Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

colors

How do i change colors on text and other things?

Ερώτηση από nwtom52 6 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

scroll bar disappears

FF92.0, Big Sur. I really just noticed that the scroll bar on the right hand side disappears rather quickly (in just a second or two). Is there some way to make it hang a… (διαβάστε περισσότερα)

FF92.0, Big Sur. I really just noticed that the scroll bar on the right hand side disappears rather quickly (in just a second or two). Is there some way to make it hang around? Really pretty annoying having to make it show up by manually scrolling with a mouse wheel.

Ερώτηση από danflester 4 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Identify the font of subtitles in a video stream

Hello, How to identify subtitle font features (i.e. font family, font size, etc.) from this videostream: Makala Thanks in advance. Sincerely, Pavel. P.S. On the attached… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, How to identify subtitle font features (i.e. font family, font size, etc.) from this videostream: Makala

Thanks in advance. Sincerely, Pavel.

P.S. On the attached image how subtitle looks

Ερώτηση από Pavel 4 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

How to view date of an item in history

When you search the History sidebar for a query, Firefox lists all URLs that match the query. Yet, there is no date column; nor is there any visible way to view when a ce… (διαβάστε περισσότερα)

When you search the History sidebar for a query, Firefox lists all URLs that match the query. Yet, there is no date column; nor is there any visible way to view when a certain item on the list was accessed. Is there some option that makes the search results in History more user friendly so as to show dates?

Ερώτηση από Esoppant 4 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

where "launch site specific browser" affter v89 ?

where launch site specific browser affter v89 ? before is to access need to active "browser.ssb.enabled" on about:config and then can see in ... … (διαβάστε περισσότερα)

where launch site specific browser affter v89 ? before is to access need to active "browser.ssb.enabled" on about:config and then can see in ...

Ερώτηση από jdoajxjd 4 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

How do I make Firefox open new tabs next to the current tab?

Original question: > I want the new tabs to open next to the current tab and not at the end of my 644 tabs. Use to open next to the current tab and then I had to rese… (διαβάστε περισσότερα)

Original question:

> I want the new tabs to open next to the current tab and not at the end of my 644 tabs. Use to open next to the current tab and then I had to reset FF and now I can't get it back the way I had it. What do I need to add or change to get the behavior I want and had?

Link to original question which now has an incorrect chosen solution: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1263537

Ερώτηση από Victor 4 μήνες πριν

Απάντηση από Victor 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox 90.0.1: Increase just toolbar and tab fonts?

Got my menu bar's fonts just right, but the fonts on the bookmarks, address toolbar and tabs need to be made larger. I do not want to increase the size of any other text… (διαβάστε περισσότερα)

Got my menu bar's fonts just right, but the fonts on the bookmarks, address toolbar and tabs need to be made larger. I do not want to increase the size of any other text within FF. Thanks.

Ερώτηση από flycaster 4 μήνες πριν

Απάντηση από flycaster 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Latest change to Outlook.

Suddenly Outlook has added two columns to the left hand pane. Is it possible to get rid of them as they just clutter up the page? I have attached a screenshot and hope it… (διαβάστε περισσότερα)

Suddenly Outlook has added two columns to the left hand pane.

Is it possible to get rid of them as they just clutter up the page?

I have attached a screenshot and hope it comes out.

Thank you for your help.....Anthony

Ερώτηση από avwood 10 μήνες πριν

Απάντηση από ozarkslandscaper 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Remove autocomplete entries

Hi, Using FF 91, I'm unable to remove autocomplete entries in the url field. I'm following the instructions from this page: https://support.mozilla.org/en-US/questions/13… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

Using FF 91, I'm unable to remove autocomplete entries in the url field. I'm following the instructions from this page:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1300485

and the KB entry on which this page is based: http://kb.mozillazine.org/Deleting_autocomplete_entries

On a Windows 10 PC, I've tried using both the Delete key and the Shift+Delete but the entry I'm trying to get rid of keeps coming back. I also removed all cookies associated with this url.

Would greatly appreciate your help.

Jordan

Ερώτηση από Jordan 5 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox display does not show background fill and has bold table borders

I run Firefox on my Mac. Recently, the display of internet pages has changed by not showing background fill colors and showing bold borders of table cells. Images show … (διαβάστε περισσότερα)

I run Firefox on my Mac. Recently, the display of internet pages has changed by not showing background fill colors and showing bold borders of table cells. Images show what I see currently versus what displays on other devices (and on Firefox until recently). I cannot find a way to return the display to its previous settings. Thanks for any advice and assistance.

Ερώτηση από hands6341 5 μήνες πριν

Απάντηση από hands6341 5 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Web sites with calendars show incorrect date

Most times I access a web site with calendars (e.g. when trying to book travel) the calendar(s) that appear show the correct day and date but when I click on the desired … (διαβάστε περισσότερα)

Most times I access a web site with calendars (e.g. when trying to book travel) the calendar(s) that appear show the correct day and date but when I click on the desired date it populates the field with an incorrect date.

For example I will choose Thursday 22 April 2021 from the calendar but when I click on that date to populate the travel date it will show as Thursday 20 April 2021. This problem happens on most of the sites where a pop-up calendar displays and more often than not an incorrect date appears when I exit the calendar.

Ερώτηση από ruscitto 5 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 5 μήνες πριν

 • Κλειδωμένο

Mouse-over text hidden by large Windows mouse pointer

Can I move the hovertext out from under my large Windows mouse pointer so I can read the hidden first word of the text? Moving it up above the point instead of below the… (διαβάστε περισσότερα)

Can I move the hovertext out from under my large Windows mouse pointer so I can read the hidden first word of the text? Moving it up above the point instead of below the point would be great. Is there an about: that will do that?

Ερώτηση από bfrg1513 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Seburo 5 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Window column width

Hello all, I regularly open up pop up windows to do my job, containing lots of column data. Until recently, the columns would squeeze down as small as they could - depend… (διαβάστε περισσότερα)

Hello all, I regularly open up pop up windows to do my job, containing lots of column data. Until recently, the columns would squeeze down as small as they could - depending on data field and font size - meaning the bottom scroll bar was unnecessary. However, in last 1-2 weeks(?) the data columns seem happy to spread themselves out menaing I always have to scroll right to see the last few columns. Is there anything like a 'make the columns fit if they're capable of doing' command/shortcut? Thanks all.

Ερώτηση από jrbraid 5 μήνες πριν

Απάντηση από jrbraid 5 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Pin header at top of page

How do I pin the header at the top of the window? It all of a sudden went into hide mode, only showing up if I mouse over it, then it makes the screen content jump down. … (διαβάστε περισσότερα)

How do I pin the header at the top of the window? It all of a sudden went into hide mode, only showing up if I mouse over it, then it makes the screen content jump down. Very annoying. I must have hit a key code I don't know or they updated or something...

Ερώτηση από dr_janicenickel 6 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Sending laptop out for service. How can I preserve all Firefox data and remove from laptop?

I'm concerned about my browser history, saved passwords, bookmarks, etc. getting in the hands of someone with ill intent. I'm sending my laptop to Asurion to be repaired … (διαβάστε περισσότερα)

I'm concerned about my browser history, saved passwords, bookmarks, etc. getting in the hands of someone with ill intent. I'm sending my laptop to Asurion to be repaired and want to get as much sensitive information off as possible. can firefox be backed up and then uninstalled, to be reinstalled later with all my settings? Thanks for any advice.

Ερώτηση από Melissa 6 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I disable Firefox asking everytime and just make it permanent?

I do not want to allow it all the time again and again, instead allow it for once. I tried in settings but some file types just do not show up. Is there any setting and a… (διαβάστε περισσότερα)

I do not want to allow it all the time again and again, instead allow it for once. I tried in settings but some file types just do not show up. Is there any setting and about:config tweak?

Ερώτηση από Amay 6 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

URL Sharing

Anyone know how to share a URL easily to my iPhone or iPad? Am looking for an AirPlay type icon but can't see it. thanks

Ερώτηση από steve_clarke1 6 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

auto focus

In v. 89.0.2 how can I stop a new tab's automatic focusing on the address bar?

Ερώτηση από Odin3 6 μήνες πριν

Απάντηση από Odin3 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Tiktokr

Please help me to unfreeze my account I want to grow my account

Ερώτηση από haihum693 6 μήνες πριν

Απάντηση από Seburo 6 μήνες πριν