Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

conversatie

In mijn inbox worden opeens conversatie berichten weergegeven hoe kan ik dit uitzetten? In my inbox suddenly become conversational messages how can I turn this off? … (διαβάστε περισσότερα)

In mijn inbox worden opeens conversatie berichten weergegeven hoe kan ik dit uitzetten? In my inbox suddenly become conversational messages how can I turn this off?

Ερώτηση από jojo081969 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από guigs 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't allow me to attach a .pdf using AOL.com and Yahoo.com but it will let me upload .doc and other file types.

I have been having a problem with Firefox and AOL.com when it comes to attaching .pdf files. It seems to only affect .pdf files when using AOL.com. I get the following … (διαβάστε περισσότερα)

I have been having a problem with Firefox and AOL.com when it comes to attaching .pdf files. It seems to only affect .pdf files when using AOL.com. I get the following error message: "The message was not sent because of an error." It also doesn't allow me to save that particular message as a draft.

I can upload other file types, granted I haven't tried to upload every single type of file type, but I was successfully able to attach the following file types: .doc; .docx; .xls; .jpg; .txt.

If I try attaching a .pdf file with any of the other file types that it usually sends, I get the same error message and am not able to send the e-mail. I can send .pdf files from AOL.com when I use Internet Explorer with no problems. Additionally, I have no problems attaching and sending .pdf files using gmail in Firefox. I also noticed that the same thing happens when I try to send a .pdf attachment using Yahoo.com, but like with AOL.com, I am able to send other file types using Yahoo.com.

I tried starting Firefox in "Safe Mode" with the Add-ons disabled, but the problem was still there. This has been going on for a few months, with the various update versions of Firefox. I have tried this on my home and work wifi networks with the same results. I use the AOL account for work, so I don't use it all that often, which is why I thought that it was a temporary glitch, but I think that it is more than just a temporary glitch.

Also, I tried various PDF files of different sizes and from different locations, with long and short file names, but all had the same result. Interestingly, if I remove the .pdf extension from a PDF file, or change the .pdf extension to a .doc extension, it lets me send the files.

I did try this on another computer that is running Windows XP with the same version of Firefox and I was able to attach and send a PDF file using AOL.com. I don't know if it is a problem isolated to my computer, or if it is something with Windows 7, but I wanted to mention that as well.

I would appreciate any help/guidance in this situation. I can still send the files using Internet Explorer, so it's not the end of the world, but if anyone has any solutions, I would greatly appreciate it.

Thank you very much.

Take Care, -David

Ερώτηση από dwcl99 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από guigs 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Compatible issues firefox v37.0.2 with att yahoo mail

6:43 PM 4/24/2015 Compatible issues firefox v37.0.2 with att yahoo mail Hello: this is my first post,hope I am doing it properly. I am using W7pro OS and ATT DSL 3.0Mbps … (διαβάστε περισσότερα)

6:43 PM 4/24/2015 Compatible issues firefox v37.0.2 with att yahoo mail

Hello: this is my first post,hope I am doing it properly. I am using W7pro OS and ATT DSL 3.0Mbps dl I noticed this week that I was unable to save attachments from my ATT Yahoo mail I could view them but no choice as to ware to save them--only choice (save to my comp.)But no ware to be found. I reinstalled v 36.0.4-preventing auto upgrade-But still had same problem. At this point contacted ATT support supervisor-we spent about 4hr working on problem--He was using your v 31.5.0--and had no problem accessing and saving attachments using remolt access on my comp. We also found using my comp.FF v 36.0.4 & v 37.0.2 browser,that we could without any problems access an save attachments--AOL mail-- & mail2web.--& IE--Even when forwarding inaccessible mail to above sites.

He informed me that (ATT mail Yahoo)only uses resources to make them compatible with--Google IE & Chrome &Apple? (basically he was saying,that they would NOT commit resources to FF--any version)BUT he was not allowed to commit.


PS: The last time I know it worked ok was 3-18-15 I have 3 comp.2 wxp pro 1 w7 pro the same problem on all 3--so feel confident not OS related-but compatible problems with FF & yahoo mail.

The ATT support supervisor-was unable to determined the date they may have made changes on their site.without extensive research-which we decided wasn't worth the effort as they wouldn't look in to it.

I hope someone or FF will be able find a workaround-as I do not want to use the browsers they suggest. I LOVE FF.

Thank You Gary

Ερώτηση από gary12 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot create emails or attach items.

Today is the first time ever that I have not been able to create emails. The screen shows up and I can enter the email I want to send it to, but when I try to go to the b… (διαβάστε περισσότερα)

Today is the first time ever that I have not been able to create emails. The screen shows up and I can enter the email I want to send it to, but when I try to go to the body of the email, nothing happens. I checked out the "History" tab and it says 403 Forbidden.

Ερώτηση από eherbertz 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Hello. So is their a FREE product, that will BLOCK yahoomail- from allowing REpeat SPam from a sender?

I am getting about 40 spam emails daily. 90% of those, come from the same sender(s). Of course, after many queries to mother yahoo- they never reply. Seems like NO OTH… (διαβάστε περισσότερα)

I am getting about 40 spam emails daily. 90% of those, come from the same sender(s). Of course, after many queries to mother yahoo- they never reply. Seems like NO OTHER web based email/has this problem,,this is- once I delete a spam/ that sender is FOREVER blocked from re-sending me any email...not the case in yahoomail. My opinion, is that yahoo thinks they will somehow make $ from the spam senders.

Thanks for the help, if a FREE product will BLOCK a REpeat spam sender, once they appear ONE time in my SPAM folder.

note. I use the library and also had a Dell a long while- makes zero difference. had this problem since way before the Dell when I solely used the library computers then.

Ερώτηση από firefoxlousy 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why do some e-mails disappear while I am writing them?

Several times recently I have been about to send an e-mail when it disappears from my screen though the programme is still open. The last time this happened I tried the b… (διαβάστε περισσότερα)

Several times recently I have been about to send an e-mail when it disappears from my screen though the programme is still open. The last time this happened I tried the back button and got a message about security and the server. Has anyone had a similar experience. Am I pressing a short cut for 'cut all'?

Ερώτηση από franciskan 6 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why when reading Yahoo emails, one of my email addresses requires me to use slider to read horizontally for 30% of my messages?

I use Firefox Profiles to access 2 email accounts w/o need to sign out & sign in each time I want to read from the other. One of my Yahoo email accounts requires me t… (διαβάστε περισσότερα)

I use Firefox Profiles to access 2 email accounts w/o need to sign out & sign in each time I want to read from the other. One of my Yahoo email accounts requires me to use the slider to read entire lines on 30% of my messages. I would use the Hide Ads arrow to widen the message but I do not have the Hide Ads arrow and thankfully, no ads appear in the blank right side. AT&T response is to use Outlook. How can I utilize the wasted space on the right side of my screen OR resize the email pane to avoid the slider necessity? My other email account started this weekend displaying emails with blank space at the bottom and some of the controls at the top of the page hidden. I now have to use the Hide Ads arrow to get rid of the blank bottom and to show the HOME and TOOLS icons. How can I get my display back to normal? AT&T had me Clear History - thought that worked until I signed in again. And how can I get the Ads not to appear as with my address above? Tried to Add ScreenPrint Images but that option seems not to work for BMP or JPG.

Ερώτηση από JJM123 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από JJM123 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I set refreshing email on 1 minute

I have a financial abo which send me notifications to buy or sell on the stock market. Because timing is essential, I would like to set the refreshing of email on 1 minut… (διαβάστε περισσότερα)

I have a financial abo which send me notifications to buy or sell on the stock market. Because timing is essential, I would like to set the refreshing of email on 1 minute. Now the minimum is 5 minutes. I would be very thankfull if 1 minute could be added to the choices.

Ερώτηση από Ruud 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από John99 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I lost all my sent and saved messages

all of a sudden my email changed around 6/8/2015 or 6/10/2015 and could not find my emails. I have found my new message but can't find my sent messages or saved message… (διαβάστε περισσότερα)

all of a sudden my email changed around 6/8/2015 or 6/10/2015 and could not find my emails. I have found my new message but can't find my sent messages or saved messages for all my email accounts. I use earthlink and Mozilla

Ερώτηση από PittsSara 6 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I type in an email address and it shows red. What do I have to do to initiate an email to someone who's address I have in the contact list

I don't know how to initiate an email, essentially. Do I not just yype in the4 name of the addressee? What then?

Ερώτηση από stehelin 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I can't reply, forward, or delete emails with attachments

I use webmail called mail2world.com where you can create any kind of domain name. I created email address ++++++++@mail2usa.com. The problem is that after opening an em… (διαβάστε περισσότερα)

I use webmail called mail2world.com where you can create any kind of domain name. I created email address ++++++++@mail2usa.com. The problem is that after opening an email message that has an attachment, I am unable to do anything with it: delete, reply, forward. When I try to do any of those things, a blank tab window opens. I have to close the message in order to delete it. I do not know which browser setting would fix this. I played around with all of the tab options, but none of them work.

I do not have this problem with Internet Explorer. I even tried to copy the same tab settings that IE has, but they do not have exact same features.

I was able to do the things I wanted to do with these emails in Firefox a long, long time ago. It's something with the updates now that changed it.

Ερώτηση από mthomas457 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από mthomas457 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

FF won't open links from email, just blank page with correct address

FF in the last couple days has stopped opening pages when I click a link in an email. For instance: https://mail.google.com/_/scs/mail-static/_/js/k=gmail.main.en.so9sxC… (διαβάστε περισσότερα)

FF in the last couple days has stopped opening pages when I click a link in an email. For instance: https://mail.google.com/_/scs/mail-static/_/js/k=gmail.main.en.so9sxCEetKI.O/m=m_i,t/am=PiMewvzf-4NYZ5Bd-kDF_v33u0-KnXke_9-bAJK9Avi_2f8D-D94H30hAQ/rt=h/d=1/t=zcms/rs=AHGWq9D8SCuVUpZg9oFS9tQOL0c2MfFJFQ As much as I hate IE, I did try opening the page with the link in IE it and it worked fine. All of my plug-ins should be up to date. Please answer in simple terms, I get confused easily.

Thanks, Bernadine

Ερώτηση από BernadineAD 6 έτη πριν

Απάντηση από BernadineAD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Will not return search from mail; says 'no match' to search criteria (e.g., name of person I know I have emails from).

When I search my Inbox it returns this message: "There are no matches for your search criteria. Clear the results of this search." Yet when I use my iPhone it returns al… (διαβάστε περισσότερα)

When I search my Inbox it returns this message: "There are no matches for your search criteria. Clear the results of this search." Yet when I use my iPhone it returns all prior messages from the person. What is going on? Thanks!

Ερώτηση από domane 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από guigs 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

New Firefox 39.0 upgrade will not let me use Outlook Web App even though I did all the suggested fixes

Since the update to Firefox 39.0 on 7/8/2015, I have not been able to use the Outlook Web App to view my email, as I had previously. I sign in to OWA, and then get a blan… (διαβάστε περισσότερα)

Since the update to Firefox 39.0 on 7/8/2015, I have not been able to use the Outlook Web App to view my email, as I had previously. I sign in to OWA, and then get a blank white "continue" page and cannot move from there. I tried the suggested fixes like adjusting my firewalls, refreshing Firefox, even installing Firefox again, but still have the same problem. I can use OWA on Internet Explorer, but prefer to use Firefox. Any advice can give would be appreciated. Thank you.

Ερώτηση από travischanmd 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Problems with Outlook.com (hotmail) -- Cannot write message.

For some reason, when I access my e-mail (Outlook.com/hotmail) I cannot write a message to anyone because there is no text box to write in. The box for the recipient's em… (διαβάστε περισσότερα)

For some reason, when I access my e-mail (Outlook.com/hotmail) I cannot write a message to anyone because there is no text box to write in. The box for the recipient's email address works fine & the box for the subject line also works fine. But, no matter what I do, there is no way to actually write a message. I've tried this with new messages, replying to messages & forwarding messages. None of these work, and the problem only occurs on Firefox (for Mac). This problem does not happen on when using Safari. I noticed the problem after I upgraded to version 39.0. Can anyone help me resolve this? Thanks! Shannon

Ερώτηση από shannonphx 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από guigs 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Add a link to a webbased email to about:config

Right now when I see a link to email a client or vendor I can right click on it in Firefox Portable 36.0 and up pops up a menu that I can send it through Yahoo, Gmail, T… (διαβάστε περισσότερα)

Right now when I see a link to email a client or vendor I can right click on it in Firefox Portable 36.0 and up pops up a menu that I can send it through Yahoo, Gmail, Thunderbird or even Yandex , how do I add my account from Inbox.com to that list?, I looked at mailto in about:config but was not sure what to put.

Ερώτηση από DerDoktor 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

how to set gmail as my default mail carrier?

I recently used system restore, a mistake, lost many of my ease of operations, including my default mail carrier. I want to use Gmail as my default, when I use 'file' to… (διαβάστε περισσότερα)

I recently used system restore, a mistake, lost many of my ease of operations, including my default mail carrier. I want to use Gmail as my default, when I use 'file' to send a link via email and all others, Help please, I now only get 'no email carrier is available' or something like that. Help.

Ερώτηση από gofastgo 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν