Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Embedded Youtube videos do not work

I am running Firefox 52.9.0 (32-bit), Win XP PRO SP3 on several computers and only my desktop has this problem. Youtube videos embedded in other pages do not work and on… (διαβάστε περισσότερα)

I am running Firefox 52.9.0 (32-bit), Win XP PRO SP3 on several computers and only my desktop has this problem.

Youtube videos embedded in other pages do not work and only blank space is displayed but if I go to Youtube the videos play correctly. This only happens in one computer. In other computers running same Firefox 52.9.0 (32-bit), Win XP PRO SP3 this problem does not happen.

I guess it might be some configuration problem.

Ερώτηση από sail33 1 έτος πριν

Απάντηση από sail33 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Custom css

Hello! I have problems creating my own CSS style. Most of the changes were applied by the browser through userChrome.css and userContent.css, but those elements that use … (διαβάστε περισσότερα)

Hello! I have problems creating my own CSS style. Most of the changes were applied by the browser through userChrome.css and userContent.css, but those elements that use common.css ignore it. What to do in my case?

Ερώτηση από omanski 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

where did my addons go

I have three addons installed. I can see and use them from the address bar. However if I click tool/addons every category (extension, themes, plugins)is empty. Where did … (διαβάστε περισσότερα)

I have three addons installed. I can see and use them from the address bar. However if I click tool/addons every category (extension, themes, plugins)is empty. Where did they go?

Ερώτηση από jdevlin 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My theme won't stay enabled

Since the update to version 66, my themes won't stay enabled, no matter which one I choose. I've tried uninstalling and reinstalling the themes, (restarting firefox in be… (διαβάστε περισσότερα)

Since the update to version 66, my themes won't stay enabled, no matter which one I choose. I've tried uninstalling and reinstalling the themes, (restarting firefox in between), redownloading and installing firefox itself...all to no avail. It reverts to the default theme when it finishes loading, no matter what I do. I can re-enable it manually...and, here's the odd part, it shows while firefox is loading! Anytime firefox is started, this happens, and it doesn't seem to matter what them I select. When I close firefox, it disables itself.

Ερώτηση από Meowwl 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Close, Minimize and Restore Down buttons have disappeared... ?

Dose anyone know why the buttons for the Close, Minimize and Restore Down commands have disappeared from the top right corner of my Firefox window? Although, hovering ove… (διαβάστε περισσότερα)

Dose anyone know why the buttons for the Close, Minimize and Restore Down commands have disappeared from the top right corner of my Firefox window? Although, hovering over the area will still show the names of them. I am using it on a Toshiba laptop running Windows 7 Home Premium. Thanks in advance for any help.

As the Firefox window is loading in, the boxes and their names are visible for a second, and then they disappear. This issue showed up after I installed an update for Firefox. There was no problem before that, and I have this problem only in the Firefox window. All other windows display the boxes and their names properly.

Ερώτηση από cker 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

scroll activates on "page back" in 66.0

On many pages (commercial), when I click a link to look at another page, clicking the "Go Back One Page" button results in the original page scrolling down a varying amou… (διαβάστε περισσότερα)

On many pages (commercial), when I click a link to look at another page, clicking the "Go Back One Page" button results in the original page scrolling down a varying amount.

For example, I visit CNN.com. I then select an article I want to read. When reading is complete I press the "Back" button, which returns me to the original page, but also scrolls that original page, sometimes just a few lines, but also sometimes to the very bottom of the page.

This only happens on the newest (66.0) version of Firefox upgraded yesterday. It does not happen with other browsers. It does happen with Firefox started in safe mode. I also checked the carat (^) scroll in "Options" and this was not selected.

This also happens whether I use the Firefox Page Back Button, or the "Back" button on my mouse.

Thanks Doc

Ερώτηση από Doc16743 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

List of Addons not visible after Firefox update

My Addons are working okay, however when I look at the about:addons page the list only shows blank spaces where addons should be, only a blue highlight shows if I click o… (διαβάστε περισσότερα)

My Addons are working okay, however when I look at the about:addons page the list only shows blank spaces where addons should be, only a blue highlight shows if I click on each addon.

This is the same for my Plugins and Themes.

I have tried deleting some files in my profile as suggested by others on here with similar problems but none work.

Ερώτηση από Richchad 1 έτος πριν

Απάντηση από Richchad 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"Save image as..." option missing from context menu

On most sites, I can right click an image and choose "Save image as..." Today I wanted to download an image from Facebook. I right-clicked on the image and "Save image as… (διαβάστε περισσότερα)

On most sites, I can right click an image and choose "Save image as..."

Today I wanted to download an image from Facebook. I right-clicked on the image and "Save image as..." was not there.

Why is this happening and how can I solve it?

Ερώτηση από MartyJames 1 έτος πριν

Απάντηση από MartyJames 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 66 still auto-plays videos

I'm on Linux, and updated to Firefox 66 yesterday. I was looking forward to the new feature that disallows websites auto-playing videos. But I found that it's not the cas… (διαβάστε περισσότερα)

I'm on Linux, and updated to Firefox 66 yesterday. I was looking forward to the new feature that disallows websites auto-playing videos. But I found that it's not the case. For example, https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-19/how-an-extra-man-in-cockpit-saved-a-737-max-that-later-crashed still starts playing the video automatically. This is just one of the many I've tried so far.

Am I missing any settings? There was none I could find having done a quick search on the preference page.

Ερώτηση από Jeenu 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

restore previous session not working

I have Windows 7 Ultimate 64-bit PC. Start Firefox and open up 4 tabs with different websites for each tab. With the 4th tab displaying, close Firefox Wait until all in… (διαβάστε περισσότερα)

I have Windows 7 Ultimate 64-bit PC.

Start Firefox and open up 4 tabs with different websites for each tab.

With the 4th tab displaying, close Firefox

Wait until all instances of Firefox in Task Manager have ended

Restart Firefox

The restore previous session loads the 4 tabs but does not display tab 4 being the last tab showing when closed. It displays a blank page and is totally unresponsive. Starting a new tab (5) is also unresponsive. Yet the other 3 tabs work fine.

Steps taken – uninstalled Firefox and deleted existing profile then reinstalled Firefox with a new profile but no change. No add-ons, bookmarks, history or settings changed.

Please help.

Ερώτηση από FFoxUser01 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Disable middle click tab bar

Why is this a feature without the option to disable when none of the other browsers has this feature? It's really annoying trying to close a tab only to open a new one ag… (διαβάστε περισσότερα)

Why is this a feature without the option to disable when none of the other browsers has this feature?

It's really annoying trying to close a tab only to open a new one again because you middle clicked on the empty portion of the tab bar.

Ερώτηση από ZetiX 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox crash nothing works anymore, the desktop does show the files on it. Everything else gobe for scrap.

Deep trouble here, after recent FF update, tabs went all red, and worst all bookmarks vanished, XY querty zeyboard wrong way round, massive amounts of crash errors. Adob… (διαβάστε περισσότερα)

Deep trouble here, after recent FF update, tabs went all red, and worst all bookmarks vanished, XY querty zeyboard wrong way round, massive amounts of crash errors. Adobe flash defunct, Add on's Adblock doesn't work,reloaded FF so many times, refreshed. done everything. The recover bookmarks is about as confusing as it could be.

What have you lot done to ruin and where to start in the simplest way to start rectification without having to take it to an expert.

Ερώτηση από richwalters 1 έτος πριν

Απάντηση από richwalters 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox not working after recent upgrade

I just upgraded to 66 and my Firefox is no longer working and allowing me to connect to sites. I had to download an earlier version 64.0b9 (64-bit) in order for FF to wor… (διαβάστε περισσότερα)

I just upgraded to 66 and my Firefox is no longer working and allowing me to connect to sites. I had to download an earlier version 64.0b9 (64-bit) in order for FF to work. Can anyone help me with this? Thank you.

Ερώτηση από rmeyer5 1 έτος πριν

Απάντηση από rmeyer5 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't activate bookmarks toolbar after importing bookmarks from Safari. All I see is "Getting Started."

I seem to have exported my Safari bookmarks and imported them to Firefox on my new MacBook Air, but I can't make them appear in the bookmarks toolbar. All that toolbar s… (διαβάστε περισσότερα)

I seem to have exported my Safari bookmarks and imported them to Firefox on my new MacBook Air, but I can't make them appear in the bookmarks toolbar. All that toolbar shows is a "Getting Started" prompt, which I have gone through and completed its survey.

Ερώτηση από John0123 1 έτος πριν

Απάντηση από the-edmeister 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Lost settings for most addons after system crash

I had a system crash, probably with Firefox opened. After restarting PC and starting Firefox, most of the addons I have had lost all of their settings and were reset to d… (διαβάστε περισσότερα)

I had a system crash, probably with Firefox opened.

After restarting PC and starting Firefox, most of the addons I have had lost all of their settings and were reset to default - Tampermonkey lost all the scripts I had installed, uBlock lost all settings and rules, etc. Weirdly some extensions kept portions of their settings, like TreeTabs saved tree structure despite also getting reset to default.

Additionally Firefox also got its own settings reset to default, while the tabs from my session and bookmarks were saved.

Is there any way to recover addon and Firefox settings, is there any backup of them?

Ερώτηση από Shajirr 1 έτος πριν

Απάντηση από Shajirr 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I turn off the nag to "set up sync"

Every time I start firefox it nags me to "Set up sync" and it's driving me nuts. I only surf the net on my PC. I'm an old guy and my arthritic fingers won't allow me to u… (διαβάστε περισσότερα)

Every time I start firefox it nags me to "Set up sync" and it's driving me nuts. I only surf the net on my PC. I'm an old guy and my arthritic fingers won't allow me to use small devices to surf the net. I have no other devices to sync to. And I NEVER WILL have other devices to sync to. I am a long term firefox user, and don't want to use any other browser - but this is driving me nuts.

BTW, I get that you want to remind me about software updates, and I am fine with this. They are important - but not this sync business.

Ερώτηση από NeedFirefoxHelp1 1 έτος πριν

Απάντηση από the-edmeister 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox screenshots suddenly stopped downloading my shots

Hello, Suddenly, when using the screenshots tool, it doesn't save save my shot when I screenshot it and click on the "Download" button anymore. Nothing happens and I can'… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

Suddenly, when using the screenshots tool, it doesn't save save my shot when I screenshot it and click on the "Download" button anymore.

Nothing happens and I can't see anymore that blue down arrow beside the URL bar.

Ερώτηση από Hesham_3del 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Re 66.0.2 Tabs are on bottom but project ~1/3 down from background, into usable screen, blocking tab titles.

Managed to get Tabs on Bottom in all previous updates (including FF65). Carried over ToB with FF66.0.2 update, but the whole line of tabs (including vertical separators)… (διαβάστε περισσότερα)

Managed to get Tabs on Bottom in all previous updates (including FF65). Carried over ToB with FF66.0.2 update, but the whole line of tabs (including vertical separators) has shifted down about 1/3 of its height such that it bleeds into the immediate viewable screen. If the top of that viewable screen is black, for example, the tab titles are almost unreadable. Any advice? Appreciated.

Ερώτηση από jYOW 1 έτος πριν

Απάντηση από jYOW 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Just got upgrade to ver 66, Autoplay still not disabled

I just upgraded to ver 66.0 and thought one of the features was to not allow autoplay. I'm still getting autoplay, on yahoo.com, (and other sites) even after adding bloc… (διαβάστε περισσότερα)

I just upgraded to ver 66.0 and thought one of the features was to not allow autoplay. I'm still getting autoplay, on yahoo.com, (and other sites) even after adding block in exceptions. I thought it would be disabled. What must I do?

Ερώτηση από JussAskin 1 έτος πριν

Απάντηση από koooper 1 έτος πριν