Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Twitter on Firefox missing functions

Hello, this appears to be a Firefox-exclusive problem as any other browser used will fix the issues listed below. However, when I am using Firefox, the following happens:… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, this appears to be a Firefox-exclusive problem as any other browser used will fix the issues listed below. However, when I am using Firefox, the following happens:

 • I am unable to like or retweet anything, and cannot follow any accounts. Attempting to do so resets them if I refresh or click off the tab.
 • Notifications do not go away even when I view them
 • Any tweets I have cannot be deleted
 • Any info on my profile cannot be changed
 • I cannot log out

I've tried multiple ways to fix this, including clearing my cache, running in Safe Mode, and removing my saved login. None of these have worked, unfortunately. I've reached out to Twitter Support, but soon realized I wouldn't hear back about specific problems at all. Is there anything I can do to fix this problem?

Ερώτηση από mcpherson.angus 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Kiki 3 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Deleting ALL Firefox data and traces as suggested doesn't work.

Firefox won't fully launch. It goes into process, but never comes to the foreground. I've tried everything that can be done without using Firefox (it won't open). I can s… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox won't fully launch. It goes into process, but never comes to the foreground. I've tried everything that can be done without using Firefox (it won't open). I can see two instances of Firefox flickering in Process Explorer, and they're eating system resources without really DOING anything. I've tried: 1. Restart Windows 10, uninstall, restart, reinstall. 2. Deleting Firefox Maintenance folder in Programs (x86). Uninstall, restart, reinstall. 3. Deleting the profile folders in AppData. Uninstall, restart, reinstall. 4. Uninstall, scour registry of all traces. Restart, reinstall. 5. It works on my OTHER admin account, but not on this one.

While Firefox is doing this nothing business, I can't uninstall it with my uninstaller on THIS account, so I have to go to my other account to uninstall, and when I get back to this one, an error message is on the screen.

Firefox is currently uninstalled, so no luck at its inner workings.

Ερώτηση από gremlinkurst 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jbevan418 4 μήνες πριν

When I start firefox there is always a second page that opens (to install google translate)

and I have already changed the starting page and indicated that for an extra page I want an empty page, but it keeps giving that page. This is since the last uodate. I do… (διαβάστε περισσότερα)

and I have already changed the starting page and indicated that for an extra page I want an empty page, but it keeps giving that page. This is since the last uodate. I don't want that because it is very enervating !

Ερώτηση από freddy.vermeiren 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 5 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My Firefox Browser Is Being Accessed Remotely and cetain formerly secure websites are changed to insecure. I need help in securing my MAC IOS

A group of experienced hackers have made my devices their target. They continue to remove any security I try to place on my computer, i.e., downloading developer apps wh… (διαβάστε περισσότερα)

A group of experienced hackers have made my devices their target. They continue to remove any security I try to place on my computer, i.e., downloading developer apps which allow them to administer the computer and devices.

They have maliciously targeted my business and sabotaged a lot of my apps so that they will not work. Going to the "Authorities" is a waste of time. so I will not discuss this.

I need help in tracing the street trash thugs who continue to access my computer, place malicious malware and worms on my computer so that it will not function at his required level, and replacing bonafide adds with fake apps so that they can control and conduct surveillance on all of my Apple Devices.

I have reported this problem to Apple and they are worthless. Not enough training, and the service is inferior.

I need upper level technical support to identify how they are manipulating my browsers so that they provide absolutely no security.

Malwarebytes is manipulated, Avast as well, and they have downloaded an app that allow them to share my screen and collect all of my passwords as they are individually entered.

Ερώτηση από expertsbk 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

hard drive become defective with W7

'my computer crashes (defective hard drive); I lost all my favorites! CAN I RECUPERER ??? How??? in advance thank you for reply.... with solution...!! ' 12juillet2020 … (διαβάστε περισσότερα)

'my computer crashes (defective hard drive); I lost all my favorites! CAN I RECUPERER ??? How??? in advance thank you for reply.... with solution...!! ' 12juillet2020

Ερώτηση από j-marc_gatineau 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can't adjust the volume on twitch streams

I just downloaded Firefox as a first install on a new installation of windows. When I open twitch there is no volume control bar, the ability to put the stream into full … (διαβάστε περισσότερα)

I just downloaded Firefox as a first install on a new installation of windows. When I open twitch there is no volume control bar, the ability to put the stream into full screen or theater mode, or the ability to change the quality of the stream. Is there something I need to turn on to get this working?

Ερώτηση από jasonstarbuck 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox snap package: how to open downloaded files?

Firefox came preinstalled as snap package on ubuntu 18.04, but has been giving trouble since I'm running through problems when downloading files: The only way I can view … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox came preinstalled as snap package on ubuntu 18.04, but has been giving trouble since

I'm running through problems when downloading files:

The only way I can view a downloadable file is by saving it somewhere in my home directory and then open it which is a pain!

The open with dialog box only give url script handler and firefox browser as options neither of each work

On ubuntu support it was suggested to remove snap package and install deb package, but what's the point of a snap package then?

It look s like firefox doesn't handle anything beyond home directory, while as said above chrome does instead

Any clues

Ερώτηση από chet10 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Zhian 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox ESR 68.9.0 does not work correctly with Windows 7 Start Menu Search the Internet Feature

I recently noticed that the Windows 7 feature of searching the internet directly from the start menu (via policy and explained here does not work any longer. The search s… (διαβάστε περισσότερα)

I recently noticed that the Windows 7 feature of searching the internet directly from the start menu (via policy and explained here does not work any longer. The search string is not pasted into the seach box. The feature still works with Chrome 83, so it is safe to assume it's not an OS issue.

Ερώτηση από tinmanjk 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Shashank Shekhar 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Secure Website Certificate

I am running a 2008 Imac on OS 10.11.6, and using Firefox 77.0.1 (64 bit). Much of my work is online with one website, which I log onto daily. Today, I was unable to logi… (διαβάστε περισσότερα)

I am running a 2008 Imac on OS 10.11.6, and using Firefox 77.0.1 (64 bit).

Much of my work is online with one website, which I log onto daily. Today, I was unable to login because I received a "Did Not Connect. Potential Security Issue." I restarted, made sure Firefox was up to date, etc. The problem repeated.

Then I tried the website in Chrome. I got the same thing. I tried it in Safari. I got the same thing.

I called the company and spoke with tech support. He was unable to recreate my problem on his PC or his Mac. He confirmed that there was no certificate issue at the company and that they were not getting any other similar complaints or problems.

I then tried it on a Mac running 10.15, and was able to access the website easily, with no error messages.

My question is: is the problem my computer, and not the browsers or connections? Is there anything I can do short of buying a new computer?

Thanks for the help. Greg

Ερώτηση από gberlowitz 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από ARMAN KHAN 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Home page doesn't load on startup

When my wife opens Firefox on our laptop computer her home page doesn't load. Mine works fine, and when I switched her home page to a different site it loaded. Its only… (διαβάστε περισσότερα)

When my wife opens Firefox on our laptop computer her home page doesn't load. Mine works fine, and when I switched her home page to a different site it loaded. Its only when her home page is set to Yahoo news. And when she clicks the home page icon it does load. Have tried deleting and resetting home page.

Ερώτηση από bill137 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από AMAN ARYAN 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Browser keeps reverting to older version

I use firefox browser for work, and sometimes when I open it it has changed back to some previous version - not the actual browser, it always says it's up to date, but my… (διαβάστε περισσότερα)

I use firefox browser for work, and sometimes when I open it it has changed back to some previous version - not the actual browser, it always says it's up to date, but my bookmarks and everything are old. And all of a sudden it won't remember any of my passwords. And then I'll open it another day and it will be back to normal with all the correct bookmarks and my passwords saved. Any ideas?

Ερώτηση από ShortforAdrienne 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Aashish Kumar 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

hackers have complete control of my Firefox and installed their own developer mode with different email address.

Hackers have taken control of my Firefox and are maliciously using developer mode to alter settings and change behavior. They have hidden help/feedback icon so I can't s… (διαβάστε περισσότερα)

Hackers have taken control of my Firefox and are maliciously using developer mode to alter settings and change behavior. They have hidden help/feedback icon so I can't send emergency info to firefox. They repeatedly change privacy settings for gmail on firefox to capture/alter my emails. They turn off my google sign in which has protected mode always on so they can load porn, inflammatory politics or foreign crap onto my youtube "recommended videos." They have posed as me and signed up for "developer" software in firefox that manipulates the entire account. They used a different email address and sign in to github on my own computer to do this, and I don't know the email address and can't do this. All of the info in my firefox account is now repeatedly tampered with. They also pose as developers throughout my computer and maliciously change everything. My computer is for an individual, myself who isn't part of any organization and shouldn't have organization "administrators. Can't firefox recognize that these are hackers and eliminate them?

Ερώτηση από skywriter321 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Roland Tanglao 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Top Sites shows "incomplete..." for a Top Site tile but no tooltip to show me the rest of the name

My Top Sites works well if there is a short name under the tile or I recognize the thumbnail. In other cases I see something like "Websu..." as the title. Hover over th… (διαβάστε περισσότερα)

My Top Sites works well if there is a short name under the tile or I recognize the thumbnail. In other cases I see something like "Websu..." as the title. Hover over that and I should see a tooltip with the long name completed.

Is it possible for Firefox to put tooltips for when the name ends in "...?"

Is there another work-around I can use -- create a thumbnail that better identifies the site is one that comes to mind. Rename the site with a shorter name?

Thank you.

Ερώτηση από Linux_Mint_Firefox 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από McCoy 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

browser redirect

I am getting apparently random redirects to mostly r.svrtrack.com, there has been one other. I checked my addons and installed programs and can't find anything unexpected… (διαβάστε περισσότερα)

I am getting apparently random redirects to mostly r.svrtrack.com, there has been one other.

I checked my addons and installed programs and can't find anything unexpected.

I have scanned with Malwarebytes and Windows Security and they can't find anything.

I haven't captured a screenshot, will do so next time it happens.

Pls halp, Tim

Ερώτηση από tim.smith.ba 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από mlfercho1967 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do i restore my browser history that i deleted using a cleaner ?

Hi,

I recently deleted by mistake my browser history by using CCleaner.

Is there a way to restore my old browser history please ?

Thank you.

Ερώτηση από dre_94 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I alphabetize my folders in Bookmarks Menu seperately from non foldered addresses

My bookmarks menu has folders and individual websites. I want to alphabetize the folders separately from the individual sites. When I followed "sort" it sorted the indivi… (διαβάστε περισσότερα)

My bookmarks menu has folders and individual websites. I want to alphabetize the folders separately from the individual sites. When I followed "sort" it sorted the individual sites with the folders. It also did not save to my sidebar. Thank you

Ερώτηση από EDDIE 10 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από trickrun1 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I cant pictures from Facebook account by clicking "download" in my Firefox developer 76.0b5 (64-bit). it redirect and open the picture in the same tab. help pls

When i open a photo and click on "Download", it redirects the tab and open the photo in the same tab but doesn't start download. Problem: Redirect and open the picture … (διαβάστε περισσότερα)

When i open a photo and click on "Download", it redirects the tab and open the photo in the same tab but doesn't start download.


Problem: Redirect and open the picture in the same tab

Ερώτηση από Towsif Seyam 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Tubeaches 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

New Tab content is missing

I have a problem with Firefox New Tab content. As far as I am concerned there should be Firefox logo, search bar and my most popular sites. But only search bar is visible… (διαβάστε περισσότερα)

I have a problem with Firefox New Tab content. As far as I am concerned there should be Firefox logo, search bar and my most popular sites. But only search bar is visible. I have checked the Popular checkbox under settings, but nothing seems to be working. Attached is a screenshot how it looks like. I tried restoring settings to default ones, but to no avail. Any tips here?

Ερώτηση από Dioxis 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Chamodie Pubudini 8 μήνες πριν