Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox bookmarks' separators disappear while scrolling

So, my separators disappear and appear again when I'm scrolling in the bookmarks' sidebar. It doesn't happen always, but sometimes it does. Right now, I don't have any ad… (διαβάστε περισσότερα)

So, my separators disappear and appear again when I'm scrolling in the bookmarks' sidebar. It doesn't happen always, but sometimes it does. Right now, I don't have any add-ons, so I don't know why is this happening.

When I go and click them with the mouse they appear.

What should I do?

Ερώτηση από spyrakis6ts 5 έτη πριν

Απάντηση από Mark Schmidt 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I restore my tabs and windows, whether open or closed, when everything else fails?

This is not so much a question, as an answer that some people desperately need. Ever since Version 34, Firefox has done a superb job of restoring the tabs that the user h… (διαβάστε περισσότερα)

This is not so much a question, as an answer that some people desperately need.

Ever since Version 34, Firefox has done a superb job of restoring the tabs that the user has created, either on restarting Firefox (if that option is chosen) or on request.

The details of how to restore tabs are covered in Firefox's basic help online, and even how to deal with several crashes in a row (such as in an addon) ruin the normal backup file are also well explained.

However, today I accidentally pressed Alt+F4 twice on my poorly-designed keyboard and closed my main window, with 93 tabs, and another Firefox window as well. I'm not sure this is exactly what happened, but I lost all 93 of my tabs.

I read many of the postings in which people give various suggestions, but none worked. Every time I restored a version of the sessionstore.js file I saw the same lonely empty tab. Restoring prefs.js did nothing, and neither did making changes in the internal configuration constants.

I tried refreshing/resetting Firefox (which preserves bookmarks), but I still couldn't restore the tabs. It was now clear that the problem was in sessionstore.js (and all its backups) for sure.

I'm writing this for people who must restore their windows or tabs, and don't mind getting technical about it. That was my situation.

The solution was to realize that the sessionstore.js file contains JSON code, which is an efficient way to represent integers and strings arranged in a tree structure.

I figured there must be a JSON editor somewhere, and it turns out there is a great one available online, at www.jsoneditoronline.org . It can read a file on your computer, edit it, then save it back on your computer.

As soon as I viewed sessionstore.js in the editor, it was obvious how easy this was going to be. The top level of the tree is understandable. I simply grabbed the data representing the window with 93 tabs, and dragged it from the list of closed Firefox windows to the list of open windows. This automatically moved the history of each tab, and even the strings entered into forms.

After copying sessionstore.js back to the Firefox profile, I started Firefox one more time. The playing of Pandora signalled that my tabs were back and functioning once again.

Now, editing JSON code is not something that everyone is ready for. And your problem might not be reflected in the JSON tree so simply. But, for technical-minded people who don't want to lose their tabs or windows to a mistake or a crash, this technique can be just what's needed when everything else fails.

Ερώτηση από David Spector 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Freezes with Script Error

Firefox keeps freeing/hanging. First you will see the errors that pop up for me. Then the troubleshooting I have done to solve this problem. Script Error: Script: http://… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox keeps freeing/hanging. First you will see the errors that pop up for me. Then the troubleshooting I have done to solve this problem.

Script Error: Script: http://z-ecx.images-amazon.com/images/G/01/browser-scripts/imageBlock/imageBlock-3190704718._V1_.js:773

Script: http://z-ecx.images-amazon.com/images/G/01/digital/sitb/reader/v4/201411111537/en_US/sitb-library-js._V319867744_.js:34


Script: http://z-ecx.images-amazon.com/images/G/01/browser-scripts/site-wide-js-1.2.6-beacon/site-wide-5809221203._V1_.js:184


For troubleshooting I have tried the following: disable addon's and restart in safe mode (did not help) disable theme and restart in safe mode (did not help) reset firefox (did not help) uninstalled Firefox & removed all traces of browser from my computer (yes even the registry was removed)


after doing the above I still had all my previous settings. I used IE to download a fresh copy and tired again. Still have all my settings, plugin's, tabs, and unremoved cookies and a little history

I am not tech savvy but the script errors made me think of Javascript. I went to about:config and searched for Java when javascript.enabled showed up I disabled and the problem has disappeared.

I know I need this javascript enabled. I cannot do much of anything at my site with is disabled.

Does anyone have any suggestions on how to fix this script hanging problem.

Thanks for any help.

Ερώτηση από kybunnies 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Vine.co won't load in Firefox

I'm using Windows 7 64-bit, latest version of Firefox. www.vine.co won't load, it just shows this loading circle you can see in the attached file, forever. The website lo… (διαβάστε περισσότερα)

I'm using Windows 7 64-bit, latest version of Firefox.

www.vine.co won't load, it just shows this loading circle you can see in the attached file, forever. The website loads just fine in other browsers.

I've tried to load the website with different profiles, safe mode and even in a different PC. The result is the same.

The strange thing is that I'm able to see embedded vines in sites like Twitter, but if I click the "View on the web" link, it won't load.

Please help me.

Ερώτηση από Muckduck 5 έτη πριν

Απάντηση από Muckduck 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Slow loading of Firefox and web pages.

I have Firefox Version 38.05 on Windows 7 and have refreshed, tried enabling a new HTTP cache.checked out the add-ons and still having the same problems The above state… (διαβάστε περισσότερα)

I have Firefox Version 38.05 on Windows 7 and have refreshed, tried enabling a new HTTP cache.checked out the add-ons and still having the same problems The above statement about slow loading on my Firefox occurs on my desktop , but not on my laptop Windows 7. I Have tried all the recommended solutions and so far nothing works. Is there a possibility that some other programs could be in conflict with Firefox? This problem has been ongoing for several months and my patience is wearing thin. Any suggestions, fixes or advice? Thank you

Ερώτηση από LazyDaisy 5 έτη πριν

Απάντηση από LazyDaisy 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

No sound or audio in flash.

I have: Firefox 38.0.5 Shockwave Flash 18.0.0.160 Problem is that when I watch a video that is NOT in youtube, there seems to be no sound. This happens on sites such as: … (διαβάστε περισσότερα)

I have: Firefox 38.0.5 Shockwave Flash 18.0.0.160

Problem is that when I watch a video that is NOT in youtube, there seems to be no sound. This happens on sites such as: twitch.com kissanime.com (In this site the have the option to play videos in HTML5, which works fine) and website with flash games like: kongregate.com

Ερώτηση από Cypherial 5 έτη πριν

Απάντηση από Cypherial 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Close minimize buttons disappear after viewing YouTube full-screen videos

HEY! Are you going to fix this problem? It's been nearly a month and no solutions!? It's a really big pain and I will just use another browser if you aren't going to fix… (διαβάστε περισσότερα)

HEY! Are you going to fix this problem? It's been nearly a month and no solutions!? It's a really big pain and I will just use another browser if you aren't going to fix it. Please send an update SOON.

Ερώτηση από bklyner 5 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

View Pocket List option missing in my bookmarks

I can't get the View Pocket List option in my bookmarks and this is driving me nuts especially with the add-on removed. So now I have no one-click access to my list of sa… (διαβάστε περισσότερα)

I can't get the View Pocket List option in my bookmarks and this is driving me nuts especially with the add-on removed. So now I have no one-click access to my list of saved items in Pocket. Am using Firefox 38.0.5 GB desktop version at home and Firefox 38.0.5 GB portableapps version at work. Appreciate some help on this matter. Thanks!

Ερώτηση από shangbin 5 έτη πριν

Απάντηση από shangbin 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Firefox 38.0.5 Crash Report [@ hang | libsystem_kernel.dylib@0x177ba ] Search Mozilla Support for Help ID: b9fefb3c-cd6a-461d-a10d-2b8db2150612 Signature: hang | libsyste… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 38.0.5 Crash Report [@ hang | libsystem_kernel.dylib@0x177ba ] Search Mozilla Support for Help ID: b9fefb3c-cd6a-461d-a10d-2b8db2150612 Signature: hang | libsystem_kernel.dylib@0x177ba

Adobe Flash player Crashes

Ερώτηση από vinodmurugesan 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

browser.fullscreen.animateUp

I don't like the animation firefox's using to go fullscreen. I disabled "browser.fullscreen.animateUp" by changing value to zero. Now the problem is I don't see tab bar … (διαβάστε περισσότερα)

I don't like the animation firefox's using to go fullscreen. I disabled "browser.fullscreen.animateUp" by changing value to zero. Now the problem is I don't see tab bar when I hover mouse on top of screen. This option is not simply disabling the animation but also my access to tab bar in fullscreen. Is there a work around? Thanks.

Ερώτηση από emrecnl 5 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

composite reflectivity loop (animated weather radar image) won't work in Firefox.

Just switched from XP to Win 7 Pro. Installed Firefox. When trying to view a composite reflectivity loop (animated weather radar image) on the National Weather Service si… (διαβάστε περισσότερα)

Just switched from XP to Win 7 Pro. Installed Firefox. When trying to view a composite reflectivity loop (animated weather radar image) on the National Weather Service site, I get an error message that a plug-in is missing, but no other details.

Thanks,

Ed

Ερώτηση από epare 5 έτη πριν

Απάντηση από guigs 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

the toolbar disappears after videos set to fullscreen

I use FirefoxDeveloperEdition 40.0a2, with OSX 10.10.3. After I set a youtube video to full screen and then return to normal view, the toolbar ( Bookmarks ) is gone. Ever… (διαβάστε περισσότερα)

I use FirefoxDeveloperEdition 40.0a2, with OSX 10.10.3. After I set a youtube video to full screen and then return to normal view, the toolbar ( Bookmarks ) is gone. Everything is still set the way it is supposed to ( display toolbar and so on ). After I restart firefox everything is back to normal. I removed all disabled all addons, but it did not change anything. Any Ideas how to solve this?

Ερώτηση από thescy 5 έτη πριν

Απάντηση από thescy 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I use Firefox to go to my hotmail, a new error occurs, script has stopped responding. This does not happen using IE.

Whenever I enter my Hotmail account I get the following error A script on this page may be busy, or it may have stopped responding. You can stop the script now, open the … (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I enter my Hotmail account I get the following error

A script on this page may be busy, or it may have stopped responding. You can stop the script now, open the script in the debugger, or let the script continue.

Script: resource://gre/modules/commonj…nsion/data/jquery-2.1.0.min.js:3

I tried an add "yesscript" on which is supposed to resolve this problem by prohibiting the use of scripts in hotmail, but now I cannot login to my hotmail account at all!!!!!!

Ερώτηση από waynecapper 5 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how do I recover sound effects on duolingo? they work on safari, but no longer work on firefox.

I've used duolingo via firefox for months. Today the sound effects stopped working. They work fine on Safari. Firefox is my preferred browser, but I'll switch if I have t… (διαβάστε περισσότερα)

I've used duolingo via firefox for months. Today the sound effects stopped working. They work fine on Safari. Firefox is my preferred browser, but I'll switch if I have to. Thanks

Ερώτηση από starrboogie 5 έτη πριν

Απάντηση από guigs 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Facebook gets hung up running a script (Windows 8) - how can I get it to stop?

I have three laptops -- one with Windows 7 and two with Windows 8, all using Firefox. Only one of the Windows 8 laptops gets hung up on Facebook every time I open it, sa… (διαβάστε περισσότερα)

I have three laptops -- one with Windows 7 and two with Windows 8, all using Firefox. Only one of the Windows 8 laptops gets hung up on Facebook every time I open it, saying that a script is running slow. I tried the YesScript, and then Facebook wouldn't open at all. Any suggestions? Thanks!

Ερώτηση από dal_imnoxs 5 έτη πριν

Απάντηση από guigs 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Constantly getting this message: Script: resource://gre/modules/commonj…nsion/data/jquery-2.1.0.min.js:2; need Skype; please fix Firefox!

Please fix Mozilla Firefox. Suggesting that users get rid of skype is not a solution. I have an older computer, and when I use that, I don't have these script errors, app… (διαβάστε περισσότερα)

Please fix Mozilla Firefox. Suggesting that users get rid of skype is not a solution. I have an older computer, and when I use that, I don't have these script errors, apparently because that computer wouldn't accept the latest skype update. So no problem on that one. I need skype on both computers and I can't continue working at the slow pace that this script message is causing.

Ερώτηση από sick.too 5 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Spinner box controls not displaying

One installation of Firefox 38.0.5 on windows 8.1 does not display spinner box controls (see attached image). They are there but with 1 or 2 pix height as clicking the gr… (διαβάστε περισσότερα)

One installation of Firefox 38.0.5 on windows 8.1 does not display spinner box controls (see attached image). They are there but with 1 or 2 pix height as clicking the grey bar sometimes increases and sometimes decreases the numeric value.

Tried creating a new profile with no addons. Same problem. Haven't tried reinstalling Firefox yet.

This is not a problem with the website as this occurs on all sites with this type of form element.

It is also probably not a Firefox bug as I have Firefox 38.0.5 on Windows 7 at work that displays these form elements correctly.

Zoom (Ctrl +/-) does not change the erroneous appearance of the controls.

Any idea how to fix this?

Ερώτηση από tomlut 5 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Sync encountered an unknown error

Hello, I've been using my own Sync 1.5 server since January without having any issue until this week. I am unable to sync my clients, getting the "Sync encountered an err… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

I've been using my own Sync 1.5 server since January without having any issue until this week.

I am unable to sync my clients, getting the "Sync encountered an error while synching: Unknown error, Sync will try again automatically."

Here's the log: https://pastebin.mozilla.org/8836193

The problem seems to happen at line 101 (on pastebin).

Here's some more info about my setup.

Syncserver 1.5.2 installed on a local server running on Linux.

I have 1 Windows client, 2 Linux clients. None of them can sync. All uses Firefox 38.0.

Any help would be appreciated. Thanks, Phil

Ερώτηση από GuizmoPhil 5 έτη πριν

Απάντηση από guigs 5 έτη πριν