Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

How do I hide tab bar scroll buttons in FF 71?

Before FF 71, I had been using this userChrome CSS to hide the scroll buttons: TabsToolbar toolbarbutton[class^="scrollbutton"] { display: none !important; } Now… (διαβάστε περισσότερα)

Before FF 71, I had been using this userChrome CSS to hide the scroll buttons:

  1. TabsToolbar toolbarbutton[class^="scrollbutton"] {
   display: none !important;
   }

Now it's stopped working. Does anyone know the new code?

Ερώτηση από practik 1 έτος πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν