Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

how can I go back to a previos session when restore previous session is gryed out

My granddaughter closed Firefox with the X and I lost all my tabs. I closed Firefox and then someone opened it by mistake. How can I go back a couple of sessions? I n… (διαβάστε περισσότερα)

My granddaughter closed Firefox with the X and I lost all my tabs. I closed Firefox and then someone opened it by mistake. How can I go back a couple of sessions? I need detailed instructions so I know exactly what files and folders to work with. Windows 10 and Firefox 63, just upgraded from 62.

Ερώτηση από MikeLP 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Stored session not be updated after close Firefox and return to the state last time.

Hi, currently I opened many tabs in Firefox with tree style tab. Recently I found that my session not restore to the point I closed it but the specific time. (In this ca… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, currently I opened many tabs in Firefox with tree style tab. Recently I found that my session not restore to the point I closed it but the specific time. (In this case, the session I close on 2020/03/12). For the tab I opened/closed after that seems not be stored. I also checked and found that the sessionstore.jsonlz4 was not updated. As my knowledge that this file should be removed when Firefox executed but it seems not. I may wish to ask if there is any solution to fix this problem while keep my current open tabs. Thanks for the help.

Ερώτηση από Black Cat 7 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why Can't I Restore Previous Tabs Like Google Chrome

With chrome I can easily restore previous session of tabs (27 in this case - image is attached). But with firefox, I only get once chance to restore the tabs using the "r… (διαβάστε περισσότερα)

With chrome I can easily restore previous session of tabs (27 in this case - image is attached).

But with firefox, I only get once chance to restore the tabs using the "restore previous session" button. If you click somewhere else once, you have to go hunting through your history, And if you had any tabs opened that you didnt visit yesterday, they dont even show up in the history.

Extremely frustrating, Really wish firefox was more like chrome in this aspect.

Ερώτηση από satbal 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Restore previous session does not work anymore (version 62)

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-restore-my-tabs-last-time#w_restore-the-previous-session-every-time-you-open-firefox The option to restore previous session … (διαβάστε περισσότερα)

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-restore-my-tabs-last-time#w_restore-the-previous-session-every-time-you-open-firefox

The option to restore previous session on start up does not work now. Firefox asks to close all the tabs and loads homepage on startup.

Ερώτηση από Filip373 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox opens with multiple past webpages accessed

When I open Firefox 22 recently pages open. I have tried closing all at once and one at a time, but still happening. And I can't type new web address into toolbar. … (διαβάστε περισσότερα)

When I open Firefox 22 recently pages open. I have tried closing all at once and one at a time, but still happening. And I can't type new web address into toolbar.

Ερώτηση από bmarsh1048 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I restore tabs session from last upgrade instead of current session?

After my virus checker interrupted Firefox as it was opening (to remove a "telemetry" add-on or something), I reopened Firefox to find it would now only restore three of … (διαβάστε περισσότερα)

After my virus checker interrupted Firefox as it was opening (to remove a "telemetry" add-on or something), I reopened Firefox to find it would now only restore three of the ten windows from the previous session.

Obviously I would like to get back those other windows if possible. After some fiddling around, I opened my "sessionstore-backups" folder and discovered both the "recovery.jsonlz4" and "previous.jsonlz4" files contained the recent incomplete session rather than the older one I wanted.

I figure my last hope at recovering some of my lost tabs is the file "upgrade.jsonlz4-20180830143136". Am I right in thinking it can be used as a restore point? I have tried renaming it to "recovery.jsonlz4" while deleting the more recent "recovery.jsonlz4". Yet for some strange reason, when I restart Firefox it keeps going back to the deleted recent session file.

I have been copying the more recent "recovery.jsonlz4" to my Data drive before deleting it from "sessionstore-backups" - could that be causing the problem? It's in the Recycle Bin too. I'm just reluctant to delete it entirely.

In short: Why does Firefox keep restoring a session I've deleted? How can I make it restore the older upgrade file?

Ερώτηση από eyelash 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

FF 64-bit v.62.0.2 update dumped all my tabs - 5 windows, many tabs. How can I recover them from AppData?

Upgrade v.62.0.2 dumped a few hundred tabs open in 5 different windows and for some reason did not to offer to "Restore previous session" despite its having been selected… (διαβάστε περισσότερα)

Upgrade v.62.0.2 dumped a few hundred tabs open in 5 different windows and for some reason did not to offer to "Restore previous session" despite its having been selected in Options > General. It has worked fine for months until this edition.

Fortunately I've got OneTab's option available but I haven't need it and the last save is several months old. It seems to me that "Restore previous session" being a basic function in OPTIONS should have necessitated its operational validation before release of this FF version.

Is there any file such as Roaming>Mozilla>Firefox>Profiles>[default profile].default/places.sqlite that contains a record of all tabs?

Ερώτηση από jfl97 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Tab session restores as bookmark, not last session

My internet slows down and I keeping a website is slowing your browser down messages, so to fix this temporarly I press the start button to power it off. When I start up … (διαβάστε περισσότερα)

My internet slows down and I keeping a website is slowing your browser down messages, so to fix this temporarly I press the start button to power it off. When I start up firefox again it asks me if I wan't to restore my last session, but sometimes the session is restored in the state of an old bookmark and not my last session.

Tabs I had open are gone, tabs I closed are restored, because they were bookmarked. I've deleted the bookmark but I continue to have this problem how do I fix this.

Ερώτηση από themooglemaster 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από themooglemaster 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Is this punishment for doing an update?

After doing an update it would have been nice to receive a notification to let me know that I should restart the browser but instead I am being prevented from opening a l… (διαβάστε περισσότερα)

After doing an update it would have been nice to receive a notification to let me know that I should restart the browser but instead I am being prevented from opening a link in a new tab just because I have updated the browser among other things in the background. This is will only serve to discourage me from doing an update while I'm using the browser. Now it says that I could have restored the session but as you tell by the little purple mask in the top right corner of the image I've uploaded- I was using the browser in Private-mode so that won't happen and I will get a "Firefox is having trouble restoring your tabs" message if I did a reboot. I had typed whole bunch of stuff in one tab and I had ended up loosing that because I couldn't open a link in a new tab (using Ctrl+left-Click). Now even if a person isn't in Private-mode there are still plenty of reasons for not doing a reboot right after an update like it's possible that a person has to wait for internet access forcing a reboot like this will only make people curse the developers. In my case obviously I was in a private session and I wanted to finish working on something before doing a reboot and in the mean time I should be able to use the browser normally like would be able to use it if I hadn't done an update. In short people shouldn't be prevented from opening a link in new tab just because they've updated the browser. That should go without saying.

Just to mess with the user there's a nice little cartoon on the left with an unplugged extension cord.

Ερώτηση από faax 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox not restoring previous session after a Windows 10 crash

I had a Windows 10 crash. When I relaunched Firefox, it updated me with old tabs. When I checked sesionstore-backups, I found that my previous.js and recovery.js date b… (διαβάστε περισσότερα)

I had a Windows 10 crash. When I relaunched Firefox, it updated me with old tabs. When I checked sesionstore-backups, I found that my previous.js and recovery.js date back to 2017. Nothing I do seems to lead to their being updated.

Oddly enough, the tabs restored were not from 2017 but from earlier this month, probably when I last rebooted my PC. Two files in the profile have been updated:

upgrade.jsonlz4-20200403064753 on 4/7/2020 recovery.baklz4 in real time.

So, my two questions are: 1) Going forward, can I rename recovery.bklz4 to previous.jsnolz4 and use that to restore my previous session? 2) is there any way within Firefox to manually force it to update previous.jsnolz4

Ερώτηση από abossy 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

The menu does not have a Restore previous session tab.

I left the tab open and shut down the computer and log on again, but the tabs disappeared, and when I close the tabs at once, the button to restore the previous session c… (διαβάστε περισσότερα)

I left the tab open and shut down the computer and log on again, but the tabs disappeared, and when I close the tabs at once, the button to restore the previous session comes out as soon as I turn on Firefox. So I tried to try to find out how to restore the previous session, search for it and let Mozilla know how to do it, but it does not fit my Firefox. I'm up-to-date but I do not know if the version is different. This is because there is no version in the explanation. First of all, if you click on the menu, you can not see the tab for restoring the previous session. Also, when the session is restored, there is no match for my case, and there is no last window and tab view when launching Firefox in the General panel in Settings. Once I have found all the fixes in my Firefox configuration, I have checked the old panel under the start page in the General panel, and I left it in my history. Cookies and site data are also available until the expiration date. No, it was already there. But the tabs disappeared. As a result of my thought, I deleted the entire visit record in the morning. I've kept tabs on Firefox ever since. But I do not think it would be a problem if I deleted my records. This is because the closed tabs are recorded as soon as the tabs are closed even if the history is deleted. I've looked into the add-on to see if there are apps that revert closed tabs, but nothing I thought of. What I'm saying is that Mozilla support is different from the latest version of Firefox. Therefore, other users are uncomfortable and uncomfortable. Also, I want to know why the closed tabs did not reopen as I said so far. And how do I know if I can revert closed tabs back to normal? I have a long question, but please answer it in detail. I do not know how to speak English. There may be awkward sentences, but I hope you understand. request.

Ερώτηση από ziogod 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

No selection to restore previous session after new download of FF

I downloaded a new version of FireFox and tried to quit FireFox normally. It didn't quit so I ForceQuit it. When I brought it back up, the selection to Restore Previous S… (διαβάστε περισσότερα)

I downloaded a new version of FireFox and tried to quit FireFox normally. It didn't quit so I ForceQuit it. When I brought it back up, the selection to Restore Previous Session was grayed out. I am running OS X High Sierra.

Specifically, I tried to quit FireFox normally, then I ran a Time Machine Backup and when that was done, I Force Quit FireFox. Upon trying to bring up FireFox at this point was when the selection to Restore Previous Session was grayed out.

Can you please tell me where any back up session files are and what I would need to do to restore my prior sessions to FireFox. Since I was doing a Time Machine backup, I may be able to look there as well.

Thank you in advance for your help.

Ερώτηση από Curleyhead 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I open firefox it tries to restore my previous session. A tab from my previous session causes firefox to crash, meaning I am unable to open firefox at all

I can't get into the settings as it crashes as soon as it opens. I can't close the windows when it opens. I can't do anything that would involve running my computer as an… (διαβάστε περισσότερα)

I can't get into the settings as it crashes as soon as it opens. I can't close the windows when it opens. I can't do anything that would involve running my computer as an administrator as this is a work computer. Any suggestions?

Ερώτηση από sam1859 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

All my tabs are gone

Hi When I was browsing I clicked "close" option by a mistake and after re-opening firefox all my tabs are gone already I set it up a while ago to always keep them save af… (διαβάστε περισσότερα)

Hi

When I was browsing I clicked "close" option by a mistake and after re-opening firefox all my tabs are gone already I set it up a while ago to always keep them save after closing browser, but now it didnt work and any of community solutions didnt helped me.

Ερώτηση από buhtabarahta 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When Firefox restores tabs from a session that closed out, it restores tabs from days before.

When I reload Firefox after my computer crashes or freezes and needs to be restarted, Firefox will offer to restore my previous session. Half the time it works perfectly… (διαβάστε περισσότερα)

When I reload Firefox after my computer crashes or freezes and needs to be restarted, Firefox will offer to restore my previous session. Half the time it works perfectly, but the other half it loads tabs from almost a week prior. There does not appear to be any rhyme or reason as to why one happens over the other.

Ερώτηση από charwood12 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

the list of tabs does not update when i shut down my pc after browsing and restart it and start firefox and the old list of tabs is still displayed in restore t

the list of tabs does not update when i shut down my pc after browsing and restart it and start firefox and the old list of tabs is still displayed in restore tabs sectio… (διαβάστε περισσότερα)

the list of tabs does not update when i shut down my pc after browsing and restart it and start firefox and the old list of tabs is still displayed in restore tabs section.

Ερώτηση από ms7.umar185 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 μήνες πριν