Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't restore previous session - lost all of my open tabs

I have the most recent version of Firefox (29, I think) and when I just went to open my browser, my previous tabs were all gone. I have opened Firefox at least twice sin… (διαβάστε περισσότερα)

I have the most recent version of Firefox (29, I think) and when I just went to open my browser, my previous tabs were all gone. I have opened Firefox at least twice since I updated to the latest version and everything has been fine. The option to 'Restore previous session' is greyed out. I have tried going to the sessionstore.js and click on 'Previous Sessions' but it was empty. I tried to go into this folder again and received the follow error:

Script: c:\users\(name)\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\goa9m6ih.default\sessionstore.js Line: 1 Char: 11 Error: Expected ';' Code: 800A03EC Source: Microsoft JScript compilation error

I had about 20 tabs open and am just sick that I lost them all. The startup for FF is still set to 'Use my tabs from previous session'. Help!

Ερώτηση από andirobinson 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AOK1 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Browser crashed, sessions lost, manager won't restore; Help!

57.0.4 Browser crashed, Recently closed tabs and Recently closed windows are gone, blindsided by the updated FF version. I installed a new Mysession manager plugin but th… (διαβάστε περισσότερα)

57.0.4 Browser crashed, Recently closed tabs and Recently closed windows are gone, blindsided by the updated FF version. I installed a new Mysession manager plugin but that doesn't restore the ones I lost. Where are the old sessions stored and how can I restore them? The browser is not offering that function any longer! Please understand I'm not a developer or programmer and complex solutions don't work for me.

Ερώτηση από germeten 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

sessionstore.js is not created

After I've installed Firefox 29.01, my tabs and windows from the previous season is not restored. In addition "ctrl+shift+T" hotkey is not bringing back the closed tabs. … (διαβάστε περισσότερα)

After I've installed Firefox 29.01, my tabs and windows from the previous season is not restored. In addition "ctrl+shift+T" hotkey is not bringing back the closed tabs.

Under Options/General "Show my tabs and windows from last time" is selected. Options/Privacy/History is set to "Remember History" Under about:config, "browser.sessionstore.restore_on_demand" is set to "true"

I tried to uninstall and reinstall Firefox 29.01 and 30 beta 6. Same results. I installed no extensions during these trials.

When I check my profile folder, I see that sessionstore.js or sessionstore.bak are not created, neither while Firefox is running nor after I exit. I have tried with a new profile as well. Same problem with both profiles.

Ερώτηση από tavanbos 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Wim van Iersel 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My previous session gets automatically restored when I open Firefox and I want to make it stop, but do not know how.

Firefox 39.0 just installed on my computer and now every time I close out of firefox and then open it again my previous session comes back up automatically. This has not… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 39.0 just installed on my computer and now every time I close out of firefox and then open it again my previous session comes back up automatically. This has not happened previously and I do not think that I changed any setting to get it to do this. How do I get Firefox to stop opening up my previous session?

Ερώτηση από curtdog713 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 60.0.2 (Mac) repeatedly opens to 'can't restore previous session', but restores after selecting 'restore previous tabs'.

Since the last update, Firefox almost always opens to a 'can't restore previous', but restores correctly after selecting 'restore previous tabs.' Also occurs with add-on… (διαβάστε περισσότερα)

Since the last update, Firefox almost always opens to a 'can't restore previous', but restores correctly after selecting 'restore previous tabs.' Also occurs with add-on's disabled.

Typically, browser screen flashes for a second on start-up, quickly closes and then reopens with the error message described above.

Only other programs resident are Onedrive, Avast (free version), Malware Bytes (free version).

Ερώτηση από Offidano 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από user1504726 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do i restore tabs from the session previous to the previous session?

Hi there I had a Firefox session of 30 tabs open this morning, some running for several weeks. When restarting I opened the main home page plus a page about darts (which … (διαβάστε περισσότερα)

Hi there I had a Firefox session of 30 tabs open this morning, some running for several weeks. When restarting I opened the main home page plus a page about darts (which i dont even like) - and accidentally closed it again before restoring the session.

Upon reopening and attempting the usual 'restore previous session' it now thinks the previous session is the one with just the homepage and the darts story - not my orignial 30 tabs. 

How do I restore the 30 tabs!? Surely there must be a way. I'm not very firefox savy so haven't tried renaming files etc.

