Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Problem at exporting passwords

I never had a firefox account till now. So, I had to reset the pc where i had all my logins. I once had to export my passwords (exporting key4 and logins.json files) and … (διαβάστε περισσότερα)

I never had a firefox account till now. So, I had to reset the pc where i had all my logins. I once had to export my passwords (exporting key4 and logins.json files) and it worked, so i didn't think to much about it. So i reset the pc without cheking if the passwords actually worked (yuh, my bad). The problem is that apparently mozilla doesn't recognize the files, or something, cause when i open "Logins and passwords" it's empty. I don't know what to do, please help me.

Ερώτηση από jcfplanck 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Google Plus Shutdown

When I lose Google Plus in April, and with no working replacement... I'll have no use for Firefox. I suppose it had to happen. Google Chrome still doesn't work and IE ST… (διαβάστε περισσότερα)

When I lose Google Plus in April, and with no working replacement... I'll have no use for Firefox. I suppose it had to happen. Google Chrome still doesn't work and IE STILL has too many issues... Neither have Customer Service. Firefox has been experiencing Crashes as of late... With no other choices available... I'll have to close my Account when Google Plus goes Offline.

Ερώτηση από koa 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have Firefox set to clear everything when closed, but Lowe's website remembers my last search query from 2 years ago...does not happen on chrome or edge

I have found only way to get rid of it is to set firefox to "never remember history". All other methods of clearing history upon closing firefox, fails to clear. … (διαβάστε περισσότερα)

I have found only way to get rid of it is to set firefox to "never remember history". All other methods of clearing history upon closing firefox, fails to clear.

Ερώτηση από rschott 2 έτη πριν

Απάντηση από rschott 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when I search I get error mesage on blank page. Why is this

When I click the Icon to open Firefox Mozilla if opens OK. However, when I tyupe in the webepage i want to find it returns an error message ion a blank page. The search … (διαβάστε περισσότερα)

When I click the Icon to open Firefox Mozilla if opens OK. However, when I tyupe in the webepage i want to find it returns an error message ion a blank page. The search is obviously the problem but why. At present i am using MS-Internet Explorer but miss using Firefox. Can you help or do you suggest I download it again. If I dowbload it I want to keep the changes I made but I am happy to use Firefox Mozilla'a search engine. Thank you Barbara Bibi

Ερώτηση από barbedwards 1 έτος πριν

Απάντηση από barbedwards 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Browser window missing top header bar

FF recently updated and when it restarted my browser window is now not showing my menu toolbar or bookmarks toolbar even though they are checked to be on. Plus the minim… (διαβάστε περισσότερα)

FF recently updated and when it restarted my browser window is now not showing my menu toolbar or bookmarks toolbar even though they are checked to be on. Plus the minimize/maximize buttons are overlapping my tabs at the top. It seems I'm in some different sized view or something that I cannot figure out how to get out of. I am not in "full screen" view (already tried F11 to be sure). And I've tried dragging the sides out but that doesn't fix the top min/max button issue where it overlaps and my toolbars AND my MENU bar still do not show up. I've gone into customize and removed and then re-added the "bookmarks menu" but it only shows up next to the other icons, not in the normal "toolbar" format with my folders, etc. I can view my bookmark toolbar in the SIDEBARS but again it's just the top of my screen that's messed up and I know it has something to do with my min/maximize buttons being overlapped with tabs but can't get out of it.

I've put a screenshot below to show you what I mean. Any help would be greatly appreciated.

Ερώτηση από sbledsoe 2 έτη πριν

Απάντηση από FedupwithScripterrors 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

windows cannot access the specified device, path, or file. you may not have the appropriate permissions to access the item.

this morning, I get the above error message when attempting to open ff. I was able to open ff from the start menu(windows 7 enterprise), but all of my bookmarks have disa… (διαβάστε περισσότερα)

this morning, I get the above error message when attempting to open ff. I was able to open ff from the start menu(windows 7 enterprise), but all of my bookmarks have disappeared. I had the system administrator attempt to restore my computer, with no results, then reinstalling ff. upon reinstall, I was able to open ff, but bookmarks were still missing. then, a ff update "esr" was run, and now I get the error msg above trying to open ff from anywhere. I cannot open ff at all to restore defaults or run in safe mode to fix.

Ερώτηση από edfitzfish 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how do I completely remove duckduckgo?

Greetings, I have been exclusively using Firefox forever and happy with it until a friend said "Hey, try this" and tacked duckduckgo on top of it - and I'm sure it does a… (διαβάστε περισσότερα)

Greetings, I have been exclusively using Firefox forever and happy with it until a friend said "Hey, try this" and tacked duckduckgo on top of it - and I'm sure it does a great job - but I have since then noticed some browsing oddities relative to Firefox pre-duckduckgo and I want to remove it that I may compare before and after performances.

But I can't find it anywhere and as I am allergic to, and highly suspicious of, anything I can't track down and remove from my system if I so desire, I REALLY want it gone, at least until I find out more about its characteristics.

So question #1 = is it really that useful, and #2 = how do I remove it regardless? Thanks for the feedback.

Ερώτηση από AlanDale1 2 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Version issue connecting Android to Firefox

Hi. I use Firefox from many years. Today I was trying to inspect a my web page which looks strange in my Firefox for Android but I just can't. In my desktop I have Firefo… (διαβάστε περισσότερα)

Hi. I use Firefox from many years. Today I was trying to inspect a my web page which looks strange in my Firefox for Android but I just can't. In my desktop I have Firefox 73.0.1 and in my Android phone I have Firefox 68.5.0. If I try to connect I get a message which tells to update Firefox from 68.5 to 71.0 (minimum supported version) but I can't find this version anywhere. I have installed Firefox Nightly for Developer in my phone but now the problem is that the version is too recent... What should I do?

Ερώτηση από Marco 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Ctrl+E and Ctrl+K to focus search bar now add "? " before caret. How to fix that?

For example I'm on "https://www.google.fr/", I type the shortcut and the search bar becomes "? " with caret at the end. (My address bar and search bar are the same) … (διαβάστε περισσότερα)

For example I'm on "https://www.google.fr/", I type the shortcut and the search bar becomes "? " with caret at the end.

(My address bar and search bar are the same)

Ερώτηση από Victor 2 έτη πριν

Απάντηση από Roland Tanglao 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I am at present living in Spain and using a Spanish ip address.

I am using the pure vpn addon but which has been working fine but since upgrading toFirefox version 64.0 I can no longer get bbc.co.uk! I can get bbc iplayer and itv hub… (διαβάστε περισσότερα)

I am using the pure vpn addon but which has been working fine but since upgrading toFirefox version 64.0 I can no longer get bbc.co.uk! I can get bbc iplayer and itv hub. Should I revert back to an earlyer version of Firefox? If so, how can I do it?

Ερώτηση από durnster 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have installed Firefox, but when I trty to use I am diverted to Google, which I do not want to use!

I have installed Firefox and want to use this as my main browser, but when I try to use it I am automatically diverted to Google, which I do not want to use as I think it… (διαβάστε περισσότερα)

I have installed Firefox and want to use this as my main browser, but when I try to use it I am automatically diverted to Google, which I do not want to use as I think it is unsucure! How can I change this so that when I click on FIREFOX,, I get to use Firefox, not Google!

Ερώτηση από BikerMo 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After the last update, Firefox made itself my home page and wiped out the hotspots on my new tabs.

I opened Firefox, it updated, then made Firefox my home page and all the hotspots I had set on my new tab were gone. I had it just as I wanted it and then the update cha… (διαβάστε περισσότερα)

I opened Firefox, it updated, then made Firefox my home page and all the hotspots I had set on my new tab were gone. I had it just as I wanted it and then the update changed it. When I browse to the sites I want to see on my hotspots on the new tab, nothing shows up. It is just a blank page.

Ερώτηση από MMillikan 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Session doesn't restore after swapping sessionstore.jsonlz4 out

I've followed the steps listed in many places on this forum and the web. (Thanks to jscher2000 for the excellent tech writing and support.) I've renamed all .jsonlz4 in … (διαβάστε περισσότερα)

I've followed the steps listed in many places on this forum and the web. (Thanks to jscher2000 for the excellent tech writing and support.) I've renamed all .jsonlz4 in the <Profile_folder>\sessionstore-backups folder. Sessionstore.jsonlz4 was moved from the <Profile_folder>, recovery-backup.jsonlz4 was copied into the <Profile_folder> and renamed Sessionstore.jsonlz4. Tabs don't restore , the Restore Session button is greyed out, and no tabs are listed in the Show tabs dropdown revealed window.

I know recovery-backup.jsonlz4 has the session I want to restore as I've examined it at https://www.jeffersonscher.com/ffu/scrounger.html. I can restore the tabs from the html file that page generates - but I had about 250 tabs open and that will be tedious. Is there any way to force Firefox to restore that session?

I'm running Firefox 66.0.1 64 bit on Windows 10 Professional x64 v1803 updated with all patches.

Ερώτηση από marcerickson 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

What kind of forum has this become?

FAQ based forum WT? Like repeated questions? Again a forced update? Why does moz have such a serious problem with page tabs next to it's actual page? Address bar/shortcut… (διαβάστε περισσότερα)

FAQ based forum WT? Like repeated questions? Again a forced update? Why does moz have such a serious problem with page tabs next to it's actual page? Address bar/shortcut bar in between? HELLO! They are PAGE tabs...not button bar tabs/address bar tabs...PAGE TABS!!!!! And this time where the tabs were moved some transparent art image and tabs back at top? And me on another quest to move the tabs to where they belong?

Ερώτηση από Offsprung 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Mac: Toolbar drop down menu not displaying the menu bar

I am trying to customize my Firefox on mac so that the menu bar is always displayed. However, looking at ways to fix this I am told to go to the customization menu, click… (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to customize my Firefox on mac so that the menu bar is always displayed. However, looking at ways to fix this I am told to go to the customization menu, click the tool bar drop down menu and click "menu bar". However, I do not have this option. Only the book mark bar is displayed? How do I make it so that the menu bar is always displayed when I browse with firefox? Every time I change a tab the menu bar pops up because I scrolled to high and its impossible to enjoy this browser. I've tried resetting my browser to default settings and this never fixed the problem. Please help!

Ερώτηση από gaara123128 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Changing size on one tab has suddenly started changing the size on another tab for the same website

If I have two (or more) tabs open for the same website and I want to resize/zoom something on one tab only, the other tab now also changes. As an example, I will have th… (διαβάστε περισσότερα)

If I have two (or more) tabs open for the same website and I want to resize/zoom something on one tab only, the other tab now also changes.

As an example, I will have the Guardian news site open with all sizes of text and graphics as I like them. If there is an article open for comments I open this in a second tab and, because the text of the comments is smaller, I increase the size on this tab.

Doing that made the text on the second tab a nice size for me but nothing on the first tab changed.

Since last night, every time I change the size/zoom on the second tab it now does the same thing on the first tab. I've done nothing different to this laptop nor firefox settings.

What's happened?

Ερώτηση από Monsieur_Rioux 2 έτη πριν

Απάντηση από TyDraniu 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

what to do about "MOZILLA-FIREFOX / NOT RESPONDING??

when switching from any tab, to another, or just a facebook page to a fb page? or doing the same on google? don't do nothing??

Ερώτηση από david summerlin 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

custom search settings

DDG has been set as my default engine. This (v.63) FF setting is reliable and consistent. i.e. it sticks. Alas, changing the 'Privacy and Security' Settings in FF wipes o… (διαβάστε περισσότερα)

DDG has been set as my default engine. This (v.63) FF setting is reliable and consistent. i.e. it sticks.

Alas, changing the 'Privacy and Security' Settings in FF wipes out the default DDG Search settings. (and no, this never used to happen).

For example, clicking on DDG's Search Results no longer open in a new tab and all the DDG Search settings are reset to their default. This is consistent, repeatable and happens after customizing Cookies and Trackers in FF Settings. (I have no idea about any other Search Engines)

Yes, I deleted all the .sqlite files and .js files and re-installed FF. Generally I 'pulled my hair out' trying to find the cause. Even add-on offed Privacy Badger, uMatrix & uBlockOrigin (to no avail.)

I don't like to be bald and hope FF will buy me a wig for my travails.

Solution? Keep FF 'Privacy and Security' Settings at their defaults....

Hope this helps someone else as it took me a few weeks... Devs? Hah!

Ερώτηση από Northumbrian 2 έτη πριν

Απάντηση από Northumbrian 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Where did "use current Pages" go to

I can't set the current pages anymore since I got my computer fixed reinstalled Firefox. About ready to go to Chrome to see if they have it. I can get support from a pers… (διαβάστε περισσότερα)

I can't set the current pages anymore since I got my computer fixed reinstalled Firefox. About ready to go to Chrome to see if they have it. I can get support from a person with Chrome. Can't with Firefox.

Ερώτηση από Frick 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν