Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can't add a comment on www.usatoday.com

disabled ab+ and flashblock, allowed popups, cannot add a comment URL of affected sites www.usatoday.com … (διαβάστε περισσότερα)

disabled ab+ and flashblock, allowed popups, cannot add a comment

URL of affected sites

www.usatoday.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από pecloe 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox is unable to open gmail or facebook - cannot even reach the login page

When I try and open Gmail or facebook I get the following error message: Firefox can't establish a connection to the server at www.google.com/www.facebook.com URL of aff… (διαβάστε περισσότερα)

When I try and open Gmail or facebook I get the following error message:

Firefox can't establish a connection to the server at www.google.com/www.facebook.com

URL of affected sites

http://gmail.com; http://facebook.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 6.4 and 6.6 crashes when entering some web sites, as www.diena.lv or www.inbox.lv

Firefox 3.4 and 3.6 (I have not tested 3.3) on Windows 7 Home Premium crushes when loading sites http://www.diena.lv and http://www.inbox.lv/. URL of affected sites htt… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 3.4 and 3.6 (I have not tested 3.3) on Windows 7 Home Premium crushes when loading sites http://www.diena.lv and http://www.inbox.lv/.

URL of affected sites

http://www.diena.lv http://www.inbox.lv

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Latest version of Firefox is having problems loading sites, it tries to load to Google Analytics. No error messages, just a page that won't load. How do I stop this?

Latest version of Firefox is having problems loading some sites, it tries to load and then gets taken over trying to load Google Analytics. No error messages, just a page… (διαβάστε περισσότερα)

Latest version of Firefox is having problems loading some sites, it tries to load and then gets taken over trying to load Google Analytics. No error messages, just a page that won't load. How do I get rid of this, it is a "pain in the neck"

URL of affected sites

http://

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Bocko 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why is Firefox suddenly always asking me if I want to translate my pages?

For the past week or so Firefox has suddenly started asking me if I want to translate my pages from English. Even if I say NEVER translate english pages it continues to a… (διαβάστε περισσότερα)

For the past week or so Firefox has suddenly started asking me if I want to translate my pages from English. Even if I say NEVER translate english pages it continues to ask. This is happening on both my work PC and home PC. All the pages I read are in English and this has only recently started to happen (around beginning of July 2010). Not all pages just some.

URL of affected sites

http://

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

If I access my website as http://www.spainforyou.net, I get the OLD pages, using http://spainforyou.net, (no www), brings up lates updates. My server support said this was a problem with cache, but I have cleared ALL including network.

If I access my website as http://www.spainforyou.net, I get the OLD pages. Using http://spainforyou.net, (no www), brings up latest updates. My server support said this… (διαβάστε περισσότερα)

If I access my website as http://www.spainforyou.net, I get the OLD pages. Using http://spainforyou.net, (no www), brings up latest updates. My server support said this was a problem with cache, but I have cleared ALL including network, and it still doesn't work.

URL of affected sites

http://www.spainforyou.net

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

b.scorecardresearch.com is causing my personal blog to redirect and hang permanently and pop up windows also hang.

Since the most recent Firefox update (3.6.6), I cannot access my personal blog because when I click to it, I get a redirect to b.scorecardresearch.com which proceeds to f… (διαβάστε περισσότερα)

Since the most recent Firefox update (3.6.6), I cannot access my personal blog because when I click to it, I get a redirect to b.scorecardresearch.com which proceeds to freeze. I also suspect that it is the culprit for causing op up windows in my editing software to hang. I have tried blocking the cookie. I have tried opting out at the particular website. I have run ad-aware and spybot as well as my Norton anti-virus software. The website is fine in IE and Google Chrome. I have found out today that others are also having the same difficulty accessing my blog. How do I remove this pesky critter?

URL of affected sites

http://rightwingnuthouse.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από gerv 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

eBay 'Contact seller' page does not load properly ie no message box appears

When using eBay link 'Contact seller' the page which opens does not show the box in which the message must be entered. The other browser that I use does not have this pro… (διαβάστε περισσότερα)

When using eBay link 'Contact seller' the page which opens does not show the box in which the message must be entered. The other browser that I use does not have this problem and it has only just become evident in Firefox. I get the same result when trying to make contact through individual seller feedback page links

URL of affected sites

http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350371900978&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_1151wt_913

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firfox 3.6.6 is not loading blogger.com 's editor. It is loading finely in IE.

Blogger's editor is not loading at all. other parts of the page loads finely URL of affected sites http://draft.blogger.com/ … (διαβάστε περισσότερα)

Blogger's editor is not loading at all. other parts of the page loads finely

URL of affected sites

http://draft.blogger.com/

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Moses 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I disable an attack site which opens when I launch my browser, I'm using a Mac OS 10.6.4?

How do I disable an attack site which opens behind my home page whenever I launch my browser? I'm on a Mac, OS 10.6.4 URL of affected sites http://www.therugged.com … (διαβάστε περισσότερα)

How do I disable an attack site which opens behind my home page whenever I launch my browser? I'm on a Mac, OS 10.6.4

URL of affected sites

http://www.therugged.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Shawn 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Ebay 'contact seller' problem

When i want to ask a seller a question through the 'contact selle'r link, the drop down menu and options are not being displayed so i can't do it. I checked with IE and w… (διαβάστε περισσότερα)

When i want to ask a seller a question through the 'contact selle'r link, the drop down menu and options are not being displayed so i can't do it. I checked with IE and works fine with that.

URL of affected sites

http://www.ebay.co.uk

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

staples rewards website not loading, it says it is done but the screen is blank, why?????????

I try to go to this website but it says it was done loading and it is just a blank screen. URL of affected sites http://www.staplesrewardscenter.com or https://www.stapl… (διαβάστε περισσότερα)

I try to go to this website but it says it was done loading and it is just a blank screen.

URL of affected sites

http://www.staplesrewardscenter.com or https://www.staplesrewardscenter.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't let the background music play.

The pluggins are not compatible with version of Firefox it will work on IE though. URL of affected sites http://www.neopets.com/userlookup.phtml?user=snow_12_5 … (διαβάστε περισσότερα)

The pluggins are not compatible with version of Firefox it will work on IE though.

URL of affected sites

http://www.neopets.com/userlookup.phtml?user=snow_12_5

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

PLEASE HELP!!! I'm going nuts! Javascript problem when trying to load images on E-Bay auctions and My Space doesn't look right

This is the second time I've been here for help and I have had to use IE for the past few weeks because I still have this problem. The images on E-Bay's individual auctio… (διαβάστε περισσότερα)

This is the second time I've been here for help and I have had to use IE for the past few weeks because I still have this problem. The images on E-Bay's individual auctions begin to load then stop, I believe it is a Javascript problem. I've already tried the troubleshooting tips for "images don't display" AND I have uninstalled/reinstalled Firefox to no avail. My Space doesn't seem to be displaying properly either, for example, if I want to change the color of a font in a message the boxes appear, but no color...please SOMEBODY HELP! Thank you!

URL of affected sites

http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230497781181&ssPageName=ADME:B:SS:US:1123

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox does not load www.staplesrewardcenter.com, Why?????

I am trying to view and eventually log in to www.staplesrewardcenter.com and it will not even load the page. URL of affected sites http://www.staplesrewardcenter.com … (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to view and eventually log in to www.staplesrewardcenter.com and it will not even load the page.

URL of affected sites

http://www.staplesrewardcenter.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από DaveRo 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can't see my song lists when I visit Playlist.com. My Players are there and functional, but I can't see anything on them. This is not a problem on IE.

Hello, My name is Shaunn Cochran. I hope someone can help. I am a faithful Firefox user. When I visit Playlist.com, I can't see my song list on my Playlist Player. The… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

My name is Shaunn Cochran. I hope someone can help. I am a faithful Firefox user.

When I visit Playlist.com, I can't see my song list on my Playlist Player. The songs are there, and I can play them if I click on them, but I can't see what it is that I'm clicking on.

All my players are like this. Even the "Featured" playlist on the Playlist Home Page is like this.

  • Please note: I also experience this same problem when I visit other sites. For instance, when I visit the "Tagged" site, and someone has a "Playlist Player" on their profile, the player functions...but I can't see any information on the player. No Song List, no Artist Name, no anything. I can click in a space that is supposed to have a song listed, and can play that song, but I have no idea what I'm clicking on because I can't see it.

My issue is not answered in the FAQ's section on the Playlist website, nor is it answered in the Firefox FAQ's.

  • Also please note: This is a Firefox problem. I don't have this issue when I use IE.

I much prefer to use Firefox though, I don't like IE.

I recently cleaned my system using "CCleaner". That's when the problem started.

I know that Playlist needs Adobe Flash to work properly, so I went through the process suggested in their FAQ section of "Uninstalling" Flash, and then "Reinstalling". It reinstalled successfully....but I still have the problem.

Any suggestions would be very much appreciated.

I hope to hear from you soon.


Sincerely, Shaunn Cochran


URL of affected sites

http://www.playlist.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

chat plugin for www.sparkpea.net

I want to find the plug in for chatting on this site SPCN URL listed with this mailer. Any and all help in this matter would be greatly appreciated. URL of affected sit… (διαβάστε περισσότερα)

I want to find the plug in for chatting on this site SPCN URL listed with this mailer. Any and all help in this matter would be greatly appreciated.

URL of affected sites

http://www.sparkpea.net

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από bdhartog 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

in Firefox 3.6.6 gmail won't stay open; calendar opens on top of it

when i open (with a button or bookmark) or if i type in google's mail URL, the google calendar opens on top of it almost immediately. this does not happen in other brows… (διαβάστε περισσότερα)

when i open (with a button or bookmark) or if i type in google's mail URL, the google calendar opens on top of it almost immediately. this does not happen in other browsers or in previous releases, it's new since installation of firefox 3.6.6. i tried uninstalling add-ons and plug-ins "one by one" to see if this was the problem, but can see no change in behavior.

URL of affected sites

https://mail.google.com/mail/#

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν