Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

I've got MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT since firefox 62 update for the local site which worked perfectly previously

Just after 62 version update I'm getting this trouble (screenshot) localhost:8171 uses an invalid security certificate. The certificate is not trusted because it is self… (διαβάστε περισσότερα)

Just after 62 version update I'm getting this trouble (screenshot)

localhost:8171 uses an invalid security certificate. The certificate is not trusted because it is self-signed. Error code: MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT


Chrome and event Edge work fine with this host

Any reason for this?

Ερώτηση από quadroval 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από quadroval 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I keep getting IBM Security Rapport pop up Window showing on Firefox when I open. I cannot get rid of it.

When I load up the first page of Firefox a pop up window opens showing IBM Security Rapport and asking me to OK enabling the extension. I have never requested it and the … (διαβάστε περισσότερα)

When I load up the first page of Firefox a pop up window opens showing IBM Security Rapport and asking me to OK enabling the extension. I have never requested it and the pop up does not go away until I go into the extensions page and then close it.

I never asked for the opo up and I am unclear why it appears or if its viral. Can you help? Thanks

Ερώτηση από Fred199 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FFus3r 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox v61 on openSuse Tumbleweed does not play videos on Facebook and on other sites. What to do?

Hi, I setup my freshly installed openSuse Tumbeweed PC. I have installed Firefox, started Facebook on it and experienced that the videos does not start to play at all. In… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I setup my freshly installed openSuse Tumbeweed PC. I have installed Firefox, started Facebook on it and experienced that the videos does not start to play at all. In opposite how it worked on my old linux PC (as normally expected : video starts embedded on its place automatically) on the new PC the video opens in a larger popup but does not start when I press Start button. Another case when I try to start a mpeg video on my google photos site it says: "The video format is not supported." This whole stuff is supposed to work without any interaction as it work on Chrome on the very same machine. I saw some other problem descriptions from other users but no solutions so far. I'd like to remain with FF but if this is not solved I'll remove it. Any idea or better than that: a known fix? Thanks!

Ερώτηση από boncserz 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από boncserz 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

An error occurred during a connection to www.ccbkintl.com.

The page isn’t redirecting properly An error occurred during a connection to www.ccbkintl.com. This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept … (διαβάστε περισσότερα)

The page isn’t redirecting properly

An error occurred during a connection to www.ccbkintl.com.

  This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies.

I cannot access this website, i need help please?

Ερώτηση από sunny051960 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When a new window opened, text entry fields in original window are unable to be filled, and sometimes vice versa.

This seems to happen with more than one Window open. FF loses which window is "active" and you cannot fill out text fields in web pages of one window and its tabs. … (διαβάστε περισσότερα)

This seems to happen with more than one Window open. FF loses which window is "active" and you cannot fill out text fields in web pages of one window and its tabs.

Ερώτηση από floorhugger 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I consistantly get pop under websites that look fishy almost every time I open Firefox. How can I get rid of them?

When I open up Firefox, websites appear as another tab that are from websites that are, to me, extremely fishy and this has been a consistent problem for me these last co… (διαβάστε περισσότερα)

When I open up Firefox, websites appear as another tab that are from websites that are, to me, extremely fishy and this has been a consistent problem for me these last couple of months with Firefox.

Is there anyway to prevent these pop under tabs from appearing?

Ερώτηση από Dustpan 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I opened AOL mail it switched to an address beginning with "walmart.giftcards-info.online". I can't get rid of it and FIrefox says it is a "deceptive site"

When I opened AOL mail it switched to an address beginning with "walmart.giftcards-info.online". I mistakenly clicked on OK and now can't get rid of it and FIrefox says … (διαβάστε περισσότερα)

When I opened AOL mail it switched to an address beginning with "walmart.giftcards-info.online". I mistakenly clicked on OK and now can't get rid of it and FIrefox says it is a "deceptive site". I can no longer get into AOL mail. How do I fix this?

Ερώτηση από rsfishmanmd 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

All the entry boxes on the Home Page panel in the Options are disabled after Firefox ver 62.0 was installed

Can't change anything on the Options page's Homepage and new windows section, all the entry boxes are disabled.

Ερώτηση από IlyaRabyy 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Yellow band says a web page is slowing down browser - options stop or wait: Means what?

I'm getting this on HSN.com, Wikipedia, Facebook. It flashes for a few seconds and then is gone faster than I can select an option, unless my cursor just happens to be in… (διαβάστε περισσότερα)

I'm getting this on HSN.com, Wikipedia, Facebook. It flashes for a few seconds and then is gone faster than I can select an option, unless my cursor just happens to be in the upper right corner at the time. When I can select one, no matter which, nothing happens that I can see.

I'm using a MacBook Pro, and I restarted it this morning.

Ερώτηση από December27 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I don't know if this is "Facebook" or "Facebook because I use Firefox": links/things open up without my clicking on them in Facebook. ruled out mouse.

Since I switched over to Firefox, I'm having trouble on Facebook, where links that would normally only open if I clicked on them now just pop open when the mouse cursor i… (διαβάστε περισσότερα)

Since I switched over to Firefox, I'm having trouble on Facebook, where links that would normally only open if I clicked on them now just pop open when the mouse cursor is nowhere near them or when I've not clicked on them. I've tried several different mouses so the mouse has been ruled out. I'm trying to rule out a browser problem before I approach it as a Facebook problem.

Ερώτηση από TrainManJack 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

why won't videos play?

Videos won't play here: https://www.mlb.com/ and other similar sites. Then I get this annoying message on the top of my screen, "A web page is slowing down your browser. … (διαβάστε περισσότερα)

Videos won't play here:

https://www.mlb.com/

and other similar sites.

Then I get this annoying message on the top of my screen, "A web page is slowing down your browser. What would you like to do?"

How do I fix this?

Ερώτηση από recordfiend 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από recordfiend 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

HTML5 on FF 62.0 Win 10

I have 62.0 FF on a win 10 machine and youtube says "your browser does not support any of the video formats. Click here to visit our FAQ about HTML5 video. So is my syste… (διαβάστε περισσότερα)

I have 62.0 FF on a win 10 machine and youtube says "your browser does not support any of the video formats. Click here to visit our FAQ about HTML5 video. So is my system using 32 bit now the problem?

Ερώτηση από DavidSorge 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Infected with Watch TV Now -- how to get rid of it?

The promo for it appeared on a major website and I foolishly clicked out of curiosity. Now it has reconfigured my new tab page in Firefox and apparently ditched my prefer… (διαβάστε περισσότερα)

The promo for it appeared on a major website and I foolishly clicked out of curiosity. Now it has reconfigured my new tab page in Firefox and apparently ditched my preferred search engine (DuckDuckGo). I've search how to uninstall it but have found nothing that fits the situation. Can anyone help?

Ερώτηση από KGil 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από user633449 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I solve this issue?

I can open Gmail, but I cannot open any files to read or to write an email. The message is: "We're having trouble connecting to Google" What can I do?" I have this proble… (διαβάστε περισσότερα)

I can open Gmail, but I cannot open any files to read or to write an email. The message is: "We're having trouble connecting to Google" What can I do?" I have this problem for 2 days.

Ερώτηση από l.sulea_56 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Since a recent update when I select Firefox prefernces from the drop down menu nothing happens.

Since a recent update when I select Firefox, 'Preferences' or 'About Firefox' from the drop down menu nothing happens.

Ερώτηση από Tomsk6 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Uploading hangs the entire browser

Whenever I'm trying to upload even the tiniest thing, like a cover photo on Twitter, the upload loading circle stays indefinitely and normal browsing completely stops wor… (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I'm trying to upload even the tiniest thing, like a cover photo on Twitter, the upload loading circle stays indefinitely and normal browsing completely stops working.

Pages stop loading and looking at my connection, both incoming and outgoing packets are dwindled to a couple hundred every tick.

Ερώτηση από iuseaolrofl 3 έτη πριν

Απάντηση από FFus3r 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Few month ago firefox become extremely slow!

Few month ago Firefox become extremely slow on one of my PC Windows 10 (Chrome etc works perfect). I have few PC, different operating system and everything is OK with Fir… (διαβάστε περισσότερα)

Few month ago Firefox become extremely slow on one of my PC Windows 10 (Chrome etc works perfect). I have few PC, different operating system and everything is OK with Firefox except one pc. I followed all fix/improve suggestions, nothing is help. After complete uninstall and new installation of browser (deleting all Firefox folders etc) the browser start working proper (reinstall of browser didn't help, i have complete uninstall it), but after few days the slow issues have back :( Is there some report/log diagnostic file that I can run and send you guys, these problem make me crazy :(

Ερώτηση από RioZoom 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 έτη πριν