Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

mp4 video plays but with no sound (W7, f/f 64bit, v75.0)

A .mp4 video clip on the web will play through f/f but with no sound. A .mp3 audio clip plays ok. The laptop sound controls are not muted. The mp4 clip shows a bar at th… (διαβάστε περισσότερα)

A .mp4 video clip on the web will play through f/f but with no sound. A .mp3 audio clip plays ok. The laptop sound controls are not muted. The mp4 clip shows a bar at the bottom and on the right there's a symbol that looks like a speaker with a bar through it. There seems no way to change this. The mp4 clip will play perfectly in WMP and from the website on a Samsung phone.

Ερώτηση από Gra 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

screen of videos keeps pausing if played in background / different tab

When playing a video in background / different tab, the picture (screen) freezes after a few seconds, while sound still going on. It can be resolved by moving over the v… (διαβάστε περισσότερα)

When playing a video in background / different tab, the picture (screen) freezes after a few seconds, while sound still going on. It can be resolved by moving over the video picture with mouse cursor again, but it is nagging... Any idea what causes this? I noticed it in Youtube, but also Facebook videos...

Ερώτηση από jablka 1 έτος πριν

Απάντηση από Wesley Branton 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't watch live videos on you tube

iam currently using acer nitro 515-52 with ubuntu 18.04 as my base os and whenever i try to access the live videos on you tube the following error occurs "our browser doe… (διαβάστε περισσότερα)

iam currently using acer nitro 515-52 with ubuntu 18.04 as my base os and whenever i try to access the live videos on you tube the following error occurs "our browser does not currently recognize any of the video formats available. Click here to visit our frequently asked questions about HTML5 video". I have only browsec plugin installed on my extensions. I even tried to reinstal my firefox but the same error occurs. kindly suggest me an article so that i can overcome this issue.

Ερώτηση από tradeenterprisesolution 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox ESR crashes at watching videos with "alsa_stream_get_position: Assertion `delay >= 0' failed"

hello, i have a Raspberry Pi 4 with 4GB and Raspberry Pi OS installed. (2020-05-27-raspios-buster-armhf.zip) when i use the stock Firefox ESR (installed via sudo apt inst… (διαβάστε περισσότερα)

hello, i have a Raspberry Pi 4 with 4GB and Raspberry Pi OS installed. (2020-05-27-raspios-buster-armhf.zip)

when i use the stock Firefox ESR (installed via sudo apt install firefox-esr) and watch videos (e.g. on Youtube, Vimeo, ...), Firefox does crash some times. according about:crashes, i already have submitted about 60 crash reports.

but watching the reports one thing is missing. when i open firefox from the console i can see some output, that is not appearing in the reports.

... firefox-esr: /build/firefox-esr-RgOFaD/firefox-esr-68.11.0esr/media/libcubeb/src/cubeb_alsa.c:1255: alsa_stream_get_position: Assertion `delay >= 0' failed. ExceptionHandler::GenerateDump cloned child 3366 ExceptionHandler::SendContinueSignalToChild sent continue signal to child ExceptionHandler::WaitForContinueSignal waiting for continue signal... Exiting due to channel error. Exiting due to channel error. Exiting due to channel error. Exiting due to channel error. Failed to open curl lib from binary, use libcurl.so instead Firefox ESR crashes when playing videos on Raspberry Pi OS (Debian)

during watching videos in firefox there is more different output to see that seems to be harmless. but always and only this line is printed to console, just befor Firefox crashes: firefox-esr: /build/firefox-esr-RgOFaD/firefox-esr-68.11.0esr/media/libcubeb/src/cubeb_alsa.c:1255: alsa_stream_get_position: Assertion `delay >= 0' failed. so i assume this is the main reason, why Firefox crashes on my system.

any idea how i can get these issue fixed? at the moment when i want to watch videos reliable i am be forces to use the external VLC Player by copy the url to VLC - at least for Youtube videos. but i want to watch videos from other web pages as well and i prefer to watch videos in firefox directly.

Ερώτηση από beta-tester 1 έτος πριν

Απάντηση από beta-tester 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 84.0.2 not playing embedded Youtube videos.

Getting errors messages like; An error occurred. Please try again later. (Playback ID: esTXxYqBr25ETVYS) Tried resetting FF, clearing cache and cookies etc. to no avail.… (διαβάστε περισσότερα)

Getting errors messages like;

An error occurred. Please try again later. (Playback ID: esTXxYqBr25ETVYS)

Tried resetting FF, clearing cache and cookies etc. to no avail.

This started about a week ago.

Youtube webpage is working properly, just embedded videos are fubar.

Grrrrrrrrrrrrrr

Ερώτηση από audio_downunder 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 12 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Videos

While browsing Flipboard, when I click on embedded news videos, they will not play.

Ερώτηση από bookman6 6 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Website will not allow Firefox to display the page if another site has embedded it

I have a new business website http://affordable-tutors.com/about-our-tutors and I tried to put in my video https://youtu.be/EQxd_cowXPg but it gives me the following erro… (διαβάστε περισσότερα)

I have a new business website http://affordable-tutors.com/about-our-tutors and I tried to put in my video https://youtu.be/EQxd_cowXPg

but it gives me the following error. Website will not allow Firefox to display the page if another site has embedded it

What can I do?

Yes, I own all the rights for that video.

Ερώτηση από Markis 5 μήνες πριν

Απάντηση από Markis 5 μήνες πριν