Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

conversatie

In mijn inbox worden opeens conversatie berichten weergegeven hoe kan ik dit uitzetten? In my inbox suddenly become conversational messages how can I turn this off? … (διαβάστε περισσότερα)

In mijn inbox worden opeens conversatie berichten weergegeven hoe kan ik dit uitzetten? In my inbox suddenly become conversational messages how can I turn this off?

Ερώτηση από jojo081969 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από guigs 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't allow me to attach a .pdf using AOL.com and Yahoo.com but it will let me upload .doc and other file types.

I have been having a problem with Firefox and AOL.com when it comes to attaching .pdf files. It seems to only affect .pdf files when using AOL.com. I get the following … (διαβάστε περισσότερα)

I have been having a problem with Firefox and AOL.com when it comes to attaching .pdf files. It seems to only affect .pdf files when using AOL.com. I get the following error message: "The message was not sent because of an error." It also doesn't allow me to save that particular message as a draft.

I can upload other file types, granted I haven't tried to upload every single type of file type, but I was successfully able to attach the following file types: .doc; .docx; .xls; .jpg; .txt.

If I try attaching a .pdf file with any of the other file types that it usually sends, I get the same error message and am not able to send the e-mail. I can send .pdf files from AOL.com when I use Internet Explorer with no problems. Additionally, I have no problems attaching and sending .pdf files using gmail in Firefox. I also noticed that the same thing happens when I try to send a .pdf attachment using Yahoo.com, but like with AOL.com, I am able to send other file types using Yahoo.com.

I tried starting Firefox in "Safe Mode" with the Add-ons disabled, but the problem was still there. This has been going on for a few months, with the various update versions of Firefox. I have tried this on my home and work wifi networks with the same results. I use the AOL account for work, so I don't use it all that often, which is why I thought that it was a temporary glitch, but I think that it is more than just a temporary glitch.

Also, I tried various PDF files of different sizes and from different locations, with long and short file names, but all had the same result. Interestingly, if I remove the .pdf extension from a PDF file, or change the .pdf extension to a .doc extension, it lets me send the files.

I did try this on another computer that is running Windows XP with the same version of Firefox and I was able to attach and send a PDF file using AOL.com. I don't know if it is a problem isolated to my computer, or if it is something with Windows 7, but I wanted to mention that as well.

I would appreciate any help/guidance in this situation. I can still send the files using Internet Explorer, so it's not the end of the world, but if anyone has any solutions, I would greatly appreciate it.

Thank you very much.

Take Care, -David

Ερώτηση από dwcl99 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από guigs 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Compatible issues firefox v37.0.2 with att yahoo mail

6:43 PM 4/24/2015 Compatible issues firefox v37.0.2 with att yahoo mail Hello: this is my first post,hope I am doing it properly. I am using W7pro OS and ATT DSL 3.0Mbps … (διαβάστε περισσότερα)

6:43 PM 4/24/2015 Compatible issues firefox v37.0.2 with att yahoo mail

Hello: this is my first post,hope I am doing it properly. I am using W7pro OS and ATT DSL 3.0Mbps dl I noticed this week that I was unable to save attachments from my ATT Yahoo mail I could view them but no choice as to ware to save them--only choice (save to my comp.)But no ware to be found. I reinstalled v 36.0.4-preventing auto upgrade-But still had same problem. At this point contacted ATT support supervisor-we spent about 4hr working on problem--He was using your v 31.5.0--and had no problem accessing and saving attachments using remolt access on my comp. We also found using my comp.FF v 36.0.4 & v 37.0.2 browser,that we could without any problems access an save attachments--AOL mail-- & mail2web.--& IE--Even when forwarding inaccessible mail to above sites.

He informed me that (ATT mail Yahoo)only uses resources to make them compatible with--Google IE & Chrome &Apple? (basically he was saying,that they would NOT commit resources to FF--any version)BUT he was not allowed to commit.


PS: The last time I know it worked ok was 3-18-15 I have 3 comp.2 wxp pro 1 w7 pro the same problem on all 3--so feel confident not OS related-but compatible problems with FF & yahoo mail.

The ATT support supervisor-was unable to determined the date they may have made changes on their site.without extensive research-which we decided wasn't worth the effort as they wouldn't look in to it.

I hope someone or FF will be able find a workaround-as I do not want to use the browsers they suggest. I LOVE FF.

Thank You Gary

Ερώτηση από gary12 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot create emails or attach items.

Today is the first time ever that I have not been able to create emails. The screen shows up and I can enter the email I want to send it to, but when I try to go to the b… (διαβάστε περισσότερα)

Today is the first time ever that I have not been able to create emails. The screen shows up and I can enter the email I want to send it to, but when I try to go to the body of the email, nothing happens. I checked out the "History" tab and it says 403 Forbidden.

Ερώτηση από eherbertz 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Hello. So is their a FREE product, that will BLOCK yahoomail- from allowing REpeat SPam from a sender?

I am getting about 40 spam emails daily. 90% of those, come from the same sender(s). Of course, after many queries to mother yahoo- they never reply. Seems like NO OTH… (διαβάστε περισσότερα)

I am getting about 40 spam emails daily. 90% of those, come from the same sender(s). Of course, after many queries to mother yahoo- they never reply. Seems like NO OTHER web based email/has this problem,,this is- once I delete a spam/ that sender is FOREVER blocked from re-sending me any email...not the case in yahoomail. My opinion, is that yahoo thinks they will somehow make $ from the spam senders.

Thanks for the help, if a FREE product will BLOCK a REpeat spam sender, once they appear ONE time in my SPAM folder.

note. I use the library and also had a Dell a long while- makes zero difference. had this problem since way before the Dell when I solely used the library computers then.

Ερώτηση από firefoxlousy 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I set refreshing email on 1 minute

I have a financial abo which send me notifications to buy or sell on the stock market. Because timing is essential, I would like to set the refreshing of email on 1 minut… (διαβάστε περισσότερα)

I have a financial abo which send me notifications to buy or sell on the stock market. Because timing is essential, I would like to set the refreshing of email on 1 minute. Now the minimum is 5 minutes. I would be very thankfull if 1 minute could be added to the choices.

Ερώτηση από Ruud 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από John99 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I type in an email address and it shows red. What do I have to do to initiate an email to someone who's address I have in the contact list

I don't know how to initiate an email, essentially. Do I not just yype in the4 name of the addressee? What then?

Ερώτηση από stehelin 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Will not return search from mail; says 'no match' to search criteria (e.g., name of person I know I have emails from).

When I search my Inbox it returns this message: "There are no matches for your search criteria. Clear the results of this search." Yet when I use my iPhone it returns al… (διαβάστε περισσότερα)

When I search my Inbox it returns this message: "There are no matches for your search criteria. Clear the results of this search." Yet when I use my iPhone it returns all prior messages from the person. What is going on? Thanks!

Ερώτηση από domane 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από guigs 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

New Firefox 39.0 upgrade will not let me use Outlook Web App even though I did all the suggested fixes

Since the update to Firefox 39.0 on 7/8/2015, I have not been able to use the Outlook Web App to view my email, as I had previously. I sign in to OWA, and then get a blan… (διαβάστε περισσότερα)

Since the update to Firefox 39.0 on 7/8/2015, I have not been able to use the Outlook Web App to view my email, as I had previously. I sign in to OWA, and then get a blank white "continue" page and cannot move from there. I tried the suggested fixes like adjusting my firewalls, refreshing Firefox, even installing Firefox again, but still have the same problem. I can use OWA on Internet Explorer, but prefer to use Firefox. Any advice can give would be appreciated. Thank you.

Ερώτηση από travischanmd 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Problems with Outlook.com (hotmail) -- Cannot write message.

For some reason, when I access my e-mail (Outlook.com/hotmail) I cannot write a message to anyone because there is no text box to write in. The box for the recipient's em… (διαβάστε περισσότερα)

For some reason, when I access my e-mail (Outlook.com/hotmail) I cannot write a message to anyone because there is no text box to write in. The box for the recipient's email address works fine & the box for the subject line also works fine. But, no matter what I do, there is no way to actually write a message. I've tried this with new messages, replying to messages & forwarding messages. None of these work, and the problem only occurs on Firefox (for Mac). This problem does not happen on when using Safari. I noticed the problem after I upgraded to version 39.0. Can anyone help me resolve this? Thanks! Shannon

Ερώτηση από shannonphx 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από guigs 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Add a link to a webbased email to about:config

Right now when I see a link to email a client or vendor I can right click on it in Firefox Portable 36.0 and up pops up a menu that I can send it through Yahoo, Gmail, T… (διαβάστε περισσότερα)

Right now when I see a link to email a client or vendor I can right click on it in Firefox Portable 36.0 and up pops up a menu that I can send it through Yahoo, Gmail, Thunderbird or even Yandex , how do I add my account from Inbox.com to that list?, I looked at mailto in about:config but was not sure what to put.

Ερώτηση από DerDoktor 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

how to set gmail as my default mail carrier?

I recently used system restore, a mistake, lost many of my ease of operations, including my default mail carrier. I want to use Gmail as my default, when I use 'file' to… (διαβάστε περισσότερα)

I recently used system restore, a mistake, lost many of my ease of operations, including my default mail carrier. I want to use Gmail as my default, when I use 'file' to send a link via email and all others, Help please, I now only get 'no email carrier is available' or something like that. Help.

Ερώτηση από gofastgo 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My emails (@sbcglobal.net) respond in internet explorer, but not Firefox, why?

Emails have worked in Firefox until about the last month or so. Version 40.0.2. Can read, but cannot usually delete them without waiting well over a minute or they never… (διαβάστε περισσότερα)

Emails have worked in Firefox until about the last month or so. Version 40.0.2. Can read, but cannot usually delete them without waiting well over a minute or they never delete. On Internet explorer and Chrome no problems. Have used Mozilla for over 4 years and never had this problem until the last month or two. Ran various virus and malware checks all negative. Deleted history, cookies and other items from Mozilla to try and help, no success. Any suggestions?

Ερώτηση από mikeminstl 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why won't outlook email open in mozilla anymore. Ever since I upgraded mozilla outlook email will not work? Help

Why won't outlook email open in mozilla anymore. Ever since I upgraded mozilla, outlook email will not work? Help

Ερώτηση από jentweed 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can't delete my spam emails. Says temporary error 14. Everything else works well.

Have no problems with my emails except I cannot delete any of my spam emails and the list is growing rapidly. Get temporary error message 14. This has been going on for… (διαβάστε περισσότερα)

Have no problems with my emails except I cannot delete any of my spam emails and the list is growing rapidly. Get temporary error message 14. This has been going on for a few days.

Ερώτηση από philly 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

What has happened to my emails from Facebook and how can I get them back?

There was a change in phone companies in our area. Since then I no longer receive emails from Facebook. I have now switched to Xfininty for my internet and I am still n… (διαβάστε περισσότερα)

There was a change in phone companies in our area. Since then I no longer receive emails from Facebook. I have now switched to Xfininty for my internet and I am still not getting emails from Facebook like I used to , I get one every once in awhile,

Ερώτηση από fayedubcak 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν