Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The CONTENT BLOCKING SHIELD ICON (on my address bar) has disappeared. Is there a way to restore it?

The CONTENT BLOCKING SHIELD ICON (on my address bar) has disappeared. Is there a way to restore it? Thanks in advance.

Ερώτηση από oscivwar 1 έτος πριν

Απάντηση από oscivwar 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox will no longer open Google without a "This Connection is Untrusted" error, and no option to get a temporary certificate is available.

This problem popped up for the first time a few months ago. but I was able to work around it by by clicking on "I understand the risks" on the "This Connection Is Untrust… (διαβάστε περισσότερα)

This problem popped up for the first time a few months ago. but I was able to work around it by by clicking on "I understand the risks" on the "This Connection Is Untrusted" warning page, and then by adding a security exception. That fix would work for random lengths of time... sometimes for days, sometimes for minutes. Now, after updating to the latest version of Firefox, I get the same security warning but the option to click "I Understand the Risks" is gone. I get this error message on the technical details page: (Error code: sec_error_unknown_issuer

I have done everything listed here many, many times: https://support.mozilla.org/en-US/kb/connection-untrusted-error-message I mean everything. Delete cert.db, start in safe mode, empty cache, delete and reinstall.... Nothing works.

Your help would be greatly appreciated!

Ερώτηση από spwood 5 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why can't I block google's cookies? Everytime I select their domain to be blocked, their cookies STILL show up when I check 'Show Cookies.' Not cool..

I've done -both- selecting & blocking the domain name of Google for prefs, etc from it's website AND using the Firefox security options page and typing in Google's d… (διαβάστε περισσότερα)

I've done -both- selecting & blocking the domain name of Google for prefs, etc from it's website AND using the Firefox security options page and typing in Google's domain name then selecting it to remove its cookies. But every time I check the "Show Cookies" tab, google is STILL there in the cookie list even after I've done all this stuff. What must I do, what secret domain name must I type to ensure Google doesn't track me?

I'm already using DuckDuckGo as my sole search engine so there is NO reason why google should be able to attach cookies to me as I am NOT USING GOOGLE. Please help.

Thank You! EarthGrrl

Ερώτηση από EarthGrrl 6 έτη πριν

Απάντηση από steve2017 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

why after giving permission do I still get this response ''Camera not authorized. Please check your media permissions settings.''

checking my webcam on a test webcam site -----https://www.onlinemictest.com/webcam-test/-----granting permission I get this----- Camera not authorized. Please check your… (διαβάστε περισσότερα)

checking my webcam on a test webcam site -----https://www.onlinemictest.com/webcam-test/-----granting permission I get this-----

Camera not authorized. Please check your media permissions settings.

There have been times where it let me through and I was able to test it but more often it refuses. Also have the same problem

using Facebook. When I switch over to Chrome browser I don't have any problems which leads me to believe the problem is with

Firefox. I've seen other people mentioning this but I didn't see any resolutions

Ερώτηση από joseph501325 2 έτη πριν

Απάντηση από joseph501325 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why are you blocking our Music players that use number addresses

You are using a lot of google code and that is scary. The INET database is used and is the only allowed entries to be viewed now., NO THANK YOU MOTHER MAY I. "Black" si… (διαβάστε περισσότερα)

You are using a lot of google code and that is scary. The INET database is used and is the only allowed entries to be viewed now., NO THANK YOU MOTHER MAY I. "Black" sites are UNKNOWN sites. That is what BLACK means. Black matter, black energy, black sites. Unknown information. Not the Evil Empire.

10.224.219.149 is a music box that flak format files are stored and plays music. It is controlled mostly through the 'part of the package B2 as a web interface. The unit goes on line and the number it has is a static number. We use those static net numbers to access our unit. The Brennan B2 is sold with the site control. You ignore business needs and ability. The INET is a named list not a number list. It is useful if someone registers a name like https://FireFox.com and if someone enters FireFox they get the traffic not you. Try Utube.com the real one is youtube.com lots of people get trapped. So it is a bad site. Someone stole the lookalike name. Numbers are subnets of other numbers that likely have names. Let me have access or inform me how to get to my site. We need a getaround.

Ερώτηση από Martin357 2 έτη πριν

Απάντηση από Martin357 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

All of a sudden something called lockwise is appearing in place of saved logins. I want it back the regular way.

On my work computer this ugly "thing" called lockwise appears instead of my saved passwords. I cannot see my saved passwords now. My home computer (with synced accounts) … (διαβάστε περισσότερα)

On my work computer this ugly "thing" called lockwise appears instead of my saved passwords. I cannot see my saved passwords now. My home computer (with synced accounts) works fine and shows me my saved passwords. I need to make this lockwise go away and restore to where I can see my saved logons. Firefox 70.0 (64-bit). Please help.

Ερώτηση από Joe 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

What is moz-extension and what purpose does it serve (Firefox v48.0)?

I have set Firefox v48.0 to not record history in order to effectively achieve private browsing and thus enhance privacy. The only thing that now appears in History is a… (διαβάστε περισσότερα)

I have set Firefox v48.0 to not record history in order to effectively achieve private browsing and thus enhance privacy. The only thing that now appears in History is a "moz-extension" in the following format: moz-extension://f111111b1-1111-1fae-1111-ef11111d11be/background.html. I've replaced each of the figures by a "1" so as to simply illustrate the structure. I don't know and have not been able to find out just what the moz-extension is and what purpose it serves here. Thanks heaps.

Ερώτηση από RHills 4 έτη πριν

Απάντηση από RHills 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Security certificate no longer valid after upgrading to latest FF.

I upgraded to the very latest version of FF over the weekend and now I can't access a site I had been accessing for the following error: An error occurred during a connec… (διαβάστε περισσότερα)

I upgraded to the very latest version of FF over the weekend and now I can't access a site I had been accessing for the following error: An error occurred during a connection to grdpmgr01.dmz.domainname.com:7799. Issuer certificate is invalid. (Error code: sec_error_ca_cert_invalid)

The certificate is self-signed. We have a similar problem with IE that we've worked around.

Ερώτηση από BillColeElderGeek 6 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Security privacy and history.

In the Security page under privacy and history, I'm unable to answer the question "Have I visited this website prior to today ?" as there's nothing to click on. So it's s… (διαβάστε περισσότερα)

In the Security page under privacy and history, I'm unable to answer the question "Have I visited this website prior to today ?" as there's nothing to click on. So it's stuck at No whereas I've been into the page for ages....

Appreciate any help what to do thanks

Ερώτηση από Hendrawna 2 έτη πριν

Απάντηση από Murphy 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

trusteer rapport icon lost in firefox 41

Firefox automatically upgraded itself to version 41 and now the Trusteer Rapport Endpoint Protection icon is no longer shown to the right of the address bar. It is still… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox automatically upgraded itself to version 41 and now the Trusteer Rapport Endpoint Protection icon is no longer shown to the right of the address bar. It is still there and working in Internet Explorer. The same situation is happening on 2 PCs, both Windows 7 64 bit.

Surely Trusteer Rapport is a widely used feature - one would have thought a new release of Firefox would have been tested to work with it.

Ερώτηση από nickacopp 5 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I turn off Private Browsing?

I turned on my notebook this morning to find Private Browsing on and Firefox reset to the default appearance. I can't find out how to turn this browsing feature off! Re… (διαβάστε περισσότερα)

I turned on my notebook this morning to find Private Browsing on and Firefox reset to the default appearance. I can't find out how to turn this browsing feature off! Read the articles, looked at Community forum ... nada. Please help! I want my own Firefox back!

Ερώτηση από alpenglow 7 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

unable to log in to my blog

When I try to log in to my blog, all the information is cleared I have tried all the support answers and trouble shooting and nothing will correct the problem. I have bee… (διαβάστε περισσότερα)

When I try to log in to my blog, all the information is cleared

I have tried all the support answers and trouble shooting and nothing will correct the problem.

I have been trying to correct this problem for about 5 hours

Ερώτηση από MistyRain 6 έτη πριν

Απάντηση από MistyRain 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox stopped autofilling passwords

About a week ago, Firefox suddenly stopped prompting for passwords and no long autofills passwords. I tried rolling back to v. 63, but it still won't work. If I go into… (διαβάστε περισσότερα)

About a week ago, Firefox suddenly stopped prompting for passwords and no long autofills passwords. I tried rolling back to v. 63, but it still won't work. If I go into options and check "ask to save logins and passwords," it works as long as Firefox is open. But as soon as I close Firefox, the option is no longer checked.

All my passwords as still there in Firefox, but they will no longer autofill. This literally started about a week ago and I have made NO changes to my computer. I do use Roboform, but I have used it alongside Firefox for many years with no issues. I did log out of Roboform, but Firefox passwords still did not work.

I build and repair computers for others, so do have a clue here. Any suggestions?

Ερώτηση από Draclvr 1 έτος πριν

Απάντηση από Draclvr 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to remove lockwise from Mozilla 70?

How to remove lockwise from Mozilla 70? I can't find away to disable nor remove lockwise from Mozilla 70. I felt unsecured as firefox lockwise ask whether I want to save … (διαβάστε περισσότερα)

How to remove lockwise from Mozilla 70? I can't find away to disable nor remove lockwise from Mozilla 70. I felt unsecured as firefox lockwise ask whether I want to save password or not when I login to iBanking. Thanks

Ερώτηση από tps.soe85 1 έτος πριν

Απάντηση από user633449 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to correct: Connection is not secure message on HTTPS site

Nothing on help pages explains how to fix the problem with the orange triangle on the lock on an HTTPS site. How can I secure the connection???

Ερώτηση από Rafael Lecuona 2 έτη πριν

Απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I stop Firefox from blocking a Java applet from a site that I trust?

I'm trying to run an application that displays competitors' routes at an orienteering event. My problem is that Firefox blocks the Java applet. I get a window saying "A… (διαβάστε περισσότερα)

I'm trying to run an application that displays competitors' routes at an orienteering event. My problem is that Firefox blocks the Java applet. I get a window saying "Application Blocked by Security Settings. Your security settings have blocked an application from running with an insecure or expired jre."

I've tried looking at the Firefox help on "How to enable Java if it's been blocked", but that's no help. It talks about clicking on the red plug-in icon in the address bar, but there isn't a red plug-in icon in the address bar.

The application is from www.epoc.routegadget.co.uk. It worked when I used it last Sunday.

Help, please!

Ερώτηση από alastair_m 7 έτη πριν

Απάντηση από philipp 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

[SOLVED] Can't uninstall TopArcadeHits extension?

I downloaded something from download[dot]com (I'm not typing in the address because I don't want anyone to link there without proper warning). I've searched and done *ev… (διαβάστε περισσότερα)

I downloaded something from download[dot]com (I'm not typing in the address because I don't want anyone to link there without proper warning). I've searched and done *everything* I've found for removing this extension. MBAM, Spyware Terminator, Windows Defender (I'm on W8 and it's built in, so no reason not to use it), uninstall manually, nothing.

It's not listed *anywhere* on my computer. But while searching, I did find something. It creates a Windows Task object that re-installs the extension and it's component software (i.e. a separate program that collects user data) on startup if it's removed.

Can anyone provide help? I've even found the solutions listed here and they don't work anymore.

EDIT: for anyone else reading this, you have to find and delete the global folder that the extension has placed itself in.

Ερώτηση από Jof16s 7 έτη πριν

Απάντηση από Wesley Branton 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Updated latest platform SE 7 U51 10.51.2.13 bit not able to open certain website.

Hi, I have updated my Java with latest version SE 7 U51 10.51.2.13 bit not able to open certain website. Please let me know now what to do so that I can open the website … (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I have updated my Java with latest version SE 7 U51 10.51.2.13 bit not able to open certain website.

Please let me know now what to do so that I can open the website - www.federalbank.com.

Thanks & Regards, Akansha.

Ερώτηση από akanshamittal001 6 έτη πριν

Απάντηση από Santhosh_PKD 6 έτη πριν