Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Since installing the last round of Windows updates on 3/10/2015 Firefox freezes up my computer and the only thing I can do is to reboot.

I have tried starting Firefox in safe mode and it still locks up. At first I could not access Yahoo mail, now it is starting to happen on other sites with no pattern. I… (διαβάστε περισσότερα)

I have tried starting Firefox in safe mode and it still locks up. At first I could not access Yahoo mail, now it is starting to happen on other sites with no pattern. It is Windows 8.1 and Firefox 36.0.1.

Ερώτηση από mdutch1 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox hangs. Doesn't give a clean crash. Doesn't give report. Cannot restart. Removed completely (even Mozilla Maintenance) and re-installed: same problem.

Firefox has been my browser of choice for about 6 years. On 3/16 /15 it stopped working. I tried all of the suggestions. I then completely uninstalled Firefox and Mozill… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox has been my browser of choice for about 6 years. On 3/16 /15 it stopped working. I tried all of the suggestions. I then completely uninstalled Firefox and Mozilla Maintenance. I restarted and checked my disks and memory. All other browsers: IE, Safari, Chrome & Opera work fine. I installed from Firefox Setup 36.0.3.exe this morning. Same problem. Works for about 5 minutes and then hangs.

Firefox hangs. Doesn't give a clean crash. Doesn't give report. Cannot restart. Removed completely (even Mozilla Maintenance) and re-installed: same problem.

What can I do?

Ερώτηση από iskeen 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 37.1 is still slow and freezes. Issue started with upgrade 37.0

Takes a very loooong time to load then after slowly loading a few pages including on this site it freezes. Everything. This is the second day of restart after restart wit… (διαβάστε περισσότερα)

Takes a very loooong time to load then after slowly loading a few pages including on this site it freezes. Everything. This is the second day of restart after restart with Firefox. OS is OpenMandriva. Had no problems before upgrade to 37.0

Ερώτηση από mcguffin 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox very slow and Thunderbird not responding with new HP laptop.

I recently purchased a new HP laptop with Windows 8. I had been using Firefox and Thunderbird on both my old laptop and desktop with no problem. However, since trying to … (διαβάστε περισσότερα)

I recently purchased a new HP laptop with Windows 8. I had been using Firefox and Thunderbird on both my old laptop and desktop with no problem. However, since trying to use both on my new machine, Firefox has slowed down to the point of making it impractical to use. And whenever I log into Thunderbird, it takes at least 10 minutes and more before Thunderbird becomes responsive.

Has anyone else experienced this problem? Are there any solutions?

Ερώτηση από trikos 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox not responding to keyboard

I've noticed this over the past several versions of Firefox for OS X, and under Mavericks as well as Yosemite, on 2 different Macs of Mine: a 2009 Mac Pro and a 2012 Mac … (διαβάστε περισσότερα)

I've noticed this over the past several versions of Firefox for OS X, and under Mavericks as well as Yosemite, on 2 different Macs of Mine: a 2009 Mac Pro and a 2012 Mac Book Pro.

The issues are: sometimes Firefox will not create a new tab or window when I press those keyboard commands, and sometimes, I am unable to type into form fields. Restarting Firefox will remedy the problem, until it happens again.

Otherwise, I find Firefox to be a great browser! Thank you for producing it.

Ερώτηση από mozcatt 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Crashing, pages freezing up, and non-responsive scripts

I'm having issues with pages locking up, non-responsive script messages popping up, Firefox flashing in and out, and now with a recent update my Firefox is crashing. … (διαβάστε περισσότερα)

I'm having issues with pages locking up, non-responsive script messages popping up, Firefox flashing in and out, and now with a recent update my Firefox is crashing.

Ερώτηση από kathyzane 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Stop transfering data hang ups?

Firefox intermittently hangs up entire system while "transfering data" from a website linking. I have to cold boot to get control of my system again. How to I stop or pr… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox intermittently hangs up entire system while "transfering data" from a website linking. I have to cold boot to get control of my system again. How to I stop or prevent website loadings from stealing my computer?

Ερώτηση από schaferatsprynet 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why does the CPU load go UP when I listen to a podcast and minimize the browser to the taskbar

I have noticed when I have my favourite radio station podcast loaded and I minimize the FF window to the taskbar the PC slows down? !!! url = http://www.rtbf.be/radio/l… (διαβάστε περισσότερα)

I have noticed when I have my favourite radio station podcast loaded and I minimize the FF window to the taskbar the PC slows down? !!! url = http://www.rtbf.be/radio/liveradio/classic21 The PC is running WinXP SP3 +ALL updates and FireFox 37.0.1 The hardware is Asus P5Q Pro with an Intel E8500 Dual core CPU. Gfx = Ge Force 9700GT with the ver. 340.52 driver pack installed and 2 monitors attached. Mouse is Logitech with ver. 6.65 driver package installed. The scenario. I have MS Office Outlook and MS Word running + FF with a radio station playing. Radio is ON and the CPU load is 15-16% (window is on screen) now I click the Minimize button and the CPU load goes up ~ 10% to 26-28% and the PC slows down NOTICEABLY!

Next scenario. I have MS Office Outlook and MS Word running + FF with my home page showing, CPU load is ~5% (normal). now I click the Minimize button and the CPU load goes DOWN to 2-3% (normal) Any ideas anyone? ??????.

Ερώτηση από siggi2 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox freezes for 5 seconds every 5 seconds

I was recently updated to the most recent version of Firefox, and have noticed that unlike other versions if I've been on for a long time and/or have quite a few windows … (διαβάστε περισσότερα)

I was recently updated to the most recent version of Firefox, and have noticed that unlike other versions if I've been on for a long time and/or have quite a few windows open that there comes a time when the browser begins to hang every five seconds or so for five or more seconds a time per hang. Once this happens, it's basically a good as it crashing because you can work on that. I did a reset of Firefox, I've ran all kinds of anti-malware and anti-virus software to see if that helped, and none of this has helped. All of my extensions and add-ons seem up to do. I've tried messing around with my options (toggling on and off hardware acceleration for instance).

Is this a problem specific to this new version? It seems to be using a lot more memory. I've noticed this particular when multiple Twitter windows are open in the browser. Sometimes I'll scroll down and the graphics blink out or begin to overlap or the pictures don't load. All around, it's just become a mess. I wish I could be more specific, but perhaps people are having the same general problems.

Ερώτηση από FireFoxFan1 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Running slow - INTERNET EXPLORE WORKS FINE - not comp prob!!

Everything is sloooooowwwww. Even keyboard. Just ran anti-virus and malware scans. INTERNET EXPLORER WORK ING FINE!! Therefore, I don't think it's my computer. Sin… (διαβάστε περισσότερα)

Everything is sloooooowwwww. Even keyboard. Just ran anti-virus and malware scans. INTERNET EXPLORER WORK ING FINE!! Therefore, I don't think it's my computer. Since switching to Firefox - I like it better. Would rather fix Firefox than switch back to Internet Explorer. Have been getting "scripts" messages occasionally - but this terrible slowness started suddenly 2 days ago.

Ερώτηση από rrhoppy 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από guigs 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

emails reply is very slow to change page so i can write a email

emails: my email address is coldbeer@fsmail.net. the problem i have is when i get a email and i want to reply i hit the write message button and then i have to wait up t… (διαβάστε περισσότερα)

emails: my email address is coldbeer@fsmail.net. the problem i have is when i get a email and i want to reply i hit the write message button and then i have to wait up to 2 minutes for the screen to change so i can write the message. how can i make this quicker please ta dave

Ερώτηση από mobilebar 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox eating ram - nom nom nom

This problem has been around forever but it seems to have been happening more and more. I live a life constantly restarting firefox because it eats a ton of ram. It does … (διαβάστε περισσότερα)

This problem has been around forever but it seems to have been happening more and more. I live a life constantly restarting firefox because it eats a ton of ram.

It does this on multiple computers. My computers are not shabby either. Right now i am running a fast i5 processor, new SSD drive and 32gigs of ram.

I typically have about 4-5 instances of Firefox running with around 10-20 total tabs open. Usually articles and stuff. And over the course of the day my firefox jumps to over 2gigs ram and starts to bog down my CPU and i have to close it a few times. - My only addons right now are All in one gestures at work and firegestures at home. - I have had clean installs and clean profiles - I have done some of the troubleshooting tips. I am an IT guy

Any idea what i can do to somehow have firefox release its memory. I think it crashed on me today while using Amazon.

Ερώτηση από dkth06 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox issues continue. Is there a fix?

Firefox locks up, Firefox Not Responding, Blue circle spins. I've done everything on the Troubleshooting page including reinstalling. No problem using another browser. … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox locks up, Firefox Not Responding, Blue circle spins.

I've done everything on the Troubleshooting page including reinstalling.

No problem using another browser. Help! I prefer Firefox!

Thank you in advance for your help.

Ερώτηση από melissalove 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why do I have to reloading Firefox because it locks up after the Mem Usage gets 700,000 to 1,000,000

It does this even though I electronically disconnect from the internet during the day & when I am sleeping .

Ερώτηση από J.L.Beitler 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox runs slow and freezes even though I have a decent computer.

I have a custom built computer with an AMD Phenom II X6 1040T, 16 GB of ram, Gigabyte GA-970A-D3, GTX 750 TI and my firefox runs very slow all the time. Videos that use f… (διαβάστε περισσότερα)

I have a custom built computer with an AMD Phenom II X6 1040T, 16 GB of ram, Gigabyte GA-970A-D3, GTX 750 TI and my firefox runs very slow all the time. Videos that use flash always jitter and flash crashes a lot. Firefox locks up and says not responding all the time. My hardware usage is never high during the situations. I have the newest flash and java. I have run multiple virus and malware scans on my computer. I have run firefox with no add ons and the same thing happens. Facebook also rarely loads, although this isn't a big deal to me just something that might help with diagnosis. I have no issues at all with google chrome. I would rather use firefox but I am out of guesses as to what is wrong. If anyone has any suggestions that I haven't tried I would be greatly appreciated.

Ερώτηση από lazyrocker666 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox freezes for 20 seconds when going from Outlook to Facebook for the first time in any session, then is okay.

The screen FREEZES, and my online clock stops when I click on the Bookmark for Facebook when leaving Outlook.com. Then Facebook connects, and the clock resets and restart… (διαβάστε περισσότερα)

The screen FREEZES, and my online clock stops when I click on the Bookmark for Facebook when leaving Outlook.com. Then Facebook connects, and the clock resets and restarts 20 seconds forwards.....how odd is this? Works fine at all other times and pages on the net, and with multiple tabs open.

Ερώτηση από Lewcee42 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashed and will not quit! Help!

I accepted a Java update tonight and shortly after, I was trying to close Firefox to restart and it wouldn't do anything. It closed but it is still running and will not f… (διαβάστε περισσότερα)

I accepted a Java update tonight and shortly after, I was trying to close Firefox to restart and it wouldn't do anything. It closed but it is still running and will not force quit. I cannot restart my computer, i keep getting the message that Firefox is open.

Ερώτηση από k2woman 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox slows then frequently messages "unresponsive scrip loading"

Never know when message may appear. Check box "stop" nothing happens. Check box "continue" nothing happens. Check box never ask again still happens. Have most add… (διαβάστε περισσότερα)

Never know when message may appear. Check box "stop" nothing happens. Check box "continue" nothing happens. Check box never ask again still happens. Have most add on non activated or ask to activate. Tried all different settings still happens,. Have Firefox version 39 which says is up to date.

Ερώτηση από MC400519 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν