Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

where "launch site specific browser" affter v89 ?

where launch site specific browser affter v89 ? before is to access need to active "browser.ssb.enabled" on about:config and then can see in ... … (διαβάστε περισσότερα)

where launch site specific browser affter v89 ? before is to access need to active "browser.ssb.enabled" on about:config and then can see in ...

Ερώτηση από jdoajxjd 3 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 3 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Copy text from address bar (not the URL of the current page)

Looks like this question was asked twice before with no response: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1354750 https://support.mozilla.org/en-US/questions/1331182 … (διαβάστε περισσότερα)

Looks like this question was asked twice before with no response:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1354750

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1331182

I frequently paste text into the address bar to copy it and paste somewhere else. This is very useful for a variety of reasons (e.g. speed, strips text of formatting) but for some reason a recent Firefox update makes it so if you paste text into the address bar and then copy it, you will actually have copied the current page's URL - not the intended copy.

How do we reverse this unexpected and undesirable behavior?

Ερώτηση από ronny 6 ημέρες πριν

Απάντηση από cor-el 6 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to find "Deleted" download file location

I use `Always ask you where to save files` when download and every time I download something they're always in different places. The problem is if I rename the file when … (διαβάστε περισσότερα)

I use `Always ask you where to save files` when download and every time I download something they're always in different places.

The problem is if I rename the file when I forget to rename it before I press the download, Firefox says the file is missing and refuses to tell me where did I save that file. The `Open Contained Folder` is greyed out and I can't find any location related text.

How can I find where did I download my files?

And why `Open Contained Folder` has to be greyed out?

Ερώτηση από palm22180 1 έτος πριν

Απάντηση από palm22180 10 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to use 'This time search with' with one click instead of two?

When I do a search using the address bar, clicking a search engine won't take me to the result directly. Instead a blue box (e.g. @Google) pops up in the address bar, and… (διαβάστε περισσότερα)

When I do a search using the address bar, clicking a search engine won't take me to the result directly. Instead a blue box (e.g. @Google) pops up in the address bar, and I have to click one more time to do the search. But the Firefox installed in my office needs one click only (i.e. no blue box pop-up). Is there a way to prevent the blue box from appearing?

(Both versions of Firefox are up to date, 83.0 64bit)

Ερώτηση από Reguna 12 μήνες πριν

Απάντηση από Reguna 12 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Open links in private shortcut?

Hi everyone :) I didn't find anything about it: I'm looking for a shortcut to open links in the private window without opening the context menu (right click) I know that.… (διαβάστε περισσότερα)

Hi everyone :)

I didn't find anything about it: I'm looking for a shortcut to open links in the private window without opening the context menu (right click)

I know that.....:

 • CTRL + Click open in a new Tab (Or middle click)
 • CTRL + SHIFT + Click open in a new Tab and focus on this new tab (or SHIFT + middle click)
 • SHIFT + Click open the link in a new Window

But actually I didn't find any combination to open it in a new private window. Even the context menu "Open Link in a new private window" isn't what I'm looking for as I don't want the new window to be on top.

Is there a way to do it, maybe an extension ?

Thanks for reading, Alex.

Ερώτηση από Alesk 11 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Click on link in E-mail and open in current tab in Firefox instead of a new tab

Any way to make this happen? The way it is now I end up with lots of open tabs that I don't need or want. I'd prefer to have links open in the current tab unless I Ctrl+c… (διαβάστε περισσότερα)

Any way to make this happen? The way it is now I end up with lots of open tabs that I don't need or want. I'd prefer to have links open in the current tab unless I Ctrl+click or Alt+click.

Ερώτηση από Ztruker 11 μήνες πριν

Απάντηση από Ztruker 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Is it possible to share a FF profile on two computers?

I have been using Firefox for ages now, and collected a rather large number of bookmarks (>15,000) As far as I know such a number poses some issues, for instance I tri… (διαβάστε περισσότερα)

I have been using Firefox for ages now, and collected a rather large number of bookmarks (>15,000) As far as I know such a number poses some issues, for instance I tried several times to use Sync but was never able to use it.

Since I am using two different machines, I tend to save my bookmarks only on the main one. When I am working on the laptop I never save bookmarks but I message them to myself (never been able to save them on my main machine, sigh) and every once in a while I "restore" bookmarks from the backup set of the main machine on the laptop. It always takes a while and oftentimes it feels like the process hangs, but so far I managed.

Today I started wondering again if there's a less frustrating and more efficient way to handle this. The question I started asking myself was: could I use the same FF profile from the laptop & the main machine? Say by saving it in the cloud?

Thanks for any hint or suggestion!

Ερώτηση από Giampaolo 11 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"Reload page" button has disappeared

After installing Firefox 84.0 (Mac), I no longer see the circular "reload page" tool on the address bar. Is this something I did, or has it really gone away? If it's gone… (διαβάστε περισσότερα)

After installing Firefox 84.0 (Mac), I no longer see the circular "reload page" tool on the address bar. Is this something I did, or has it really gone away? If it's gone, how do I force a page reload? If I screwed something up, any idea how I can unscrew it ;) ?

Ερώτηση από BSquared 11 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I type accents in Firefox using a UK keyboard?

I recently switched to a UK keyboard layout (Logitech MX keys with UK layout), from a US international layout. I changed the system settings to use the proper input and i… (διαβάστε περισσότερα)

I recently switched to a UK keyboard layout (Logitech MX keys with UK layout), from a US international layout. I changed the system settings to use the proper input and it works like a charm on every program I have, except the browser. Even if I have changed Firefox's main language as "English (UK)" and restarted it, it doesn't recognize sequences such as "CTRL + `" follwed by a vocal. Is there any known solution to this issue?

Ερώτηση από roccobarbi 11 μήνες πριν

Απάντηση από roccobarbi 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Anfrage in deutsch / german: Startseite mit mehreren Registerkarten

Hallo und guten Tag, ich möchte gern mehrere websites als Startseite haben, wenn ich den Firefox browser öffne. Wie das geht wird auf der Firefox Seite sehr gut erklärt. … (διαβάστε περισσότερα)

Hallo und guten Tag,

ich möchte gern mehrere websites als Startseite haben, wenn ich den Firefox browser öffne. Wie das geht wird auf der Firefox Seite sehr gut erklärt.

Zwar ist es mir gelungen, google als Startseite durch drag & drop auf das Haus Symbol zu ziehen. Jetzt würde ich habe gern weitere Registerkarten als Startseite festlegen.

Wenn ich (wie in der Erklärung) jedoch auf die Menüschaltfläche mit den drei Strichen klicke und danach auf "Startseite" klicke, ist das Fenster "Startseite und neue Fenster" leider inaktiv, so dass ich nicht weiterkomme. Wie kann ich dieses inaktive Fenster aktivieren. Wo liegt der Fehler.

Ich hoffe sehr, dass mir bei diesem Problem jemand helfen kann und würde mich über eine Antwort sehr freuen. Vielen Dank im Voraus!

Beste Grüße, Sabine

Ερώτηση από sabinetorpus 10 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 10 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Withdraw email

Hello, Is it possible to withdraw an email I just sent?

Ερώτηση από c.francken1 10 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 10 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

View Page Info/Media/Select All images does not work anymore

Hi, I have recently discovered that I cannot save all images via the above route. Might this have something to do with an update? This feature is very useful when you ar… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I have recently discovered that I cannot save all images via the above route. Might this have something to do with an update? This feature is very useful when you are working with some technical sites that have images of interest. Instead of save the images one by one, or use additional unnecessary addons that may or may not work, I could select all images, point to a subfolder and say 'Open.' This has stopped working. My currecnt version is Firefox 84.0.2, 64-bit, on Linux. Any ideas/solutions on how to get this feature back would be greatly appreciated. Thanks.

Ερώτηση από Adrian66 10 μήνες πριν

Απάντηση από Adrian66 10 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Toolbar text size.

Hi, I am setting up a laptop for my wife to replace her old one. I have installed Firefox and found that although the main body text is the correct size, the text on the… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I am setting up a laptop for my wife to replace her old one. I have installed Firefox and found that although the main body text is the correct size, the text on the toolbars is very small compared to her old one. How can I increase the toolbar font size without altering the main body. Thank you, Andrew

Ερώτηση από andrewdpeters 10 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 10 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My only search engine in firefox is google but automaticaaly switches over to BING

I have been using Firefox for many years now and it uses Google, but for the past week or so when I have typed in my search it automatically switches it to BING search. I… (διαβάστε περισσότερα)

I have been using Firefox for many years now and it uses Google, but for the past week or so when I have typed in my search it automatically switches it to BING search. I have checked all my settings and programs but BING is not listed, so why the automatic change over, and how can I fix the problem?

Ερώτηση από Robin S 10 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 10 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

automatically showing e-mail adress

Hallo, I like to know how delete automatically showing e-mail adress and handynumber when I login webmail and other logins. thank you and best reardes Gisela

Ερώτηση από GK 10 μήνες πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 10 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

printing

Did Firefox just eliminate the "simplify page" feature from it's print window. It's not there. There is a new interface. I'm on version 84.

Ερώτηση από jaspersdad 10 μήνες πριν

Απάντηση από TyDraniu 10 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Search within an entire web site

Assume I have loaded the home page of a particular web site. Is there any way I can use Firefox browser to search within the entire web site for a particular word or "tex… (διαβάστε περισσότερα)

Assume I have loaded the home page of a particular web site. Is there any way I can use Firefox browser to search within the entire web site for a particular word or "text string"?

Ερώτηση από elmark101 10 μήνες πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 10 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Disabling the mouseover to reveal the address/toolbar while in fullscreen - old method doesn't work

For a long time I used a known method to disable the mouseover to reveal the address/toolbar while in fullscreen. It is described here link text and works via adding this… (διαβάστε περισσότερα)

For a long time I used a known method to disable the mouseover to reveal the address/toolbar while in fullscreen. It is described here link text and works via adding this line

 1. fullscr-toggler { display:none !important; }

in userChrome.css and enabling userChrome.css at about:config page. However it stopped working for me. I am currently with Firefox 85.0.

Ερώτηση από udibner 9 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 9 μήνες πριν