Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

"simplify page" option missing in print preview

Today, when I go to print out a web page, the format of the Print Preview window has changed and the"Simplify Page" option is missing. I use this feature all the time. … (διαβάστε περισσότερα)

Today, when I go to print out a web page, the format of the Print Preview window has changed and the"Simplify Page" option is missing. I use this feature all the time. Without it many pages are impossible to print. How can I restore this feature?

Ερώτηση από dplant 1 μήνα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 μήνα πριν

 • Επιλύθηκε

websites saying my browser needs to be updated but it already is

sometimes when i go to certain sites i use often, it says i need to update my browser to use certain features, but i already did update my browser to the latest update, a… (διαβάστε περισσότερα)

sometimes when i go to certain sites i use often, it says i need to update my browser to use certain features, but i already did update my browser to the latest update, apparently many websites keep saying im still in firefox 78 when i try to update it says its already updated to the latest version, is there any way to fix this without reinstalling firefox.

Ερώτηση από persistedsphinx 18 ώρες πριν

Απάντηση από FredMcD 16 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

update changed firefox-website

Some days ago I noticed a change in the outfit of the firefox basic website: It concerns the upper menue-line. There is still in the right upper corner the `x ´ , the sig… (διαβάστε περισσότερα)

Some days ago I noticed a change in the outfit of the firefox basic website: It concerns the upper menue-line. There is still in the right upper corner the `x ´ , the sign for closing the page.( note the red flash in my picture!) But I am missing the `-´ and the square sign, with which I can hide and open a hidden page. So I don´t know, how to switch between several pages, i.e., I can´t make dissappear this page, in order to use the translation page.

Ερώτηση από renateky1 1 ημέρα πριν

Απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox/Win10

I got following issue: on every site, i get a blinking cursor like I could type there (happens on every space/text without links, banners etc.) when I click somewhere, is… (διαβάστε περισσότερα)

I got following issue: on every site, i get a blinking cursor like I could type there (happens on every space/text without links, banners etc.) when I click somewhere, is there a way to stop firefox from doing that?

Ερώτηση από tisl90 1 ημέρα πριν

Απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

master password

requires master password when opening browser???, i need to press cancel to navigate in browser, when this table should open in login and password.

Ερώτηση από gentr 1 ημέρα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Print button saves file

Why does the Firefox print button launch the save window? When I open an attachment from an email to print, the print button automatically wants to save the document as a… (διαβάστε περισσότερα)

Why does the Firefox print button launch the save window? When I open an attachment from an email to print, the print button automatically wants to save the document as a PDF. If you try to open the PDF after being saved, it will launch the printer function on my MacBook Pro.

I have tried the procedures in the "Fix Printer Problem" article, which does not resolve the problem. If I refresh Firefox, the print button will work for a few days and then reverts to saving files.

I have removed and redownloaded Firefox multiple times, and I get the same results. I have used Firefox for quite a while and never had this problem. This issue is something that has started about two months ago.

Ερώτηση από gmichaelbargas 2 ημέρες πριν

Απάντηση από jscher2000 2 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

How can you disable image smoothing if firefox?

Whenever I zoom into images in Firefox (example), the image smoothing makes them look blurry, especially on low resolution images. Is there any way to disable image smoot… (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I zoom into images in Firefox (example), the image smoothing makes them look blurry, especially on low resolution images. Is there any way to disable image smoothing of Firefox?

Ερώτηση από Super Scooper 2 ημέρες πριν

Απάντηση από jscher2000 2 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Refresh disaster

Yesterday Firefox, which I've used for years, suggested that I refresh. So I did. It created an "Old Firefox Data" folder. The newly refreshed Firefox had none of my book… (διαβάστε περισσότερα)

Yesterday Firefox, which I've used for years, suggested that I refresh. So I did. It created an "Old Firefox Data" folder. The newly refreshed Firefox had none of my bookmarks, etc., so I tried to add them by calling up the site and pressing Control+D, clicking on the star, etc. Nothing worked. Then I tried to add "Top Sites" to the opening page of the browser, putting in the name and URL. That didn't work either. Then I went to look at the suggestions on the Mozilla site as to what to do, either to allow the current version of Firefox to accept Top Sites & Bookmarks, or to reinsert the Old Firefox Data. I found the relevant pages but could make no sense of them. The recommendations are infinitely beyond my computer capacities, but even the simplest suggestions, like 'open the Old Firefox Data folder, highlight the items contained therein, right click, and press Copy' were unhelpful, since when I right-clicked, the menu that came up didn't include "Copy." Should I uninstall Firefox and download anew? I'm using Windows 7 and Firefox of approximately the same vintage. (Alas) I am also of a generation that remembers when electric typewriters were the big new thing, so I'm going to need very very simple instructions. . . . Many thanks, DKS

Ερώτηση από shuger 3 ημέρες πριν

Απάντηση από jscher2000 2 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

How to remove glitter from images

I am using Firefox 84.0.2 (64-bit) I just installed it on a new laptop. It was working fine. I then changed to the profile from my old laptop. It works fine but many imag… (διαβάστε περισσότερα)

I am using Firefox 84.0.2 (64-bit)

I just installed it on a new laptop. It was working fine.

I then changed to the profile from my old laptop. It works fine but many images now have glitter; not all over, but as if the image creator has pained this on in odd areas. For example a winter scene has a landscape of a man climbing a mountain and the man is covered by glitter.

I can't work out why this has started happening or how to prevent it. It's intrusive and hurts my eyes.

Ερώτηση από pamelap1 1 μήνα πριν

Απάντηση από cor-el 1 μήνα πριν

 • Επιλύθηκε

How to stay signed in.

Hi , every time i shut my laptop down , Firefox signs me out , and also signs me out of all the sites i use , how do i stop this happening please ?

Ερώτηση από pmf598 3 ημέρες πριν

Απάντηση από FredMcD 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Print size

The print font size using print option in files is so large the printout takes several pages to print one page. Does not happen with printing from Word or Adobe. Appears … (διαβάστε περισσότερα)

The print font size using print option in files is so large the printout takes several pages to print one page. Does not happen with printing from Word or Adobe. Appears to be driven by some Firefox function. I cannot find a way to to reset default print size.

Ερώτηση από sternitske 3 ημέρες πριν

Απάντηση από sternitske 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

What Happened to "Print Preview"?

A recent Firefox update has totally disrupted our ability to print from browser windows. There used to be a "Print Preview" button that allowed us to set things up the wa… (διαβάστε περισσότερα)

A recent Firefox update has totally disrupted our ability to print from browser windows. There used to be a "Print Preview" button that allowed us to set things up the way we wanted them. That's now missing. As a result, stuff that used to cost us for ten pages now costs us for twenty pages. Also, when we print double-sided, the second side prints upside down.

This strikes me and my wife as a horrible development, and we would like to go back to the old version ASAP!

Ερώτηση από Anan 1 εβδομάδα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 εβδομάδα πριν

 • Επιλύθηκε

Print Preview / Shrink To Fit / Simplify Page all missing

Is anyone else having problems suddenly with getting to Print Preview and then either using the Simplify Page or Shrink to Fit options?? I used all of these features fre… (διαβάστε περισσότερα)

Is anyone else having problems suddenly with getting to Print Preview and then either using the Simplify Page or Shrink to Fit options?? I used all of these features frequently but this morning I tried to get to them and they're suddenly all GONE! Am I the only one who used them??

Ερώτηση από cyoungohio 1 μήνα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 μήνα πριν

 • Επιλύθηκε

Pausing and stopping video also stops music playing outside Firefox

Pausing and stopping video also stops music playing outside Firefox. If I click pause or end a video within firefox, music playing outside firefox using programs that are… (διαβάστε περισσότερα)

Pausing and stopping video also stops music playing outside Firefox. If I click pause or end a video within firefox, music playing outside firefox using programs that are not firefox stops. How can this be fixed?

Ερώτηση από desbest 4 μήνες πριν

Απάντηση από desbest 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

New Tab Behavior after latest update

In Options, the following selection item is included under General>>>Tabs: "When you open a link in a new tab, switch to it immediately" Although it has worked w… (διαβάστε περισσότερα)

In Options, the following selection item is included under General>>>Tabs:

"When you open a link in a new tab, switch to it immediately"

Although it has worked well in the past, selection of that option no longer seems to have an effect on new tab behavior. New tabs are thrust into the foreground regardless of whether or not the option is selected in Options.

Is this a flaw in the latest update to Firefox? Will it be corrected soon?

Ερώτηση από monline 4 ημέρες πριν

Απάντηση από jscher2000 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

How do you put the 'print preview' and 'print setup' commands into the 'file' menu if they are not there

I have looked high and low for information on this in FF tutorials and through google and have found no answer My wife's Windows PC somehow lost these two commands from t… (διαβάστε περισσότερα)

I have looked high and low for information on this in FF tutorials and through google and have found no answer My wife's Windows PC somehow lost these two commands from the 'file' section of the page

Ερώτηση από bgolfer 1 μήνα πριν

Απάντηση από cor-el 1 εβδομάδα πριν

 • Επιλύθηκε

Moving Multiple Firefox Profiles - Confused by Profile Names and Profiles Aren't Recognized on New Computer

I have 100s of profiles that i need to move to a new computer but the names of the profiles are not .default (see attached screenshot named "Profile names on old computer… (διαβάστε περισσότερα)

I have 100s of profiles that i need to move to a new computer but the names of the profiles are not .default (see attached screenshot named "Profile names on old computer") - they appear instead to be what i named the profiles.

And when I do move them to the Profile Directory, they aren't recognized in Profile Manager, I assume because they don't end in .default (see screenshot named "Profiles on New Computer" and screenshot "New computer's Profile Manager").

But on my old Macbook, they are recognized just fine. What am I missing or doing wrong?

Thank you

Ερώτηση από pegasis3 4 ημέρες πριν

Απάντηση από jscher2000 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox "Print Preview" has disappeared from the File menu in 84.0.2

Firefox "Print Preview" has disappeared from the File menu in 84.0.2; all I have now is "Print", which brings up a Microsoft Edge style print dialog. Is this an upgradin… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox "Print Preview" has disappeared from the File menu in 84.0.2; all I have now is "Print", which brings up a Microsoft Edge style print dialog. Is this an upgrading error, or is it just the way Firefox will be now?

Ερώτηση από firefox1202 1 μήνα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 μήνα πριν