Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot login to my firefox account, reason it gives is "state"

I have no idea what state is on file as being my state of residence (I move a lot for a civilian), but I've lived at this address for the last three or four years and nev… (διαβάστε περισσότερα)

I have no idea what state is on file as being my state of residence (I move a lot for a civilian), but I've lived at this address for the last three or four years and never had any issue with logging in to my firefox account before. I have plenty of trouble with my location WITHIN the state (Oklahoma), because apparently the only cities that exist in the state are OKC and Tulsa /eyeroll, but I've never had an issue with the state itself being misidentified. I could understand if a VPN was causing the issue, but I'm not using a VPN (I know, I probably should, but imagine the login issue THEN! lol). Thanks in advance for any help.

Ερώτηση από Kesra 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από ExtremeMachinez 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Deleting ALL Firefox data and traces as suggested doesn't work.

Firefox won't fully launch. It goes into process, but never comes to the foreground. I've tried everything that can be done without using Firefox (it won't open). I can s… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox won't fully launch. It goes into process, but never comes to the foreground. I've tried everything that can be done without using Firefox (it won't open). I can see two instances of Firefox flickering in Process Explorer, and they're eating system resources without really DOING anything. I've tried: 1. Restart Windows 10, uninstall, restart, reinstall. 2. Deleting Firefox Maintenance folder in Programs (x86). Uninstall, restart, reinstall. 3. Deleting the profile folders in AppData. Uninstall, restart, reinstall. 4. Uninstall, scour registry of all traces. Restart, reinstall. 5. It works on my OTHER admin account, but not on this one.

While Firefox is doing this nothing business, I can't uninstall it with my uninstaller on THIS account, so I have to go to my other account to uninstall, and when I get back to this one, an error message is on the screen.

Firefox is currently uninstalled, so no luck at its inner workings.

Ερώτηση από gremlinkurst 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jbevan418 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why does Firefox open older windows instead of recently closed one?

I had Firefox opened in a main windows with maybe 50 tabs of tabs I wanted to look at (documentaries, stand-up shows, stuff from work etc). I opened a second window and w… (διαβάστε περισσότερα)

I had Firefox opened in a main windows with maybe 50 tabs of tabs I wanted to look at (documentaries, stand-up shows, stuff from work etc). I opened a second window and while navigating in the second window I mistakenly close the main. As one does, I hit Open recently closed window. Guess what? Firefox opens a window from yesterday and a few more empty ones, but not the one I just closed. Can someone help me with this?

Ερώτηση από GrammarNazi238 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

update config

its obvious that the last version of FF has setting issues. Something new in the config settings is preventing css mods from taking place. I know about the toolkit css it… (διαβάστε περισσότερα)

its obvious that the last version of FF has setting issues. Something new in the config settings is preventing css mods from taking place. I know about the toolkit css item etc.... but there is something else that is not right. Maybe you should check with Apple before you release updates. Please find out what is is..you might have to talk to Apple and try different things on a Mac ....to confirm that css works.. I am running the latest.. I think its definitely a FF thing because it worked before and other fonts controlled by Mac are not having the problems that the bookmarks toolbar is having regarding css to enlarge the microscopic font that in on a Mac toolbar. If you cant find anything then I guess its time to go to Brave.

Ερώτηση από paul smith 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Javascript not working

Hi can you please help me, how to activate Java script....some website I cannot share certain articles I need, yet I can easily share with Tweeter but not with FB I am te… (διαβάστε περισσότερα)

Hi can you please help me, how to activate Java script....some website I cannot share certain articles I need, yet I can easily share with Tweeter but not with FB I am technically challenged, is it possible for someone to help me, thank you.

Ερώτηση από annah jetha 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Error Message

Well hi my name is lesley there website i do i work for a clinic and i need to do inventory out range temperatures well i try to report it then when im done i try to go t… (διαβάστε περισσότερα)

Well hi my name is lesley there website i do i work for a clinic and i need to do inventory out range temperatures well i try to report it then when im done i try to go the next page and it always says " error with report id. Please close all browser windows and try again i try my best to fix but i cant and its really urgent its been a few months please its really urgent

Ερώτηση από lorantes 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox said my YouTube has no browser how can I fix this problem

I'm far from a computer engineer but my firefox said that my YouTube has no browser. I don't know what that means or prevent me from doing. But does anyone know how t… (διαβάστε περισσότερα)

I'm far from a computer engineer but my firefox said that my YouTube has no browser. I don't know what that means or prevent me from doing. But does anyone know how to solve this problem? Maybe this is why my Amazon.Com Alexa doesn't work anymore? Any help I would appreciate. Thank you

Ερώτηση από astruzzieri5656 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από ARMAN KHAN 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

icons fro Add-ons on the toolbar

with the installation of Firefox 77 all the icons for add-ons have disappeared from the toolbar and I cannot restore them. I can't easily use their features nor tell if I… (διαβάστε περισσότερα)

with the installation of Firefox 77 all the icons for add-ons have disappeared from the toolbar and I cannot restore them. I can't easily use their features nor tell if I am in Private Browsing mode. Help

Ερώτηση από barrut405 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I cant log into my energy supplier. Just sits there after entering my password and username.

Whenever I try to log into my energy company, and enter my username and password, when I click submit, is just sits there. I will not go any further. Other browsers are … (διαβάστε περισσότερα)

Ερώτηση από Mike 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Clearing Quota

I'm having trouble with my wife's account. there's a notice at the bottom of the screen in red saying 100%. I right click on it and get a pop up entitled "Folder Propert… (διαβάστε περισσότερα)

I'm having trouble with my wife's account. there's a notice at the bottom of the screen in red saying 100%. I right click on it and get a pop up entitled "Folder Properties" I check the "quota" file and it says it's full. How do I clear or reset. Thanks Pete

Ερώτηση από mail504 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

user names and passwords

I believe the last Firefox "update" messed up my user names and passwords. I have tried to log in to pay two bills on line this morning and both times I couldn't log in. … (διαβάστε περισσότερα)

I believe the last Firefox "update" messed up my user names and passwords. I have tried to log in to pay two bills on line this morning and both times I couldn't log in. The box with the user name and/or password had black marks over them.

Ερώτηση από mizzou10 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

oxid-shop login no longer works under Firefox

I think this is a problem of Firefox, because the login in my oxid shop works under MS Edge. Anyway, in Firefox I see the login window of oxid but despite entering the co… (διαβάστε περισσότερα)

I think this is a problem of Firefox, because the login in my oxid shop works under MS Edge.

Anyway, in Firefox I see the login window of oxid but despite entering the correct access data, I do not get into the oxid backend. The login window is always there.

Ερώτηση από gilada22 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Pallavi kumari 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I am trying to use a webcamera and a microphone on a site, to record short videos, and Firefox is controlling them both and the site is not working, or basically useless.

I am trying to use a webcamera and a microphone on a site, to record short videos, and Firefox is controlling them both and the site is not working, or basically useless.… (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to use a webcamera and a microphone on a site, to record short videos, and Firefox is controlling them both and the site is not working, or basically useless. Using Windows 10, Logitech C920, and BlueSnowball. How can this be corrected???

Ερώτηση από drcoy 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Shashank Shekhar 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 77.0.1 displays pages as badly decoded text !!!

Hi

Firefox 77.0.1 displays pages as badly decoded text !!!

Firefox 76.0.1 works fine.

Ερώτηση από Piotr 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I attempt to access my Dr's surgery on line it says "cannot find site" ? have you ablock in place" How do I access settings in firefox to find the block.

I enter the required website access, firefox says it cannot find it suggests that firefox has a block in my pc how to I unblock in my control panel ?

Ερώτηση από Jeffeve33 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox completely frozen on launching with no menu or toolbar at the top

Firefox complete broke for me. I have a Dell XPS laptop with windows 10, purchased about a month ago. Yesterday, when I clicked on firefox, it opened frozen with no menu … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox complete broke for me. I have a Dell XPS laptop with windows 10, purchased about a month ago. Yesterday, when I clicked on firefox, it opened frozen with no menu or toolbar at the top. I restarted my computer to no avail. This morning, I reinstalled firefox. It seemed to be working fine, but now has stopped. Now, when I open it, it is the same. Frozen with no menu or toolbar at the top (see attached screenshot). I have one add-on, which I added, Ad-Block Plus. Any ideas?

Ερώτηση από df627627 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Shashank Shekhar 1 έτος πριν