Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

Update from 61.0.2 to 62.0 has broken my webrtc application

Hello, I am involved in developing an application that uses WebRTC for video calling. Prior to yesterday my FF browser was at version 61.0.2 and the application could mak… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I am involved in developing an application that uses WebRTC for video calling.

Prior to yesterday my FF browser was at version 61.0.2 and the application could make video calls between FF / Chrome and apps running on Android and iOS

Today, I was unable to make calls to/from FF 62.0. Calls made using Chrome to Chrome work fine. Two colleagues were also able to make calls with older FF 61.0.2 and then no longer, after upgrading to FF 62.0

We are using the PeerJS library

What WebRTC related changes have been implemented between 61.0.2 and 62.0?

Thank you

Ερώτηση από OliverSnow 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν