Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Getting the "Your Connection is not Secure" message for all websites, including support.mozilla.org

Started late last week. I get the error message for any website that I try to go on. It also comes up when I click on the "Learn More..." link on the error message page. … (διαβάστε περισσότερα)

Started late last week. I get the error message for any website that I try to go on. It also comes up when I click on the "Learn More..." link on the error message page.

Ερώτηση από badfish03 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox is doing something to my connection that translates in lag spikes

I first noticed this in Overwatch (OW) but also with Diablo 3. These are the only games I play online. OW has a inbuilt tool to look at it's network connection. It shows … (διαβάστε περισσότερα)

I first noticed this in Overwatch (OW) but also with Diablo 3. These are the only games I play online. OW has a inbuilt tool to look at it's network connection. It shows that about every 5 secs, ping spikes. There might be other stuff happening, like some loss, but I can't say for sure. This translates into choppy gameplay which is unbearable for online FPS. If you look at the attached image, you see that the spikes go to 128 ms. I normally run 44 ms.

This symptom does not start immediately and I haven't been able to check how long it takes to start. It does go away if I close firefox down.

I tried to: - remove all addons - close tabs until only home/empty tab was left - removing/reinstalling firefox.

Nothing really worked.

I am running the latest version of Windows 10 (1803) with the latest version of Firefox 63.0.3. All 64bit.

Ερώτηση από animismus 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από animismus 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I click a tab on my firefox menu line I get an advert and have to delete it to get my selected site. How do I get rid of it

When I click on a bookmark tag I get adverts - for example - tvplusnewtag.com, moviefanatic.com, freeinternetspeedtracker. When I delete them, my selected tag is behind… (διαβάστε περισσότερα)

When I click on a bookmark tag I get adverts - for example - tvplusnewtag.com, moviefanatic.com, freeinternetspeedtracker. When I delete them, my selected tag is behind them

Ερώτηση από penicuik 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox does not trust DigiCert Global Root CA even though trust is set

I've had trouble accessing websites that use a certificate that's signed with the DigiCert Root CA. As an example, if I open up blog.mozilla.org, I get a SEC_ERROR_UNKNOW… (διαβάστε περισσότερα)

I've had trouble accessing websites that use a certificate that's signed with the DigiCert Root CA. As an example, if I open up blog.mozilla.org, I get a SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER.

This is somehow related to my user profile. If I create a new profile, the problem disappears.

I've tried deleting cert*.db in my profile directory to no avail. I checked about:config and I couldn't find any relevant non-default configuration.

To my surprise, if I want to manually set the trust of the certificate in the certificate manager ("Edit Trust"), it tells me that the certificate is trusted. However, if I click on "View Certificate", I get the following error: "Could not verify this certificate because the issuer is unknown."

I don't know much about CAs, but it seems to be surprising how the issuer of a Root CA could be unknown, isn't that the whole point of a Root CA that it does not need to be signed by another certificate?

The more important question: Where in my profile may I have a non-default option that causes Firefox to not trust the DigiCert Global Root CA?

Ερώτηση από morxa 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Debugging javascript code break points not maintained

Hi, I'm developing some code in js , and use many functions in my file.js I use FF Quantum v.63 on ubuntu 18.04 64 bit In the Web Developer section, on the Debugger tab, … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I'm developing some code in js , and use many functions in my file.js

I use FF Quantum v.63 on ubuntu 18.04 64 bit

In the Web Developer section, on the Debugger tab, when I set the break points and need to reload the page so I can run also the init functions, then the break point are lost, more precisely they are pointing the first line in file with the same code as the breakpoint was set.

for example: I have many lines as

var self = this;

when I put a break on a line like this, then when I reload the page, the break is pointing to the linenum 36 where there is the first code occurrence like I breakpointed.

On chrome, when I put the break for ex. to the line 1000, when reload the break is on line 1000!

Ερώτηση από gbonline 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Roland Tanglao 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Am going to reformat my laptop, need assistance with settings

I am going to reformat my laptop, my dilemma is the Firefox settings and speed-dial. I have an add on - "FVD Speed-dial" with loads of pages. Is there a similar way of… (διαβάστε περισσότερα)

I am going to reformat my laptop, my dilemma is the Firefox settings and speed-dial. I have an add on - "FVD Speed-dial" with loads of pages. Is there a similar way of transferring this speed-dial as with Thunderbird? I used that method with success when building my wife's new laptop. Looking forward to your help Many thanks

Ερώτηση από EJohnDavies 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1243352. Please follow up there, thanks.] my firefox get crashed at start … (διαβάστε περισσότερα)

[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1243352. Please follow up there, thanks.]

my firefox get crashed at start

Ερώτηση από paragkandi 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I would like to have the old ctrl+tab behavior but at the same time use the new recentlyUsedOrder on a custom keybind

Hi. I was looking how to restore the old ctrl+tab behavior and found https://support.mozilla.org/en-US/questions/1241201#answer-1174594 . This answered my first half of … (διαβάστε περισσότερα)

Hi.

I was looking how to restore the old ctrl+tab behavior and found https://support.mozilla.org/en-US/questions/1241201#answer-1174594 . This answered my first half of the question.

However, I do find the new ctrl+tab behavior useful, however not as a replacement of the old behavior, but as an additional feature.

Is there any way I can have ctrl+tab/ctrl+shift+tab behave in the old way, while binding a custom keybinding to the new recently used order tab behavior? (say, e.g. binding it to win+tab)

Ερώτηση από xantoz 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Compinerd 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

my firefox get crashed at start i have updated my version many times and re-installed it to my system but problem persist please help me to out this submited report id … (διαβάστε περισσότερα)

my firefox get crashed at start i have updated my version many times and re-installed it to my system but problem persist please help me to out this

submited report id bp-644b9d07-9d1e-4a74-aab0-0f00e0181211

Ερώτηση από paragkandi 1 έτος πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I just installed Firefox on a new device. Everuthing goes well except I cannot sign in on "my insurance" which works via a secured site DIGID in the Netherlands

On all other devices I can sign in. And also with the Edge browser in this device I can sign in on my insurance. DigiD is an official site from the Dutch gouvernment to g… (διαβάστε περισσότερα)

On all other devices I can sign in. And also with the Edge browser in this device I can sign in on my insurance. DigiD is an official site from the Dutch gouvernment to get acces to private websites

Ερώτηση από joernst 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

https://adblogin.adb.org/kl_accessgate/ssologin difficulty in log in

https://adblogin.adb.org/kl_accessgate/ssologin unable to log in

Ερώτηση από sagarssingh 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When paying with creditcards, why is there deconnexion when the browser communicate with the banque security site ?

When buying something with a credit card and you valid this. There is sometimes security validation for the transaction by the bank. The time you wait for the validation … (διαβάστε περισσότερα)

When buying something with a credit card and you valid this. There is sometimes security validation for the transaction by the bank. The time you wait for the validation code by SMS or other. Firefox is disconnecting and you can start again or better you have to buy things on other browsers where I noticed no problems. Is it possible to resolve this very, very inconvenient problem ? Thanks.

Ερώτηση από niekorama 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Does clicking a .js file in Network disk cache execute the script?

Does clicking a .js file in Network disk cache (about:cache) execute the script? I clicked a .js file that opened an information screen with the word key followed by th… (διαβάστε περισσότερα)

Does clicking a .js file in Network disk cache (about:cache) execute the script? I clicked a .js file that opened an information screen with the word key followed by the URL for the .js. I clicked the .js URL and a Firefox screen with text opened.

Ερώτηση από AF_123 1 έτος πριν

Απάντηση από user1929 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

how do you delete signing ins and passwords For websites?

I don't want Foxfire to show my sign ins or passwords when I go to access website which requires identification. How do I delete what's there?

Ερώτηση από FIREDRILL 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

all the buttons on the top right corner of my screen dissappeared after the latest update

i cant see the icons for closing the window, for minimizing the window or the button for resizing the window after the new update(which i got on 11 dec 2018)

Ερώτηση από forrest037 1 έτος πριν

Απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I get my bookmarks back from the cloud if I changed my password?

I created a Firefox account, synced my laptop, and then the tech foloks at my work did a re-imaging of my laptop. When they tried to get my bookmarks and passwords back, … (διαβάστε περισσότερα)

I created a Firefox account, synced my laptop, and then the tech foloks at my work did a re-imaging of my laptop. When they tried to get my bookmarks and passwords back, they changed the password for Firefox since it would not take the password I set up. Now, none of the bookmarks or passwords are coming up. My work tech department says it just takes time. However, in a previous chat I was told that if the password gets changed, everything is lost. Is this true?

Ερώτηση από Bcuperus 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I want to move my tabs to a different order. I don't want my tabs to automatically be moved out of the order I have them in.

I had one of my gmail accounts open on the left side of the tab bar (Tab1). When I opened a different gmail account (Tab2) in a new tab both Tab 1 and Tab 2 moved to th… (διαβάστε περισσότερα)

I had one of my gmail accounts open on the left side of the tab bar (Tab1).

When I opened a different gmail account (Tab2) in a new tab both Tab 1 and Tab 2 moved to the right side of the line of tabs.

That is not where I want them!!!!!!!

1) Before yesterday this would not happen.

I tried to move Tab1 and Tab2 back to the left side of the Tab bar where they would have been until you messed up Firefox

2) Before yesterday I could move the tabs to any position on the Tab Bar.

I want to know that when I open a to know my tabs will open on the right side of the tab I am working in without moving the original tab to the right side of the row of tabs. Which is how it was in the past.

I want to the ability to move the tabs to any location on the tab bar restored.

There isn't anything that I can find in Options that can fix this issue.

Ερώτηση από Deb47 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Deb47 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"Verbinding is niet beveiligd" melding, hoe kan ik die blokkering opheffen?

Ik probeer een website (www.paginadelespanol.com) te bezoeken, maar Firefox opent deze niet, geeft wel het juiste adres in de balk weer. Naast het webadres verschijnt nie… (διαβάστε περισσότερα)

Ik probeer een website (www.paginadelespanol.com) te bezoeken, maar Firefox opent deze niet, geeft wel het juiste adres in de balk weer. Naast het webadres verschijnt niet een hangslotje, maar een cirkel met een "i" erin. Als ik daar op druk verschijnt de melding dat de verbinding niet beveiligd is. Ik heb deze pagina echter vaker bezocht zonder problemen. Hoe kan ik de blokkering opheffen? Ik zie nergens een knop "geavanceerd" waarvan sprake is in de "hulppagina" van Firefox

Ερώτηση από JandZ 1 έτος πριν

Απάντηση από McCoy 1 έτος πριν