Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Problems with loggin in to my account / sync

Hi! I recently tried to sync my tablet and my phone with my PC. When I try to log in to my account, I get this error: https://gyazo.com/a409672f775b6a0c22309e7020b507b5 (… (διαβάστε περισσότερα)

Hi! I recently tried to sync my tablet and my phone with my PC. When I try to log in to my account, I get this error: https://gyazo.com/a409672f775b6a0c22309e7020b507b5 (fout means error in english) I can not login on my pc, and when I try to sync from my phone it does not work either. I tried to delete my account, then make it again and it did not work. Reinstalling / restarting my pc does not work either. Help!

Greetings, Jeffrey

Ερώτηση από jeffreyzwiers17 1 έτος πριν

Απάντηση από AMAN ARYAN 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Addons enabled/disabled on different Systems

Hey, I have a problem with addons and Firefox Sync On my computer I have 3 addons installed, but I dont need them there because they are useless on this system. But on my… (διαβάστε περισσότερα)

Hey, I have a problem with addons and Firefox Sync

On my computer I have 3 addons installed, but I dont need them there because they are useless on this system. But on my Linux Laptop I need these 3 addons to be enabled. Both Profiles are using Firefox Sync to keep the same data. That means if I disable/enable them on one of the devices it affect the other one.

Is there any way to prevent that?

Thanks in advance

Ερώτηση από Kurotaku 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Device that show synced

My Android is not always shown as connected but another item shows "Web Session Firefox Mobile 68" what is this? Does anybody know?

Ερώτηση από bettybeach 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox browser losing all passwords after asking me to reconnect to Firefox Sync

Happened once a while back but happened again today. Firefox Sync asked me to reconnect, which I did. After that reconnection, and even if "password" is checked in the pa… (διαβάστε περισσότερα)

Happened once a while back but happened again today. Firefox Sync asked me to reconnect, which I did. After that reconnection, and even if "password" is checked in the parameters, all my passwords have disappeared. I do also have Firefox on my phone, which have all my passwords from before the first instance it occured, but it never synchronized to Firefox on my computer. No error messages appears when synchronizing, and everything seems to be normal. Any way to correct the non-synchronization of passwords ? Is there something I'm doing wrong ? Thanks.

Ερώτηση από AlexandreP 1 έτος πριν

Απάντηση από AlexandreP 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I upgraded to firefox 77 and now my passwords will not sync in lockwise.

I upgraded to firefox 77 on my windows 10 system and now my passwords stored in lockwise are gone and when I try to run the sync to include the passwords they will not sy… (διαβάστε περισσότερα)

I upgraded to firefox 77 on my windows 10 system and now my passwords stored in lockwise are gone and when I try to run the sync to include the passwords they will not sync back

Ερώτηση από gilrand2 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Lost Bookmarks and all sycned data after reinstallation

I've lost all my login passwords , bookmarks and every single thing that can be synced. For some reason I had to reinstall windows so I made sure that I had synced everyt… (διαβάστε περισσότερα)

I've lost all my login passwords , bookmarks and every single thing that can be synced. For some reason I had to reinstall windows so I made sure that I had synced everything in Firefox. But when I reinstalled Firefox and logged in , everything was gone. There was nothing that I had synced and it wasn't there even in the restore option in the bookmark menu. Can anyone please help me to get my synced Items back?

Ερώτηση από Prakhar 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

sync problems

I've synced about five desktops and many devices to firefox. I just added ff to a new ubuntu 20.04 desktop. It says that it's synced but by bookmarks don't come onboard. … (διαβάστε περισσότερα)

I've synced about five desktops and many devices to firefox. I just added ff to a new ubuntu 20.04 desktop. It says that it's synced but by bookmarks don't come onboard. I've tried uninstalling and reinstalling and signing out and back in again. Nothing helps. I am bewildered.

Ερώτηση από direwolf5 1 έτος πριν

Απάντηση από AKASH kUMAR 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can a single addon be excluded from addon sync?

Is there a way to exclude one addon from being synced between devices but still have it enabled for all the others? I'm using a desktop system and two laptops and a moues… (διαβάστε περισσότερα)

Is there a way to exclude one addon from being synced between devices but still have it enabled for all the others?

I'm using a desktop system and two laptops and a moues gesture addon is really helpful on the desktop but doesn't seem necessary on a laptop so I'd like to avoid having it installed on them if possible.

Ερώτηση από yith 1 έτος πριν

Απάντηση από Aashish Kumar 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

FF page not responding - How to fix

When opening any browser on Fire Fox, the page writes not responding and the mouse rotates near the top type. how can fix.

Ερώτηση από Homer 1 έτος πριν

Απάντηση από ARMAN KHAN 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Problem with synchronization

Hello, I have a problem with synchronization. I installed Firefox on the new system and logged in to Firefox Sync, it does not restore my data. My system windows 10 end F… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I have a problem with synchronization. I installed Firefox on the new system and logged in to Firefox Sync, it does not restore my data. My system windows 10 end Firefox 78.0b3.

Thanks Greetings

Ερώτηση από p.grzegorczykzp 1 έτος πριν

Απάντηση από ARMAN KHAN 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

master password on one of three Pc's does not work.have tried all I have. can sign in to mozilla firefox sync but then wants master password

master password on one of three Pc's does not work. Have tried all I have. can sign in to Mozilla Firefox sync but then wants master password but does work. Do not know w… (διαβάστε περισσότερα)

master password on one of three Pc's does not work. Have tried all I have. can sign in to Mozilla Firefox sync but then wants master password but does work. Do not know what I am doing wrong.

Ερώτηση από BILL 1 έτος πριν

Απάντηση από Pallavi kumari 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to sync

Hi everyone. I want to know how to sync automatic. Thank you

Ερώτηση από Mirk Cohgan 1 έτος πριν

Απάντηση από Tommy 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Login Sync Logging Me Out Everytime I restart computer.

Hello there, I am going crazy over this. Everytime I restart my computer/restart firefox, firefox logs me out of the firefox sync. i saw the other help articles related t… (διαβάστε περισσότερα)

Hello there,

I am going crazy over this. Everytime I restart my computer/restart firefox, firefox logs me out of the firefox sync. i saw the other help articles related to this topic where you have to go to the preferences and the history section with the cache and make sure cookies still working but that did not fix it. I have been trying for a couple hours someone please help because I have to relogin to everything everytime I turn on computer and redownload all browser extensions.

Ερώτηση από collmorg97 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

every new window asks me to log in

I have already set up sync, and every security protocol, given myself a nice profile picture and all that. But every time I open a new window, it asks me to log in and go… (διαβάστε περισσότερα)

I have already set up sync, and every security protocol, given myself a nice profile picture and all that. But every time I open a new window, it asks me to log in and go through the whole process again, as though I haven't been through it before, and as though I'm not already logged in

Ερώτηση από Giulia 1 έτος πριν

Απάντηση από ARMAN KHAN 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Lost everything (bookmarks & passwords)

I uninstalled my Firefox today because it was crashing a lot! Then I installed it back and then wrote my Firefox Sync account username and password thinking that my bookm… (διαβάστε περισσότερα)

I uninstalled my Firefox today because it was crashing a lot! Then I installed it back and then wrote my Firefox Sync account username and password thinking that my bookmarks and passwords will be restored, but to my dismay everything was cleared with the uninstall. How can I recover my bookmarks and passwords that are stored with my Firefox Sync account? What happened here?! Please help me!!!

Ερώτηση από christianlee.m 1 έτος πριν

Απάντηση από Wesley Branton 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks and such

Hello, I recently bought a new PC since my old one was faulty. When I tried logging in to Firefox it kept trying to make me create a new profile. When I finally tried jus… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I recently bought a new PC since my old one was faulty. When I tried logging in to Firefox it kept trying to make me create a new profile. When I finally tried just typing my login details it seemed to just make me a new profile. I would very much like to retrive my old user information.

Ερώτηση από mr.mono 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot sign in to Firefox account when VPN is active

Hi, I'm not able to to sign in to my Firefox account when my VPN is active. Is there anything I can do about it? Any help is very much appreciated! Thank you! … (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I'm not able to to sign in to my Firefox account when my VPN is active. Is there anything I can do about it?

Any help is very much appreciated! Thank you!

Ερώτηση από thw24 1 έτος πριν

Απάντηση από schnrl 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can you undo a sync?

Can you undo a sync? I wanted to sync my laptop bookmarks with my desktop bookmarks. The reverse happened and my desktop now has my laptop bookmarks. I need my desktop … (διαβάστε περισσότερα)

Can you undo a sync? I wanted to sync my laptop bookmarks with my desktop bookmarks. The reverse happened and my desktop now has my laptop bookmarks. I need my desktop bookmarks back!

Ερώτηση από valkis2k2t 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν