Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't connect with the just downloaded 66.0.4 version to virtually any site - Firefox won't accept ANY certificate! No problems with other browsers

Can't connect with the just downloaded version 66.0.4 to virtually any site - not to Google, not to NYT, not even to Mozilla - Firefox won't accept ANY certificate! Follo… (διαβάστε περισσότερα)

Can't connect with the just downloaded version 66.0.4 to virtually any site - not to Google, not to NYT, not even to Mozilla - Firefox won't accept ANY certificate! Following errors appear (examples): "Did Not Connect: Potential Security Issue Firefox detected a potential security threat and did not continue to addons.cdn.mozilla.net because this web site requires a secure connection. What can you do about it? addons.cdn.mozilla.net has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that Firefox can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site. The issue is most likely with the web site, and there is nothing you can do to resolve it. If you are on a corporate network or using anti-virus software, you can reach out to the support teams for assistance. You can also notify the web site’s administrator about the problem.

Or: Warning: Potential Security Risk Ahead Firefox detected a potential security threat and did not continue to www.nytimes.com. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details. What can you do about it? The issue is most likely with the web site, and there is nothing you can do to resolve it. If you are on a corporate network or using anti-virus software, you can reach out to the support teams for assistance. You can also notify the web site’s administrator about the problem.

The explanation is as follows: Someone could be trying to impersonate the site and you should not continue. Web sites prove their identity via certificates. Firefox does not trust www.nytimes.com because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates. Error code: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

No problems whatever with other browsers. I'm sending this with Safari.

Ερώτηση από gimchiguk 4 έτη πριν

Απάντηση από gimchiguk 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to disable search from address bar

Since Firefox was last updated, I now no longer have the ability to access some websites such as Google, Wikipedia, and Amazon without Firefox prompting me to type someth… (διαβάστε περισσότερα)

Since Firefox was last updated, I now no longer have the ability to access some websites such as Google, Wikipedia, and Amazon without Firefox prompting me to type something to search within those sites even though all I want to do is go to the home page.

I can still get there by typing http:// in front of it but I shouldn't have to and if I change the settings to add the search in the toolbar and then try going to "amazon.com", for example, I'm still being prompted to use the address bar to search.

Is there a way to fully disable this prompt so I can type in "google.com" or "amazon.com" without getting the search prompt?

Ερώτηση από Mike Van Wormer II 2 έτη πριν

Απάντηση από Mike Van Wormer II 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Facebook

Facebook does not load. Error message: "Sorry, something went wrong. We're working on it and we'll get it fixed as soon as we can. Go Back Facebook © 2020 · Help C… (διαβάστε περισσότερα)

Facebook does not load. Error message: "Sorry, something went wrong. We're working on it and we'll get it fixed as soon as we can. Go Back Facebook © 2020 · Help Center" I know it's not Facebook as works fine on my Android devices. Firefox has been very unstable for months on Windows 10! Fix it!! Egad!! I got locked out of my Banks website. Uninstalled and reinstalled Firefox and problem solved. I am refusing updates cuz I think it was an update that caused the problem.

Ερώτηση από Cappy 2 έτη πριν

Απάντηση από Paul 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Paypal will not load

When choosing Paypal as payment option on website, the Paypal login page loads. But after entering my login info I just get a continuous circle. Message at bottom is "wai… (διαβάστε περισσότερα)

When choosing Paypal as payment option on website, the Paypal login page loads. But after entering my login info I just get a continuous circle. Message at bottom is "waiting for c.paypal.com" then nothing happens. Going in again I sometimes get the verification pictures to prove I am not a robot, but then the same thing occurs. I have cleared cache and data, refreshed Firefox, re-entered Paypal login details, checked Firefox is latest version, disabled AntiVirus, checked tracking protection is standard, turned off AdBlocking extension for that page but nothing works. Using Opera browser Paypal opens immediately. So what's the issue here Mozilla? Any fix?

