Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

Delete Firefox account without email access

I'd like to permanently delete an account that was set up on a former employers email address (email which I can no longer access). Unfortunately I have no secondary emai… (διαβάστε περισσότερα)

I'd like to permanently delete an account that was set up on a former employers email address (email which I can no longer access). Unfortunately I have no secondary email address recorded in the account and all the options on my account page require that I authorise any changes from the email account which I can no longer access.

Is it possible to delete the account?

Ερώτηση από Paul JCH 4 μήνες πριν

Απάντηση από Paul 4 μήνες πριν

Hi there from South Africa. I need the Verification Email sent to me please

Evening from Johannesburg. Please can someone advise as to when i will receive the verification email? I have tried numerous times and i am yet to get one email to action… (διαβάστε περισσότερα)

Evening from Johannesburg. Please can someone advise as to when i will receive the verification email? I have tried numerous times and i am yet to get one email to action this. First attempt was 05th May. Another, today. I am still waiting and have checked all folders in the said email to use by yourselves.

Ερώτηση από Barret Swart 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 μήνες πριν

I can't recover my account

My email changed from a .com to a .org and I was forced to reinstall windows before I could change it so I can't recover my account, which has passwords I need attached t… (διαβάστε περισσότερα)

My email changed from a .com to a .org and I was forced to reinstall windows before I could change it so I can't recover my account, which has passwords I need attached to it.

Ερώτηση από infamousdrew 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 5 μήνες πριν

change primary email address on profile

Instructions on changing primary email address not helpful-prompted to access Accounts but profile displayed would not let me edit my primary email address. When attempte… (διαβάστε περισσότερα)

Instructions on changing primary email address not helpful-prompted to access Accounts but profile displayed would not let me edit my primary email address. When attempted to add secondary address was notified that code was sent to my old email address was was compromised & deleted by security of my carrier Want to add new email address & add secondary email account. Assistance greatly appreciated

Ερώτηση από JAYeskewicz 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 μήνες πριν

EMAIL VERFICIATION CODE ISN'T SENT

EMAIL VERFICIATION CODE ISN'T SENT\ tried a few attemtps I formatted my laptop, and now i downoladed mozilla, logging in... and waiting for verficiation code for mozilla … (διαβάστε περισσότερα)

EMAIL VERFICIATION CODE ISN'T SENT\ tried a few attemtps

I formatted my laptop, and now i downoladed mozilla, logging in... and waiting for verficiation code for mozilla sync account for years, please help

Ερώτηση από Lidor Yosef 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 μήνες πριν

RE: CHANGE ACCOUNT EMAIL ADDRESS

How can I change my account email address if I no longer have access to the old email address? My new email address is [edited email from public] @gmail.com.

Ερώτηση από laptop.guest 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν

Firefox account duplicate ?

When attempting to add an Ipad to Mozilla vpn I seem to have created a new Firefox account with the same primary email address as my original (all of my profile is unset)… (διαβάστε περισσότερα)

When attempting to add an Ipad to Mozilla vpn I seem to have created a new Firefox account with the same primary email address as my original (all of my profile is unset). When I now login to the account I end up in the new account and cannot access the original. However, when I try and delete the new account the new password is rejected and I suspect it wants the password from the original account - I do not want to test this as I do not want to lose my vpn. I am sure that there is confusion between the new and the old since I cannot set up the new account with the same secondary email address as the old one as it claims a user already has an account with this secondary address.

Any ideas on how I can get rid of the new account, if it is new, or clean it up so that I can restore it to the original ?

Ερώτηση από Paul 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 5 μήνες πριν

Can't Sign into Firefox. Stuck on "Working" and Not Sending E-mail

This past weekend my bookmark bar disappeared and won't show up again. Yes, its turned on to "Always Show." I realized that for some reason I was no longer signed into Fi… (διαβάστε περισσότερα)

This past weekend my bookmark bar disappeared and won't show up again. Yes, its turned on to "Always Show."

I realized that for some reason I was no longer signed into Firefox. I restarted my PC and it was fixed, but then did the same thing again and I was signed out.

I have 2FA and also changed my password just to be safe, but its still stuck on "Working" on the sign-in (unless I come to 'Help' section?). I did get to where it was going to send me a code in my e-mail and the e-mail isn't showing up either...so I don't know what to do.

I'd like to use Firefox, but right now without access to a number of features I can't. I've attached an image with where it gets stuck.

Ερώτηση από carl.m.j 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από kbartrum 5 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Authentication not possible, can't sign in to my old account

Hello everyone. I had a different account linked to my primary email address and I had this stupid authenticator app on my old phone, which (surprise, surprise) died. And… (διαβάστε περισσότερα)

Hello everyone. I had a different account linked to my primary email address and I had this stupid authenticator app on my old phone, which (surprise, surprise) died. And now I am unable to log in because there is literaly no other way to recieve authentication codes. I don't have backup codes, I don't know if I ever had them, I thought it is possible to just get the code via sms, email or any other way, but apparenly not. How can I contact support to either verify my old account sending my ID card or whatever they need to identify me or delete the old account so I can use the old email address for this new account? I also could not log in using my old laptop becase the moment I tried to do so it disconnected me and I can't log in anymore. Also, why isn't this new account syncing stuff from my old laptop's browser on my new laptop's browser? It said it synced but there is nothing in there, no bookmark, no history, nothing. Thanks in advance.

Ερώτηση από Gordana Bogic 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Not receiving Verification emails while trying to sign into one device

I am attempting to sign into Sync on my tablet and am not able to receive the triggered Verification emails (neither the initial one when attempting to sign in nor any fo… (διαβάστε περισσότερα)

I am attempting to sign into Sync on my tablet and am not able to receive the triggered Verification emails (neither the initial one when attempting to sign in nor any follow up ones). Oddly enough, it's only this device where the issue is present. I was able to use my desktop computer to successfully unlock my account after accidentally locking it and change my primary email address in case that was the issue. Both of these actions triggered email notifications. Even when attempting to sign into my tablet's Sync with my new primary email address I am not able to receive the Verification emails.

I have also double checked my spam folder and whitelisted accounts@firefox.com. I have not noticed any other issues with my tablet besides this very specific thing.

Would someone be able to provide guidance? I wasn't able to find any help articles about this particular scenario and am not sure how to proceed.

Thank you, B

Ερώτηση από browser11 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Infinity__ 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I have a new device and have lost total access to my old Firefox accounts

Good day Mozilla Firefox support how are you.s today I have a new phone and I have lost access to my old Firefox accounts with the email addresses [email1]@yahoo.com and … (διαβάστε περισσότερα)

Good day Mozilla Firefox support how are you.s today I have a new phone and I have lost access to my old Firefox accounts with the email addresses [email1]@yahoo.com and [email2]@yahoo.com and they critically and

Urgently needed and required to be deleted from your side as I haven't got access to them anymore

removed personal information. fixed formatting. -Andrew

Ερώτηση από Donovan 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

my primary email address isn't correct

How can I change my primary email address? I'm not computer smart to find your secret language to do that. Please change my primary email address to: [email edited from p… (διαβάστε περισσότερα)

How can I change my primary email address? I'm not computer smart to find your secret language to do that. Please change my primary email address to: [email edited from public] @gmail.com Cable one has pulled the plug and disconnected my previous [email edited from public] @cableone.net address. No one can send any emails to that address anymore as nothing is there.

I hope you can please help me. Jan Kautz

Ερώτηση από 39jan30 8 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Verification code does not arrive within 5 minutes

Dear Sir, I have my firefox username and password. However, whenever I try to sign in nowadays, I am asked to enter a verification code that is sent to my email address w… (διαβάστε περισσότερα)

Dear Sir,

I have my firefox username and password. However, whenever I try to sign in nowadays, I am asked to enter a verification code that is sent to my email address within five minutes. The email does arrive, but never withing 5 minutes. I have tried it many times on different devices. It may be my email issue. However, I cannot change the email account unless I cannot log it. Since I cannot receive the verification code within 5 minutes, I am unable to change any of my personal details.

Please advise.

Yours sincerely, Tan Ngiap Heng

P.S. It was very difficult gettting to this support page. I was asked to log in and verify before continuing for some of the support pages. But like I mentioned, I am unable to receive the verification code within 5 minutes. So I am thankful for this page.

Ερώτηση από heng96 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από heng96 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Username issue

I have made Firefox my default browser on my laptop. When reviewing my account I noticed that the original username (e-mail address) I created the account with no longer… (διαβάστε περισσότερα)

I have made Firefox my default browser on my laptop. When reviewing my account I noticed that the original username (e-mail address) I created the account with no longer exists. Is it possible to replace my new e-mail address for the old one, and use it as the new User Name?

 Thanks in advance for your help.

Ερώτηση από geraldwilson 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Incorrect email address; error in adding email address

Firefox lists my email address as msrigg@pacbell.net. https://accounts.firefox.com/settings?deviceId=13cdac7229844403832b26dd296a070b&flowBeginTime=1642366300715&… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox lists my email address as msrigg@pacbell.net. https://accounts.firefox.com/settings?deviceId=13cdac7229844403832b26dd296a070b&flowBeginTime=1642366300715&flowId=a6ac00ce3452dbe9dcc3f0bb110131b5263604807fdc23cc550f5e7ece41deb7&broker=web&context=web&isSampledUser=false&service=none&uniqueUserId=d1f9bbb3-6a5f-4efc-a398-cecb946e054e That same webpage indicates I have no secondary email. However, when I enter a secondary email, (AlexR@currently.com) a red popup message says: account already exists.

How can I eliminate msrigg@pacbell.net? How can I replace it with AlexR@currently.com?

Ερώτηση από MSRigg 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Need old account either revived or deleted.

I lost the authentication info for my old account so I made a new one, but now I can't add my email as it says that account already exists. Thanks for the help.

Ερώτηση από receptionist4 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Andrew 9 μήνες πριν