Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox account duplicate ?

When attempting to add an Ipad to Mozilla vpn I seem to have created a new Firefox account with the same primary email address as my original (all of my profile is unset)… (διαβάστε περισσότερα)

When attempting to add an Ipad to Mozilla vpn I seem to have created a new Firefox account with the same primary email address as my original (all of my profile is unset). When I now login to the account I end up in the new account and cannot access the original. However, when I try and delete the new account the new password is rejected and I suspect it wants the password from the original account - I do not want to test this as I do not want to lose my vpn. I am sure that there is confusion between the new and the old since I cannot set up the new account with the same secondary email address as the old one as it claims a user already has an account with this secondary address.

Any ideas on how I can get rid of the new account, if it is new, or clean it up so that I can restore it to the original ?

Ερώτηση από Paul 11 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 11 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Sync turn off need sign in every morning

Hi everyone, Every morning when i start firefox i have problem like picture attach. I try remove firefox and reinstall but not fix. How do i do for fix? … (διαβάστε περισσότερα)

Hi everyone,

Every morning when i start firefox i have problem like picture attach.

I try remove firefox and reinstall but not fix.

How do i do for fix?

Ερώτηση από Vinh Nguyễn 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Autologin

Firefox was my best when it auto-logined to my emails and pages. It saved much of my time. But to my disappointment, it's not happening now. Everytime I have to enter the… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox was my best when it auto-logined to my emails and pages. It saved much of my time. But to my disappointment, it's not happening now. Everytime I have to enter the credentials making it more boring.

Ερώτηση από Sallu Don 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν