Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

grey bar on version 65.0

Version 65 update moved the tabs back to the top and now I also have a grey bar across the top of the window

Ερώτηση από jdevlin 1 έτος πριν

Απάντηση από the-edmeister 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Run Hide One Tab & Tabs On Bottom in Firefox 65?

These two codes work separately: https://www.reddit.com/r/FirefoxCSS/comments/7dqtuf/hide_tab_bar_if_only_one_tab_is_open/ https://github.com/Aris-t2/CustomCSSforFx/blob/… (διαβάστε περισσότερα)

Ερώτηση από Leafsdude 1 έτος πριν

Απάντηση από Leafsdude 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

FF65 - Can't turn off address bar suggestions

After updating to Firefox 65 (Mac), there is now this enormous green drop-down that appears whenever I start typing in the address bar, and I cannot turn this thing off. … (διαβάστε περισσότερα)

After updating to Firefox 65 (Mac), there is now this enormous green drop-down that appears whenever I start typing in the address bar, and I cannot turn this thing off.

I've looked in Preferences > Privacy & Security > Address Bar, and all the selections there are unchecked. Search > Default Search Engine > Provide Search Selections is also unchecked.

Is there something in about:config I need to toggle? Or will I have to edit my userChrome.css to turn this off?

Thanks!

Ερώτηση από Thorzdad2 1 έτος πριν

Απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Disable search bar(blue) when typing in address bar

I have been through numerous support pages and nothing helps, did a few about config changes as listed but still it appears. One post said it has always been there, I can… (διαβάστε περισσότερα)

I have been through numerous support pages and nothing helps, did a few about config changes as listed but still it appears. One post said it has always been there, I can assure you I never had this before and do not want it now. Is there any way to stop it please as I hate it even though just clicking removes it, I would prefer not to have it in the first place

Ερώτηση από neilbowls 1 έτος πριν

Απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to disable panel under url bar?

In Firefox 65 update gave me a new tooltip or box under the urlbar when i type an address. How can we disable that blue box in attached image? I don't know what it is cal… (διαβάστε περισσότερα)

In Firefox 65 update gave me a new tooltip or box under the urlbar when i type an address. How can we disable that blue box in attached image? I don't know what it is called but it is just useless and annoying.

Ερώτηση από karju 1 έτος πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My multiple rows tabs in FF now appear as a single line instead of multiple rows. Why and how do I fix it?

My multiple rows tabs in FF now appear as a single line instead of multiple rows. Why and how do I fix it?

Ερώτηση από max2 1 έτος πριν

Απάντηση από max2 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"Close tab" button on left?

Hey, I know this question has been tackled in the past, but I tried following previous guides and none of the code listed in those guides worked with the latest version o… (διαβάστε περισσότερα)

Hey, I know this question has been tackled in the past, but I tried following previous guides and none of the code listed in those guides worked with the latest version of firefox (66). I'm a mac user (you guessed it lol) and I wanted to put the "close tab" x button on the left of the tab, and not the right, so that its consistent with the rest of Mac OS.

Does anyone know how to do that, or is there an extension which does this?

Thanks!

Ερώτηση από EGC_Warlock 1 έτος πριν

Απάντηση από EGC_Warlock 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

CSS: .urlbar-textbox-container in Firefox 66

Hello, .urlbar-textbox-container { margin-inline-end: 3px !important; } does not work in FF 66. What should be the replacing rule? Thank you. … (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

.urlbar-textbox-container { margin-inline-end: 3px !important; }

does not work in FF 66.

What should be the replacing rule?

Thank you.

Ερώτηση από Yaron 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

make everything dark in firefox

Hi, I'm trying to get as much as possible of firefox to use dark theme to save my eyes at night. I use https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/darkreader/ to cust… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I'm trying to get as much as possible of firefox to use dark theme to save my eyes at night.

I use https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/darkreader/ to customize the sites automatically and it does an excellent job, except that firefox pages can't be customized with it and by that I mean:

about:blank about:newtab about:config about:preferences

for the blank and newtab pages I found three solutions:

1- create a [userContent.css](http://kb.mozillazine.org/UserContent.css) file with the following

@-moz-document url-prefix(about:blank) {*{background-color:#000000;}}

@-moz-document url-prefix(about:newtab) {*{background-color:#000000;}}

2- go to about:config and change

browser.display.background_color to #000000

browser.display.foreground_color to #ffffff

3- Go to "Preferences" and search for "colors" click on the colors button and set the background and text colors to the same colors as in 2.

now I tried all of the solutions above and all of them have side effects, the most prominent and annoying one is flashing white page for a couple of seconds when opening a new tab or white page while the website, other annoyances is that the settings don't apply to about:config and about:preferences even if I add them in userContent.css

-To test the flashing white you only need to open a new tab (while applying my settings above) and you will see it.

-To the white page before the site is loaded you need to open the link from another page(if you open a new tab and then paste the link you won't get the white page since the about:blank or about:newtab will have the dark background)

so to see my problem do the following:

1- go to https://github.com/biesiad/deelay#deelayme

2- right click on deelay.me link and click "open link in a new tab"

the link will be opened in a new tab that has the background in white or grayish color.

How can I solve these problems ? any tip would be appreciated.

Regards

Ερώτηση από moham96 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Tabs not showing

My tab bar shows no tab whatsover, I tried pressing cntrl t or opening a link and nothing happens. Happens after updating to 66.0

Ερώτηση από agomesp 1 έτος πριν

Απάντηση από the-edmeister 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I install a second bookmarks toolbar, again in V66.0.1?

Last year, timeout14 posted "How can I install a second bookmarks toolbar?". The chosen solution was: "Hi, you will need to use userChrome.css for that. Info on how to us… (διαβάστε περισσότερα)

Last year, timeout14 posted "How can I install a second bookmarks toolbar?". The chosen solution was:

"Hi, you will need to use userChrome.css for that. Info on how to use it etc., is here https://www.userchrome.org/what-is-userchrome-css.html"

This worked fine until I was stupid enough to update Firefox Quantum to 66.0.1 (64-bit) which, of course, screwed it up.

Does anyone have a fix or should I stop trusting Firefox updates (sic) and go back to the earlier version?

Ερώτηση από AIVAS 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

bookmark toolbar via userchrome.css broke with 66/66.0.1 update

I've used userChrome.css since 57 I believe to have a two row bookmark toolbar. The .css files is currently: /*AGENT_SHEET*/ /* Firefox 57+ userChrome.css tweaks *******… (διαβάστε περισσότερα)

I've used userChrome.css since 57 I believe to have a two row bookmark toolbar. The .css files is currently:

/*AGENT_SHEET*/

/* Firefox 57+ userChrome.css tweaks ****************************************************/ /* code mostly taken from 'Classic Theme Restorer' & 'Classic Toolbar Buttons' add-ons **/ /* by Aris (aris-addons@gmx.net)*********************************************************/ /* Github: https://github.com/aris-t2/customcssforfx ************************************/ /****************************************************************************************/


 1. personal-bookmarks {
 display: block;

}

 1. personal-bookmarks #PlacesToolbar {
 display: block;
 min-height: 0px;
 overflow-x: hidden;
 overflow-y: auto;
 max-height: 999px;

}

 1. personal-bookmarks #PlacesToolbar > hbox {
 display: -moz-stack !important;
 left: 0px;
 right: 0px;
 width: 100%;

}

 1. personal-bookmarks #PlacesToolbar #PlacesToolbarItems {
 overflow-x: visible;
 overflow-y: visible;

}

 1. personal-bookmarks #PlacesToolbar #PlacesToolbarItems > box {
 display: block;

}

 1. personal-bookmarks #PlacesToolbar > .bookmark-item{
 visibility: visible !important;

}

 1. personal-bookmarks #PlacesToolbar .chevron{
 display: none;

}

 1. personal-bookmarks #PlacesToolbar > hbox > hbox{
 overflow-x: hidden;
 overflow-y: hidden;

}

 1. personal-bookmarks #PlacesToolbar #PlacesToolbarDropIndicator[collapsed="true"],
 2. personal-bookmarks #PlacesToolbar #PlacesToolbarDropIndicator{
 display: none;

}

 1. personal-bookmarks #PlacesToolbar toolbarbutton.bookmark-item{
 padding-top: 2px;
 padding-bottom: 2px;
 /*margin-left: -4px !important;
 padding-right: 9.5px !important;*/

}

 1. personal-bookmarks #PlacesToolbar toolbarbutton.bookmark-item:hover:active:not([disabled="true"]),
 2. personal-bookmarks #PlacesToolbar toolbarbutton.bookmark-item[open="true"] {
 padding-top: 2px !important;
 padding-bottom: 2px !important;
 /*-moz-padding-start: 4px;
 -moz-padding-end: 2px;*/

}

 1. personal-bookmarks #PlacesToolbar toolbarseparator{
 -moz-appearance: none !important;
 visibility: visible !important;
 display: inline;
 text-shadow: none !important;
 border-left: 3px solid ThreeDShadow !important;
 border-right: 3px solid ThreeDHighlight !important;
 vertical-align: middle;

}

 1. personal-bookmarks toolbarbutton.bookmark-item[dragover][open]{
 -moz-appearance: toolbarbutton;

}

 1. navigator-toolbox toolbar:not(#nav-bar):not(#toolbar-menubar):not(#TabsToolbar) {
 max-height: 50px !important;


This is no longer working in 66/66.0.1.

What needs to be adjusted to make this functional again in the latest updates?

Thanks!

R

Ερώτηση από Zoloft 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Custom css

Hello! I have problems creating my own CSS style. Most of the changes were applied by the browser through userChrome.css and userContent.css, but those elements that use … (διαβάστε περισσότερα)

Hello! I have problems creating my own CSS style. Most of the changes were applied by the browser through userChrome.css and userContent.css, but those elements that use common.css ignore it. What to do in my case?

Ερώτηση από omanski 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

where did my addons go

I have three addons installed. I can see and use them from the address bar. However if I click tool/addons every category (extension, themes, plugins)is empty. Where did … (διαβάστε περισσότερα)

I have three addons installed. I can see and use them from the address bar. However if I click tool/addons every category (extension, themes, plugins)is empty. Where did they go?

Ερώτηση από jdevlin 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

List of Addons not visible after Firefox update

My Addons are working okay, however when I look at the about:addons page the list only shows blank spaces where addons should be, only a blue highlight shows if I click o… (διαβάστε περισσότερα)

My Addons are working okay, however when I look at the about:addons page the list only shows blank spaces where addons should be, only a blue highlight shows if I click on each addon.

This is the same for my Plugins and Themes.

I have tried deleting some files in my profile as suggested by others on here with similar problems but none work.

Ερώτηση από Richchad 1 έτος πριν

Απάντηση από Richchad 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to make the sidebar in Firefox Reader View Mode another (dark) color? Because I made a dark background and browser themes doesn't affect the color panel.

I made a dark background in Firefox Reader View and default browser theme doesn't affect the color panel. Addons Reader View Mode don't have the functionality that I need… (διαβάστε περισσότερα)

I made a dark background in Firefox Reader View and default browser theme doesn't affect the color panel. Addons Reader View Mode don't have the functionality that I need.

Ερώτηση από dark8_Kitten 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

extensions dropdown not working

So basically, my extensions no longer show me anything in the dropdown. See the attached image. - I am currently on firefox 60.6.1-esr (up to date on debian stable). - I … (διαβάστε περισσότερα)

So basically, my extensions no longer show me anything in the dropdown. See the attached image.

- I am currently on firefox 60.6.1-esr (up to date on debian stable). - I tested this in a new profile (used the profile manager and create a blank test one. I installed noscript and the dropdown window appeared fine. - I reset my about:config by deleting my user.js and the dropdowns work again, however I lose my 1password login and other customizations I need.

What could be causing these not to render properly?

Ερώτηση από calvinhasaproblem 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do you stop console commands from processing the same script after you are done? (it keeps going on in other tabs, days later, oops)

How do you stop console commands from processing the same script after you are done? (it keeps going on in other tabs, days later, oops) Used a command line argument from… (διαβάστε περισσότερα)

How do you stop console commands from processing the same script after you are done? (it keeps going on in other tabs, days later, oops)

Used a command line argument from https://gist.github.com/CarletonStube.../0c838a6248772c6fea1339ddad503cce for Discord browser service to do something they don't provide.

https://gist.github.com/CarletonStuberg/0c838a6248772c6fea1339ddad503cce#gistcomment-2775415 ran this command, works fine. Issue: it is still running. Non-localised to actual window open. Possibly due to me re-entering it multiple times, it now seems to be stuck on.

Is there a script that I can run, or a console command to stop user inputted Console commands?

Ερώτηση από Sirenwatcher 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

customization of the Print Preview page possible the CSS of the page

FF 60.1.0 running on Ubuntu 14.04 I need to configure, or change, the buttons on the HTML page that appears when you click the Printer Icon. FF is working fine and is … (διαβάστε περισσότερα)

FF 60.1.0 running on Ubuntu 14.04 I need to configure, or change, the buttons on the HTML page that appears when you click the Printer Icon. FF is working fine and is highly configured for a specific use and it works fine, no issues. But when the printer page comes up, with "Print", "Print Setup", and so on; there is a need to re-arrange the buttons that appear on the top of the page. Specifically the "Close" button needs to be moved to the far left instead of the far right - see the image which shows the layout of the top row of buttons. Try as I might looking through source code (I did fine printPreview.dtd and printPreview.css and have examined omni.ja) I cannot figure out what the CSS is on the page in the image because I cannot get FF to show me the HTML source for the page. Greatly appreciate any help.

Ερώτηση από jpietras 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν