Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

where I can find Windows Media Player plugin for FF quantum 62.0?

Hi, I have win7pro 864) and I run "FF quantum 62.0 - 32 bit" I'm really struggling with Windows Media Player plugin for FF: I downloaded and installed the latest version… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I have win7pro 864) and I run "FF quantum 62.0 - 32 bit"

I'm really struggling with Windows Media Player plugin for FF: I downloaded and installed the latest version (1.0.0.8 is it?) but it doesn't work...

Indeed I cannot see it within the installed plugins and if I try to "install by file (np-mswmp.dll)" it gets me an error of file corruption...

I really don't know what to do anymore...Where can I download it?

thanks a lot!

Ερώτηση από mfran2002 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Locally stored website won't go away!?

So, we have our website.... When we update the website through our web editior, it saves and we can view the changes through a mobile device. However, we can't view the c… (διαβάστε περισσότερα)

So, we have our website....

When we update the website through our web editior, it saves and we can view the changes through a mobile device. However, we can't view the changes through any of the machines in the office?!

I have tried: clearing data/cache; ipconfig /flushdns

Nothing seems to work. I then opend our wesbite through Opera Browser and could see the updated webpage, but through Firefox - the old website...please help :)

Ερώτηση από markoid 2 έτη πριν

Απάντηση από markoid 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Developer Tools-Style Editor_change selected code text color

This is about Style Editor, which uses different code for styling. The colors used in browser toolbox (Ctrl + Shft + Alt + I) *Style Editor* uses Code Mirror selectors. … (διαβάστε περισσότερα)

This is about Style Editor, which uses different code for styling. The colors used in browser toolbox (Ctrl + Shft + Alt + I) *Style Editor* uses Code Mirror selectors. Due to less than perfect sight & the poor visibility / contrast colors of found search terms & several other things in Style Editor, I needed to change things.

I didn't have too much problem finding most of CM's CSS selectors for what I needed. In all the CSS files associated with code mirror in the dark theme, I haven't found how to change the foreground (text) color when selecting lines or sections of code.

In Linux, Style Editor's default selected background is almost the same as the body BG color (looking at the hex colors used, and just visually. This from codemirror.css in omni.ja, changes selected, unfocused background: .CodeMirror-selected {

 background: #D4E7F9 !important;

This changes the selected, focused BG color: .CodeMirror-line::selection, .CodeMirror-line > span::selection, .CodeMirror-line > span > span::selection {

 background-color: #E9ECD8 !important; }

But I've found nothing for foreground "color," to make the selected text legible through the light selected BG color I chose. Just adding "color: #0000FF !important;" - under the background property doesn't work (like many CSS styled UIs - especially text editors).

Is it possible that Code Mirror doesn't have a way to change the text color on selected areas? Most text editors I've tested usually have preference menu settings for things like selected - foreground & BG color. Or they have themes that add extra UI styling ability. The themes on code mirror's site don't seem to use selected foreground color (or just "color"). Maybe it doesn't understand that concept.

If the highlight BG color chosen for CM is fairly light with some transparency, you can read some darker syntax colors, but not all.

Using another text editor with better search, I looked & searched all files I could find that control some of Style Editor's / code mirror's colors.

The only thing I found where I could change selected text color was one rule for searching in Style Editor. It's in codemirror.css ... and it doesn't work that consistently for visibility. /chrome/devtools/content/shared/sourceeditor/codemirror/lib/codemirror.css

The default colors (someone) used for search term matches have little contrast.

LINE 330: .cm-searching {

 background-color: rgba(255, 255, 170, 0.6) !important; /* The 1st BG value listed is for focused search result highlight.*/
 color: #0808E5 !important;
 background-color: rgba(2226, 253, 251, .6) !important; }

NOTE: I added the color property in ".cm-searching" - and it worked. Same trick doesn't work for any selection rules I tried. Codemirror's online manual is fairly spartan https://codemirror.net/doc/manual.html#styling

Ερώτηση από Joebt 12 μήνες πριν

Απάντηση από Joebt 12 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

open local webpage

I have made a HTML file and have it on my computer's hard drive in a sub-folder of My Documents (windows 10). The page doesn't open. I have no idea why.

Ερώτηση από WalterRamjet 1 έτος πριν

Απάντηση από WalterRamjet 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

New CSS styles not picked in Firefox.

I am building a website and, for the last couple of days, when I make changes to the CSS file they are no longer being picked up by the browser by which I mean they aren'… (διαβάστε περισσότερα)

I am building a website and, for the last couple of days, when I make changes to the CSS file they are no longer being picked up by the browser by which I mean they aren't displayed in the web page nor in the developer tools inspector.

They are visible in Chromium browser and dev tools.

I have cleared the cache and refreshed the page to no avail. It is only when I restart the browser that the new style rules take effect in the browser and show up in the dev tools.

Ερώτηση από mt3ch 7 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't load local web pages. Used to work. Chrome can and will

web pages used to run. Still run in Chrome. Only problem is with the local webpages. Now message at bottom reads: Waiting for 192.168.0.159 … (διαβάστε περισσότερα)

web pages used to run. Still run in Chrome. Only problem is with the local webpages. Now message at bottom reads:

Waiting for 192.168.0.159 // That's the web server address which I'm currently trying to test on.

Have already tried in about:config test.currentTimeOffsetSeconds;11491200

Ερώτηση από cpio 2 έτη πριν

Απάντηση από cpio 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

New server cert not recognized by firefox

Note: I control the server. The following is noted on the client: Your connection is not secure The owner of [myDomain] has configured their website improperly. To prote… (διαβάστε περισσότερα)

Note: I control the server. The following is noted on the client:

Your connection is not secure

The owner of [myDomain] has configured their website improperly. To protect your information from being stolen, Firefox has not connected to this website.

And yet, an online cert checker states: Congratulations! This certificate is correctly installed.

So, the obvious answer is it's a caching problem. I found 2 cookies from the old domain that I deleted and then cleared the cache. No luck. *Yes, old domain as I now have a new domain. It sees the old cert for the old domain, which I have revoked and deleted with "certbot revoke". Using Letsencrypt on ubuntu 16.04

Thank you in advance for any help!

Ερώτηση από apb1963 2 έτη πριν

Απάντηση από apb1963 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Do you support NgbHighlight component?

ngb-highlight selector doesn't get customer listeners (mouseenter, mouseleave) app.component.html <ngb-highlight (mouseenter)="hello()" class="autocomplete-item" [resu… (διαβάστε περισσότερα)

ngb-highlight selector doesn't get customer listeners (mouseenter, mouseleave)

app.component.html <ngb-highlight (mouseenter)="hello()" class="autocomplete-item" [result]="replaceSpace(result)" [term]="replaceSpace(term)"></ngb-highlight>

app.component.ts hello() {console.log('What?')}

it doesn't run, why?

Ερώτηση από dxlam 2 έτη πριν

Απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

mozilla browser not supporting kep up event properly

please check attachment used code here, onkeypress = "return taLimit(250)", onkeyup = "return taCount(spcl,250)" <script language="javascript"> function taLimit… (διαβάστε περισσότερα)

please check attachment

used code here, onkeypress = "return taLimit(250)", onkeyup = "return taCount(spcl,250)"


<script language="javascript">

  function taLimit(maxLength) {
    var taObj = event.srcElement;
    if (taObj.value.length === maxLength * 1) return false;
  }
  function taCount(visCnt, maxLength) {
    var taObj = event.srcElement;
    if (taObj.value.length > maxLength * 1) taObj.value = taObj.value.substring(0, maxLength * 1);
    if (visCnt) visCnt.innerText = maxLength - taObj.value.length;
  }

</script>

Ερώτηση από taj 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

utf-8 displayed incorrectly

My site uses a template engine to wrap standard page HTML around templates that contain only the body text. However utf-8 multibyte characters are displayed correctly if… (διαβάστε περισσότερα)

My site uses a template engine to wrap standard page HTML around templates that contain only the body text. However utf-8 multibyte characters are displayed correctly if there is no HTML header but incorrectly if the standard page header, which explicitly specifies utf-8 encoding, is presented to Firefox.

https://www.jamescobban.net/templates/Articles/FrenchOccupations.html is the template of the body text https://www.jamescobban.net/displayPage.php?template=Articles/FrenchOccupations has the HTML header and footer wrapped around it. You can look at it yourself, but to save time the header added by displayPage is:

  
  
   
    <title>
	  ...text extracted by DisplayPage from the h1 tag...
    </title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="default-style" content="text/css">
    <meta name="author" content="James A. Cobban">
    <meta name="copyright" content="© 2018 James A. Cobban">
    <meta name="keywords" content="genealogy, family, tree, ontario, canada ">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/styles.css">
   

Ερώτηση από jamescobban 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"select device" does not show in rdm

Firefox 64.0 on Windows 10. When RDM is invoked, the box where you can select a device is NOT SHOWING. I saw one post where it was suggested to open Browser Control, and … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 64.0 on Windows 10. When RDM is invoked, the box where you can select a device is NOT SHOWING.

I saw one post where it was suggested to open Browser Control, and there are errors shown. I just do not know what they mean or how to proceed.

Can anyone help? TIA! André

The message shown is:

[2018-12-11T18:26:21.995Z] Sending {"url":"http://native_channel","referer":"http://native_channel","rqtype":5} to: http://localhost:44117/gb4hho3chcad4bp5um2eouhyhrmdr496/httpsscan background.js:34:9 [2018-12-11T18:26:22.036Z] Request status: 2 background.js:34:9 [2018-12-11T18:26:22.040Z] Request status: 3 background.js:34:9 [2018-12-11T18:26:22.042Z] Response: { "native_channel": { "safesearch_enabled": false } } background.js:34:9 [2018-12-11T18:26:22.043Z] native_channel response: {"native_channel":{"safesearch_enabled":false}} background.js:37:9 Use of nsIFile in content process is deprecated. NetUtil.jsm:266:12 [2018-12-11T18:26:23.954Z] Details: {"requestId":"1809","url":"https://www.mozilla.org/media/css/BUNDLES/protocol-core.cc4e6306808b.css","originUrl":"https://www.mozilla.org/en-US/","documentUrl":"https://www.mozilla.org/en-US/","method":"GET","type":"stylesheet","timeStamp":1544552783952,"frameId":0,"parentFrameId":-1,"proxyInfo":null,"ip":null,"frameAncestors":[],"tabId":1} background.js:34:9 [2018-12-11T18:26:23.957Z] requestId: 1809 background.js:34:9 uncaught exception: 2147500033 browser.xml:1048:13 [Exception... "Method not implemented'Method not implemented' when calling method: [nsIWebNavigation::sessionHistory]" nsresult: "0x80004001 (NS_ERROR_NOT_IMPLEMENTED)" location: "JS frame :: chrome://global/content/bindings/browser.xml :: construct :: line 1048" data: no] construct chrome://global/content/bindings/browser.xml:1048:13 start resource://devtools/client/responsive.html/browser/tunnel.js:179:7 InterpretGeneratorResume self-hosted:1255:8 next self-hosted:1210:9 start resource://devtools/client/responsive.html/browser/swap.js:217:13 InterpretGeneratorResume self-hosted:1255:8 next self-hosted:1210:9 [2018-12-11T18:26:32.996Z] Details: {"requestId":"1810","url":"https://www.mozilla.org/favicon.ico","originUrl":"https://www.mozilla.org/en-US/","documentUrl":"https://www.mozilla.org/en-US/","method":"GET","type":"image","timeStamp":1544552792969,"frameId":0,"parentFrameId":-1,"proxyInfo":null,"ip":null,"frameAncestors":[],"tabId":1} background.js:34:9 [2018-12-11T18:26:33.008Z] requestId: 1810 background.js:34:9 [2018-12-11T18:26:33.099Z] Details: {"requestId":"1811","url":"https://www.mozilla.org/media/img/favicon/favicon-196x196.c80e6abe0767.png","originUrl":"https://www.mozilla.org/en-US/","documentUrl":"https://www.mozilla.org/en-US/","method":"GET","type":"image","timeStamp":1544552793080,"frameId":0,"parentFrameId":-1,"proxyInfo":null,"ip":null,"frameAncestors":[],"tabId":1} background.js:34:9 [2018-12-11T18:26:33.099Z] Details: {"requestId":"1812","url":"https://www.mozilla.org/media/img/favicon.d4f1f46b91f4.ico","originUrl":"https://www.mozilla.org/en-US/","documentUrl":"https://www.mozilla.org/en-US/","method":"GET","type":"image","timeStamp":1544552793082,"frameId":0,"parentFrameId":-1,"proxyInfo":null,"ip":null,"frameAncestors":[],"tabId":1} background.js:34:9 this.nativeTab.linkedBrowser is null ext-browser.js:765 [2018-12-11T18:26:33.391Z] requestId: 1811 background.js:34:9 [2018-12-11T18:26:33.392Z] requestId: 1812 background.js:34:9 this.nativeTab.linkedBrowser is null ext-browser.js:765 [2018-12-11T18:26:51.997Z] Sending {"url":"http://native_channel","referer":"http://native_channel","rqtype":5} to: http://localhost:44117/gb4hho3chcad4bp5um2eouhyhrmdr496/httpsscan background.js:34:9 [2018-12-11T18:26:52.039Z] Request status: 2 background.js:34:9 [2018-12-11T18:26:52.042Z] Request status: 3 background.js:34:9 [2018-12-11T18:26:52.042Z] Response: { "native_channel": { "safesearch_enabled": false } } background.js:34:9 [2018-12-11T18:26:52.042Z] native_channel response: {"native_channel":{"safesearch_enabled":false}} background.js:37:9 [2018-12-11T18:27:22.000Z] Sending {"url":"http://native_channel","referer":"http://native_channel","rqtype":5} to: http://localhost:44117/gb4hho3chcad4bp5um2eouhyhrmdr496/httpsscan background.js:34:9 [2018-12-11T18:27:22.013Z] Request status: 2 background.js:34:9 [2018-12-11T18:27:22.015Z] Request status: 3 background.js:34:9 [2018-12-11T18:27:22.015Z] Response: { "native_channel": { "safesearch_enabled": false } } background.js:34:9 [2018-12-11T18:27:22.015Z] native_channel response: {"native_channel":{"safesearch_enabled":false}} background.js:37:9 [2018-12-11T18:27:52.002Z] Sending {"url":"http://native_channel","referer":"http://native_channel","rqtype":5} to: http://localhost:44117/gb4hho3chcad4bp5um2eouhyhrmdr496/httpsscan background.js:34:9 [2018-12-11T18:27:52.023Z] Request status: 2 background.js:34:9 [2018-12-11T18:27:52.024Z] Request status: 3 background.js:34:9 [2018-12-11T18:27:52.025Z] Response: { "native_channel": { "safesearch_enabled": false } } background.js:34:9 [2018-12-11T18:27:52.025Z] native_channel response: {"native_channel":{"safesearch_enabled":false}} background.js:37:9

Ερώτηση από Andre4 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Websockets on localhost stopped working in 66.0

After updating to Firefox 66.0 on MacOS 10.13.6 today, websockets on my localhost stopped working. When using Create React App (version of "react-scripts": "2.1.8" => … (διαβάστε περισσότερα)

After updating to Firefox 66.0 on MacOS 10.13.6 today, websockets on my localhost stopped working.

When using Create React App (version of "react-scripts": "2.1.8" => "webpack-dev-server": "3.1.14" => "sockjs": "0.3.19"), hot reload is broken and I get following error in the console:

`The connection to ws://localhost:3000/sockjs-node/743/khw0phgj/websocket was interrupted while the page was loading.`

When I tried https://www.websocket.org/echo.html, it works fine and no problems with hot reload in Chrome 72.0.

How can I debug and fix this problem please? (when I googled the error message, I got a lot of outdated advice from previous versions of Firefox)

Ερώτηση από Peter Hozák 1 έτος πριν

Απάντηση από Peter Hozák 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 76.0 javascript window.open() parameters ignored, tool bar, etc. missing

Until several weeks ago, new windows created through Javascript with window.open() worked. We could pass the new size, and other features, e.g. menubar, toolbar, etc. and… (διαβάστε περισσότερα)

Until several weeks ago, new windows created through Javascript with window.open() worked. We could pass the new size, and other features, e.g. menubar, toolbar, etc. and they would show up. As of v.76.0 this is no longer true. The parameters are ignored. If we use no parameters, the menubar, etc. do show, but we can't control any new window features. We have not changed our programs at all, and window.open() parameters still work correctly in Chrome, Brave, Edge, etc. How do we get Firefox to recognize the window.open() parameters (again)?

Ερώτηση από jjacobs3 9 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My website is not working in Firefox but its working fine in Chrome

I just made my website and it's not working in Firefox however in chrome its working fine. It's in Wordpress. Is something wrong with my wordpress plugins. It gives me e… (διαβάστε περισσότερα)

I just made my website and it's not working in Firefox however in chrome its working fine. It's in Wordpress. Is something wrong with my wordpress plugins.

It gives me error that says "Secure Connection Failed"

Website Link : http://esportsrush.com/

https://i.imgur.com/QnrvzMg.jpg

Can't use the add images button below so posting imgur link here.

Ερώτηση από gomu 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Styles within pages are cached and don't reload. How not to cache styles in local pages?

When developing an html or svg file I repeat editing content and style information and reload the file in Firefox. When editing styles I can't save them notifying cache. … (διαβάστε περισσότερα)

When developing an html or svg file I repeat editing content and style information and reload the file in Firefox. When editing styles I can't save them notifying cache. When editing content in external editor and reloading file all style changes are lost. However when editing styles in external editor, I can't force to reload them without deleting cache in general and when continuing to edit styles in Firefox all previously lost changes are lost on locally stored file as well. So how can I prevent Firefox from caching style information contained in local html or svg files?

