Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/63.0a2/whatsnew/ Loads at Firefox start. Stop this!

How to stop this information page from loading at all! Happens 10-15 times a day, or practically everytime I start Firefox.

Enough already!

Ερώτηση από sonofspy 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από McCoy 2 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Why are firefox changing my startpage?

I want my startpage to be Ixquick search engine startpage, but from time to time i gets change to Bing. Why?

Ερώτηση από Dexter909 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

How to make the Start Page dark or black

In Firefox 74, I would like to make the default start page dark. Plugins will not work for this, and an I have not seen, option in the settings. I searched and I didn't s… (διαβάστε περισσότερα)

In Firefox 74, I would like to make the default start page dark. Plugins will not work for this, and an I have not seen, option in the settings. I searched and I didn't see anyone ask this specific question. Thanks in advance!

Ερώτηση από Mirai Chan 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν