Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

saving google translate audio

Several months ago I was saving google translated audio by right clicking "Inspect (Q)" and clicking Network and Media then opening appropriate link in new tab. Now whe… (διαβάστε περισσότερα)

Several months ago I was saving google translated audio by right clicking "Inspect (Q)" and clicking Network and Media then opening appropriate link in new tab. Now when I do this this and hit Listen icon the speech is generated ok but no links are generated in lower partition. Thanks for your help. Am using Windows and Firefox 89.0.1

Ερώτηση από mikebadzzz 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

send url form adress bar

hello, in the previous versions of Firefox, it was possible to send an article just by clicking on the three small dots in the address bar, I don't find this possibility… (διαβάστε περισσότερα)

hello, in the previous versions of Firefox, it was possible to send an article just by clicking on the three small dots in the address bar, I don't find this possibility to send an article and its url to someone by email, almost with a single click. Is there another way to access this feature that was very interesting? thanks !

Ερώτηση από lupin1 1 έτος πριν

Απάντηση από Franz_von_Suppe 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Search Engine after new Tab

Dear Sir/Madam, After the recent firefox update I have the particular problem. When I am creating a new tab then I could not make a click in the middle of the browser as… (διαβάστε περισσότερα)

Dear Sir/Madam,

After the recent firefox update I have the particular problem. When I am creating a new tab then I could not make a click in the middle of the browser as usual to make a web search (through google, please check attached file) but it is allowed only through the address bar.

Yours sincerely, Panagiotis

Ερώτηση από jkoutroumbas 1 έτος πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How To Get Better Autoplay Blocking

Firefox already has features for blocking autoplay. I use all of those. But, some websites still manage to autoplay! Is there a way to stop those devious websites? Examp… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox already has features for blocking autoplay. I use all of those.

But, some websites still manage to autoplay! Is there a way to stop those devious websites? Examples include Yahoo Finance and ESPN.

I already have Autoplay set to "Block Audio and Video" in the Permissions section of Settings. I have also gone into about:config and set the following:

media.autoplay.allow-extension-background-pages false media.autoplay.block-event.enabled true media.autoplay.block-webaudio true media.autoplay.default 5

Is there anything else I can do?

Also, does anyone know *why* firefox is allowing these videos to play?

Ερώτηση από Parasnailer 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Sending laptop out for service. How can I preserve all Firefox data and remove from laptop?

I'm concerned about my browser history, saved passwords, bookmarks, etc. getting in the hands of someone with ill intent. I'm sending my laptop to Asurion to be repaired … (διαβάστε περισσότερα)

I'm concerned about my browser history, saved passwords, bookmarks, etc. getting in the hands of someone with ill intent. I'm sending my laptop to Asurion to be repaired and want to get as much sensitive information off as possible. can firefox be backed up and then uninstalled, to be reinstalled later with all my settings? Thanks for any advice.

Ερώτηση από Melissa 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

What's the difference between Session Restore and restoring Recently Closed Windows (Ctrl+Shift+N)?

Folks frequently bemoan that Firefox doesn't have the same Ctrl+Shift+T keyboard shortcut to Restore Previous Sessions that Chromium has (heck, I'm one of them), but I no… (διαβάστε περισσότερα)

Folks frequently bemoan that Firefox doesn't have the same Ctrl+Shift+T keyboard shortcut to Restore Previous Sessions that Chromium has (heck, I'm one of them), but I noticed that Ctrl+Shift+N will restore Previously Closed Windows. From a backend perspective, is there a functional difference between these two options? Does using the Restore Previous Sessions button in the History panel behave differently in regards to, I don't know, cookies or something? I'm a little hazy on what a "session" is and why it's important.

Ερώτηση από fiffox 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

auto focus

In v. 89.0.2 how can I stop a new tab's automatic focusing on the address bar?

Ερώτηση από Odin3 1 έτος πριν

Απάντηση από Odin3 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Tiktokr

Please help me to unfreeze my account I want to grow my account

Ερώτηση από haihum693 1 έτος πριν

Απάντηση από Paul 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I disable Firefox asking everytime and just make it permanent?

I do not want to allow it all the time again and again, instead allow it for once. I tried in settings but some file types just do not show up. Is there any setting and a… (διαβάστε περισσότερα)

I do not want to allow it all the time again and again, instead allow it for once. I tried in settings but some file types just do not show up. Is there any setting and about:config tweak?

Ερώτηση από Amay 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

colors

How do i change colors on text and other things?

Ερώτηση από nwtom52 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Pin header at top of page

How do I pin the header at the top of the window? It all of a sudden went into hide mode, only showing up if I mouse over it, then it makes the screen content jump down. … (διαβάστε περισσότερα)

How do I pin the header at the top of the window? It all of a sudden went into hide mode, only showing up if I mouse over it, then it makes the screen content jump down. Very annoying. I must have hit a key code I don't know or they updated or something...

Ερώτηση από dr_janicenickel 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Window column width

Hello all, I regularly open up pop up windows to do my job, containing lots of column data. Until recently, the columns would squeeze down as small as they could - depend… (διαβάστε περισσότερα)

Hello all, I regularly open up pop up windows to do my job, containing lots of column data. Until recently, the columns would squeeze down as small as they could - depending on data field and font size - meaning the bottom scroll bar was unnecessary. However, in last 1-2 weeks(?) the data columns seem happy to spread themselves out menaing I always have to scroll right to see the last few columns. Is there anything like a 'make the columns fit if they're capable of doing' command/shortcut? Thanks all.

Ερώτηση από jrbraid 1 έτος πριν

Απάντηση από jrbraid 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Mouse-over text hidden by large Windows mouse pointer

Can I move the hovertext out from under my large Windows mouse pointer so I can read the hidden first word of the text? Moving it up above the point instead of below the… (διαβάστε περισσότερα)

Can I move the hovertext out from under my large Windows mouse pointer so I can read the hidden first word of the text? Moving it up above the point instead of below the point would be great. Is there an about: that will do that?

Ερώτηση από bfrg1513 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Web sites with calendars show incorrect date

Most times I access a web site with calendars (e.g. when trying to book travel) the calendar(s) that appear show the correct day and date but when I click on the desired … (διαβάστε περισσότερα)

Most times I access a web site with calendars (e.g. when trying to book travel) the calendar(s) that appear show the correct day and date but when I click on the desired date it populates the field with an incorrect date.

For example I will choose Thursday 22 April 2021 from the calendar but when I click on that date to populate the travel date it will show as Thursday 20 April 2021. This problem happens on most of the sites where a pop-up calendar displays and more often than not an incorrect date appears when I exit the calendar.

Ερώτηση από ruscitto 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox display does not show background fill and has bold table borders

I run Firefox on my Mac. Recently, the display of internet pages has changed by not showing background fill colors and showing bold borders of table cells. Images show … (διαβάστε περισσότερα)

I run Firefox on my Mac. Recently, the display of internet pages has changed by not showing background fill colors and showing bold borders of table cells. Images show what I see currently versus what displays on other devices (and on Firefox until recently). I cannot find a way to return the display to its previous settings. Thanks for any advice and assistance.

Ερώτηση από hands6341 1 έτος πριν

Απάντηση από hands6341 1 έτος πριν