Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't restore previous session - lost all of my open tabs

I have the most recent version of Firefox (29, I think) and when I just went to open my browser, my previous tabs were all gone. I have opened Firefox at least twice sin… (διαβάστε περισσότερα)

I have the most recent version of Firefox (29, I think) and when I just went to open my browser, my previous tabs were all gone. I have opened Firefox at least twice since I updated to the latest version and everything has been fine. The option to 'Restore previous session' is greyed out. I have tried going to the sessionstore.js and click on 'Previous Sessions' but it was empty. I tried to go into this folder again and received the follow error:

Script: c:\users\(name)\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\goa9m6ih.default\sessionstore.js Line: 1 Char: 11 Error: Expected ';' Code: 800A03EC Source: Microsoft JScript compilation error

I had about 20 tabs open and am just sick that I lost them all. The startup for FF is still set to 'Use my tabs from previous session'. Help!

Ερώτηση από andirobinson 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AOK1 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Not able to restore previous session

Firefox became unresponsive and I closed the program. Upon reopening it, I could not restore my previous session like I normally can. This only happened a few minutes ag… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox became unresponsive and I closed the program. Upon reopening it, I could not restore my previous session like I normally can. This only happened a few minutes ago.

I've have two files that I found in the Firefox folder sessionstore-backups (BAKLZ4 file and JSONLZ4 file) if you need them.

Ερώτηση από mrud 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox doesn't restore previous session tabs

I'm using Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0 When I click on the red button and the i reopen firefox, it doesn't restore t… (διαβάστε περισσότερα)

I'm using Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0 When I click on the red button and the i reopen firefox, it doesn't restore the previous tabs. I also check all the hints written here https://support.mozilla.org/it/questions/1084632. And now I cannot click on history/restore previous session but only restore closed tabs

Ερώτηση από vortagor 4 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Crashing, and restored session missing some tabs that were open.

I happen to get frequent crashes of Firefox. It may have to do with having many tabs opens at once. (Maybe 150 or more). Is there a way you can verify if too many open t… (διαβάστε περισσότερα)

I happen to get frequent crashes of Firefox.

It may have to do with having many tabs opens at once. (Maybe 150 or more). Is there a way you can verify if too many open tabs is causing crashes?

Then when I restart, and indicate to Firefox to do a restore, many times I will find that new tabs recently opened are not all restored.

Likewise, when I delete tabs, many times on a restore those 'deleted' tabs are 'restored' also!

I have tried to go though the tabs to delete them, thinking that fewer tabs might mean less crashes. But I have given up on that seeing that I often crash in the midst of doing deletions.

It's like a going in a circle.

Ερώτηση από mnalep 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από mnalep 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Show my windows and tabs from last time option doesn't save / not working.

I switch to: "Show my windows and tabs from last time" when Firefox starts. This option is offered on Firefox General/Options page. "Show my windows and tabs from last t… (διαβάστε περισσότερα)

I switch to: "Show my windows and tabs from last time" when Firefox starts. This option is offered on Firefox General/Options page. "Show my windows and tabs from last time doesn't work". The "Firefox default page" appears instead. I do not want the default page & I did not pick it. I have been using Firefox for years & never had this problem before. Please help.

Ερώτηση από jjanvil 3 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox not updating sessionstore-backups files; restores outdated session

Whenever I restart Firefox (or it crashes), the restored tabs are out of date, sometimes by several days. As far as I can tell, FF is only updating the files in [myprofi… (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I restart Firefox (or it crashes), the restored tabs are out of date, sometimes by several days. As far as I can tell, FF is only updating the files in [myprofile]\sessionstore-backups when I restart the browser. At this moment (about 22:00 local time) recovery.js and recovery.bak haven't been updated since yesterday at 11:51 (over 34 hours). That's when I restarted FF to allow an extension to update.

In about:config, all the browser.sessionstore.* values except upgradeBackup.latestBuildID are set to default. In particular, browser.sessionstore.interval = 15000.

I recently updated to 46.0, but this problem existed before the update and has continued.

Ερώτηση από jjjdavidson 4 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Restore session saves login token

When I close Firefox and open it again I am no longer logged into my Google account as is normal (I ask that my login information not be saved). However if I use the rest… (διαβάστε περισσότερα)

When I close Firefox and open it again I am no longer logged into my Google account as is normal (I ask that my login information not be saved). However if I use the restore previous session option then I am logged back into my Google accounts. Why is the login token not expired on closing, and is still valid after restoring a previous session?

This happens even when disabling all add-ons.

Ερώτηση από Belliger 4 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Tabs don't reopen to where they were when closed. And it is checked off in option, general.

Works fine with my desktop, but not with Lenovo Yoga2. Every time i close out when it reopens only reopens my home page not my previous tabs.

Ερώτηση από propaniac 2 έτη πριν

Απάντηση από propaniac 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Browser crashed, sessions lost, manager won't restore; Help!

57.0.4 Browser crashed, Recently closed tabs and Recently closed windows are gone, blindsided by the updated FF version. I installed a new Mysession manager plugin but th… (διαβάστε περισσότερα)

57.0.4 Browser crashed, Recently closed tabs and Recently closed windows are gone, blindsided by the updated FF version. I installed a new Mysession manager plugin but that doesn't restore the ones I lost. Where are the old sessions stored and how can I restore them? The browser is not offering that function any longer! Please understand I'm not a developer or programmer and complex solutions don't work for me.

Ερώτηση από germeten 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

sessionstore.js is not created

After I've installed Firefox 29.01, my tabs and windows from the previous season is not restored. In addition "ctrl+shift+T" hotkey is not bringing back the closed tabs. … (διαβάστε περισσότερα)

After I've installed Firefox 29.01, my tabs and windows from the previous season is not restored. In addition "ctrl+shift+T" hotkey is not bringing back the closed tabs.

Under Options/General "Show my tabs and windows from last time" is selected. Options/Privacy/History is set to "Remember History" Under about:config, "browser.sessionstore.restore_on_demand" is set to "true"

I tried to uninstall and reinstall Firefox 29.01 and 30 beta 6. Same results. I installed no extensions during these trials.

When I check my profile folder, I see that sessionstore.js or sessionstore.bak are not created, neither while Firefox is running nor after I exit. I have tried with a new profile as well. Same problem with both profiles.

Ερώτηση από tavanbos 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Wim van Iersel 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 36 does not save my session

Hello everyone, the last two days firefox 36 does not load or save (I cannot understand) my session. I can see that the sessionstore.js is not empty, the option from the… (διαβάστε περισσότερα)

Hello everyone,

the last two days firefox 36 does not load or save (I cannot understand) my session. I can see that the sessionstore.js is not empty, the option from the preferences to show my windows and tabs from last time. And I tried to change the options from about:config regarding the sessionstore variables. Can someone help me figure out what is wrong with my browser. I am using Ubuntu 14.04 LTS 64 bit

thanks, Haris

Ερώτηση από haorfani 5 έτη πριν

Απάντηση από haorfani 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"Restore previous session" sometimes only restore partial Tabs and Windows.

Hi guys, I'm a desktop Firefox user for many years now and am currently using version 39 on Windows 8. I realized on some rare occasion (10% of less of the time), the "R… (διαβάστε περισσότερα)

Hi guys, I'm a desktop Firefox user for many years now and am currently using version 39 on Windows 8.

I realized on some rare occasion (10% of less of the time), the "Restore previous session" button only partially restore the Tabs and Windows from my previous session.

For example, normally I have at least 4 windows of Firefox opened (each window having 10 Tabs say for example). To rephrase it, it's basically 40 Tabs spread on 4 separate Firefox windows. Now usually when I end my session and restore it the next time, 90% of the time all 4 windows (and 40 Tabs) will comes back.

But on rare occasions, one of the window will not every come back. Meaning only 3 windows comes back. The other window with all it's Tabs will be gone.

I find it quite strange. It had happened to me before on slightly older version of Firefox and windows 7.

Even though it happened not very often but it's kind of a problem because one of the window might contain really useful Tabs.

I would appreciate if anyone with any ideas or suggestions would kindly come forward and share it with me. Thank you so much !

Ερώτηση από Kakikukeko 5 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"Show my windows and tabs from last time" not working

I have "show my windows and tabs from last time" selected, but when I close Firefox and then re-open it, it doesn't do it. I'm working on a PC with Windows 7 and Firefox… (διαβάστε περισσότερα)

I have "show my windows and tabs from last time" selected, but when I close Firefox and then re-open it, it doesn't do it. I'm working on a PC with Windows 7 and Firefox 44.0. Any help greatly appreciated!

Ερώτηση από Queenmab100 4 έτη πριν

Απάντηση από Queenmab100 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I try to restore tabs from sessionstore-backups they don't work. Any solution?

This morning when I opened Firefox, instead of opening my many windows and tabs from my previous session as usual it opened only my homepage. There was some message about… (διαβάστε περισσότερα)

This morning when I opened Firefox, instead of opening my many windows and tabs from my previous session as usual it opened only my homepage. There was some message about it having difficulty and suggesting I do a reset of Firefox, which I wasn't interested in doing. I didn't pay it much mind at the time.

I am running Windows 10 Pro 64-bit with latest updates on a Desktop computer and I use Windows File History backup system to backup the sessionstore-backups folder of my profile, among others.

However, when I tried to replace sessionstore.jsonlz4 with a renamed recovery.jsonlz4 or similar from any of my many backups (after quitting Firefox), when I reopened Firefox it just opened my home page. The files are about 113 KB. I tried replacing sessionstore.jsonlz4 with one of the much smaller files from today's browsing and they worked ok.

I wasn't allowed to attach one of the files here.

I'm a bit peeved as it seems I've lost all my windows and tabs, and I thought I'd protected myself against that eventuality, at least in such an apparently simple and mild mishap.

Any suggestions on getting my tabs back?

Thanks, Paul

Ερώτηση από paullmajor 2 έτη πριν

Απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 60 does not respect "When Firefox starts" setting - it always starts by "Show your windows and tabs from last time", I have "Show a blank page" selected

I have tried changing the selection and closing Firefox. Then changing it back and closing Firefox. My selection always shows correctly (the last selection I made) on i… (διαβάστε περισσότερα)

I have tried changing the selection and closing Firefox. Then changing it back and closing Firefox. My selection always shows correctly (the last selection I made) on in the "Options-General" page, but Firefox always starts as if "Show your windows and tabs from last time" is selected, regardless of the option chosen. Thanks in advance!

Ερώτηση από RandyHintz 2 έτη πριν

Απάντηση από RandyHintz 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

restore session set but not working

i tried to set firefox** to show restore session as I login but it does not and is NOT a high-lighted option in history either please help ** following instructions poste… (διαβάστε περισσότερα)

i tried to set firefox** to show restore session as I login but it does not and is NOT a high-lighted option in history either please help

** following instructions posted in firefox help "show my windows and tabs from last time" in options

Ερώτηση από crispy41 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από crispy41 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When firefox starts, it does not remember tabs from previous session

As the question states, with this newest iteration of Firefox, tabs from a previous session will not reload in my browser. I have checked the option that says "When Firef… (διαβάστε περισσότερα)

As the question states, with this newest iteration of Firefox, tabs from a previous session will not reload in my browser. I have checked the option that says "When Firefox starts: show tabs and windows from last time". Also, I've toggled FF to remember my browser history. Anyone else having this problem?

Ερώτηση από pjlmac 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

instead of opening a new blank window firefox opens 65 tabs from a couple of years ago

usually firefox remembers my windows and tabs from the previous session. sometimes instead it will open a very old window from about 2 years ago that has 65 tabs in it. s… (διαβάστε περισσότερα)

usually firefox remembers my windows and tabs from the previous session. sometimes instead it will open a very old window from about 2 years ago that has 65 tabs in it. sometimes these are appended before the previous session's tabs. kind of unwieldly. this old window also opens when i choose new window from the file menu. to open a new blank window i have have to tear off a new blank tab.

Ερώτηση από ddv340 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 44.0.2 refusing to commit startup options settings, reverting back to homepage on startup

I have tried every trick I know to get Firefox 44.0.2 to remember my options setting to "Show my windows and tabs from last time", however it keeps reverting back to "Sho… (διαβάστε περισσότερα)

I have tried every trick I know to get Firefox 44.0.2 to remember my options setting to "Show my windows and tabs from last time", however it keeps reverting back to "Show my homepage". Any suggestions and/or tips would be appreciated.

Ερώτηση από J. King 4 έτη πριν

Απάντηση από J. King 4 έτη πριν