Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

how to get car and movement in delivery maps

I recently came back to Firefox but I no longer see a car on any of my delivery maps and I use delivery a lot. Any suggestions on how to fix? Did I miss a setting somewhe… (διαβάστε περισσότερα)

I recently came back to Firefox but I no longer see a car on any of my delivery maps and I use delivery a lot. Any suggestions on how to fix? Did I miss a setting somewhere?

Ερώτηση από Haley 3 ημέρες πριν

Απάντηση από FredMcD 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

HTTPS-Only Mode

I want to use HTTPS-Only mode, but Firefox enforces it on my private network as well as the public network. Because I do not have certificates for any of my private netw… (διαβάστε περισσότερα)

I want to use HTTPS-Only mode, but Firefox enforces it on my private network as well as the public network. Because I do not have certificates for any of my private network hosts HTTPS-Only mode blocks all internal network traffic. The suggested temporary workaround is impractical. Is there a way for Firefox to check the hosts file for a local name/ip or is there another fix for this?

Ερώτηση από br5491 2 ημέρες πριν

Απάντηση από jscher2000 2 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

The new print box

Mozilla has recently initiated a new format when one clicks on the "print" button while looking at emails and other pages. I can find no option for printing double sided… (διαβάστε περισσότερα)

Mozilla has recently initiated a new format when one clicks on the "print" button while looking at emails and other pages. I can find no option for printing double sided which I had before and cannot find a way back to my old "print" box

Ερώτηση από faireware 2 ημέρες πριν

Απάντηση από cor-el 2 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

set "print with system dialog" as default

dear ladies and gentlemen, Firefox has been delivered with the new print dialog since version 82. I have to print around a hundred PDF files at work (usually only the fir… (διαβάστε περισσότερα)

dear ladies and gentlemen,

Firefox has been delivered with the new print dialog since version 82.

I have to print around a hundred PDF files at work (usually only the first page of the document). The new print dialog means that there is a lot more work for me here.

Is it possible to set the "old" system print dialog by default or to instruct firefox to always print only the first page of the document by default?

Ερώτηση από Bruce Wayne 2 ημέρες πριν

Απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Other Bookmarks

Clicking 'Other Bookmarks' on the right side of the bookmarks bar cause firefox to stuck for few seconds .No problem with getting to the 'Other Bookmarks' from the 'Show… (διαβάστε περισσότερα)

Clicking 'Other Bookmarks' on the right side of the bookmarks bar cause firefox to stuck for few seconds .No problem with getting to the 'Other Bookmarks' from the 'Show sidebars' . Right click on 'Other Bookmarks' gives inactive 'Cat' and 'Delete' options. How to solve that uncomfortable placing of the 'Other Bookmarks' so the place of the 'show more bookmarks' 2 arrows mark will get back to the right side on the browser ? Thanks in advance

Ερώτηση από ya226688 1 ημέρα πριν

Απάντηση από Scribe 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

pdf viewer wrong line highlighted

When I highlight specific text in the pdf viewer in Firefox for Windows and copy it the wrong part gets copied instead of the highlighted text. I copy the text 2 lines un… (διαβάστε περισσότερα)

When I highlight specific text in the pdf viewer in Firefox for Windows and copy it the wrong part gets copied instead of the highlighted text. I copy the text 2 lines under the highlight. I have the problem only with specific pdf, for example with an ISO from breuth. When I use Adobe Acrobat, I don't have the problem. Maybe it is a software bug?

Ερώτηση από Alex 1 ημέρα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Print Function doesn't work on a 4K SCREEN in FULLSCREEN/Maximized MODE

I noticed when I try to click on a link to print something the printing dialogue will be kind of out of focus (hidden) so I can't do anything but press ESC to get out of … (διαβάστε περισσότερα)

I noticed when I try to click on a link to print something the printing dialogue will be kind of out of focus (hidden) so I can't do anything but press ESC to get out of it. When I scale the Firefox window to a smaller size it works as intended. On my 2560x1440 screen it works in all window sizes. Only on my 3840x2160 screen this happens when the window is maximized. Would be nice if somebody could fix this! Thank you! Firefox 84.0.2 (64-Bit) Win 10.

Ερώτηση από Nils 1 ημέρα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

How do I stop Firefox from opening links in a new window?

Currently, I'm using Firefox 82.0.2 on Fedora 31. Recently, it's started opening most, but not all links in a new window instead of the current one. Not on all sites, b… (διαβάστε περισσότερα)

Currently, I'm using Firefox 82.0.2 on Fedora 31. Recently, it's started opening most, but not all links in a new window instead of the current one. Not on all sites, but most. As a pair of examples, it opens links to articles on gasbuddy.com in a new window but not on Slashdot, and until a few months ago, it only opened a new window if I right-clicked and selected New Window from the context menu. I'd like to get the old behavior back, as this is quite inconvenient.

