Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Moving status panel to the top

Hi, I am using Firefox 63.0.1 with Roboform V8 addon. The addon creates a toolbar at the bottom of the page. The problem now is, that the Roboform bar hides the status pa… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I am using Firefox 63.0.1 with Roboform V8 addon. The addon creates a toolbar at the bottom of the page. The problem now is, that the Roboform bar hides the status panel at bottom left corner. Is it possible to move the status panel to the left or right top corner?

Thank you in advance!

Ερώτηση από M4tz5 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν