdown" function in either main preferences or menu customizing. If I "remove" them from the list, they are also removed from where they were saved as a bookmark. If the answer is, "This can't be done.", then I am DONE WITH FIREFOX.

Ερώτηση από n.e.flatlander 22 ώρες πριν

Απάντηση από jscher2000 18 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Revert curved tabs to square tabs after new update (89.0)

I recently updated Firefox to version 89.0 which made my tabs curved rather than square/blocky. Is there any method to revert the look of my tabs? This is strictly for ae… (διαβάστε περισσότερα)

I recently updated Firefox to version 89.0 which made my tabs curved rather than square/blocky. Is there any method to revert the look of my tabs? This is strictly for aesthetic purposes.

Ερώτηση από bobbotboy 2 εβδομάδες πριν

Απάντηση από jscher2000 2 εβδομάδες πριν

 • Επιλύθηκε

Tabs are no longer delineated

Since updating to the latest version my tabs are all just sitting out in the open without any lines delineating each one and they don't appear to be formatted correctly a… (διαβάστε περισσότερα)

Since updating to the latest version my tabs are all just sitting out in the open without any lines delineating each one and they don't appear to be formatted correctly as per the "MUTED" text which has appeared and is not needed.

Please tell me this is not the new interface.

Ερώτηση από Oldneweng 2 εβδομάδες πριν

Απάντηση από Lisi 1 εβδομάδα πριν

 • Επιλύθηκε

How do I shrink the really large fonts in Firefox 89 UI?

I finally turned off the menu bar some time back and started using the Bookmarks Menu Button (the little star with an underline). With v89, the dropdown menu from this is… (διαβάστε περισσότερα)

I finally turned off the menu bar some time back and started using the Bookmarks Menu Button (the little star with an underline). With v89, the dropdown menu from this is huge. The fonts are a lot bigger than in v88, and for some reason, there are now two "Manage bookmarks" items, one at the top and one at the bottom. Is there any way, either official or through userChrome.css, to choose a small font? I already have a userChrome.css that I used to remove items from the old Bookmarks menu on the menu bar, but those don't apply to the BM Button.

Ερώτηση από yuanhaoyoung 2 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 2 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox reinstalled by itself and deleted all old data

Hi guys, Yesterday when I found that Firefox was updated and reinstall a new version by itself and the problem is that it deleted all old data (passwords, cookies, prefer… (διαβάστε περισσότερα)

Hi guys, Yesterday when I found that Firefox was updated and reinstall a new version by itself and the problem is that it deleted all old data (passwords, cookies, preferences...) and I did not find the folder "old firefox data" on my desktop. Is there a way to get back all those data please?

Many Thanks

Ερώτηση από Maher 1 ημέρα πριν

Απάντηση από FredMcD 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Sidebar and Bookmarks

How do I add the show sidebar icon to the taskbar so I can see my listing of bookmarks in the sidebar? I tried the general help area and found no answer to my question. T… (διαβάστε περισσότερα)

How do I add the show sidebar icon to the taskbar so I can see my listing of bookmarks in the sidebar? I tried the general help area and found no answer to my question. Thanks.

Ερώτηση από Jon 1 ημέρα πριν

Απάντηση από Franz_von_Suppe 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Bookmarks toolbar won't stay open

Before the update, my bookmarks toolbox was permanently open on the left side of the screen. That was a perfect setup for me, as I use a lot of bookmarklets for time savi… (διαβάστε περισσότερα)

Before the update, my bookmarks toolbox was permanently open on the left side of the screen. That was a perfect setup for me, as I use a lot of bookmarklets for time saving on sites I'm on frequently. Since the update, all I have at the top of the screen is Import bookmarks and Most Visited (top left) and Other Bookmarks (top right). I can open Other Bookmarks, and my bookmarklets are there, but clicking one closes the Other Bookmarks folder each and every time. This renders them useless for my purpose. Is there a way to reopen, and KEEP open, my toolbox? I've tried clicking the Keep Open option and selecting done, but that doesn't do what I'm wanting it to do.

Ερώτηση από jhopemassey 1 ημέρα πριν

Απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Session transfer

I've managed multiple profiles, and used the profile manager for years. Usually, when I want to update/replace a session from one profile to another, these are the files … (διαβάστε περισσότερα)

I've managed multiple profiles, and used the profile manager for years.

Usually, when I want to update/replace a session from one profile to another, these are the files I transfer.

When I launch the profile, it should open to the same tab as in the previous profile, and the tab count should be the same. That is, until today.

No matter what I try with the new profile, the same old session keeps coming up.

Ερώτηση από noel_envode 4 ημέρες πριν

Απάντηση από jscher2000 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο

Firefox "Print Preview" has disappeared from the File menu in 84.0.2

Firefox "Print Preview" has disappeared from the File menu in 84.0.2; all I have now is "Print", which brings up a Microsoft Edge style print dialog. Is this an upgradin… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox "Print Preview" has disappeared from the File menu in 84.0.2; all I have now is "Print", which brings up a Microsoft Edge style print dialog. Is this an upgrading error, or is it just the way Firefox will be now?

Ερώτηση από firefox1202 5 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 5 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Search.....

One of your recent updates has all searches forced to the address bar..... I use the Google search box on my homepage and from the first letter its moved to the address … (διαβάστε περισσότερα)

One of your recent updates has all searches forced to the address bar..... I use the Google search box on my homepage and from the first letter its moved to the address bar... Go back to the Google box on the homepage.... You've made it useless....

Ερώτηση από koyotee 1 μήνα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 μήνα πριν

 • Κλειδωμένο

v.89 proton disabled

Windows 10 Firefox 88/89 64-bit PC It seems there was a compact mode before version 89? I don't know if that's what I want. I would like to have a simple selection in FF … (διαβάστε περισσότερα)

Windows 10 Firefox 88/89 64-bit PC It seems there was a compact mode before version 89? I don't know if that's what I want.

I would like to have a simple selection in FF Preferences to turn OFF the Proton stuff. I am not an IT geek and I'm not comfortable doing things like changing CSS code - if I knew how to do that stuff, I'd be using Linux not Windows. Since I'm stuck with Windows, I rely on a good browser like FF v.88 to take care of the technical stuff.

Version 89 seems to be OK with Proton shut off, but I hear this is a temporary fix. I also don't know if shutting off Proton fixed the spacing nightmare in Bookmarks - I lost mine reloading v.88 and haven't had a chance to look for them. (v.89 is on the PC upstairs - this one is still on v.88.)

For some context on the anger at FF's change, those of us who use Facebook on a regular basis were forced into a horrendous update in late 2021 which barely works, and Facebook continuously changes code, fixing what isn't broken. To find that the browser we've relied on for years did the same with no warning is very upsetting.

I'd like to get a message directly to Mozilla but "Submit Feedback" has been shut down for over a week.

Ερώτηση από fidservant 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Can't find tabs or see an opened new tab in 89, and I have over 100 open

My Sessions and Session Boss know I have all my tabs open presently. I can't see the tabs & I can't right click a bookmark and see a 2nd tab open. I had the tabs at t… (διαβάστε περισσότερα)

My Sessions and Session Boss know I have all my tabs open presently. I can't see the tabs & I can't right click a bookmark and see a 2nd tab open. I had the tabs at the top and just under the bookmarks bar. Now it is just one long blank bar. I disabled and then re-enabled proton, which is the worst upgrade experience ever. I changed to a simple theme, still no tabs. I downloaded the previous version 88, but it will start a new profile. I just want where I was 2 hours ago. I'll attach an image of the left upper screen with the blank tab bar.

Ερώτηση από lepiane 2 εβδομάδες πριν

Απάντηση από cor-el 2 εβδομάδες πριν

 • Επιλύθηκε

White line on the bottom of the screen

When I use firefox on my main display (1920x1080 144h 16:9) in full screen there is a noticeable white line in the bottom, not using full screen fixes it, but a pain in t… (διαβάστε περισσότερα)

When I use firefox on my main display (1920x1080 144h 16:9) in full screen there is a noticeable white line in the bottom, not using full screen fixes it, but a pain in the ass to resize it all the time. I tried using the browser on my secondary smaller display (1920x1080 60h 16:9) and there is no white line. This seems to be a bug, how do i fix it?

Ερώτηση από TheSpiffyOne 2 ημέρες πριν

Απάντηση από TheSpiffyOne 1 ημέρα πριν