Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Amazon products not loading

I am having trouble with the amazon website. I recently installed firefox and for some reason I cant' look for any kind of product in amazon.com . I tried to see if it wo… (διαβάστε περισσότερα)

I am having trouble with the amazon website. I recently installed firefox and for some reason I cant' look for any kind of product in amazon.com . I tried to see if it would work without any extensions or in safe mode, but no luck. If I click on a product from a link it will work, but for reason it wont work in any other way.

Ερώτηση από Libricola 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

my system is a windows 7 product, why do I no longer qualify to get updates?

I just received the notice that my system is too old to update Firefox, yet down the page a bit, my system is listed as a supported OS. Why is this? And what can I do tha… (διαβάστε περισσότερα)

I just received the notice that my system is too old to update Firefox, yet down the page a bit, my system is listed as a supported OS. Why is this? And what can I do that does not require taking a month or six to understand a new OS? ( ps: I'm old, too ) Also, my system is Windows Home 7, NOT Vista.

Ερώτηση από Loise 2 έτη πριν

Απάντηση από James 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Latest automatic update now causes Firefox web browser to split between two monitors. Used to work prior to 9/5/2018 update.

Typically set web browser to open in second monitor (versus primary, first monitor). That used to work prior to automatic update 9/5/2018. Now when open we browser, it sp… (διαβάστε περισσότερα)

Typically set web browser to open in second monitor (versus primary, first monitor).

That used to work prior to automatic update 9/5/2018. Now when open we browser, it splits between the two monitors.

Ερώτηση από GaryMe 2 έτη πριν

Απάντηση από philipp 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to Disable Quick Find Hotkeys (" ' " and "/")?

Problem: Unable to disable/modify default Quick Find keybindings (the apostrophe key and the forward slash key). Attempted (and Failed) Solutions: (1) Not able to use Mur… (διαβάστε περισσότερα)

Problem:

Unable to disable/modify default Quick Find keybindings (the apostrophe key and the forward slash key).

Attempted (and Failed) Solutions:

(1) Not able to use Murphy's solution (https://support.mozilla.org/en-US/questions/1215667), because there is no 'Options' subheading in my 3-bar drop-down menu and I am otherwise unable to find a 'Browsing' subheading.

(2) Not able to use cor-el's solution (https://support.mozilla.org/en-US/questions/984845), because the modification suggested is no longer supported by my version of Firefox (61.0.1 (64-bit) on Linux Xenial).

(3) Not able to use suggestion at https://techdows.com/2018/06/disable-quick-find-firefox.html, because ‘accessibility.typeaheadfind.manual‘ preference is not listed. Toggling value of 'accessibility.typeaheadfind', 'accessibility.typeaheadfind.flashBar', and 'accessibility.typeaheadfind.linksonly' did not disable Quick Find after restarting Firefox.

(4) I also tried adding the preference 'searchkeys.disable.all' to 'about:config' and setting its boolean value to 'true' (I am unable to recall source of this suggestion), but it also did not work.

Your help is greatly appreciated! Thank you in advance for your time and effort!

Ερώτηση από trisafotp 2 έτη πριν

Απάντηση από trisafotp 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Get Rid of need to update message

All of a sudden, when I reboot my computer I get a message once I access Firefox saying my version of Firefox is out of date, but I can't download the current version bec… (διαβάστε περισσότερα)

All of a sudden, when I reboot my computer I get a message once I access Firefox saying my version of Firefox is out of date, but I can't download the current version because Firefox no longer supports Windows XP, which is the OS I use. Since I can't afford to upgrade my entire OS, how can I stop this message from appearing every time I reboot?

Ερώτηση από dpeattie 2 έτη πριν

Απάντηση από dpeattie 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

You updated the Bookmark Bar today, the info I saved in the Bookmarks' Properties disappeared, how to get them back?

The Bookmark Bar was updated some time this afternoon. When right click on a bookmark, and then click Properties in the bottom row, the screen that comes up is different … (διαβάστε περισσότερα)

The Bookmark Bar was updated some time this afternoon. When right click on a bookmark, and then click Properties in the bottom row, the screen that comes up is different from before. I saved a lot of important information in the box that used to come up but now all those info disappeared. How do I get them back?

Ερώτηση από tkjho 2 έτη πριν

Απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox updated to Quantum and I lost all my Bookmark descriptions

I need to recover ALL my stored descriptions in my Bookmarks as I didn't get a chance to save/export them. This is quite necessary. Thank you

Ερώτηση από infogenium 2 έτη πριν

Απάντηση από Standard8 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

ESR 52 Updates to Wrong Version 60

Hello, Yesterday Firefox 52 ESR has updated automatically to version 60 ESR. Version 60 does not support Java. All official Portuguese government Customs and Export websi… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, Yesterday Firefox 52 ESR has updated automatically to version 60 ESR. Version 60 does not support Java.

All official Portuguese government Customs and Export websites user java based forms. All updated versions have stopped working with those websites.

If I go to the ESR webpage and try to download the 52 version, the link automatically downloads the v60.

Help is appreciated.

Best Regards

Ερώτηση από K12-Blue 2 έτη πριν

Απάντηση από James 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Twitter Spell Checker not working

When I link to Twitter from a website in Firefox I get presented with a pop-up window "Share a link with your followers ". The spellchecker doesn't work in Firefox 62.00… (διαβάστε περισσότερα)

When I link to Twitter from a website in Firefox I get presented with a pop-up window "Share a link with your followers ". The spellchecker doesn't work in Firefox 62.00 (Windows 10), but works perfectly under Google Chrome.

Can anyone help?

thanks

Ερώτηση από Mildred PC 2 έτη πριν

Απάντηση από Mildred PC 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Tracking protection cannot be disabled for certain site when i use Firefox in "always private" mode

Firefox 63.0b3 (64-bit) OS: MacOS 10.13.6 History: Setting "Always use private browsing mode" is enabled. Tracking Protection: Use Tracking Protection to block known trac… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 63.0b3 (64-bit) OS: MacOS 10.13.6

History: Setting "Always use private browsing mode" is enabled.

Tracking Protection: Use Tracking Protection to block known trackers: Always

Problem: there's no way to add a site to list of exceptions in "Tracking protection" section.

Enabling setting "Disable blocking temporarily" just disables tracking protection for one session (browser restart) but does not add the site to the list of exceptions.

Ερώτηση από m0n9oose 2 έτη πριν

Απάντηση από McCoy 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

recaptcha

FF 61.0.1 on Ubuntu 16.04 64 bit I click on recaptcha and after some time an error message display. No safe mode work enable cookies to everybody not work disable anty tr… (διαβάστε περισσότερα)

FF 61.0.1 on Ubuntu 16.04 64 bit I click on recaptcha and after some time an error message display. No safe mode work enable cookies to everybody not work disable anty traking not work permit pop-up not work. no error message on console

If I use chrome all work. to test try to sign in https://id.sonyentertainmentnetwork.com/signin/#/signin?entry=%2Fsignin

seams that there was an hide setting that stop the captcha

regards, Leonardo

Ερώτηση από Lesar 2 έτη πριν

Απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Back & Forward buttons rarely work since yesterdays update.

Yesterdays upgrade feels like they've rolled out a beta version rather than one thats stable. The back a page button doesnt work, Nor does right click and clicking on the… (διαβάστε περισσότερα)

Yesterdays upgrade feels like they've rolled out a beta version rather than one thats stable. The back a page button doesnt work, Nor does right click and clicking on the last page viewed. Was very happy before yesterday, firefox is now working like a POS. Shame.

Ερώτηση από Carthy18 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Just updated to v62 but Pocket claims I'm still on v18 !!

Help shows up-to-date with v62 but some sites won't work and I have to use Opera. I tried to follow the update's instructions for Pocket (that I used to use) but somewher… (διαβάστε περισσότερα)

Help shows up-to-date with v62 but some sites won't work and I have to use Opera.

I tried to follow the update's instructions for Pocket (that I used to use) but somewhere there must be data saying I'm still using FireFox version 18.

Is there anyway to update the "18" to "62", please.

Steve

Ερώτηση από Steve45 2 έτη πριν

Απάντηση από philipp 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to change bookmark folder icons color in Library window?

Is it possible to extend the bookmark folder icon color change of the userChrome.css script below to the Library window All Bookmarks list? https://www.userchrome.org/sam… (διαβάστε περισσότερα)

Is it possible to extend the bookmark folder icon color change of the userChrome.css script below to the Library window All Bookmarks list?

https://www.userchrome.org/samples/userChrome-color_bookmark_folders.css

In the Library window, bookmark folder icons are still appearing gray with this script. It is also true for the folder icons in the new (FF 62) "New Bookmark" pop-up window.

Ερώτηση από gnabbel 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmark Descriptions Missing After Update?

PLEASE BRING BACK BOOKMARK DESCRIPTIONS! I would love to know the reason for removal? You think it is redundant, but its very important to many people. This removal could… (διαβάστε περισσότερα)

PLEASE BRING BACK BOOKMARK DESCRIPTIONS! I would love to know the reason for removal? You think it is redundant, but its very important to many people. This removal could quite literally force me to use Google Chrome exclusively Not happy with my preferred browser right now!

Ερώτηση από HiltonPreston 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Download is blocked by message: Public Fox extension download blocked

Wanted to update to newest version but was told it is not possible. Downloading of new version is blocked with message shown in attached screenshot. How to proceed? … (διαβάστε περισσότερα)

Wanted to update to newest version but was told it is not possible. Downloading of new version is blocked with message shown in attached screenshot. How to proceed?

Ερώτηση από Henning Laue 2 έτη πριν

Απάντηση από Henning Laue 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Gmail acting strange. Unable to search - nothing happens

Hi all, Recently GMail has stopped working properly. When entering a search query + hitting enter, nothing happens. Even the autocomplete does not kick in. The Online Con… (διαβάστε περισσότερα)

Hi all,

Recently GMail has stopped working properly. When entering a search query + hitting enter, nothing happens. Even the autocomplete does not kick in. The Online Contacts (lower left) is also showing jumbled text, and the far right hand Side Panel is also not showing properly (although the buttons are there when I mouse hover over them). Firefox is completely up-to-date, Win 10 setup.

Ερώτηση από vetles 2 έτη πριν

Απάντηση από regs 2 έτη πριν