Ερώτηση από Richard 2 έτη πριν

Απάντηση από Richard 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Pop Ups Being Blocked even though I have turned off Pop Up Blocking in Firefox

Pop Ups Being Blocked even though I have turned off Pop Up Blocking in Firefox I don't have any extensions blocking popups I don't have any permissions blocking popups. I… (διαβάστε περισσότερα)

Pop Ups Being Blocked even though I have turned off Pop Up Blocking in Firefox I don't have any extensions blocking popups I don't have any permissions blocking popups. I'm using latest version of Mozilla, just updated today. I'm about ready to delete Mozilla and use something else. In fact, I have to use other browsers just to get my bank reports, etc. How frustrating!

Ερώτηση από clmay511 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

NBA Games won't load in firefox . they work fine though in chrome and edge

Hello, I have problem playing nba matches on watch.nba.com (all the videos on the website included) I can play them fine in chrome and edge but firefox seems unable , whe… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I have problem playing nba matches on watch.nba.com (all the videos on the website included) I can play them fine in chrome and edge but firefox seems unable , when I click watch nothing happens. it stays in the same page and the same layout

Ερώτηση από . 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Browser is not supported by Discord web application

I cannot turn on the audio input and the audio output in Discord web application when running Firefox for desktop PC. The advice from Mozilla Support knowledge base regar… (διαβάστε περισσότερα)

I cannot turn on the audio input and the audio output in Discord web application when running Firefox for desktop PC. The advice from Mozilla Support knowledge base regarding how to enable microphone did not help, since there is always no access request from discord.com detected in "Preferences" -> "Privacy & Security" -> "Permissions".

I am using the latest version of Firefox (94.0.1) on Windows 7 SP 1 and Windows 10 20H2. In Discord Support knowledge base the app is claimed to support Firefox version 80+.

Ερώτηση από MySha_61 2 έτη πριν

Απάντηση από MySha_61 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to log onto Vanguard Account

I am unable to log onto investor.vanguard.com using Firefox. It has worked fine until last week. I confirmed the username/password are correct (they work fine on my pho… (διαβάστε περισσότερα)

I am unable to log onto investor.vanguard.com using Firefox. It has worked fine until last week. I confirmed the username/password are correct (they work fine on my phone app and using the Microsoft browser). I contacted Vanguard and they said they have not had any reported issues on the website.

When I click on the LOGON icon, a blue halo appears around the icon, but I cannot complete the logon. All other icons on the home page work properly on Firefox, but the LOGON does not. Deleting cookies did not help.

Are other Firefox users experiencing this on Vanguard, and if so, is there a fix?

Ερώτηση από K_E_BETSCH 2 έτη πριν

Απάντηση από K_E_BETSCH 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have one web site that will not recognize my pass word and pass code. It used to work untill down loading Firefox updates.

This web site ' cornerstonegrp.securecafe.com/residentservices/carolina-club/userlogin.aspx'. The site tells me that password or pass code incorrect. In the past allowed … (διαβάστε περισσότερα)

This web site ' cornerstonegrp.securecafe.com/residentservices/carolina-club/userlogin.aspx'. The site tells me that password or pass code incorrect. In the past allowed me to continue to the main web page. At this time all of the add-ons are disabled. Cornerstone web site is the only site not recognizing login. Please help.

Ερώτηση από donald 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Missing importnant interactive parts on website when using Firefox

I have been using Firefox as my main browser for a while and I like it. I have noticed that some interactive parts on some websites are missing when using Firefox. On th… (διαβάστε περισσότερα)

I have been using Firefox as my main browser for a while and I like it.

I have noticed that some interactive parts on some websites are missing when using Firefox. On the other hand, when using Google Chrome everything works fine.

I am attaching 2 screenshots showing that the button "Start the Chat" is missing when using the Firefox browser compared to when using Google Chrome.

Why is that?

Ερώτηση από Serafeim 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Log In

I just loaded your new Alias email into my Windows computer and now I the email to log into my Gmail will not show or open. How do I turn off my current email from being … (διαβάστε περισσότερα)

I just loaded your new Alias email into my Windows computer and now I the email to log into my Gmail will not show or open. How do I turn off my current email from being taken over by your software?

Should I delete the program all together?

Is there a way to tell the software which sites to keep?

This software has not been thoroughly tested out. Take it off and go back to the drawing board.

Thanks,

Bill ... (I don't think I will actually be able to read your response. So, send a text to ...)


edited email and phone# from public and search/spam bots view as this is a public community support forum. You should get a email notifying of replies to thread.

Ερώτηση από Bill Weiss 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Having to clear the Firefox cache multiple times

I am having to clear the Firefox cache multiple times on UPS tracking page in order to get it to work. I can track one package, but if I try another, the page says: We ar… (διαβάστε περισσότερα)

I am having to clear the Firefox cache multiple times on UPS tracking page in order to get it to work. I can track one package, but if I try another, the page says: We are unable to complete your tracking request at this time. Please try again later." This response will not change until I clear the data and cache and start over. Having to try and troubleshoot web pages is time consuming and annoying. If it is a trusted site, why can it not just work?

This is a recent issue - none of the other browsers I use are having this problem, but I really don't want to start using multiple browsers just to get through my day. Any suggestions on how to fix this?

Ερώτηση από giafonem 1 έτος πριν

Απάντηση από giafonem 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot logon to Chase Online Banking since going to FF 94.0.2

Since upgrading to FF 94.0.2, I cannot logon to Chase Online Banking. The site texts me a code which I then enter and receive a message that part of the site does not see… (διαβάστε περισσότερα)

Since upgrading to FF 94.0.2, I cannot logon to Chase Online Banking. The site texts me a code which I then enter and receive a message that part of the site does not seem to be working. If I use Edge, I can get in without a problem. I went into troubleshooting mode and it let me logon without a problem, but returning to normal mode repeats the problem. Using private mode does not work either. I'm not sure what is going on here and any suggestions would be appreciated.

Ερώτηση από Mike Schmieg 1 έτος πριν

Απάντηση από Mike Schmieg 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When trying to access spectrun.net to watch TV on a Windows 10 PC I get the error: WLP-4005. I was previously able to access with no problem

I have cleared out site and cookie history with no success, How do I eliminate this error. Other browsers have no problem with accessing the Spectrum TV app on this windo… (διαβάστε περισσότερα)

I have cleared out site and cookie history with no success, How do I eliminate this error. Other browsers have no problem with accessing the Spectrum TV app on this windows pc.

Ερώτηση από P M 1 έτος πριν

Απάντηση από P M 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to log into Vanguard

I am no longer able to log into Vanguard from Firefox. Login page is https://investor.vanguard.com/my-account/log-on. I had no issues until about three weeks ago. I h… (διαβάστε περισσότερα)

I am no longer able to log into Vanguard from Firefox. Login page is https://investor.vanguard.com/my-account/log-on. I had no issues until about three weeks ago. I have no issues when using Edge or Chrome.

Ερώτηση από johnroman552 1 έτος πριν

Απάντηση από jrlind55 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

No audio on any websites

I no longer have sound on any websites after I muted sound for 5 minutes then enabled it again. I have uninstalled and re-installed Firefox, checked the settings and done… (διαβάστε περισσότερα)

I no longer have sound on any websites after I muted sound for 5 minutes then enabled it again. I have uninstalled and re-installed Firefox, checked the settings and done all the tips provided to no avail, I still have no sound

Ερώτηση από dibella_charisma 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Netflix and Youtube Videos not playing

For some reason I can't watch any of the licensed content on youtube I purchased, and I cannot watch anything on netflix. Both problems appeared at the same time so I tho… (διαβάστε περισσότερα)

For some reason I can't watch any of the licensed content on youtube I purchased, and I cannot watch anything on netflix. Both problems appeared at the same time so I thought they might be related. I have disabled hardware acceleration with no effect. I have cleared history and deleted cookies. I have also disabled my vpn, but none of it works.

Anyone else had this problem? Netflix says "browser not supported" and youtube says "problems showing licensed content."

Ερώτηση από eric.lightner 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν