Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

How to save user-customized New Tab settings & do a screenshot of New Tab page

I've spent quite alot of time setting up my Firefox "New Tab" layout with the 32 site links I want and all the right logo pics to go with them (sounds simple, but it was … (διαβάστε περισσότερα)

I've spent quite alot of time setting up my Firefox "New Tab" layout with the 32 site links I want and all the right logo pics to go with them (sounds simple, but it was NOT), and so on and so on. Now, I'm wondering how I can save all that work so that if something goes awry (Say WHAT??), I won't have to recreate it again (which I probably wouldn't have the willpower to do). I've done lengthy searching on the internet looking for this answer but have not found one. I have "Saved This Page" under "File" but will that will save all the formatting, the layout, the links, logos, etc. of the New Tab page? I don't know that nor am I confident of that. ''''Does anyone know if there a way to save all the user customization of the "New Tab" layout? Also, why can't I take a screenshot of a New Tab page? The tool icon grays out when on a new tab page.

Ερώτηση από kren 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 5 ημέρες πριν

can not show windows of firefox even on the tool bar it show I have successfully open firefox

So I click on firefox after windows 10 updated itself, then I can see firefox is open with the tab on the toolbar. However, even I click on the tab on the bottom, the win… (διαβάστε περισσότερα)

So I click on firefox after windows 10 updated itself, then I can see firefox is open with the tab on the toolbar. However, even I click on the tab on the bottom, the windows of firefox won't come up like usual. I can't maximize it nor I can use the browser. Is there anyway to fix this?

Ερώτηση από colinbyron138 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 ημέρα πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

"Warn me when closing multiple tabs" doesn't work

Bug report. After upgrade to Firefox 16 this morning. Any time I close multiple tabs I get a Confirm Close dialog box. Checked or unchecked the "Warn me when closing mu… (διαβάστε περισσότερα)

Bug report.

After upgrade to Firefox 16 this morning. Any time I close multiple tabs I get a Confirm Close dialog box. Checked or unchecked the "Warn me when closing multiple tabs" under General in the Options has no effect. It always prompts me to confirm close.

Ερώτηση από nlinecomputers 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από StanislavShevchenko 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

A lot of addons are not compatible with latest versiosn of Firefox! It has become unbearable!

I have just updated to Firefox 17; I have used it back from version 3, and I feel it's time to say goodbye to Mozilla Firefox! I have used a lot of other programs, and I … (διαβάστε περισσότερα)

I have just updated to Firefox 17; I have used it back from version 3, and I feel it's time to say goodbye to Mozilla Firefox!

I have used a lot of other programs, and I don't think there is any other program that updates as frequently as Firefox - every couple of months there is a new version!

It's not bad thing itself, but very, very bad thing is that, each time I update Firefox, one third of my plugins and addons are not compatible with new version! That completely ruins my joy of surfing the internet; since updating from Firefox 14 to current Firefox 17, I have lost at least five addons that were very important for me; the last one, now, is Tab Mix Plus, it's not compatible with Firefox 17, and my Firefox now looks completely different from what I'm used to, I cannot use it!

This has become unbearable any longer: I cannot cope with constant updates of program and addons, and finding replacements for addons that became incompatible! I want to browse internet, and not always to maintain something within Firefox!

You offered me some half of dozen years of excellent experience of browsing the web, but you've become too user enemy for my liking; , so bye, bye, Firefox!

Ερώτηση από Saputnik 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I change the tab colours?

Since updating to Firefox v.17, my tabs have returned to the default grey color (I assume it's the default color). I can't remember how I customized the colors before. Ca… (διαβάστε περισσότερα)

Since updating to Firefox v.17, my tabs have returned to the default grey color (I assume it's the default color). I can't remember how I customized the colors before. Can someone help?

Ερώτηση από Mahombi 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Ash 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I stop my tabs from refreshing every time I access the tab? It prevents me from being able to view pages when I'm not connected to the internet.

Whenever I click through open tabs, the page refreshes. This is a problem because 1. It prevents me from viewing pages offline, and 2. when i am quickly scrolling through… (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I click through open tabs, the page refreshes. This is a problem because 1. It prevents me from viewing pages offline, and 2. when i am quickly scrolling through open tabs, it takes a long time for each page to load.

Thanks

Ερώτηση από froman4 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I installed ShopAtHome toolbar, now Yahoo has hijacked my new tab. How do I fix this to the last visited tabs?

I installed ShopAtHome toolbar, now Yahoo has hijacked my new tab. How do I fix this to the last visited tabs? Multiple forums have addressed the fact that Yahoo is hijac… (διαβάστε περισσότερα)

I installed ShopAtHome toolbar, now Yahoo has hijacked my new tab. How do I fix this to the last visited tabs?

Multiple forums have addressed the fact that Yahoo is hijacking new tabs. I installed the ShopAtHome toolbar - which I love - but then I get Yahoo installed (mysteriously and uninvited).

I would like the new tab to reset to its default of: either the panels of previous sites, or the blank page. The prior issues relating to netassistant do not work.

Any help would be appreciated.

Ερώτηση από mjclaxden 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από dumdidadida 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why can I no longer make normal tabs into app tabs by dragging and dropping them?

Before updating into Firefox 17.0 I could make normal tabs into app tabs simply by dragging and dropping them to the left of the first app tab and vice versa. This no lon… (διαβάστε περισσότερα)

Before updating into Firefox 17.0 I could make normal tabs into app tabs simply by dragging and dropping them to the left of the first app tab and vice versa. This no longer seems to work.

Ερώτηση από Vartiovuori 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από januario 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I am clicking on the open new tab page but nothing happens I am on the latest version of Firefox

as before the open new tab does not work i have checked the other answers to this question and none of them apply i have just updated to the latest version of firefox, ev… (διαβάστε περισσότερα)

as before the open new tab does not work i have checked the other answers to this question and none of them apply i have just updated to the latest version of firefox, every time i do this however I then get problems with Firefox not responding plus Identity Safe does not appear on the toolbar anywhere and I used this all the time to control websites and passwords

Ερώτηση από dannyo1lips 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από dumdidadida 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Closing FF asks if I want to save tabs, I select no and dont ask again, but it still asks every time I close FF. How do I fix this?

Closing FF asks if I want to save tabs, I select no and dont ask again, but it still asks every time I close FF. How do I fix this?

Ερώτηση από mornebuzz 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Switch to the tab on the left after closing a tab

Is there some way doing it without an extension? I used Tab Mix Plus but now I don't really see the point of using it because it's the only feature left that I didn't set… (διαβάστε περισσότερα)

Is there some way doing it without an extension? I used Tab Mix Plus but now I don't really see the point of using it because it's the only feature left that I didn't set up using about:config.

Ερώτηση από Artyom_K. 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can no longer open additional tabs using Forefox 17.0

I downloaded the update for Firefox 17.0 and installed it with no problems. After completion, I discovered that I could not open additional tabs as with previous versions… (διαβάστε περισσότερα)

I downloaded the update for Firefox 17.0 and installed it with no problems. After completion, I discovered that I could not open additional tabs as with previous versions of Firefox. I tried various methods, including the File pulldown menu, clicking on the tab stop next to an already open website, and using Ctrl+T. Nothing worked. I can open additional windows, but find it much more convenient to use tab stops, and am currently unable to do so using the latest version of Firefox.

Ερώτηση από cahoughton 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από ideato 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My cursor does not go to URL bar when I open a new tab (and it used to). Help!

It used to be that when I opened a new tab in Firefox (16?), the cursor would go to the URL bar and I could type in any URL i wanted. Now, it disappears and I have to pos… (διαβάστε περισσότερα)

It used to be that when I opened a new tab in Firefox (16?), the cursor would go to the URL bar and I could type in any URL i wanted. Now, it disappears and I have to position the cursor in the URL field manually. What happened? I really need the cursor to jump right to the URL field when I open up a new tab.

Ερώτηση από webgal 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

on first open, FF opens tabs for some addons websites

when addons are updated, FF restarts and the websites of the updated addons open in tabs to let u know those addons were updated and to be able to check their website fa … (διαβάστε περισσότερα)

when addons are updated, FF restarts and the websites of the updated addons open in tabs to let u know those addons were updated and to be able to check their website fa further info (changelog, etc)...

however firefox is now opening addon sites (first only from download helper and now including tab mix plus), even tho those addons werent updated...

i have a screenshot i can send if its possible...

this only happens when firefox first opens, as long as its open, any other instances of firefox open correctly with just a blank tab and no other website tabs...

i downgraded to FF v16 bc i cant get tab mix plus in 17 and i hate how firefox handles tabs, so i will not upgrade until tab mix plus works with v 17...as an aside...i always use the previous version of FF until tab mix plus works with whatever th current version is...

Ερώτηση από desertvoice 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

ive lost me tabbs

so i clicked on some website and all these other ff windows came up i thort iid have a virus of some sort so i clicked rid of everything including my main 50 odd tab brow… (διαβάστε περισσότερα)

so i clicked on some website and all these other ff windows came up i thort iid have a virus of some sort so i clicked rid of everything including my main 50 odd tab browser if you will so i could restart into safe start to give me a better chance of removing said possible virus i did that and there was nothing so rebooted into nomal os

started ff no tabs so went into recently closed windows and found out that i had closes the main ff window first then the silly ones so my main ff window is gone from the history what shall i do it seems i never made a restore point in windows thats how i used to fix this


many thanks

Ερώτηση από smithwithanf 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

There is something strange in my browser

Something new appeared in my browser. It closes all the windows of browser - http://imageshost.ru/photo/122821/id2566584.html … (διαβάστε περισσότερα)

Something new appeared in my browser. It closes all the windows of browser - http://imageshost.ru/photo/122821/id2566584.html

Ερώτηση από ilona1979 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Close Tab Icon - appears too large and stretched

My close tab icon on Firefox appears too large, and is stretched and blurry. My laptop has a screen resolution of 1366x768, but it's not an issue with the resolution beca… (διαβάστε περισσότερα)

My close tab icon on Firefox appears too large, and is stretched and blurry. My laptop has a screen resolution of 1366x768, but it's not an issue with the resolution because other laptops of the same resolution have no issue. All the other icons are fine, including the close tab option when you go into 'about:config' and change 'browser.tab.closeButton' to 3. Can anybody help?

Ερώτηση από iTz_DaNNy 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Every time I click on anything on a page it opens it in a new tab. How do I make it stop?

That's pretty much it. Any link I click on opens in a new tab. For example anything on facebook: a new notification, clicking on pictures, clicking on the facebook icon … (διαβάστε περισσότερα)

That's pretty much it. Any link I click on opens in a new tab. For example anything on facebook: a new notification, clicking on pictures, clicking on the facebook icon to refresh the page. I can't click on anything with out it opening a new tab.

Ερώτηση από ChinaB 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 8 έτη πριν