Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

When bookmarking a page, I can't get the complete list of bookmark folders to dropdown in order to select any folder in which to bookmark page.

firefox quantum 60.7.0 on windows 10. When I try to save a bookmark, the drop down list of folders only shows 5 folders. I have dozens. I tried to open it in safe mode… (διαβάστε περισσότερα)

firefox quantum 60.7.0 on windows 10. When I try to save a bookmark, the drop down list of folders only shows 5 folders. I have dozens. I tried to open it in safe mode (no addons), but the behavior is the same. I have not lost the bookmarks. when I click the bookmarks menu item, they are all still there.

thanks, Brian

Ερώτηση από brianh2 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Since the version 62 upgrade, I can't save a bookmark to a preferred folder

I have windows 7 Professional. When I click the star, I am offered an option to save the link in the Other Bookmarks folder. If I click the drop-down arrow, I am offered … (διαβάστε περισσότερα)

I have windows 7 Professional. When I click the star, I am offered an option to save the link in the Other Bookmarks folder. If I click the drop-down arrow, I am offered 3 choices, Bookmarks Toolbar, Bookmarks Menu, or Other Bookmarks. Sometimes I am offered Choose. If I click either of the first two, I am asked for tags. If I click Choose, I am dumped into one of these choices. How do I see my bookmarks and choose one? Thank you.

Ερώτηση από Texan100 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν