Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

I want to hide scrollbar in web mozila browser

I want to hide scrollbar in web mozila browser using css but not add overflow:hidden. I have created 3 level vertical menu and each leave have separate column so i can't … (διαβάστε περισσότερα)

I want to hide scrollbar in web mozila browser using css but not add overflow:hidden. I have created 3 level vertical menu and each leave have separate column so i can't use overflow:hidden because if I will add overflow:hidden then my second and third level menu not visible.

Ερώτηση από anil.prajapati.hs 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

taking very long time in login page of my application?

My application works on mozilla firefox 3.0.11 and i tried to install this firefox version on RHEL 7.4, since it is working fine on RHEL7.3, but now on RHEL 7.4 it is tak… (διαβάστε περισσότερα)

My application works on mozilla firefox 3.0.11 and i tried to install this firefox version on RHEL 7.4, since it is working fine on RHEL7.3, but now on RHEL 7.4 it is taking to long time for login page, after that it works fine, we have a ipfinder tool that works in login time, it is taking too long in ip finder, please help me.

I have installed some of RHEL libraries for running this older version on RHEL 7.3, and same i have done on rhel 7.4 but it is taking too long please provide us a solution or diagnose our problem.

Ερώτηση από divyadandotiya 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από user633449 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

H264 video codec by cisco

Hi I am using the latest firefox version on windows 10. After the installation, I am not able to see h264 cisco codec getting enabled. I searched on the internet and fou… (διαβάστε περισσότερα)

Hi

I am using the latest firefox version on windows 10. After the installation, I am not able to see h264 cisco codec getting enabled. I searched on the internet and found that there were few issues in the earlier releases but later they were fixed.

But on the current release I still see the problem

Can you please help to resolve the issue?

Many thanks in advance Pankaj Hirlekar

Ερώτηση από pankajh1811 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από James 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why does Firefox fail to display background colours for web pages on MS 10 ?

I have written a web program in html which displays perfectly on computers using MS XP and Linux systems using Firefox and Opera browsers. But when used on a computer usi… (διαβάστε περισσότερα)

I have written a web program in html which displays perfectly on computers using MS XP and Linux systems using Firefox and Opera browsers. But when used on a computer using the MS 10 operating system and Firefox, page background colours/colors are not displayed. Would someone be kind enough to tell me how to fix this ?

Ερώτηση από den676310 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

localhost: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG

Visual Studio 2017 and using FF Developer for debugging. As off some time this weekend I get this error message. Worked fine last week. My local webconfig has the redi… (διαβάστε περισσότερα)

Visual Studio 2017 and using FF Developer for debugging. As off some time this weekend I get this error message.

Worked fine last week.

My local webconfig has the redirect to HTTPS rule disabled. So I am going to localhost, at least not with FF Developer or regular FF has the same error.

Works fine on Chrome and Opera.

Ερώτηση από wavemaster 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

<button> with no label is not clickable

I am using 60.1.0esr and try to click on a <button> element where no text has been defined between <button></button>. Using 52.2.0 esr the button is cli… (διαβάστε περισσότερα)

I am using 60.1.0esr and try to click on a <button> element where no text has been defined between <button></button>. Using 52.2.0 esr the button is clickable. Do I miss something?

Ερώτηση από dioeus 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Update from 61.0.2 to 62.0 has broken my webrtc application

Hello, I am involved in developing an application that uses WebRTC for video calling. Prior to yesterday my FF browser was at version 61.0.2 and the application could mak… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I am involved in developing an application that uses WebRTC for video calling.

Prior to yesterday my FF browser was at version 61.0.2 and the application could make video calls between FF / Chrome and apps running on Android and iOS

Today, I was unable to make calls to/from FF 62.0. Calls made using Chrome to Chrome work fine. Two colleagues were also able to make calls with older FF 61.0.2 and then no longer, after upgrading to FF 62.0

We are using the PeerJS library

What WebRTC related changes have been implemented between 61.0.2 and 62.0?

Thank you

Ερώτηση από OliverSnow 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firebox is loading old css

I am updating some css code on my Wordpress website. When I update the code I see the change on all internet browsers EXCEPT for Firefox. I know all about emptying cache … (διαβάστε περισσότερα)

I am updating some css code on my Wordpress website. When I update the code I see the change on all internet browsers EXCEPT for Firefox. I know all about emptying cache and cookies and history and that is not it. I have opened the website on computers that have never even been to the site and it is still pulling my old css code! Now, I was making some changes last night and Firefix wasn't updating the ocde, but when I looked at it this morning the changes were there. Does the changes take longer to reach FIrefox browsers or something? I am not the MOST savvy web designer, hence the Wordpress website, but I have changed my css code a thousand times and I always see the updates on other browsers. Please let me know if it is a "delay" thing with changes to Firefox or if I need to add some sort of special Firefox code to the css.

Appreciate the help and I apologize if I am just a missing something easy.

Ερώτηση από believememoore 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

SVG animation issue

Hi, the css animation of the svg:circle looks weird. It seems that the size of the bbox does not follow the size of the circle itself. As a result the circle from time to… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

the css animation of the svg:circle looks weird. It seems that the size of the bbox does not follow the size of the circle itself. As a result the circle from time to time is cut at borders. I have not faced this problem with other browsers. The problems seems to appear on Windows 7/10 only. On Mac this looks better.

https://jsfiddle.net/j974Lkq8/

https://jsfiddle.net/dnvaw7to/

When I use SVG animation all is fine. https://jsfiddle.net/gex5rL3o/

Regards, Maciej

Ερώτηση από maciejo 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από WestEnd 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Is there an option for increasing the maximum JS memory for a tab?

I was wondering if there way a way to override Firefox's default JS memory limit per tab? Right now, upon reaching about 4-5GB of memory usage, my JS console window repor… (διαβάστε περισσότερα)

I was wondering if there way a way to override Firefox's default JS memory limit per tab? Right now, upon reaching about 4-5GB of memory usage, my JS console window reports an our of memory error and dumps my code. I appreciate that this is pretty normal behavior, as 4GB of memory is fairly outlandish for a website. However, for the use case of VR, particularly in physics engine development, it can feel a bit restrictive and even silly when I have 32GB sitting idle - and I could readily double that to 64. However, I know Firefox has a rather extensive about:config section - and I was wondering if anyone knew if one of these variables allowed us to override the internal limits of the browsers memory limitations?

Ερώτηση από Dante83 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Webrtc SDP getting error , "Local descriptions must have a=mid attributes" while setting SDP into setLocalDescription

While i am adding Webrtc SDP data into setLocalDescription then in firefox beta giving error like this: "Local descriptions must have a=mid attributes", so because of t… (διαβάστε περισσότερα)

While i am adding Webrtc SDP data into setLocalDescription then in firefox beta giving error like this: "Local descriptions must have a=mid attributes", so because of this webrtc project not working properly, please help to resolve this issue.

Ερώτηση από sree_jan 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Kohei 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Are Firefox and Aptana divorced?

Hello. I have been trying to get the Firefox debugger to hook up with the Aptana editor. The instructions that I have are obsolete. The link http://firefox.aptana.com/upd… (διαβάστε περισσότερα)

Hello. I have been trying to get the Firefox debugger to hook up with the Aptana editor. The instructions that I have are obsolete. The link http://firefox.aptana.com/update/ is supposed to automatically download the extension. It just takes me to a search engine results page full of links that barely touch on the subject. I also found out the Firebug has been deprecated.

Question: Are Firefox and Aptana divorced? Is there still a way to combine the Aptana editor to the Firefox debugger?

Ερώτηση από GailRoma 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox tries to download php files

Hi I'm running a MAMP PRO installation on my OS X 11.6 which works perfectly (Apache & MYSQL). All of a sudden Firefox asks for download when browising to a .php file… (διαβάστε περισσότερα)

Hi

I'm running a MAMP PRO installation on my OS X 11.6 which works perfectly (Apache & MYSQL). All of a sudden Firefox asks for download when browising to a .php file on my localhost. Could anybody give me a hint on why this happesn?

Thanks, Tom

Ερώτηση από tcgass 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Roland Tanglao 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Caching of download documents

I write web applications for a living, and that means that part of the time I am creating on-the-fly Excel and PDF documents. Often I have to edit the document for some t… (διαβάστε περισσότερα)

I write web applications for a living, and that means that part of the time I am creating on-the-fly Excel and PDF documents. Often I have to edit the document for some tiny formatting detail (e.g. the borders are too thin, a misspelling, the headers should be bold, etc), restart the application and re-download the new file to check whether it is correct. After I do this 4 or 5 times, Firefox starts caching the files and gives me old versions instead. I've deleted all of the past files from the temp folder manually, and still receive the old file. If I connect to the same program in Chrome, I get my new document, so I know that it's not the application. How to I get Firefox to stop caching download files, period? I don't want to click a button to clear out my whole cache every time I restart the application....

Thanks!

Ερώτηση από TheIvoryKitty 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Screenshoot in responsive mode

If you use "Take a screenshoot" while debuging in responsive mode, the screenshoot ui tries to fit inside the responsive window. If you debugging a small device, the ui i… (διαβάστε περισσότερα)

If you use "Take a screenshoot" while debuging in responsive mode, the screenshoot ui tries to fit inside the responsive window. If you debugging a small device, the ui is to large to fit.

Ερώτηση από puggan 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can I make a button that toggles browser.link.open_newwindow.restriction from 0 to 2?

I’m used to a certain way of controlling all my tabs.* I need firefox‘s settings ‘browser.link.open_newwindow’ and ‘browser.link.open_newwindow.restriction’, to work the … (διαβάστε περισσότερα)

I’m used to a certain way of controlling all my tabs.*

I need firefox‘s settings ‘browser.link.open_newwindow’ and ‘browser.link.open_newwindow.restriction’, to work the way I want to work. But because some websites make links open in new tabs (technically in new windows I suppose), not via the target attribute, but via something else, I really want to set browser.link.open_newwindow.restriction to 0. Just to normally browse the internet.**

But some other websites who use scripts in a bona fide way for things like logging on, don‘t take users like me into account, who have set browser.link.open_newwindow to 1 and browser.link.open_newwindow.restriction to 0. For example, logging on to Feedly fails, because it can only be done in a pop-up. Expanding one message in Gmail also isn‘t possible with my settings.

For such instances I would like to be able to toggle browser.link.open_newwindow.restriction from 0 to 2. Or from 0 to 1, that would be just as good. It just needs to be 0 as a default, but toggled to something else when needed.

I wouldn‘t know the first thing about making such a button. I guess what I‘m asking is: how easy is it to make one (if it doesn’t exist already) and are there instructions somewhere, that are comprehensable for a layperson?

———

 * If I left-click on something it means I want to leave the current webpage and go to the clicked webpage in a the same tab. The things I want to open in a new tab to read soon, I open in a new tab, and it opens in the background as the rightmost tab. A part of my brain makes sure the amount of tabs doesn‘t grow too large. Something interrupting I need to read right now I open in a new window. I’ve always worked like this. Even the last years, when more and more websites and browsers started to push a model where tabs are opening left and right, the back button suddenly closes a tab and moves the focus somewhere unexpected etc.

 ** a good example of a website which would still open left-clicked links in a new tab even with browser.link.open_newwindow set to 1 is quora.com, but that‘s just one I think of and there are many, many more.

Ερώτηση από sim40 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I stop people using the Firefox Reader on my website?

Hey everyone, I am using wordpress for my site, and have had an issue with people stealing content in the past. Because of that I'm using a wordpress plugin that disable… (διαβάστε περισσότερα)

Hey everyone,

I am using wordpress for my site, and have had an issue with people stealing content in the past.

Because of that I'm using a wordpress plugin that disables right click and copy paste. I know that it's not fool proof, and that it's still possible to view the source etc. if you know how.

The problem I'm having at the moment though, is that the pages are still accessible in Firefox Reader view, and in Reader View all the content can be viewed in an unprotected way, and easily copy pasted. So if it's possible I'd like to add something (plugin / code or whatever is needed really) that will stop people from opening my pages in Reader View.

Would anyone have any ideas on how to do that?

From what I've read, Reader View determines content to show based on markup in the code, so I could try stripping out the HTML tags, but not sure what that's going to do to my theme styling.

Thanks, David

Ερώτηση από david55822 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AOWeb 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When will opencl become standard in firefox ?

I know GPU.js and works pretty well. But I am still waiting for OpenCL in Firefox. So webCL, as webGL is already there, but why not webCL ? There is something with node-w… (διαβάστε περισσότερα)

I know GPU.js and works pretty well. But I am still waiting for OpenCL in Firefox. So webCL, as webGL is already there, but why not webCL ? There is something with node-webcl or the like this. Do I have to install something alongside with the firefox installation ?

Regards Thorsten Kiefer

Ερώτηση από rootmolloch 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

What do cookie permission values mean in permissions.sqlite?

I want to export my cookie permissions either through a WebExtension or a script outside of Firefox. I'm looking at the `moz_perms` table in my permissions.sqlite, and I … (διαβάστε περισσότερα)

I want to export my cookie permissions either through a WebExtension or a script outside of Firefox.

I'm looking at the `moz_perms` table in my permissions.sqlite, and I see three values for `permission` for entries of `type` "cookie":

 • 1: Keep cookies permanently
 • 2: Block all cookies
 • 8: Keep cookies for session

As I review the Firefox codebase, I see the following in nsIPermissionManager.idl:

 const uint32_t EXPIRE_NEVER = 0;
 const uint32_t EXPIRE_SESSION = 1;
 const uint32_t EXPIRE_TIME = 2;
 const uint32_t EXPIRE_POLICY = 3;

Obviously, that doesn't match up at all, so I'm probably looking at the wrong thing. I've been a user of Self-destructing cookies if that makes any difference.

Where can I find code or documentation on meaning of the `permission` field for entries of `type` "cookie" in the `moz_perms` table of permissions.sqlite? Is there a better or existing means of exporting cookie settings like this?

Ερώτηση από Sondra Kinsey 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox replaces style="height:164px;" with "height:0px;" - unlike Chrome, Safari, Vivaldi - why?

Of all browsers I have tried, only Firefox replaces 'style="height:164px;" with "style="height:0px;". ' The code is <li style="padding: 0px 10px 10px 10px; margin-t… (διαβάστε περισσότερα)

Of all browsers I have tried, only Firefox replaces 'style="height:164px;" with "style="height:0px;". '

The code is

<li style="padding: 0px 10px 10px 10px; margin-top: 25px;margin-bottom: 10px;position: relative;display: inline-block;"><img src="https://indelight.co.uk/wp-content/uploads/2018/09/photography_trans_full.png" style="height: 164px; width: auto; background-color: rgb(52, 226, 224);" ratio="4x4"></li>

However in Firefox this is replaced with

<li style="padding: 0px 10px 10px 10px; margin-top: 25px;margin-bottom: 10px;position: relative;display: inline-block;"><img src="https://indelight.co.uk/wp-content/uploads/2018/09/onlinesales_trans_full.png" style="height: 0px; width: auto; background-color: rgb(227, 114, 49);" ratio="4x4"></li>

This is not happening in other browsers.

Ερώτηση από malcmellon 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν