Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε

Firefox card failure

Hi there! My firefox suddenly stopped to show me pages. I don't know what's the reason of it, however it doesn't work either in a safe mode (without any additionals) or w… (διαβάστε περισσότερα)

Hi there!

My firefox suddenly stopped to show me pages. I don't know what's the reason of it, however it doesn't work either in a safe mode (without any additionals) or without it. Also it doesn't work on 2 different windows accounts with different browser settings. I can't do anything there, and when I run the browser I can see the page content for about 2 secs, and then suddenly it crashes. When I refresh it again, I can still see the content for only a short while and it breaks again (image in attachment shows it). I'll be thankful for any help with that problem. I've suspected it's some kind of virus but anti-virus program doesn't detect anything.

Ερώτηση από dominik.klej 1 μήνα πριν

Απάντηση από FredMcD 1 μήνα πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

I've launched in safe mode. Still crashing. Either tab or program, or both. Issues with Last Pass, Evernote? Can someone review my error logs? Windows 10 PC.

Slow and crashes in Chrome and Edge too.

Ερώτηση από DiCon 8 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 8 μήνες πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

My firefox crashes on windows 10 after 1 year, chrome is working fine. What is problem?

Firefox crash on the time but chrome is working fine. System notify " not enough memory" Is this true? I already removed all ext, app

Thanks Joe

Ερώτηση από joenguyen57 9 μήνες πριν

Απάντηση από d3von 9 μήνες πριν