Please help F

Ερώτηση από fredj000 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox automatically restores my previous session even if I close the browser or shut down. How do I restore so it opens with the homepage?

The default page is set to the home page yet everytime i close and reopen it restores my last session.

Ερώτηση από wtfbrotha36 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox launches with restore session and other issues - multiple users

Since updating to 58.2 over 40 of my users are all expericing the same multiple issues. Firefox always launches with "Sorry, We're having trouble getting your pages back.… (διαβάστε περισσότερα)

Since updating to 58.2 over 40 of my users are all expericing the same multiple issues.

Firefox always launches with "Sorry, We're having trouble getting your pages back." even when closing properly and having no other tabs open. (Setting the privacy options as custom and selecting "Clear history when Firefox closes" has solved this issue but it's not ideal for the workplace, users like to have their history.

Firefox is slow and sluggish and often freezes.

If you close firefox and try to launch it again a few seconds later then it wont launch because there's still a version in the background trying to close which can take up to 20 seconds.

The bookmarks toolbar is always hidden on launch. You have to right click and show toolbar to retrieve it everytime.

Because of these issues I've had to put everyone on chrome however I'd really like to get to the bottom of them all to revert back to Firefox.

Thanks

Ερώτηση από ac_cloud 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Lost tabs that i had open, laptop crashed.. Cannot find the tabs anywere. Please help!!

Hi there, I had a number of tabs, maybe 40-50 open on my Mozilla browser and then a combination of the computer crashing and the update meant that the next time i restart… (διαβάστε περισσότερα)

Hi there,

I had a number of tabs, maybe 40-50 open on my Mozilla browser and then a combination of the computer crashing and the update meant that the next time i restarted firefox, it didnt give me the option to restore my previous session. I have done updates before/laptop has crashed before and it has been fine.

Ive gone to the History tab.. And there is nothing.. Only has a history of what i have done today.

I have looked on your troubleshooting page, gone to the folder which has sessionbackup but there is nothing there (apart from what it has saved today)

I dont understand how this can be. Please, please help me. Would you be able to advise me on where to look or how to restore the tabs? Is there somewhere that i can go in windows maybe? Please, there are some articles, websites, that are incredibly important to me and I really like to restore them if at all possible.

If there is any way in which you can help/advise: I would be most grateful.

Ερώτηση από curtman2011 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My restore session is blank and cant get my previous tabs back.

My laptop crashed and upon the restart when i opened firefox the restore session page was blank and would not let me do anything so i left it open and opened other tabs b… (διαβάστε περισσότερα)

My laptop crashed and upon the restart when i opened firefox the restore session page was blank and would not let me do anything so i left it open and opened other tabs but how do i get the tabs from my previous session.

Ερώτηση από aidansouth 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

"Restore Previous Session" isn't working.

I just re-opened Firefox after closing it with several dozen tabs open, and it made no apparent effort to bring them back. The traditional button has not appeared, and t… (διαβάστε περισσότερα)

I just re-opened Firefox after closing it with several dozen tabs open, and it made no apparent effort to bring them back. The traditional button has not appeared, and the option to do so under "History" is greyed out. A previous answer pointed me to the "profile folder", but I have no idea how to do anything useful there, and anyway, there's no "sessionstore.js" that I can see. Or is that the problem, somehow?

Ερώτηση από Cas_Warner 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

where the #@%!# are my tabs?

1) Kept getting bugged to "update FF ASAP" ... so I did (to 52.6.0 ESR) 2) After Update installed, some freaky popup "...choose either Safe mode or Refresh" 3) Chose "… (διαβάστε περισσότερα)

1) Kept getting bugged to "update FF ASAP" ... so I did (to 52.6.0 ESR) 2) After Update installed, some freaky popup "...choose either Safe mode or Refresh" 3) Chose "Refresh" & re-started FF (yet again!) 4) Now I have NO CLUE about the 14 Tabs that existed & were perfectly accessible BEFORE all of the above. 5) RESTORE window shows NO TABS whatsoever (although it suggests I "Click on one..." that I may think is problematic) 6) HISTORY has those 14 tabs/URL's BURIED SOMEWHERE among the hundreds of other URL's I've since visited & closed

                   ### MY QUESTIONS ###

7) HOW can I now reconstruct those 14 Tabs now Disappeared? 8) WHY am I feeling like a complete IDIOT for having done the "right thing" and Updated FF on my computer?????

Any Helpful and Relevant suggestions, anyone?

Ερώτηση από jerswing 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox forces a restart and says it will restore tabs. It does not. Restore previous session option under menu is always grayed out.

Restore option is also grayed out in preferences. There is no way to restore tabs and it lies when it says it will restore them after the forced reboot. It virtually de… (διαβάστε περισσότερα)

Restore option is also grayed out in preferences. There is no way to restore tabs and it lies when it says it will restore them after the forced reboot. It virtually destroys al my work configuring multiple windows on a frequent ( at least monthly) basis. It appears all information about restoring tabs or sessions is obsolete.

Ερώτηση από singogli123 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Scott.Starker 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Sessions backed up in Session Manager are out-of-date.

Lately, when I have reopened Firefox, the tabs in my sessions have been out-of-date by a day or more. The same is true for every other backup session. I have Firefox 50.… (διαβάστε περισσότερα)

Lately, when I have reopened Firefox, the tabs in my sessions have been out-of-date by a day or more. The same is true for every other backup session.

I have Firefox 50.0.2 on Windows 10. Firefox was closed normally. Session Manager has been set to create a new backup every 10 minutes.

Another new issue is session restore reopening every tab at the start of my session instead of opening them only when the tab is accessed, as was the case previously. Is there any way to disable this feature?

Ερώτηση από aoc445 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από John99 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How to disable sessionstore

Hello, I want to disable session store due to huge amount of data written on my SSD. I tried all suggestions from the other threds, such as: browser.sessionstore.max_wind… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

I want to disable session store due to huge amount of data written on my SSD.

I tried all suggestions from the other threds, such as:

browser.sessionstore.max_windows_undo 0 browser.sessionstore.max_tabs_undo 0 and other preferences... I also tried to find "user" file in profile folder, but the file is not there.

Any other idea?

Thank you.

Ερώτηση από Carlos- 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I lost my tabs without crash. I need to get them back.

I just closed Firefox and open again ( click Mozilla Firefox ) and then I was surprised. I just saw the home page. Mozilla didn't say me anything about crash etc.. I use … (διαβάστε περισσότερα)

I just closed Firefox and open again ( click Mozilla Firefox ) and then I was surprised. I just saw the home page. Mozilla didn't say me anything about crash etc.. I use this browser with selected preference (show my windows and tabs from last time) for months. However this thing happened for the first time. This happened about one hour ago. I looked a lot but I didn't find any solution or a program. Please help me how I can solve this problem. I lost about 600 tabs :/

Ερώτηση από RETKO 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox dropping sessions - running out of space?

This has been going on for a few months, but I have a strange bug where Firefox will start instantly closing sessions. If I clear my cookies it will fix the issue tempora… (διαβάστε περισσότερα)

This has been going on for a few months, but I have a strange bug where Firefox will start instantly closing sessions. If I clear my cookies it will fix the issue temporarily, but a couple days later it will come back. It's almost like it's running out of space in one of my local .sqlite caches. I've particularly noticed that this happens for a specific domain where I regularly access lots of subdomains (100+ subdomains of a single domain) - it might be coincidental, but I thought that there might be some single-domain cookie storage limit, but from what I've read that limit should be very large and none of the stored cookies are very large and I don't seem to be having this issue in Chrome which - as far as I can tell - has the same single-domain cookie storage limit. Is there a limit to the number of cookies that it will store for a single domain (across subdomains)? Any insight would be much appreciated!

Ερώτηση από benjamin247 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

No matter what I do, I can't set it so my tabs restore from the last session. I tried everything. Please help.

I went through all the help files, did everything recommended. All I get is my home tab. This is a new problem, can't find a way to fix it.

Ερώτηση από gracemi 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

when mozila starts it doesnt display my homepage and shows the last opened website even when i have set it in the settings.

i went into options and in options in general there is the setting of "when firefox starts:" "show my homepage" which i have selected and than there "show a blank page"an… (διαβάστε περισσότερα)

i went into options and in options in general there is the setting of "when firefox starts:" "show my homepage" which i have selected and than there "show a blank page"and "show the window and tab last opened". even though i have selected open my hompage it opens the last opened window and tab.

Ερώτηση από MohammodRahim 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 έτη πριν