Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

No confirmation email for Firefox Sync received

I try to set up Firefox Sync on Firefox on a VM on Fedora. I enter my e-mail and password. Then I get the message (after retrying): "Email resent. Add accounts@firefox.co… (διαβάστε περισσότερα)

I try to set up Firefox Sync on Firefox on a VM on Fedora. I enter my e-mail and password. Then I get the message (after retrying): "Email resent. Add accounts@firefox.com to your contacts to ensure a smooth delivery." However, I do not get the email with the confirmation code.

My email address has this format j@xxxxx.org

Ερώτηση από Jan 2 μήνες πριν

Απάντηση από Jan 1 μήνα πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can't sync or sign out

After logging in to my Firefox account, I am unable to sync or sign out. When I manually try syncing it just spins forever without doing anything. When I sign out and a… (διαβάστε περισσότερα)

After logging in to my Firefox account, I am unable to sync or sign out.

When I manually try syncing it just spins forever without doing anything. When I sign out and and confirm, nothing happens. I have tried restarting my machine and Firefox multiple times but the issue persists. This is very strange.

Windows 10 Firefox 89.02

Ερώτηση από mike.hamer 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από ledezmacjl1 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Oddest thing - asking for a "code scanner on your Firefox app" to complete set-up

I initially just wanted to get some ad-blocking program to keep down the volume of all the flashing ads showing up on webpages. I'm working with a new laptop computer, an… (διαβάστε περισσότερα)

I initially just wanted to get some ad-blocking program to keep down the volume of all the flashing ads showing up on webpages. I'm working with a new laptop computer, and my old laptop had been "tweaked" with some Mozilla extensions (?) to address this, and I wanted to get the same on my new laptop. So I opened the application menu - the 3 horizontal bar icon, top right. First thing at the top, it asks me to sign in. Honestly, I don't think I ever did this. So I used one of the many secondary email addresses I use for this type of thing, put in a password, and created an account. Up popped a screen saying, "This Firefox is connected". Then down below, it said, "Sign in to Firefox on another device to complete set-up". Ugh, really? Ok, fire up the old laptop and open up Firefox and sign in using the same email and password. Here's where I get lost - up pops a screen that says, "Connect another device". Then down below it says, "Open the code scanner on your Firefox app and show code when ready." And there's a "Show Code" button down below this. But I'm hesitant to press it, because I don't know what my code scanner is, I don't have a flatbed scanner (if that's what they're talking about), my phone is broken (part of the reason I have a new laptop today), and I don't see any Firefox apps called "code scanner", and nothing in the help community that I can find about code scanning. So what the hell? I can't be the only person who's gone down this rabbit hole...

Ερώτηση από cjm999 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

deletion of my firefox account with the username [email address] is needed as i no loger have access to it at all

good day Mozilla support how are you.s today i would like you.s to delet of my Firefox account with the username [email address] is needed as i no longer have access to i… (διαβάστε περισσότερα)

good day Mozilla support how are you.s today i would like you.s to delet of my Firefox account with the username [email address] is needed as i no longer have access to it at all and cannot delete from my side as i have lost access to it your assistance and help with this would be greatly appreciated and accepted

Ερώτηση από donovangregg 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

"Send Tab to Device" missing from right-click menu

I normally use Firefox Beta. Ever since upgrading to v92 the option to Send Tab to Device has been missing when I right-click on a tab. I've downloaded other versions of … (διαβάστε περισσότερα)

I normally use Firefox Beta. Ever since upgrading to v92 the option to Send Tab to Device has been missing when I right-click on a tab. I've downloaded other versions of Firefox and the issue seems to follow me out of Beta and into the regular release. I've seen other people having issues with syncing and sending tabs between devices as of late, but no one seemed to be completely missing the option to do so.

Ερώτηση από vtardiff 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AliAardvark 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Primary Password Prompt Delay

Hi, i'm using Firefox Sync and therefore FF asks for primary password on every startup. The delay until it asks for the password is annoying. e.g. already typing into my … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, i'm using Firefox Sync and therefore FF asks for primary password on every startup. The delay until it asks for the password is annoying. e.g. already typing into my favorite search engine when i look up and see the seach term is typed into the password field because of the delayed, random popup.

I know there's a workaroud to pin Firefox Account site to speed things up, but this is a bad workaround. Why isn't it possible to change FF to ask for the password immediately when Sync is enabled. Can't be this hard.

P.S. Why isn't Chrome asking ever for a password, even if Sync and PW are stored?

pappl

Ερώτηση από pappl 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Losing Sync settings.

I use Firefox on Linux/Mac/Windows - I like to sync my settings and addons as well as the default. For some reason, Firefox does not like this and removes add-ons and se… (διαβάστε περισσότερα)

I use Firefox on Linux/Mac/Windows - I like to sync my settings and addons as well as the default.

For some reason, Firefox does not like this and removes add-ons and settings ..

Does anyone know why it does hits and how I can tell Firefox to stop screwing with my sync settings.

Thanks in advance.

Ερώτηση από RobertAchille 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Sync working only partially, not all data synced

Hello, I have two laptops, an old one with a synced firefox, and a new one where I want to get all the passwords, tabs, theme, settings and extensions. The OS is the same… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I have two laptops, an old one with a synced firefox, and a new one where I want to get all the passwords, tabs, theme, settings and extensions. The OS is the same (NixOS, Linux).

I can successfully log-in and enable sync on the new laptop: it's possible for me to see the list of tabs from the other device, open and sync those tabs, but other things are not synced or synced partially.

For example: of the 30+ passwords on the old device, only 15 are present in the new device; no theme or extension is synced, bookmarks seems to be properly synced.

I don't know where to get more info about the sync (besides the about:sync-log page, which shows no logs), so I can't really tell what's going on. Indeed, nothing changes if I press the "Sync now" button.

I also tried refreshing firefox or creating a new profile from scratch and sync that again, but to no avail. Do you have any suggestion? Thanks

Ερώτηση από ale.re 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Sync never working properly across devices

I would prefer to be using Firefox rather than Google Chrome, but, my devices when all being logged in with the same account will not all sync as they should be. They wil… (διαβάστε περισσότερα)

I would prefer to be using Firefox rather than Google Chrome, but, my devices when all being logged in with the same account will not all sync as they should be. They will also be synced, but then they would loose their connection with the other ones. The sync should be that when I would simply log into the browser that it would automatically sync using the login information the same easy way it is done in Chrome. I have kept using Chrome, because of the fact that the sync is able to work across all devices simply by logging in for the sync to work & it will work properly to where all of the browsers that would be logged in would be synced, no issues whatsoever. How can I actually login to the sync on everything with there not being any issues of any kind across all devices?

Ερώτηση από JCfreak1087 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

updated Firefox syn lost all bookmarks

Hello, I just upgraded my father Firefox and tried to sync his years of bookmarks and password information, but it isn't syncing on his account. can anyone help recover t… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I just upgraded my father Firefox and tried to sync his years of bookmarks and password information, but it isn't syncing on his account. can anyone help recover these? we logged into our account, but forgot the password, so we reset the password and logged back in with the new password and non of the bookmarks are coming back up? if you please please can help ! thank you

Ερώτηση από hazelbank 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από monster 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks lost after insalling QUANTUM :(

I have used Firefox for almost 20 years and have one or to bookmarks :) I set up the recovery key (right before) a clean install windows PC and new browser. Now it … (διαβάστε περισσότερα)

I have used Firefox for almost 20 years and have one or to bookmarks :) I set up the recovery key (right before) a clean install windows PC and new browser.

Now it has my user name and correct email but quantum is not listing my old bookmarks and history. Note I cant seem to find were i wrote down my recovery key -- So how do I

Find old BOOKMARKS IN NEW QUANTUM BROWSER AFTER LOSING MY RECOVERY KEY?

I would like to stay using mozilla but this is not acceptable to me as a user, and there are finally some pretty good browsers out there now!!!

Ερώτηση από mballen6757 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox sync seems not working

I synced my bookmarks and everything on my old computer and when i singin on the new computer and logged in to my firefox it doesnt have a single bookmark or login creden… (διαβάστε περισσότερα)

I synced my bookmarks and everything on my old computer and when i singin on the new computer and logged in to my firefox it doesnt have a single bookmark or login credentials.

Ερώτηση από chandu 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από chandu 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Sync problem

Hi, I recently setup a new computer and had to reset my firefox account password to login for sync. everything worked fine, that was last week. I just setup another c… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I recently setup a new computer and had to reset my firefox account password to login for sync.

everything worked fine, that was last week.

I just setup another computer and had to repeat the password reset process. I am now logged into my firefox account however it's not syncing? will there be some kind of security delay because I reset my password multiple times recently? I really need my saved logins.

any help would be appreciated, thanks

Ερώτηση από Don118 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν