Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Search in all tabs for all containers %

Search in tabs (%) extend search to all tabs of all containers. When I do a search in tabs, it only searches in the tabs of the current container. How can I make it look… (διαβάστε περισσότερα)

Search in tabs (%) extend search to all tabs of all containers.

When I do a search in tabs, it only searches in the tabs of the current container. How can I make it look for tabs from other containers as well?

Very thanks.

Ερώτηση από Dani 3 ημέρες πριν

Firefox Custom Sidebar Width using CSS [Solved]

tried searching for this but unfortunately i didn't find any relevant posts trying to set the sidebar width using the 'userChrome.css' file the css file path is; C:\Us… (διαβάστε περισσότερα)

tried searching for this but unfortunately i didn't find any relevant posts

trying to set the sidebar width using the 'userChrome.css' file

the css file path is;

C:\Users\username\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bjf0cg2g.default-release\chrome\

userChrome.css

the css is;

  1. sidebar { min-width:34px !important; max-width:34x !important; }


appreciate any feedback because there seems to be an issue with the above

Ερώτηση από cVcFireFox 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cVcFireFox 5 ημέρες πριν