Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I want to open new tabs in a local page

I want my new tabs in Firefox Quantum to open to my home page. My home page is a local page with all of my frequently used links on it. I've tried using New Tab Homepage … (διαβάστε περισσότερα)

I want my new tabs in Firefox Quantum to open to my home page. My home page is a local page with all of my frequently used links on it. I've tried using New Tab Homepage and New Tab Override, and neither of them gives me what I want. I can easily do this with EVERY OTHER BROWSER I use; why not Firefox?

Ερώτηση από Knickknack 2 έτη πριν

Απάντηση από Knickknack 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Silverlight install with firefox update

Hi, Since updating both Firefox & Firefox ESR, I can no longer access a page that is needed for my work. I already have Silverlight installed on the laptop but get th… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, Since updating both Firefox & Firefox ESR, I can no longer access a page that is needed for my work. I already have Silverlight installed on the laptop but get the message/image Silverlight install, I have attempted to uninstall and re-install the program but had no luck getting passed the same message. This website page is vital for the running of the business, so I need a solution ASAP.

Adam

Ερώτηση από Adam1990 2 έτη πριν

Απάντηση από James 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I move the Open Menu (hamburger) button to the Left side with Firefox 60 using CSS in the Userchrome.css file?

I want to combine two customizations in Firefox 60: 1 Move the tabs to below the Address bar and Bookmarks toolbar; and 2. Move the Open Menu (hamburger) button to the le… (διαβάστε περισσότερα)

I want to combine two customizations in Firefox 60: 1 Move the tabs to below the Address bar and Bookmarks toolbar; and 2. Move the Open Menu (hamburger) button to the left hand side in Firefox 60. Unfortunately, "customize" does not allow one to move the Open Menu button in FF60 (it is greyed out in "Customize"). I can do each of these steps separately with the following CSS customizations in the UserChrome.css file inside my profile, but am not sure how to combine the two together. For 1. the following works: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1185426 For 2. the following works: https://github.com/Timvde/UserChrome-Tweaks/blob/master/hamburger/move-to-top-left-Linux-Windows.css but combining them messes up the position of the Open Menu button - I am not skilled in CSS. Can anyone suggest a CSS that will do both tasks together? Or is there a simpler solution to both that I am missing?

The two CSS respectively are: 1. Move the tabs to below the address bar and bookmarks toolbar: ________________

/* Tab bar below Navigation & Bookmarks Toolbars
 For best results, show Title Bar or Menu Bar */
 #nav-bar { /* main toolbar */
 -moz-box-ordinal-group: 1 !important;
 border-top-width: 0 !important; 
  }
  #PersonalToolbar { /* bookmarks toolbar */
  -moz-box-ordinal-group: 2 !important;
  }
  #TabsToolbar { /* tab bar */
 -moz-box-ordinal-group: 3 !important;
  }

________________ 2. Move the Open Menu button to the LHS: ________________

/*
 * Move the hamburger menu to the top left, before the first tab
 *
 * Contributor(s): Alex Vallat
 */

#PanelUI-button {
 -moz-box-ordinal-group: 0;
 border-left: none !important;
 position: absolute;
}

:root[uidensity=compact] #PanelUI-button {
 margin-top: -28px;
}

#PanelUI-button {
 margin-top: -30px;
}

:root[uidensity=touch] #PanelUI-button {
 margin-top: -36px;
}

#TabsToolbar {
 /* Ensure the padding is always present even when maximized */
 padding-inline-start: 40px !important;
}

_______________

Ερώτηση από Rick W 2 έτη πριν

Απάντηση από Rick W 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I share my computer screen to 3rd party devices like Chromcast?

I am wondering if Firefox will incorporate a function allowing the projecting or sharing of one's PC screen to third party devices that use WIFI like Chromecast, Apple TV… (διαβάστε περισσότερα)

I am wondering if Firefox will incorporate a function allowing the projecting or sharing of one's PC screen to third party devices that use WIFI like Chromecast, Apple TV or Firestick? I like the Firefox browser better than others and it is my default. This feature would be nice to have if it is possible.

Ερώτηση από JDavis54 2 έτη πριν

Απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

DOES THE TABS ON BOTTOM .CCS FILE WORKAROUND WORK IN FF VER. 62STILL WORK?

Have used this workaround before. Seems like might have to edit the scripe tho. I have a working version in Win10, but not working in Win 7. We miss our favorite user f… (διαβάστε περισσότερα)

Have used this workaround before. Seems like might have to edit the scripe tho. I have a working version in Win10, but not working in Win 7. We miss our favorite user friendly configureable browsers and would trade a little speed for a FF Flex version as opposed to current unfrindly FF Fast ver. Thanks for all the great FF browsers of the past

Ερώτηση από Scott 2 έτη πριν

Απάντηση από Scott 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how can I download Firefox 52.2.1 (64 bit)? I have software (necessary for work) that runs on that version. And how can I prevent FF from overriding this ver

I do use the latest version of FF. but today the older version was wiped out. This seems to happen frequently,, but I've been able to find a version of 52.2.1 Today I… (διαβάστε περισσότερα)

I do use the latest version of FF. but today the older version was wiped out. This seems to happen frequently,, but I've been able to find a version of 52.2.1

Today I can't seem to locate this version.

BTW: The work software requires Silverlight. There's a bug somewhere, as the Silverlight "Can't be found and needs to be installed". But the new version of FF states Silver is already installed.

Yes, I know - the work software is horrible and is the problem!

Ερώτηση από Michaeltc 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Downloaded FF Portable. Set up Windows shortcut. I get splash screen but it will not load up. Help?

Hello, I just successfully downloaded Firefox Portable. The Wizard asked if I wanted it to load right up. I did. Nothing happened other than a very brief splash screen. I… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I just successfully downloaded Firefox Portable. The Wizard asked if I wanted it to load right up. I did. Nothing happened other than a very brief splash screen. I confirmed the exe's location. I set up a shortcut on Windows. I double click on it. I get the splash screen for a second or so. Then nothing. Anyone? Thank you much. I have run malware checks. I have added a firewall exception. I am flat out of ideas.

Ερώτηση από KimSpirit123 1 έτος πριν

Απάντηση από James 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

i use the firefox 22.0 vesion, but latest version are not supported the indian ESIC site, the new version are not supported edit function. ashishtripathi500@gma

i used the omd firefox version22.0. i want latest version but the latest version are not abale to edit function of employee personal details of ESIC. ESIC is insurance w… (διαβάστε περισσότερα)

i used the omd firefox version22.0. i want latest version but the latest version are not abale to edit function of employee personal details of ESIC. ESIC is insurance website of Employee. this is goverment web and this is run only firefox. so i request to firefox team that the make able editable function on latest version of Firefox

www. esic.in - fully supported on old version (22.0) with edit function. but esic run smoothly on new version but edit function not working on new Firefox version. we want pls make edit function on new version. www.esic.in (employee personal details, bank details, discrepancy details, family details) thanks and regards Ashish kumar Sr HR Executive Vishnusaran and Company kanpur uttar pradesh


edited out phone# from public and search/spam bots view as this is a public forum.

Ερώτηση από ashishtripathi500 1 έτος πριν

Απάντηση από taxaduq 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

change the icons in firefox quantum 63.0 (64 bit)

thanks for the read Hi, i want to change all the interface icons in Firefox, or at least the ones i have to look at, the back, forward, reload, home, site information, v… (διαβάστε περισσότερα)

thanks for the read

Hi, i want to change all the interface icons in Firefox, or at least the ones i have to look at, the back, forward, reload, home, site information, verified by:, bookmarks, library, and menu

i want traditional, nonflat, multicolored icons so that they match the rest of the icons on my computer

i dont want my computer icons to look like a phone or worse yet like windows 10.....yeesh im willing to go through any kind of graphic filetype conversion for icons or any advanced configuring, or even making my own in photoshop, i just dont know how to go about putting said graphics into firefox

My firefox

firefox quantum 63.0 (64 bit) mozilla firefox for linux mint 1.0

My OS

Linux Mint 17.3 Cinnamon

thanks again

.vz7.

edit: sorry for the blank lines, this website does not format text the way its actually typed, so i did what i could for clarity, and also the image upload does not appear to work (or it does not accept png files) but a picture isn't necessary anyway

Ερώτηση από .vz7. 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Got malware, then reformatted, now missing bookmarks but not logins...?

I got a nasty malware infection today, from [stupidly] downloading a file. The app installed all sorts of garbage all over the place including taking over Firefox and re… (διαβάστε περισσότερα)

I got a nasty malware infection today, from [stupidly] downloading a file. The app installed all sorts of garbage all over the place including taking over Firefox and replacing Google search results with its own.

I'd been meaning to reformat + clean install Windows 7 anyway, so I did so immediately.

Now on the fresh install, I can log in to Firefox Sync, and all my logins are intact, however, my hundreds of bookmarks are "gone" and the Bookmark Toolbar won't let me add anything new to it either.

The thing is, the bookmarks *DO* still exist in FF on my Android... but as I understand there's no way to export bookmarks from mobile... (at least not without hacky-looking apps?)

I'm worried that it's going to sync "the wrong way" and delete them from the Android, but on the other hand, the strange toolbar behaviour might mean the data's still there but "stuck" or corrupt?

Any suggestions?

I'm on Windows 7 Home, running Firefox ESR 52/64-bit (same as previously).

Ερώτηση από ashleedawg 1 έτος πριν

Απάντηση από ashleedawg 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox 60 esr will support legacy add-ons ?

I'm still using Firefox 56 where I have some legacy add-ons font-finder , image-zoom , live http headers , open in browser, save password editor, skype and tab mix plus ,… (διαβάστε περισσότερα)

I'm still using Firefox 56 where I have some legacy add-ons font-finder , image-zoom , live http headers , open in browser, save password editor, skype and tab mix plus , they stopped to work with Firefox 57 (Firefox quantum) .

if I update to firefox 60 esr , I could use this legacy add-ons ? or not ?

Thanks.

Ερώτηση από sergiomb 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

lost connection to device i need to configure urgently due to SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION on Firefox 63.0

I need to access a router that has only https interface. After updating to FireFox 63.0 I can no longer access the device and there appears no obvious way to convince Fir… (διαβάστε περισσότερα)

I need to access a router that has only https interface.

After updating to FireFox 63.0 I can no longer access the device and there appears no obvious way to convince FireFox to connect.

Please advise

Ερώτηση από QT-1 1 έτος πριν

Απάντηση από QT-1 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Как убрать изображение страницы при сохранении ее в закладки?

При сохранении страницы в закладки с помощью CRTL+D отображается частичный скриншот сохраняемой страницы на развороте с настройками закладки. Экран моего нетбука невелик … (διαβάστε περισσότερα)

При сохранении страницы в закладки с помощью CRTL+D отображается частичный скриншот сохраняемой страницы на развороте с настройками закладки. Экран моего нетбука невелик и если в настройках сохраняемой закладки развернуть список папок для выбора, то кнопки "Готово" и "Отмена" уходят за нижний край экрана. В этой ситуации очень неудобно сохранять закладки. И, на мой взгляд, этот урезаный скриншот сохраняемой страницы абсолютно бессмыленный и бесполезный. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то отключить его показ?

Ερώτηση από jul_mir 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Moving status panel to the top

Hi, I am using Firefox 63.0.1 with Roboform V8 addon. The addon creates a toolbar at the bottom of the page. The problem now is, that the Roboform bar hides the status pa… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I am using Firefox 63.0.1 with Roboform V8 addon. The addon creates a toolbar at the bottom of the page. The problem now is, that the Roboform bar hides the status panel at bottom left corner. Is it possible to move the status panel to the left or right top corner?

Thank you in advance!

Ερώτηση από M4tz5 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 63 tab.close.button.transparent.background w/ hovered background

Fx 63.0.3 in Linux. I added a tab close button (hovered) colored background. It's not necessarily same W x H as the inactive button transparent background - which is fin… (διαβάστε περισσότερα)

Fx 63.0.3 in Linux. I added a tab close button (hovered) colored background. It's not necessarily same W x H as the inactive button transparent background - which is fine.

I'd like to move the (inactive) 'X' close to the tab right end (did move it - not necessarily easiest way). The bottom of red background in hovered state needs to be close to the tab bottom & even with the tab's right end / side, for a better, easier target to close. I did that - more or less. :)

The issue (that may have no solution) is the inactive button's transparent BG is 20x20px, I believe. So far, unless I make the hovered, colored background the same size as the inactive button's , it distorts the 'X' when the red background appears. So the button is semi-fixed? When hovered, it doesn't "translate" the X icon in the same HxW. Yes, people are starving in Africa & we're worried about pretty browsers.

I assume because the inactive close button has different dimensions and margins than the added background does, the only way I can get the "legs" of the 'X' near the tab border is enter different margins for it than for the hovered, colored background?

 • Question on the last part: *When you have a 20x20 button, originally positioned so the 'letter X' was ~ 5 - 7px from the border / end, what does Firefox "do" w/ the transparent part of the button, when you enter margins so the 'X' is very near the right tab border (right end of the moz-box or container)?
 • Does it in effect, 'remove' part of the transparent button, as different margins are entered, to move the button closer & closer to the container's end?

It appears the default close button's 'X' is 10px WxH. Since browser toolbox showed the button was 20x20px - I think, then it has a 5px margin? on all sides of the 'X' image.

The main goals are:

 • 1. Get more room for text on tabs. I also changed margins on the tab icons to move them near the tab left border & disabled tab text fadein.
 • 2. Have a clickable background to close tabs - that lines up at the tab bottom, right corner & not have to "fish around" for the close button. I have that.

So far, unless I make the hovered background the exact dimensions of the button, then use the exact margins on both, it will distort the X - depending on how different in size the inactive & hovered sizes are.

I couldn't find a CSS property / feature that would allow *the original* X close button to shift up or left (undistorted), when the hovered background appears.

Maybe the original close button could be hidden during hover and a new close button specified (adding a colored BG) with a new size? Say, 15x20 (or 30)? As long as the hovered BG is near the bottom, right corner.

 • I think whatever space is occupied by the width of the transparent button edge (plus padding, if any), dictates how far the tab's text can extend to the right? Once hovered, I don't care if more or less text shows, since I'll be closing the tab, not reading it.
 • If that's true, I could modify / create an overall smaller inactive close button - allowing more text on tabs. Or just "remove" the *inactive state* close button, & specify the same close button (plus red BG) for the hovered state.

I'm not sure how hard it would be.

It was kind of tedious, figuring out how much negative margin values to enter (for 2 different element sizes), so they both wound up (nearly) equidistant from the tab R end. Key word being "nearly". I didn't want the 'X' touching or almost - the tab divider line. But I want the hovered background touching it, to make an easier closing target.

In blown up screenshot(sss), it seemed if I measured the distance between the close button visible 'X' and the tab's R border (say 7px), if I entered 5px, the visible 'X' moved, but NOT so it was 2px from the R border. It seemed something else was affecting it.

.tabbrowser-tab .tab-close-button { /* move inactive close button closer to tab R-end */

 margin-top: 5px !important;
 margin-right: -10px !important;
 margin-left: 0px !important;

}

Ερώτηση από Joebt 1 έτος πριν

Απάντηση από Joebt 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Override "important!" in source files with userChrome.css

Hello, I'm trying to change the default text direction in the URL bar from right to left (in FF RTL locals). Replacing html|input.urlbar-input:-moz-locale-dir(rtl) { dir… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

I'm trying to change the default text direction in the URL bar from right to left (in FF RTL locals).

Replacing

html|input.urlbar-input:-moz-locale-dir(rtl) {

 direction: ltr !important;
 text-align: right !important;

}

with

html|input.urlbar-input {

 direction: ltr !important;
 text-align: left !important;

}

in chrome\browser\content\browser\browser.css does change the direction.

However, I can not achieve that with userChrome.css. Is it possible to override the "important!" rule in the source file with userChrome.css?

Thank you.

Ερώτηση από Yaron 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Turn off 'Prevent this site from creating additional dialogs' feature

I am using the current version of Firefox and when using a particular website (Microsoft CRM Online) I get frequent popup dialogs . The issue I have is Firefox will ask m… (διαβάστε περισσότερα)

I am using the current version of Firefox and when using a particular website (Microsoft CRM Online) I get frequent popup dialogs . The issue I have is Firefox will ask me (in a dialog) if I want to "prevent this website from creating additional dialogs". I understand the reasoning behind this, but I don't want it. I would prefer that the dialogs behave in the same way they do in other browsers.

Can I disable this feature either at the browser

Ερώτηση από Md Farman Ali 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

why don't the pages load when I click on the links saved in my favorites?

I run a computer on Windows XP. I have been hesitant to update my version of Firefox because of this problem. My last, fully functional, version of Firefox was version 42… (διαβάστε περισσότερα)

I run a computer on Windows XP. I have been hesitant to update my version of Firefox because of this problem. My last, fully functional, version of Firefox was version 42.0.x and I have just updated to version 52.9.0 (32-bit). if you need further information about my computer or anything else related to this issue please do not hesitate to ask.

My bookmarks menu drops down just fine, I have links in my Bookmarks Toolbar, and all links are very functional. I click on my Bookmarks menu and go to any link saved in my favorites then click the link nothing happens. The same thing goes for the links in my Bookmarks Toolbar. The only way I can get any links to work is to click and drag them into a new tab. This is not how a web browser should function. Can anyone please help me?

Here is my Troubleshooting Information: Application Basics


Name: Firefox Version: 52.9.0 Build ID: 20180621064021 Update Channel: esr-cck-mozilla-EMEfree User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 OS: Windows_NT 5.1 Multiprocess Windows: 0/1 (Disabled by add-ons) Safe Mode: false

Crash Reports for the Last 3 Days


All Crash Reports (including 2 pending crashes in the given time range)

Extensions


Name: Adblock Plus Version: 2.8.2 Enabled: true ID: {d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}

Name: Application Update Service Helper Version: 2.0 Enabled: true ID: aushelper@mozilla.org

Name: Close All Tabs Button Version: 1.3 Enabled: true ID: close-all-tabs-single@codefisher.org

Name: Close Tab Button Version: 1.6 Enabled: true ID: close-tab-single@codefisher.org

Name: Flash Control Version: 2.1.4 Enabled: true ID: jid1-sNL73VCI4UB0Fw@jetpack

Name: Go to Bottom of Page Button Version: 1.3 Enabled: true ID: bottom-page-single@codefisher.org

Name: Go to Top of Page Button Version: 1.3 Enabled: true ID: top-page-single@codefisher.org

Name: Google Disconnect Version: 2.4.2.1-signed.1-signed Enabled: true ID: google@disconnect.me

Name: Lazarus: Form Recovery Version: 2.3.1-signed.1-signed Enabled: true ID: lazarus@interclue.com

Name: Multi-process staged rollout Version: 1.10 Enabled: true ID: e10srollout@mozilla.org

Name: Pocket Version: 1.0.5 Enabled: true ID: firefox@getpocket.com

Name: Reload Tabs Button Version: 1.3 Enabled: true ID: reload-all-tabs-single@codefisher.org

Name: Stop All Button Version: 1.4 Enabled: true ID: stop-all-single@codefisher.org

Name: Super Tab Mode Version: 2.00.1-signed.1-signed Enabled: true ID: {752a85d4-68d6-48ae-ab7d-6640f5f75d85}

Name: Tab Utilities Version: 1.5.28.1.1-signed.1-signed Enabled: true ID: tabutils@ithinc.cn

Name: Undo Close Tab Button Version: 1.7 Enabled: true ID: undo-close-tab-buttons-single@codefisher.org

Name: Web Compat Version: 1.0 Enabled: true ID: webcompat@mozilla.org

Name: Bookmark Sidebar Button Version: 1.1.1 Enabled: false ID: 5246bde8b000c898ae0c8e6fb26a6748@button.codefisher.org

Name: Flash and Video Download Version: 2.10 Enabled: false ID: {bee6eb20-01e0-ebd1-da83-080329fb9a3a}

Name: History Sidebar Button Version: 1.1.1 Enabled: false ID: 8027b13e6da9264ce88881acaed64218@button.codefisher.org

Name: Java Quick Starter Version: 1.0 Enabled: false ID: jqs@sun.com

Name: Microsoft .NET Framework Assistant Version: 1.2.1 Enabled: false ID: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}

Name: New Tab Button Version: 1.1.1 Enabled: false ID: 0d4168998e27699023fb2217bdb3c444@button.codefisher.org

Name: New Window Button Version: 1.1.1 Enabled: false ID: 3bbac2d2507ef028f0b6dd5c6f1fb3bd@button.codefisher.org

Name: Reload Button Version: 1.1.1 Enabled: false ID: 3ea4ff900b129227e0a5beca5a798746@button.codefisher.org

Name: Sidebar Button Version: 1.1.1 Enabled: false ID: 47e389c03c1b547f4debb69904980c9b@button.codefisher.org

Name: Stop Button Version: 1.1.1 Enabled: false ID: d4743e049aabc5978da936b476cd3138@button.codefisher.org

Graphics


Features Compositing: Direct3D 9 Asynchronous Pan/Zoom: none WebGL Renderer: Google Inc. -- ANGLE (AMD Radeon HD 6900 Series Direct3D9 vs_3_0 ps_3_0) WebGL2 Renderer: WebGL creation failed: * Error during ANGLE OpenGL init. * Error during ANGLE OpenGL init. * Error during ANGLE OpenGL init. * Error during ANGLE OpenGL init. * Error during ANGLE OpenGL init. * Exhausted GL driver caps. Hardware H264 Decoding: No; Failed to create H264 decoder Audio Backend: winmm DirectWrite: false (0.0.0.0) GPU #1 Active: Yes Description: AMD Radeon HD 6900 Series Vendor ID: 0x1002 Device ID: 0x6718 Driver Version: 9.0.100.1000 Driver Date: 4-11-2013 Drivers: ati2dvag Subsys ID: 00000000 RAM: Unknown

Diagnostics AzureCanvasAccelerated: 0 AzureCanvasBackend: skia AzureContentBackend: skia AzureFallbackCanvasBackend: cairo Decision Log D3D11_COMPOSITING: unavailable by runtime: Direct3D11 not available on this computer DIRECT2D: unavailable by default: Direct2D is not available on Windows XP D3D11_HW_ANGLE: disabled by env: D3D11 compositing is disabledImportant Modified Preferences


accessibility.blockautorefresh: true accessibility.typeaheadfind.flashBar: 0 browser.cache.disk.capacity: 358400 browser.cache.disk.filesystem_reported: 1 browser.cache.disk.hashstats_reported: 1 browser.cache.disk.smart_size.first_run: false browser.cache.disk.smart_size.use_old_max: false browser.cache.frecency_experiment: 1 browser.download.importedFromSqlite: true browser.download.useDownloadDir: false browser.link.open_newwindow.restriction: 0 browser.places.smartBookmarksVersion: 8 browser.search.update: false browser.search.useDBForOrder: true browser.sessionstore.max_tabs_undo: 25 browser.sessionstore.upgradeBackup.latestBuildID: 20180621064021 browser.startup.homepage: about:blank browser.startup.homepage_override.buildID: 20180621064021 browser.startup.homepage_override.mstone: 52.9.0 browser.tabs.closeWindowWithLastTab: false browser.tabs.drawInTitlebar: false browser.tabs.loadBookmarksInBackground: true browser.tabs.remote.autostart.2: true dom.apps.reset-permissions: true dom.max_script_run_time: 0 dom.mozApps.used: true extensions.lastAppVersion: 52.9.0 font.internaluseonly.changed: false general.useragent.extra.microsoftdotnet: (.NET CLR 3.5.30729) gfx.crash-guard.d3d11layers.appVersion: 52.9.0 gfx.crash-guard.d3d11layers.deviceID: 0x6718 gfx.crash-guard.d3d11layers.driverVersion: 9.0.100.1000 gfx.crash-guard.d3d11layers.feature-d2d: true gfx.crash-guard.d3d11layers.feature-d3d11: true gfx.crash-guard.glcontext.gfx.driver-init.direct3d11-angle: true gfx.crash-guard.glcontext.gfx.driver-init.webgl-angle: true gfx.crash-guard.glcontext.gfx.driver-init.webgl-angle-force-d3d11: false gfx.crash-guard.glcontext.gfx.driver-init.webgl-angle-force-warp: false gfx.crash-guard.glcontext.gfx.driver-init.webgl-angle-try-d3d11: true gfx.crash-guard.status.d3d11layers: 2 gfx.crash-guard.status.glcontext: 2 gfx.driver-init.appVersion: 42.0 gfx.driver-init.deviceID: 0x6718 gfx.driver-init.driverVersion: 9.0.100.1000 gfx.driver-init.feature-d2d: true gfx.driver-init.feature-d3d11: true gfx.driver-init.status: 2 keyword.URL: http://www.bing.com/search media.gmp-gmpopenh264.abi: x86-msvc-x86 media.gmp-gmpopenh264.lastUpdate: 1545715191 media.gmp-gmpopenh264.version: 1.6 media.gmp-manager.buildID: 20180621064021 media.gmp-manager.lastCheck: 1545716112 media.gmp.storage.version.observed: 1 media.hardware-video-decoding.failed: true network.cookie.cookieBehavior: 1 network.cookie.prefsMigrated: true network.predictor.cleaned-up: true places.database.lastMaintenance: 1545639255 places.history.expiration.transient_current_max_pages: 102658 plugin.disable_full_page_plugin_for_types: application/pdf plugin.importedState: true plugin.state.np32dsw: 1 plugin.state.npqtplugin: 2 plugin.state.npwmsdrm: 2 privacy.cpd.offlineApps: true privacy.cpd.siteSettings: true privacy.donottrackheader.enabled: true privacy.popups.showBrowserMessage: false privacy.sanitize.migrateFx3Prefs: true privacy.sanitize.timeSpan: 0 security.sandbox.content.tempDirSuffix: {6e048698-fd17-4471-9061-bc903485a00b} security.ssl.errorReporting.automatic: true services.sync.declinedEngines: storage.vacuum.last.index: 1 storage.vacuum.last.places.sqlite: 1544951279

Important Locked Preferences


Places Database


JavaScript


Incremental GC: true

Accessibility


Activated: false Prevent Accessibility: 0

Library Versions


NSPR Expected minimum version: 4.13.1 Version in use: 4.13.1

NSS Expected minimum version: 3.28.6 Version in use: 3.28.6

NSSSMIME Expected minimum version: 3.28.6 Version in use: 3.28.6

NSSSSL Expected minimum version: 3.28.6 Version in use: 3.28.6

NSSUTIL Expected minimum version: 3.28.6 Version in use: 3.28.6

Experimental Features


Sandbox


Content Process Sandbox Level: 1

Ερώτηση από DarthExsecratus 1 έτος πριν

Απάντηση από DarthExsecratus 1 έτος πριν