Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

When opening firefox files.com and mozzilla.org opens instead of my homepage.

When I startup firefox "www.files.com/Mozilla" pops up along with "firefox/firefox.exe" which redirects to: "https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/?utm_medium=referra… (διαβάστε περισσότερα)

When I startup firefox "www.files.com/Mozilla" pops up along with "firefox/firefox.exe" which redirects to: "https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/?utm_medium=referral&utm_source=firefox-com"

This happens even when I set my homepage to something different.

Ερώτηση από Potato_Pio 2 έτη πριν

Απάντηση από Potato_Pio 2 έτη πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Suddently, browsing with Firefox is directing my searches to a service called Thumbtack. How do I avoid this?!

Every search I have done for local landscapers this evening is taking me through some service called "Thumbtack." It appears to be severely limiting my searches--how do … (διαβάστε περισσότερα)

Every search I have done for local landscapers this evening is taking me through some service called "Thumbtack." It appears to be severely limiting my searches--how do I get rid of this routing on my searches? It has not happened previously.

kmoo

Ερώτηση από kmoo 2 έτη πριν

Απάντηση από Pj 2 έτη πριν