Ερώτηση από sideburns 1 ημέρα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Is there a relation between Mozilla Firefox and Ubuntu or all of Linux?

Hi , Is there a relation between Mozilla Firefox and Ubuntu or all of Linux? The default Ubuntu browser is Firefox, and its coloring is like the Mozilla Firefox coloring.… (διαβάστε περισσότερα)

Hi , Is there a relation between Mozilla Firefox and Ubuntu or all of Linux? The default Ubuntu browser is Firefox, and its coloring is like the Mozilla Firefox coloring. Is Ubuntu made by or related to Mozilla?

Ερώτηση από Shayan 21 ώρες πριν

Απάντηση από Seburo 20 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Print Preview / Shrink To Fit / Simplify Page all missing

Is anyone else having problems suddenly with getting to Print Preview and then either using the Simplify Page or Shrink to Fit options?? I used all of these features fre… (διαβάστε περισσότερα)

Is anyone else having problems suddenly with getting to Print Preview and then either using the Simplify Page or Shrink to Fit options?? I used all of these features frequently but this morning I tried to get to them and they're suddenly all GONE! Am I the only one who used them??

Ερώτηση από cyoungohio 18 ώρες πριν

Απάντηση από jscher2000 17 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Text is crummy

When I display a page with text it is really bad in firefox but not any other browser that I have. This just seems to have happened. I am on Windows10. Sometimes when … (διαβάστε περισσότερα)

When I display a page with text it is really bad in firefox but not any other browser that I have. This just seems to have happened. I am on Windows10. Sometimes when the page loads the text is great, but only for a second and then goes bad - I think the term is pixily?

Ερώτηση από bwilson21 13 ώρες πριν

Απάντηση από bwilson21 8 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Im seeing about:blank in my address bar for a second or two before going to a web page,it does not happen every time so i don't know what to think of this ,is it a virus?

About:Blank showing up sometimes for a few seconds in address bar,have scanned computer with Zone Alarm Anti Virus - Spy Bot - Super Anti Spyware all have found nothing. … (διαβάστε περισσότερα)

About:Blank showing up sometimes for a few seconds in address bar,have scanned computer with Zone Alarm Anti Virus - Spy Bot - Super Anti Spyware all have found nothing. Sometimes the Browser hesitates for 5-10 seconds before going to a page, i wonder if its related to the About:Blank

Ερώτηση από sears 9 έτη πριν

Απάντηση από John99 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

unable to view privacy options in tools >options > privacy in firefox 6

Firefox 6 installed today - when checking tools>options>privacy, nothing happens. Either the box stays blank or it stays stuck on whichever box was opened previousl… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 6 installed today - when checking tools>options>privacy, nothing happens. Either the box stays blank or it stays stuck on whichever box was opened previously. How do I get this fixed? Without managing privacy options, version 6 is useless to me. Thank you.

Ερώτηση από heyk 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

1 password is not compatible with firefox 6, how do I revert to firefox 5?

After I installed Firefox 6, 1 password icon was not in the toolbar. Then I learned that 1Password is not compatible with Firefox 6. http://help.agilebits.com/1Password3… (διαβάστε περισσότερα)

After I installed Firefox 6, 1 password icon was not in the toolbar. Then I learned that 1Password is not compatible with Firefox 6.

http://help.agilebits.com/1Password3/firefox.html

Ερώτηση από krusen 9 έτη πριν

Απάντηση από Matt Brubeck 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when exiting mail I get the message Bad Request your browser sent a message this server could not understand. What to do?

After I downloaded 6 I keep getting this message when I try to close email. That is the only time it happens. If I reload 6 it works one time. After this message there is… (διαβάστε περισσότερα)

After I downloaded 6 I keep getting this message when I try to close email. That is the only time it happens. If I reload 6 it works one time. After this message there is a string of numbers all the way across the screen and it begins "cookie" I deleted all my cookies and yet the problem persists.

Ερώτηση από 6127895837 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

why do added buttons jump to the right in full screen

I've added 3 add-on buttons and 1 command-button to the navigation toolbar: Web of Trust Adblock Plus NoScript Full Screen toggle When I toggle Firefox 6 to ful… (διαβάστε περισσότερα)

I've added 3 add-on buttons and 1 command-button to the navigation toolbar:

 1. Web of Trust
 2. Adblock Plus
 3. NoScript
 4. Full Screen toggle

When I toggle Firefox 6 to full screen these 4 buttons jump to the extreme right.

Why does Firefox 6 do that? It is somewhat annoying. This did not happen in Firefox 4.1 and earlier. Please compare the two screenshots on screenshot 1 screenshot 2

Ερώτηση από E_Pericoloso_Sporgersi 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν