Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

FireFox not closing because of incomplete download during Selenium automation

when running automation in firefox,in my case i want to check file was downloaded in particullar time,if file wasn't downloaded,i want to close the firefox.but, because o… (διαβάστε περισσότερα)

when running automation in firefox,in my case i want to check file was downloaded in particullar time,if file wasn't downloaded,i want to close the firefox.but, because of incomplete download browser not closing alternatively it shows popup(screenshot attached) and which is unable to handle with automation,In automation it's too hard every time run and click it manually,so kindly help me to overcome this,Thank you

Ερώτηση από sathanraj95 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από sathanraj95 2 ημέρες πριν