Ερώτηση από Vollbracht 1 έτος πριν

Απάντηση από FranciscoJS12 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox.cfg no longer overwrite new tab content

I'm using firefox developer edition. The latest version: 76.0b2 I have firefox.cfg set up to overwrite new tab content with locally stored html. The code in firefox.cfg t… (διαβάστε περισσότερα)

I'm using firefox developer edition. The latest version: 76.0b2 I have firefox.cfg set up to overwrite new tab content with locally stored html. The code in firefox.cfg that worked until recent update:

/* set new tab page */ try {

 var newTabURL = "file:///G:/Documents/Newtab.html";
 aboutNewTabService = Cc["@mozilla.org/browser/aboutnewtab-service;1"].getService(Ci.nsIAboutNewTabService);
 aboutNewTabService.newTabURL = newTabURL;

} catch(e){Cu.reportError(e);} // report errors in the Browser Console

In the browser console there is an error message displayed:

[Exception... "Cannot modify properties of a WrappedNative" nsresult: "0x80570034 (NS_ERROR_XPC_CANT_MODIFY_PROP_ON_WN)" location: "JS frame :: firefox.cfg :: <TOP_LEVEL> :: line 7" data: no]

Any idea what that error message means and how to resolve it? Does anything changed regarding new tab overwrite?

Ερώτηση από shdowmyst 10 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 10 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When testing layout on Firefox Responsive Design Mode, page appears drastically different from other Chrome/Safari

I spent hours struggling with my css and nothing would make my page look right. Whenever I tested on iPhone and iPad sizes through Firefox's RDM, the behaviour I was gett… (διαβάστε περισσότερα)

I spent hours struggling with my css and nothing would make my page look right. Whenever I tested on iPhone and iPad sizes through Firefox's RDM, the behaviour I was getting was far from what I expected. Then it dawned on me to try it on other browsers. Shockingly, it worked as expected. On Chrome and Safari sticky bar was sticking to the bottom (on FF, it's pushed way down, so can't even be seen on the screenshot. Also, putting them side by side, it's noticeable the size difference from the FF render. I did check my zoom levels (this is actual size) and minimum font (none), so I don't think this is a local configuration issue. I love the dev tools in FF, and find them much better for handling design overall, but this issue really threw me for a loop.

For reference, this was on FF 75.0 (64-bit) with Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.34 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A5341f Safari/604.1.

Is this a known browser issue?

Ερώτηση από Taly 10 μήνες πριν

Απάντηση από Roland Tanglao 10 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

remove synced data from cloud while configured to use local sync server

We use a firefox sync server locally for around 50 users. One server updated automatically and lost the custom value for the "identity.sync.tokenserver.uri" setting in ab… (διαβάστε περισσότερα)

We use a firefox sync server locally for around 50 users. One server updated automatically and lost the custom value for the "identity.sync.tokenserver.uri" setting in about:config. This meant that any user using firefox on that server had their sync account data sent and stored in the mozilla cloud sync server. What is the process to clear and remove all the synced data from the cloud sync server for several users without removing the local sync server's contents as well?

The issue here is technically how it is done. If I reset an account's password, and then change it from my laptop which is set to use the local sync server, from what I can tell that would remove the contents from the local sync server rather than the cloud one, or would it do both somehow? Then there is the question of if I change the password while on that server, choose a new one, it will then start syncing to the cloud sync server again right?

Ερώτηση από joel.stockley 2 έτη πριν

Απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I change the debugger step-into shortcut to F11?

The Firefox online documentation suggests that the debugger "step into" shortcut is F11 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools/Keyboard_shortcuts#Debugger Howeve… (διαβάστε περισσότερα)

The Firefox online documentation suggests that the debugger "step into" shortcut is F11 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools/Keyboard_shortcuts#Debugger

However, in Firefox Developer 64.0b7 on Linux, this is not true: the shortcut is Ctrl-F11

I would like the shortcut to be as listed in the documentation, F11.

How do I achieve this please?

Thanks

Ερώτηση από OldBasilBear 2 έτη πριν

Απάντηση από Roland Tanglao 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

TROUBLE WITH MAX-LENGTH

code: td {word-wrap:break-word; max-width:8ch;font-family:Courier New} red {color:red} <table> <tr><td> <td>&spades;<span contenteditable=… (διαβάστε περισσότερα)

code:

td	{word-wrap:break-word; max-width:8ch;font-family:Courier New}
red	{color:red}
<table>
<tr><td>	<td>&spades;<span contenteditable="true" id='NS' spellcheck="false"></span>
	<br><red>&hearts;<span contenteditable="true" id='NH' spellcheck="false"></span></red></td></tr></table>

works fine in try-it editor, but fails in my HTML. Will upload HTML if I can

Ερώτηση από Col_Boogie 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν