Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

How to identify elements with Inspector that are only visible on mouse click?

I press Ctrl+Shift+Alt+i and then press on the top left icon, but then I can only have one click to identify an element. What to do if I need two or three clicks to get t… (διαβάστε περισσότερα)

I press Ctrl+Shift+Alt+i and then press on the top left icon, but then I can only have one click to identify an element. What to do if I need two or three clicks to get to an element?

Ερώτηση από fioiu omotrl 29 λεπτά πριν